ا فغا نستا ن ، ا فرا طیو ن ا سلا می وآ ینده پا کستا ن .

(سنگ شکن)

جامعه پاکستان اصولآ به عنوان یک جامعه اسلامی  شناخته می شود و تعداد بی شماری از گروهای اسلامی در این کشور در حال فعالیت میبا شد . گروهای مذ کور که اغلب متمایل به انجام فعالیت سیاسی هستند. بنا بر میزان نفوذ و گسترد گی فعالیت ، به گروهای محلی و ملی تقسیم می شوند که در هر صورت نقش تعیین کننده ای در تحولات سیاسی  و ملی  ایفا می کنند. این احزاب و گروهها اغلب دارای مدارس مذ هبی مختص به خود بوده و از طریق مدارس مذکور به آموزش اعضا می پردازند . مهمترین این گروهها در سطح ملی که اغلب از دیدگاهای ویژه ای نسبت بحران افغانستان بر خوردارند ، عبارتند از:

جماعت اسلامی :

: این گروه مهمترین حزب مذهبی پاکستان به شمار می رود و سطح نفوذ و فعالیت آن تمامی ایالت های کشور است. این گروه از زمان حکومت " جنرال" ضیا الحق"  رئیس جمهور پیشین پاکستان ، سطح نفوذ خود را در کشور گسترش داده و در واقع به پایه تیوریک و اید یولوژیک برای حکومت ضیا الحق تبد یل شده بود. رهبری جماعت اسلامی با " قاضی حسین احمد" یکی از علما و نخبگان سیاسی برجسته پاکستان است. جماعت اسلامی در پی تحقق بخشید ن به تشکیل یک دولت اسلامی را تنها راه نجات پاکستان  می داند . این گروه به لحاظ فکری  ، تفکرات اخوان المسلمین مصر نزدیک است اما همانند برخی از منتقد ین نحو قکری  ، سعی می کند شرایط ویژه گی های بومی  و ملی را نیز با اعتقادات اخوان المسلمین در هم آمیزد  . از سوی دیگر این گروه از تفکر اولیه اخوان المسلمین مبنی بر ضرورت ایجاد " جامعه اسلامی" فراتر رفته و به بحیث ضرورت تشکیل" دولت اسلامی" و اقدام سیاسی برای تشکیل چنین دولت می پردازد. جماعت اسلامی در زمان استقرار دولتهای تحت رهبری بی نظیر بو تو و نواز شریف ، در اغلب اوقات بصورت منتقد و مخالف دولت عمل کرده و هیچ یک از این دو جناح را صالح برای حکومت نمی داند.

جماعت اسلامی از تشکیلات و سازمانهای  اقماری نیرومند و گسترده ای در پاکستان بر خوردار بوده و دارای شاخه های  دانشجویی و جوانان فعال می باشد.

ا ین حز ب با گلبد ین حکمتیا ر ر و ا بطه خیلی تنگا تنگ و همکا ری گسترده دا رد .

جمعیت العلمای اسلام :

شبکه اطلاعاتی ارتش پاکستان " آی – اس -  آی " در سال 1373 به جمح آوری یک هزار طلبه پشتون از مدارس دینی وابسته به جمعیت العلمای اسلام شاخه مولانا سمیع الحق ، جنبش طالبان را به رهبری ملا عمر به وجود آورد. جمعیت العلمای اسلام  وابسته به مکتب شاه ولی الله دهلوی ( 1114 -  1176 هه  ق ) می باشد که در مسائل فقهی از مذهب حنفی پیروی می نماید لیکن در اصول اعتقادات از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اطاعت می کند. آنها در شبه قاره هند به عنوان وهابیان معروف شده اند. مولانا محمد قاسم نانوتوی و مولانا رشید احمد گمگوهی که پیرو مکتب شاه ولی الله دهلوی بودند در سال 1284 ق.( 1867 م.) در شهر دیوبند واقع در شمال هند و نزدیک لکنهو کانونی به نام" دارالعلوم" بنا کردند  که به یک مرکز بزرگ حوزه دینی وهابیان در شبه قاره  هند تبدیل گردید و فارغ التحصیلان این مدرسه دینی به عنوان علمای دیوبندی معروف شدند و پیروان علمای این مکتب را هم " دیوبندی" می گویند که نیمه وهابی و نیمه حنفی می باشند.علمای دیوبندی ، از آغاز تاسیس حزب مسلم لیگ که در سال 1906 برای کسب حقوق مسلمانان هند پایه گذاری شده بود ، شدیدآ مخالف آن بودند و از حزب کنگره هند حمایت می کردند. در سال 1919 علمای دیوبند برای تایید مواضع حزب کنگره هند ، تشکیلا تی سیاسی به نام " جمعیت علمای هند" به وجود آوردند که شدیدآ به محمد علی جناح ، حزب مسلم لیگ و نهضت پاکستان مخالفت می کرد. در سال 1945 یعنی فقط دو سال قبل از پیدایش کشور پاکستان ، جمعی از علمای وهابی از جمعیت علمای هند جدا شدند و  به رهبری مولانا بشیر احمد عثمانی " جمعیت علمای اسلام " را تاسیس کردندکه از حزب مسلم لیگ و جنبش پاکستان طرفداری می کردند و اعضای آن بعد از استقلال پاکستان از هند ، به کشور جدید التاسیس پاکستان مهاجرت کردند. پس از مرگ بشیر احمد عثمانی ، مولانا مفتی محمود یکی از رهبران بر جسته  جمعیت علمای اسلام  جانشین او شد که شبکه گسترده مدارس علمای اسلام شاخه مولانا سمیع الحق و آرمان تاسیس پشتونستان بزرگ ریشه در فعالیتهای او دارد.

این گروه که حامی اصلی طالبان در بین احزاب مذهبی پاکستان به شمار می رود در سال 1994 بر سر مساله همکاری با بی نظیر بو تو نخست وزیر وقت پاکستان دچار انشعاب شد و هم اکنون دو شاخه اصلی آن به رهبری مولانا سمیع الحق و مولانا فضل الرحمان در ایالت های بلوچستان و سند و مناطق پشتون نشین افغانستان دارای نفوذ بسیاری است. دو گروه مذ کورعلاوه بر حمایت ازجنبش طالبان ، در صدد ایجاد

 د و لت مشابهی در پاکستان هستند. در همین رابط مولانا فضل الرحمان اخیرآ اعلام کرده " حزب  ما طرفدار  طالبان است وما نند آ نها  می خواهد نظام اسلامی مشابهی در پاکستان اجرا شود".

مولانا سمیع الحق نیز ضمن تایید این نکته که بسیاری از نیروهای  طالبان در مدارس مذهبی

 این گروه در پاکستان تعلیم دیده اند ، اعلام کرده که : نیرو های طالبان " طلاب مدارس علمیه وی بوده اند و بزودی خواهند توانست مانند افغانستان در پاکستان نیز نظام اسلا می را حاکم کنند".

مرکز فعالیت گروه مولانا سمیع الحق در منطقه اکوره ختک در ایالت سرحد واقع است و بسیاری از مقامات طالبان در یک مدرسه معروف وی به نام حقانیه تعلیمات مذهبی را فرا گرفته اند.

 جمعیت علمای پاکستان: این گروه که از علمای مذهبی نزدیک به نواز شریف تشکیل شده و هم اکنون متحد دولت به شمار می رود ، دارای دو جناح دیگر مولانا عبا لستارنیازی قرار دارد .نیازی که در دولت گذشته نوازشریف عهده دار سمت وزیر اوقات و امور مذهبی بود،  از طرفداران سر سخت اجرای اصول و قواعد اسلامی در نحوه اداره کشور  می باشد. وی که از طرفداران اجرای حکم اعد ا م سلمان رشدی به شمار می رود ، ا ین حز ب در دولت نواز شریف دارای نفوذ قایل ملاخظه ای بود و حرکت دولت به سوی اجرای قانون های اسلامی و از جمله قانون شریعت و قانون مجازات اهانت به مقد سات  تا حدود زیادی نتیجه اعمال فشار مولانا نیازی و سایر علما به دولت در این زمینه می باشد.

سپا ه صحابه:

این گروه که دارای تما یلات وهابی می باشد ، مهمترین نقش را د ر مقابله با شیعیان پاکستان ایفا کرده است. گروه مذکور که بانی و عامل اکثر تحرکات تروریستی با انگیزه های سیاسی و مذهبی می باشد ، نه تنها به ترور بسیاری از علمای وابسته به سایر گروهها بویژه علمای شیعه مبادرت کرده ، بلکه رهبران خود این گروه نیز طی سالیان اخیر قربانی حملات مشابهی شده اند. رهبر این گروه ضیا الرحمن فاروقی در سال 1997 در پی یک حاد ثه بمب گذاری به قتل رسید و مهمترین رهبر این گروه در شرایط کنونی

" اعظم طارق" می باشد که به اتهام فعالیت های تروریستی در بازداشت به سر می برد .   د ر سال

 " 1376 " نیز( شعیب ند یم ) یکی دیگر از رهبران بر جسته این گروه ، توسط افراد ناشناس ترور شد و به قتل رسید.

نوع حمایت علمای مذکور از طالبان بسیار متنوع است. از چند کا نا لهای پشتیبانی ایدیولوژیک از طالبان را بر عهد ه دارند و تلاش آنها را نوعی جهاد برای بر قراری نظام اسلامی واقعی در افغانستان معرفی می کنند

و از سوی دیگر در مساله بسیج و اعزام نیرو نیز ، پایگاه اصلی طالبان به شمار می روند. علمای  مذکور نه تنها وابستگی اعضای طالبان را به با ا ین ا حزاب رد نکر د ند بلکه مدارس خود را اتعطیل  کرده بو د ند تا طا لب ها مشغول به تحصیل در این مدارس فرصت  مشارکت در جنگ افغانستان  به نفع گروه طالبان را داشته باشند .   همزمان با نیازمندی طالبان به نیروهای جدید برای حمله به مزار شریف و اداره مناطق تصرف شده روزانه صد ها تن از طا لب های مدارس مذهبی پاکستان با عبور از مر ز اهی مراکزتجهیز نیروهای طالبان شده وسپس به عنوان نیروهای نازه نفس راهی جبهه ها یا مناطق اشغال شده می شدند.

عمده ترین ا حزا ب سیا سی :                                      ا حزا ب ا سلا می ا فرا طی :

حز ب مر د م پا کستا ن برهبری خا نم بو تو .                                           جما عت ا سلا می .

حزب مسلم لیک بر هبری نو ا ز شز یف  .                                              جمعیت ا لعلما ی ا سلا می .

حز ب کمو نست و ما ر کسیست .                                                          تحر یک سنی .

حز ب عو ا می نشنل برهبری خا ن عبدا لو لی خا ن .                                                                  جیش محمد .                      

 ( که صر ف نا می با قی ما ند ه و د ر حا لت نا بو د ی قرا ر                                   سر فر و شا ن ا سلا م .

دا ر د .)                                                                                                                                                                        سر به د ا را ن ا سلا م .

تحر یک پو نم د ر منا طق بلوچ ها فعا لیت دا ر د .                                                 تحر یک جعفر یه .

حزب مسلم لیک ( قا عد ا عظم ) .                                                         سپاه ا و لیاء .     

قو م مها جر بر هبری ا لطا ف حسین .                                                                                     تحریک خا د م ا لقرآ ن .

حز ب تحر یک ا نصا ف بر هبری عمرا ن خا ن .                                                  لشکر جنگو ی .      

حز ب پشتونخواه عوا می نشنل بر هبری محمود خا ن                               تحریک حما یت فوج .        

ا چکز ی .                                                                                       تحر یک بلو چ . 

حر ب مزد و ر به حما یت حز ب کمونست چین .                                       سپاه صحابه.

و ...                                                                                                و ...

                                                                                                      

طالبان و آینده پاکستان:                                                    

                                                                                                     

                                                                                                         

کارشناسان سیاسی معتقد ند که کا ر وا یی طالبان در افغانستان به ترغیب افراط گرایی مذهبی در پاکستات دامن زده ا ست   . کشوری که سالهاست خود با تنشهای فرقه ای وخشو نت تنظیمی مدارس مذهبی سرو کار داشته است. روسا مذهبی پاکستان مکررآ  گفته اند که فقط نیرویی چون طالبا ن می تواند به فساد در پاکستان خاتمه دهد!

طالبان با حمایت کامل ارتش پاکستان  ، همه مبانی زندگی اجتماعی از جمله حقوق بشر ، آزادی ، تو سعه سیاسی و اقتصادی در افغانستان را سر کوب واز بین برده بو د ند و این تحولات در مسائل سایسی ، اجتماعی ، مذهبی و اقتصادی پا کستان مستقیمآ اثر گذاشته است و برای آینده و مخصوصآ ا ستقلا ل و

 تما میت ا ر ضی  پاکستان خطرناک خو ا هد بود چرا که ا سلام د ر پا کستا ن ا سا سا هویت ، موجودیت و مبنای نایسونالیسم پاکستانی است.

خطر تجز یه پا کستا ن ا ز هما ن ا بتد ا ی تا سیس و جود دا شت و به قوت خود با قی بود لیکن با حما یت  ا ین کشور ا ز طا لبا ن ا ین خطر بیشتر و بیشتر شده ا ست .

د ر گذ شته نیز ر فتا ر تبعیض گرا یا نه ر هبرا ن سیا سی و فر ما ند ها ن نظا می پا کستا ن علیه ---

 مسلما نا ن بنگا لی د ر پا کستا ن شر قی منجر به قیا م مرد م بنگا ل د ر پا کستا ن شر قی علیه نظا میا ن

 پا کستا ن شد که با عث به و جود آ مد ن کشو ر بنگله د یش د ر سا ل < 1971 م > گر د ید .

ا کثر یت مطلق فر ما ند ها ن ا ر شد فو ج پا کستا ن ر ا پنجا بی ها تشکیل مید هند و آ نها تما م مسا یل

پا کستا ن را با همین گرا یشها ی قو می پنجا بی تجز یه و تحلیل می کنند و همین ا مر با عث گرد ید که

کشو ر بنگله د یش به جا ی پا کستا ن  شر قی تا سیس گر دد .

ر فتا ر ر هبرا ن سییا سی و فر ما ند ها ن ا ر تش پا کستا ن علیه مها جر ین مقیم ا ین کشو ر و حما یت

 ا ز جنبش

طا لبا ن و کو شش برا ی مسلط کرد ن تعدا د ا ز پشتو نها بر سا یر ا قوا م د ر ا فغا نستا ن با عث شد که

مسلما نا ن کشمیری هم به پا کستا ن بد بین گر د ند .

فر و ا نی ا سلحه د ر بین مر د م ، ا فزا یش ا عتیا د به موا د مخد ر در جا معه ، نا تو ا نی و ر شو ت د ر

نیر و های پو لیس برای کنترو ل ا قد ا ما ت تر و ر یستی د ر سرا سر ا ین کشو ر ، ا فزا یش مر د م د ر شهر ها ، ضعف و آ لو ده بو د ن قوه قضا یه د ر تطبیق عد ا لت مجر مین ، بیکا ری و فقر ر و زا فزو ن

ا ز د یگر مشکلا ت د ر کشو ر پا کستا ن میبا شد .

 

دا ری نشا نی ز یهود فتنه چو ن قیصر مکن

شعله  بر د لها مز ن  بید ا د ا سکند ر مکن

بت با میا ن شکستی ، د شمن د ین وفرهنگ

ا شک مر د م را به جای با ده د ر سا غر مکن

گنج قا رو ن خا ک شد ، بر باد ر فت ای بی خبر

کیمیا ی عمر ر ا د ر کا ر سیم و ز ر مکن

هر که برخا ک بینی ، آ تشش بر سر مر یز

مر د م خا طر پر یشا ن را پر یشا نتر مکن

ای گناه آ لوده ا ز فر ما ن یزدا ن سر مپییچ

پیش دا و ر ر فت خوا هی ، پشت بر دا ورمکن

ا ز د ر ر حمت د رآ ، راه ندا مت بسته نیست

نا مه خود را سیه کردی بسی ، د یگر مکن .

طبق محا سبه د قیق همین ا کنون به تعدا د ( 5400 ) ا فغا ن د ر مد ر سه های

 پا کستا ن مصر و ف تعلیم تر بیه وآ مو ز ش ا ند .

پا کستا ن ا مروزی ترکیبی ا ست ا ز منا طق و سر زمین ها یکه د ر گذ شته متعلق به هند ستا ن

و ا فغا نستا ن بوده ا ند . نا م پا کستا ن تر کیبی ا ست ا ز مخفف نا م چند ین ملیت که د ر ا ین کشو ر

ز ند گی مینما یند :

< پ > ( پنجا بی )

< ا >   ( ا فغا ن )

< ک > ( کشمیری )

< س > ( سند ی )

به ا ضا فه کلمه ستا ن .

طا لبا ن ا ز نظر تعلیما ت نظا می به ( آ ی . ا س . آ ی ) سا ز ما ن ا منیت نظا می پا کستا ن تعلق

د ا رد که آ مو ز ش ها و به کا ر گیری تکنا لو ژ ی جد ید جنگی  را می آ مو ز ند . با و جود ا ین

که طا لبا ن پشتو ن ا ند یک نیروی وا بسته بوده و د ر خد مت سیا ست پا کستا ن قرا ر دا شته و

مو رد ا عتما د شبکه های جا سو سی آ ن کشو ر ا ست .

پا کستا ن تلا ش دا رد تا بو سیله طا لبا ن خو ش بینی پشتو نهای ا فغا نستا ن و پا کستا ن ر ا به

خود جلب نموده و ا د عا ی ا فغا نستا ن را مبنی بر پشتبا نی ا ز حق خود ا را د یت مر د م پشتو

نستا ن د ر ز مینه بی ا ثر سا ز د .

                                          (  با سلا م و در ود های فرا وا ن

ما خذ و منا بعه :

مقا لا ت پا کستان و آ مر یکا ا ز ا فغا نستا ن چه میخو ا هند و ...  ا فغا نستا ن ، ا فرا طیو ن ا سلا می و

آ ینده پا کستا ن .

......................

ا فغا نستا ن ، طا لبا ن و سیا ستها ی جها نی .

مجموعه ا زمقا لا ت ---  به کو شش ویلیا م میلی و تر جمه عبد ا لغفا ر محقق

چا پ ترا نه مشهد ا یرا ن .

طا لبا ن و با زی قد ر تها د ر ا فغا نستا ن . مجمو عه مقا لا ت .

ا ز تصرف کا بل تا سقوط مزا ر نو شته ( ا . ص ) پشا و ر ، مرکز نشرا ت میو ند .

تا ر یخ سیا سی و نظا می ا فغا نستا ن نو شته ( ا . ص ) د ر کرا چی پا کستا ن مرکز

نشرا تی فیصل .

آ یا طا لبا ن ا فغا نند . نو شته ( ا . ص ) ا یرا ن مشهد مو سسه نشرا تی گلستا ن .


بالا

بعدی * بازگشت * قبلی