خلای تاریک  

                                    افشای اسرار سبعانه حاد و همه گیر

 

بتاریخ پنجم اپریل سال روان در سایت انترنیت مقاله جالبی اقای میچل خاسودوفسکی پروفیسور کانادایی تحت عنوان گند گی های جنگ انتشار یافت که بزبان عینی گرایی و واقعبینی ما را به کنه حقایق و اسرار تکان دهنده و مدهش رهنمایی میکند. این مقاله که حیثیت رویداد نامه جنایات را دارد روایت مفصل ، رسمی و دقیق عملیات مخفی تخریبکارانه و خیلی وحشیانه دستکاه سی آی ای را در باره داستان غم انگیز مواد مخدره در افغانستان جمع اوری و ارایه داشته است . در این مقاله عملیات مخفی امریکا را از سال 1979 بدینسو در باره برگردانیدن اراضی به کشت تریاک توضیح داده ، هم چنان نویسنده مقاله جسورانه در باره نقش هولناک   CIA سیا ، وزارت خارجه امریکا، پنتاگون و اجندای جنگ افغانستان و این که چگونه از پول دورانی ( پول سیاه) ( هلال طلایی ) قاچاق ، ترافیک و تجارت ان در جهت تحریکات ، شورشها، در افغانستان ، اسیای میانه ، بالکان و بشمول ایجاد پروژه طالبانی تا سر حد برپای و ساختن یک حکومت مواد مخدر و تقرر دست نشانده که در سالیان قبل عضویت( سیا) را کمایی کرده و در یونیکال بحیث دلال واجیرکارمیکرد  پرده برداشته است . اگر چه تحلیل گران و نویسندگان از کشورهای مختلف طی دودهه اثار گرانبهای را در باره تهاجمات ، جنگ ها و جنایات در افغانستان برشته تحریر دراورده اند . و هرکدام زوایای مختلف حوادث و اتفاقات را تا بازی های بزرگ میان ابرقدرت ها تحلیل و تجزیه نموده اند و نیز دانشمندان افغانی دیدگاه ها و خواستگاه ها ی گوناگونی را در باره قضایای خونین کشور ابراز داشته اند کسی حکومات  و سیادت مونارشی قبل از هفت ثور را مقصر وانمود داشته و عده یی هفت ثور و بعضی ها هشت ثور را بحیث مبدا اصلی فاجعه ، خونریزی و از همپاشیدگی ملی معرفی و ارزیابی کرده اند. اما با مطالعه مقاله " گند گی های جنگ " در می یابییم که مقصر اصلی فاجعه و دربدری های ما کیست ؟

 این مقاله طور مستدل با ارایه شواهد و ارقام رسمی ، جنایات هولناک قرن را که در کشور ما فعلا سیر وا نکشاف داشته تصریح داشته با خوانش این مقاله پی میبریم که همه ما سایه ها را عوضی و نشانه گرفته ایم وانچه را که زایشگر فاجعه بوده تا اکنون از نطر ها پنهان و به سلامت مانده است . سرنوشت محزون کشورما را نه کتاب ( بازی بزرگ ) و نه اثار معروف کانون توطیه جهانی و کمیته 300 به مقیاس این مقاله پرمحتوا راز گشایی کرده است . اگر تعمق دلسوزانه و وطندارانه شود بار ها باید اسفها گفت و خون گریست ، که این تاجران خون و اشک باتکتیک های انحرافی پیوسته در جستجوی سود هنگفت و بدست اوردن امتیازات بی رقیب در عموم خون ریزی ها سرکوب حکومت ها ، ترور شخصیت هادخیل بوده اند. و با ایجاد یک جوبیزار کننده ما را به چه فرقه بازی ها ، دسته بندی ها ، شایعه پراگنی ها ، بحث های بیخودی و کینه توزی های بی ثمر مصروف ساخته اند . این مقاله به همکاری دوستانم با امانت داری کامل از انگلیسی به دری برگردانی شده و داستان مفتوحی دارد که مجال تحقیق دران فراخ است نمیتوان و نمی بایدآسان گیرانه خود را واصل به حریم جواب پنداشت . عمده اینست که در باب ان باندیشیم . راز دیگری که در این مقاله می یابیم اینست که مواد مخدره و منافع کمپنی های نفتی و زایش طالب باهم پیوند و گره محکم دارد و طالب در قالب مهره های استعماری نردبانی برای تاسیس حکومت مواد مخدر و پیش زمینه مساعد برای حضور سیاسی و نطامی امریکایها در افغانستان و منطقه بحساب می اید.                                                                                  

 

اجندای پوشیده واشنگتن : از سرگیری تجارت مواد مخدر

 

گند گی های جنگ

 

تجارت چندین ملیارد دالری افغانستان

نویسنده : میچل خاسودوفسکی

پنجم اپریل 2004 

برگرداننده : ع . رسولی

 

از زمانیکه امریکا تهاجم را در اکتوبر سال 2001 بر افغانستان رهبری کرد، تجارت هیرویین هلال طلایی اوج گرفت . طبق گزارش رسانه های گروهی امریکا این قاچاق مواد مخدر پردرامد از طرف اسامه و طالبان حمایت میشد. با بی اعتنایی " جامعه بین المللی "  البته بدون اینکه از جنگ سالاران منطقوی نامی برده شود .

گفته میشود که تجارت هیرویین خزانه طالبان را تکمیل میکند . رابرت چارلس معاون وزارت خارجه امریکا طی استماع جلسه کانگرس،  بتاریخ اول اپریل چنین گفت :

" تجارت تریاک برای افراطیون و گروپ های جنایتکار یک منبع ملیارد دالری میباشد. . . . بمنطور تامین امنیت و دموکراسی پایدار بخصوص موفقیت بر تروریزم جهانی ،  قطع صدور تریاک ، محور اساسی را تشکیل داده است ."

( Statement of Assistant Secretary of State Robert Charles. Congressional Hearing 1 April2004)

حسب گزارش دفتر ملل متحد مربوط به موادمخدره و جرایم، در سال 2003 تولیدات تریاک در افغانستان به 3600 تن تخمین گردید  که  مقدار از زرع هشتاد هزار هکتار زمین حاصل شده بود.

( UNODC at htt://www.undoc.org/undoc/index.html)

 به پیمانه بیشتر حاصلات تریاک در سال 2004 پیش بینی میشود. وزارت خارجه امریکا این رقم را به 120000 هکتار تخمین میکند- معین وزارت خارجه در جلسه استماعی کانگرس می افزاید که:

" ما ممکن است شاهد یک افزایش چشمگیری بوده باشیم و بعضی مبصرین یک افزایش بین پنجاه تا صد فیصد را درسال 2004 نسبت به رقم موجود تشویش آور سال قبل تدکر میدهند-."

 (Ibid)

عملیه جلوگیری :

در پاسخ به افزایش تولیدات تریاک بعد از سقوط  طالبان ، اداره بوش فعالیت های ضد تروریستی را افزایش داده است . مقدار هنگفت پول مردم را به اداره مبارزه با مواد مخدره تخصیص داده و  اداره مذکور ابتکاری را تحت عنوان " عملیه جلوگیری" در غرب اسیا براه انداخته است  . گزارشات مختلف و بیانیه های رسمی البته از شیوه معمول ( متوازن) انتقاد از خود چشم پوشی میکند گویا که " جامعه بین المللی " تلاش  لازمی بخرچ نمیدهد و انچه که ما ضرورت داریم " شفافیت" است .

 سرخط رسانه های گروهی " مواد مخدر ، جنگ سالارها و بی امنیتی راه افغانستان را بسوی دموکراسی سایه افگنده "  قرارداده ؛  رسانه های گروهی امریکا بطور دسته جمعی " حزب اسلامی " روبه مرگ  را محکوم میکنند و حتی بدون انکه اعترافی نمایند که همین  طالبان در تبانی با سازمان ملل متحد قطع کامل کشت تریاک را در سال 2000 نافد ساخته بود و در سال 2001 به معیار نود فیصد تولید زرع تریاک کاهش یافت .  در حقیقت افزایش تولید کشت تریاک مطابقت کامل به عملیات نظامی امریکا و سقوط طالبان دارد. از اکتوبر الا دسامبر سال   2001 دهاقین بطور دوامدار به کشت خشخاش  پرداختند. برنامه موفقانه امحای مواد مخدر در سال 2000  در دوره حاکمیت طالبان در جلسه نوبتی اکتوبر سال 2001 شورای امنیت ملل متحد ( محض چند روز قبل از اغاز بمباردمان 2001) مورد تایید قرارگرفت .  هیچ یکی از اعضای ملل متحد قادر نبود چنین یک برنامه را مورد اجرا قرار دهند:

مدیراجراییهUNODC  طی یک  خطابه به شورای امنیت ملل متحد در ماه اکتوبر اظهار داشت :

" نخست به کنترول موادمخدر برمیگردم . من توقع داشتم تبصره خود را روی پیچید گی موضوع منع تریاک و کشت خشخاش در مناطق تحت کنترول طالبان متمرکز سازم . . . . اکنون ما نتایج سروی سالانه کشت خشخاش را در افغانستان بدست داریم . امسال ( 2001) محصولات خشخاش در حدود 185 تن بالغ میشود. نسبت به سال قبل 2000 یک کاهش 3300 تن است . یعنی کاهش 94 فیصد  شمرده میشود. اما مقایسه به تولیدات دوسال قبل   4700  تن  رقم 97 فیصد  کاهش را تشکیل میدهد .

هرگونه کاهش  در این زمینه  قابل تمجید است بخصوص مسایلی اینگونه  که  مهاجرت داخلی و یامهاجرت به کشورهای دیگر صورت نگرفته است تا این دست آورد راضعیف سازد .  

( Remarks on behalf of UNODC Executive Director at the UN General Assembly

چشم پوشی ملل متحد:

با تهاجم امریکا تغییراتی در حرافی بملاحظه رسید. اداره ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم ، حالا چنین عملی میکند که گویا منع تریاک در سال 2000 صورت نگرفته است : نماینده این اداره در کانفرانس موادمخدر اعلامیه را در فبروری سال 2004  به نشر سپرده است که گفته میشود:

" مبارزه علیه کشت مواد مخدر  در کشورهای دیگر  براه انداخته شد و به پیروزی هم رسید و این روش در افغا نستان  با اداره قوی و دموکراتیک ، همکاری بین المللی  ، تامین امنیت و یک پارچگی ممکن است ."

در حقیقت واشنگتن و اداره ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم ، حالا ادعا دارند که هدف طالبان در سال  2000 در واقعیت امر ( محو موادمخدر ) نبود ، بلکه طرح گمرا کننده بود تا " یک قحطی تصنعی را درعرضه  مواد مخدر " به چرخش اورد که البته موجب بالا رقتن قیمت هیرویین در جهان  گردید  .

این منطق دوگانه که اکنون بخشی از " توافق آ را ملل متحد" را تشکیل داده است، بطور قطع توسط یک گزارش دفتر مدکور در پاکستان، رد گردید. در گزارش اماده است که : شاهدی در دست نیست که ازموجودیت  ذخایره طالبان گواهی دهد. (

Deseret News, Salt Lake City , Utah.5 Oct.2003

 

اجندای پنهانی واشنگتن : احیای تجارت مواد مخدر

 

در استانه بمباردمان افغانستان توسط امریکا،  گروپ کشورهای پیشرفته جی – 8  ، اعتمادی بالای حکومت تونی بلیر نموده و تقاضا بعمل اوردند  تا حکومت انگلستان " برنامه ا محای  موادمخدر " را ترتیب کند.  مطابق به همین برنامه ، دهاقین  افغان عوض کشت خشخاش به زرع محصولات الترنتیف به پردازند. انگلیسها  با  دفترارتباطی DEAامریکا در کابل  در برنامه " عملیات جلوگیری " به فعالیت اغاز نمودند.

برنامه " امحای مواد مخدر " که از طرف انگلیسها براه انداخته شده بود ، مسلما بمثابه دودی بود بالای پرده .  زرع خشخاش تریاک از اکتوبر سال 2001  چون موشکهای هوایی بالا رفت . موجودیت نیروهای اشغا لگر درافغانستان ، باعث محو کشت خشخاش نشد. اما برخلاف، موجب افزایش ان گردید.

طوریکه یک کارمند اداره مبارزه ملل متحد با مواد مخدر و جرایمUNODC  اعتراف میکند. جلوگیری طالبان واقعا " اغاز قحطی هیرویین را در پایان سال 2001 در اروپا  بمیان اورد" .

هیرویین بزنس چتد ملیارد دالری میباشد که با منافع نیرومندی حمایت میشود . این منافع مستلزم جریان مصون و پایدار عرضه کالا است . یکی از اهداف " نهانی " جنگ دقیقا احیای تجارت موادمخدر به سطوح تاریخی ان بود که از طرف سازمان جاسوسی امریکا تمویل میگشت و این سازمان کنترول مستقیم بالای خط سیر مواد مخدر دارد. بدنبال تهاجم امریکا در اکتوبر سال 2001 ، بازار تریاک بطور انی احیا گردید. قیمت تریاک پیچ در پیچ بالا رفت . در اوایل سال 2002 قیمت تریاک ( کلوگرام / دالر) ده چند بیشتر نسبت به سال 2000 بود.

در سال 2001 اگر تولید تریاک به 185 تن بود و در سال 2002 در تحت کنترول حکومت دست نشانده امریکا ریس جمهور حامد کرزی به 3400 تن بالا رفت . روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی مینویسد:

 رسانه های گروهی امریکا ، در اثناییکه مبارزات میهن پرستی حامد کرزی را علیه طالبان برجسته میسازد، از سوی دیگر عاجز می ماند تا از همکاری کرزی با طالبان یاد آوری کند. او همچنان از مزدوران معاش خور شرکت بزرگ نفتی امریکا یونیکال بود. در حقیقت حامد کرزی از نیمه سالهای نود بمثابه مشاور و دلال یونیکال  با طالبان داخل مذاکره بود

( quoted in Karen Talbot, US. Energy Giant Unocal Appoints Interim Government in Kabul, Global Outlook, No. 1, Spring 2002. p.70 . See also BBC Monitoring Service, 15 December 2001)  

" حامد کرزی از سالهای دهه هشتاد بدین طرف ،  یک کارمند پوشیده سازمان جاسوسی امریکا بود. کرزی در سازماندهی انتقال پول به طالبان از سال 1994 یعنی زمانیکه امریکایها مخفیانه  و از طریق پاکستانیها ( بخصوص ISI) بقدرت رسیدن طالبان را پشتیبانی میکردند "

تاریخچه تجارت مواد مخدر هلال طلایی :

لازم است تا نظری به تاریخچه تجارت مواد مخدر  هلال طلایی  افگنیم که پیوند نزدیک با عملیات مخفیانه سازمان جاسوسی امریکا بعد از جنگ افغان – شوروی در منطقه دارد.

قبل از جنگ افغان – شوروی ( 1979 – 1989 ) ، تولیدات تریاک در افغانستان و پاکستان مستقیم به بازارهای کوچک منطقه عرضه میشد. اما تولیدات محلی هیرویین وجود نداشت .

( Alfred McCoy, Drug Fallout: the CIA’s Forty Year Comlpicity in the Narcotics Trade. The Progressive, 1 August 1997)                                                                                       

اقتصاد افغانی ناشی از موادمخدر ، با دقت زیادی  توسط سیا ( سازمان جاسوسی امریکا) طرح ریزی شده بود.

همانطوریکه این رویداد  در ماجرای  ایران و کنتورا وBCCI  بانک بین المللی بازرگانی و کریدت،  افشا گردید عملیات محرمانه  سازمان جاسوسی امریکا بخاطر  حمایت از مجاهدین افغان ، توسط پول سیاه که از فروش مواد مخدر  بدست می امد ،  صورت میگرفت . " پول سیاه " از طریق موسسات بانکی ( شرق میانه ) ، همچنان شرکت های مجهول الهویت و وابسته به سیا ،  بچرخش می امد  و " پول مخفی " در تمویل گروپ ها ی مختلف شورشی ، در دوران جنگ شوروی و افغان و حوادث بعد از ان بکار برده میشد.:

" از انجاییکه امریکا میخواست مجاهدین را در افغانستان با راکت های ستنگر و سلاح ثقیله مجهز سازد  از اینرو، همکاری کلی پاکستان را نیاز داشت -. در اواسط دهه هشتاد ، عملیا ت سیا در پاکستان ،  یکی از بزرگترین پایگاه های اسخباراتی امریکا در جهان ، پنداشته میشد. اگر بانک بازرگانی و تجارت چنین یک اشفتتگی را برای امریکا ببار اورد  که موضوع  تحقیقات مستقیم ان دنبال نشد و بسی مسایلی دخیل بود   که چشم پوشی امریکا را از قاچاق هیرویین در پاکستان ،  در برمیگرفت -.”Time , July 29, 1991,p. 22)    (The Dirtiest Bank of  All

الفرد مک کوی در تحقیقاتی که انجام داده است ،  تایید میکند که در خلال دو سال حمله سخت سازمان استخباراتی امریکا، عملیا ت مخقیانه افغانستان در سال 1979 ، " اراضی سرحدی افغانستان و پاکستان بحیث مولدین هیرویین بزرگ جهان تبدیل شد و 60 فیصد هیرویین مورد نیاز امریکا را عرضه میکرد- معتادین هیرویین در سال 1979 از صفر به رقم یک ملیون دوصدهزاردر سال 1985 بالا رفت که ارتقای ان نسبت به هر کشوری تند تر بود."

" سازمان سیا بار دیگردارایی این تجارت هیرویین را در کنترول داشت. زمانیکه مجاهدین  قلمروهای بیشتر را در افغانستان در تحت کنترول خود در اوردند دهاقین را مجبور ساختند تحت نام مالیات انقلابی به کشت تریاک بپردازند. در امتداد مرز افغانستان و پاکستان، رهبران افغان و سندیکات ها ی محلی، تحت حمایت ای اس ای به صدها لابراتوار هیرویین را اداره میکردند. در دهه  باز گستردگی  معاملات مواد  مخدر به حدی بود که  اداره مربوط به کنترول مواد مخدر امریکا در اسلام اباد به  ضبط و زندانی ساختن هیچ کس موفق نگشت .

کارمندان رسمی امریکا، از تحقیقات روی موارد اتهامات مواد مخدر متحدین افغان خود، امتناع ورزیدند ، زیرا سیاست مواد مخدر مربوط به افغانستان ،  در تحت تاثیر جنگ علیه نفوذ شوروی در انجا ، قرار گرفته بود.  چارلس کوگن ریس اسبق عملیات افغان در سال 1995 اعتراف نمود  که ،  در حقیقت جنگ علیه مواد مخدر  را قربانی جنگ سرد کرد. او علاوه میکند : " ما وظیفه داشتیم تا میتوانیم هر چه بیشتر ممکن باشد اسیب به شورویها برسانیم . در حقیقت ما منابع و یا فرصتی برای تحقیقات تجارت مواد مخدر نداشتیم . من فکرنمیکنم که ما روی این موضوع معذرت بخواهیم هر وضعی خبط های خود را دارد . بلی در رابطه به مواد مخدر اینهم یک خبط بود. اما هدف اساسی براورده شد. شوروی ها افغانستان را ترک کردند. " ( McCoy, op cit)

اسناد فراوانی وجود دارد که به  نقش  سازمان استخباراتی امریکا در رابطه به مواد مخدر دلالت میکند و در نشرات  اداره امور مواد مخدر  و جرایم سازمان ملل متحد ، تذکری نرفته است که بالای فاکتورهای اجتماعی و سیاسی فوکس شده ، ضرورت نیست که گفته شود ریشه های تاریخی تجارت تریاک خیلی ها تحریف شده است .

طبق گزارش اداره امور مواد مخدر و جرایم ملل متحد ،  تولیدات تریاک از سال 1979 به بعد ، 15 مرتبه افزایش یافته است . در دوران جنگ افغان و شوروی ، رشد اقتصادی مواد مخدر افزایش یافت . طالبان که ازطرف امریکا حمایت میشد ،  وسیله یی در رشد بیشتر تولید تریاک تازمان منع تریاک در سال 2000 بودند.

به دوران انداختن همین پول مواد مخدر بود که بمنظور تمویل تحریکات شورشهای اسیای میانه ، بالکان و بشمول القاعده بکار برده میشد.

( For details, see Michel Chossudovsky, War and Globalization, The Truth behind September 11, Global Outlook, 2002,

مواد مخدر پس از نفت و تجارت اسلحه مقام سوم  را دارد: عوایدیکه از تمویل تجارت مواد مخدر افغان توسط سازمان استخباراتی امریکا بوجود می اید بزرگ   است . تجارت افغانی مواد افیونی ، سهم  بزرگ دورانی سالانه جهانی  مواد مخدر  را تشکیل داده است که حسب گزارش  سازمان ملل متحد، بین 400 الا 500 ملیارد دالر تخمین میشود

. ( Douglas Keh, Drug Money in a Changing World, Technical Decument No.4, 1998, Vienna UNOCD, p.4)  see  also United Nation Drug  Control  Program, Report of the International Narcontics Control Board for 1999 E/INCB/1999/1 United  Nations, Vianna 1999, p. 49-51 and Richard Lapper, UN Fears Growth of Herion Trade, Financial Times, 24 February 2000)                                                                                                                                                         

طبق تخمین صندوق وجهی بین المللی ،  پول سیاه که در جهان بدوران قرار گرفته، بین 590 ملیارد دالر و یکنیم تریلیون دالر سالانه  تخمین شده است و یک رقم بین 2 و 5 فیصد عواید خالص جهانی را نمایندگی میکند.

( Asian Banker, 15 August 2003)                                                                                 

بخش بزرگ پول سیاه جهانی حسب تخمین صندوق وجهی بین المللی به تجارت موادمخدر ارتباط دارد.

برمبنای ارقام اخیر ( 2003 ) پس از نفت و اسلحه قاچاق مواد مخدر  سومین وبزرگترین کالا جهانی را به اصطلاح پول نقد تشکیل میدهد.

( The Independent, 29 February 2004)                                                                             

علاوه بران ، ارقام فوق الذکر بشمول پول سیاه ، تثبیت میکند که قسمت عمده عایدات ،  پیوندی با تجارت جهانی مواد مخدر دارد و مختص به گروپ های تروریستی و یا جنگ سالاران نیست . طوریکه اداره ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم تذکر داده است .

در عقب وحمایت  مواد مخدر ، شرکت های  نیرومند و منافع مالی نهفته میباشد . از این نقط نظر، کنترول جیوپلیتیک و نظامی روی خط السیر مواد مخدر ،  بمثابه یک عنصر ستراتژیک، مانند نفت و لوله های نفت وجود دارد. با انهم چیزیکه مواد مخدر را از امتعه قانونی متمایز میسازد، انست که مواد مخدر،  نه تنها منبع بزرگ تشکیل ثروت برای جرایم سازمان یافته میباشد ،  بلکه سرمایه بزرگ  برای دستگاه استخباراتی امریکا نیزپنداشته میشود که در بخش های مالی و بانکداری ،  بحیث بازیگر نیرومند وجود دارد.

 دستگاه استخباراتی امریکا، بنوبه  از خط السیر حرکت  قاچاق مواد مخدر ، حمایت میکند؛ همین سازمان  بیزنس های پیچیده ومبهمی را انکشاف داده است که ارتباط مخفیانه  با سندیکات های جنایت کار بزرگ دخیل  در تجارت موادمخدر ،  دست دارند.

بزبان دیگر، ادارات استخباراتی و سندیکات های بازرگانی نیرومند با جنایات سازمان یافته  متحدو یکچارجه میباشند وروی کنترول ستراتژیک خطوط قاچاق مواد مخدر ،  بین خود رقابت میکنند. عواید چند ین ملیارد دالری مواد مخدر  بحساب امانت در سیستم بانکداری غرب ، انتقال داده میشود. بیشترین بانک های بزرگ بین المللی یکجا با فلیال های  خود،  به پییمانه عظیم، دالرهای سیاه موادمخدر رابه  بهشت بانکهای ماورای ساحل انتقال میدهند.

این تجارت زمانی شگوفایی میشود که بازیگران اصلی ذیدخل در مواد مخدر ، " دوستان سیاسی در مقامات عالی " داشته باشند. کنترول علنی و غیر علنی خیلی ها باهم پیچیده است . و خطی که " تاجر " را از جنایت کاران جدا میکند ،  درهم و برهم خورده است . در عوض مناسبات میان جنایتکاران،  سیاست مداران و اعضای موسسه جاسوسی ،  ساختار دولت و نقش موسسات انرا ملوث و لکه دار ساخته است . 

پول کجا میرود؟ چه کسی از تجارت تریاک افغان سود می برد؟

 تجارت   مواد مخدر با یک سلسله شرکت های بینابینی ،  پیچیده و  گسترده  مشخص  میشود. در اینجا مراحل مختلف تجارت مواد مخدر و چندین بازار بسته از دهاقین غربت زده افغان  به عمده فروشی ها و پرچون فروشی مارکیت های هیرویین در اروپای غربی  وجود دارد. و یا بعبارت دیگر " هیرارشی قیم " مواد افیونی موجود است . این هیرارشی قیم را اداره امریکا نیز اعتراف نموده است :

" در مارکیت بین المللی مواد مخدر، هیرویین افغان صد بار بیشتر نسبت به قیمتی که دهاقین افغان بالای مزرعه خود دریافت میدارند یفروش میرسد. "

( VOA, 27 February 2004)                                                                                                

طبق راپور اداره ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم در سال 2003 ،  تریاک افغانستان  عاید یک ملیارد دالر را برای دهاقین و یک ملیارد و سه صدملیون دالر  را برای قاچاقبران ، بوجود اورده است که این رقم معادل نیم عایدات خالص ملی میباشد. موافق به این امار تخمینی ، اداره ملل متحد در امور مواد مخدر و جرایم ، حد وسط قیمت یک کلوگرام تریاک تازه   در سال 2002 به 350 دالر بالغ میگشت و تولیدات سال 2002 یک رقم 3400 تن را تشکیل میداد.

گرچه سنجش تخمینی اداره امور مواد مخدر و جرایم ملل متحد، برمبنای قیمت بالای  مزرعه محل و عمده فروشی ، ترتیب یافته است  که یک بخش فیصدی بسیار کوچک دوران چندین ملیارد دالری تجارت مواد مخدر افغانی را تشکیل میدهد. اداره  مذکور " مجموعه دوران سالانه تجارت مواد مخدر افغانی " را به 30 ملیارد دالر تخمین کرد ه است .  یک بررسی قیمت های عمده فروشی و پرچون فروشی هیرویین در کشورهای غربی تثبیت میکند ، مجموعه عوایدی که بوجود می اید ، بشمول عواید سطح پرچون فروشی بطور چشمگیری بالاتر است .

قیمت عمده فروشی هیرویین در کشورهای غربی :

البته این هم تخمین شده است که یک کلوگرام تریاک تقریبا صد گرام هیرویین خالص را بدست می دهد. اداره دی یی ا امریکا تایید میدارد هیرویین جنوب شرق اسیا ( افغانستان ) که در اوایل دهه 1990 در نیویارک بفروش میرسید بین 85000 الا 190000 دالریک کلوگرام با داشتن 75 % خالص  صورت گرفته بود.

طبق گزارش اداره اجراییه مواد مخدره دی یی ا امریکا ، " قیمت هیرویین حوزه جنوب شرق اسیا یک واحد 700 گرامی ان با داشتن خالص بودن بین 85 الا 90 فیصد از 70000 الا 100000 دالر بفروش میرسد" . یک واحد هفتصد گرامه ( 85 – 90%) به قیمت عمده فروشی یک کلوگرامه تبدیل میشد که هیرویین خالص به قیمت های بین 115000 و 163000 دالر بفروش میرسید.

ارقامی که در بالا از ان تدکر رفت اوضاع دهه 1990 را بازتاب میکرد و با ارقام اخیر انگلس ها موافقت داشت . حسب گزارشی که در روزنامه مورخ 11 اگست سال 2002 گاردین بچاپ رسید بود، قیمت عمده فروشی هیرویین خالص در بازار لندن ،  در حدود 50000 پوند سترلنگ بود که معادل 80000 دالر امریکای میشود.

مسلما که میان منابع مختلف عرضه گران هیرویین ، رقابت های وجود دارد؛  باید گفته شود که هیرویین افغانستان بخش کوچک هیرویین بازار امریکا را تشکلیل میدهد. اما مقدار بزرگ از کولمبیا عرضه میگردد.

 

قیمت پرچون :

امریکا :

" ن وای  پ د  مینویسد که قیمت پرچون هیرویین پایین است و خالصیت ان نسبتا بالاتر میباشد ؛  قبلا یک گرام هیرویین به 90 دالر فروخته میشد اما حالا قیمت یک  گرام بین 65 – 70 دالر و یا کمترمیباشد. معلومات فکاهی امیز ان وای پی دی نشان میدهد که خالص بودن یک خریطه هیرویین عموما بین 50 الا 80 فیصد نوسان میکند و هم چنان میتواند تا حد سی فیصد هم پایین باشد.  اطلاعات جون 2000 نشان میدهد که یک بندل ( ده خریطه ) توسط یک خریدار دومنیکان از یک فروشنده دومنیکان به مقدار زیاد ( 150 بندل ) در پارک مرکزی ،  هرکدام 40 دالر الا 50 دالر خرید و فروش صورت گرفت . اداره اجراییه مواد مخدر دی یی ا گزارش میدهد که یک اونس هیرویین معمولا بین 2500 دالر الا 5000 دالر و یک گرام بین 70  الا 90 دالر و یک خریطه به ده دالر معامله میشد. قرار گزارش دی ام پی در سال 1999 خالص بودن هیرویین در سطح بازار در حدود 62% بود "

ارقام قیمت های پرچون ان وای پ دی و دی یی ا  باهم سازگاری کامل دارد.

باید گفته شود زمانیکه هیرویین به  پیمانه کوچک خریداری میشود قیمت پرچون  خیلی بالا است در امریکا معمولا خریداری در خریطه ها صورت میگیرد و هر خریطه حاوی 25 ملی گرام هیرویین خالص است .

http:www.whitehousedrugpoicy.gov/publications/drugfact/American_users))

 

یک خریطه ده  دالری در نیویارک ممکن به گرامی 400 دالر تبدیل شود و هر خریطه مقدار 0025 گرام هیرویین را دارا میباشد. یا بعبارت دیگر میتوان گفت که فایده ایکه از خرید فروش بقالان مواد مخدره خیابانهای نیویارک بدست می اید بطور چشمگیری خیلی زیاد است .  

انگلستان :

مطابق گزارش پولیس انگلیس قیمت پرچون خیابانی یک گرام هیرویین " از 74 ایرو در سال 1997 به 61 ایرو در سال 2004 کاهش یافته است . Independent, March3, 2004)) در بعضی شهرها جنسیت که خالص ان بین 30 الا 40 ایرو هم خرید و فروش شده     (AAP News. March 3.2004)

طبق راپور (  Drugscopehttp://www.drugscope.org.uk/) حد وسط قیمت یک گرام هیرویین در انگلستان بین 40 الا 90 ایرو ( 72 الا 162 دالر) بفروش رسیده است . در گزارش از جنسیت معلوماتی داده نشده 

مطابق راپور اداره ملی کشف جنایی در اپریل 2002 قیمت یک گرام هیرویین در خیابانها در حدود 60 ایرو تعیين  شده بود.

هیرارشی قیم : 

ما موضوع سلسله قیم را از کشت زار مولد تا پرچون فروشی خیابانی در نطر داریم که در خیابانها از 80 الا صدمرتبه بالاتر فروش میشود نسبت به انکه  برای دهاقین پرداخته میشود و یا بعبارت دیگر محصولات افیونی از طریق چندین مارکیت از کشور مولد الا کشور های مستهلک عبور میکند. در کشور مستهلک تفاوت وسیعی بین قیمت دخولی در نقطه ورودی و تقاضای کارتیل های مواد مخدره و عمده فروشی ها و پرچون فروشی ها موجود است که از طرف سازمانهای جنایت کار غربی حمایت میشود.

عایدات جهانی تجارت مواد مخدر افغانی :

در افغانستان مقدار 3600 تریاکی که در سال 2003 تولید شده است امکان تهیه 360000 کلوگرام هیرویین خالص را میدهد و طبق گزارش یوان ودی سی عواید خالص دهاقین افغانی یک ملیارد دالر و عواید قاچاقبران محلی یک ملیارد وسه صد ملیون دالر تخمین شده است.

یک کلوگرام هیرویین با داشتن جنسیت 70% در بازارهای غربی به قیمت عمده فروشی 100000 دالر معامله  شد عواید جهانی عمده فروشی ان ( 3600 تن تریاک افغانی ) به رقم 51 ملیارد دالر بالغ گشت . این سنجش بنابر بسی عواملیکه قبلا اشاره شد خیلی محتاطانه است .

مجموعه مفاد تجارت مواد مخدر افغان با استفاده رقم اخری قیمت پرچون هیرویین تخمین میشود و قیمت پرچون تجارت محک اخری پیمایش اهمیت تجارت مواد مخدر به مفهوم ایجاد منفعت و تشکل دارایی است .

گرچه تخمین همه جانبه ارزش پرچون فروشی بموجب تنوع گوناگون قیمت پرچون  در مناطق دهات  از یک شهر به شهر دیگر بالاخره بین کشورهای مستهلک صرف نطر از جنسیت و خالص بودن ناممکن است .

مشهود بودن مفاد پرچون فروشی و بالخاصه تفاوت بین عمده فروشی و قیمت خورده فروشی در کشورهای مستهلک بوضاحت نشان میدهد که یک بخش بزرگ مجموعه مفاد تجارت مواد مخدره در سطوح خورده فروشی ایجاد میشود.

به عبارت دیگر یک بخش مهم مفاد حاصله تجارت مواد مخدر بحساب سندیکات های جنایت کار و بازرگانی کشورهای غرب که در عمده فروشی های محلی و بازارخورده فروشی مواد مخدر دخیل هستند انتقال مییابد. و دسته بندی های گوناگون باندهای های جنایت کار در تجارت خورده فروشی مواد مخدر بطور ثابت از طرف سندیکات های جنایت کار " رسمی " حمایت میشود.

نود فیصد هیرویین مصرف انگلستان  محصول افغانستان است . با استفاده از رقم قیمت های خورده فروشی منابع پولیس انگلستان که یک گرام هیرویین 50% به قیمت 110 دالر تخمین شده مجموعه ارزش پرچون مواد مخدر افغانستان در سال 2003 ( 3600 تن ) به رقم 79 ملیارد دالر بالغ میگردد. این رقم البته ظاهری است نه تخمینی.

تحت همین رقم فرضی یک ملیارد دالر عاید خالص دهاقین افغانی در سال 2003 یک رقم 79 ملیارد دالر مفاد را از مواد مخدر در مراحل مختلف و بازارهای متنوع  بوجود می اورد. این مقاد جهانی به حساب بیزنس سندیکات ها و شبکه های جاسوسی جنایات سازمان یافته موسسات مالی عمده فروشی ها پرچون فروشی ها وغیره انتقال می یابد که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در تجارت مواد مخدر دخیل است .

بنوبه خود این در امد پرسود تجارت به حساب امانت بانکهای غرب انتقال مییابد که یک میکانیز م اساسی را در سازماندهی پول سیا تشکیل داده اند. که یک مقدار کوچک فیصدی حاصل شده به دهاقین و تاجران کشورهای مولد تعلق میگیرد. بخاطر باید داشت که مفاد خالص دهاقین افغانی فقط یک بخشی مقدار تخمین شده یک ملیارد دالر میباشد. که در ان مصارف کشت، مفاد قرضه پول سودخوران، حمایت سیاسی و غیره شامل نمیباشد.

 

See also UNODC, The Opium Economy in Afghanistan,

سهم هیرویین افغانستان در بازار جهانی مواد مخدر:

افغانستان 70 فیصد عرضه هیرویین جهان را تولید میکند و هیرویین هم بخش قابل ملاحطه مارکیت مواد مخدر جهانی را تشکیل میدهد. که بقول سازمان ملل متحد این بازار بین 400 و 500 ملیارد دالر تخمین شده است .

در اینجا تخمین قابل اعتماد توزیع مواد مخدر جهانی بین کتگوریهای اساسی مانند کوکایین تریاک/ هیرویین چرس امفیتالین و سایر وجود ندارد.

پول سیا مواد مخدر :

مفاد تجارت مواد مخدره در سیتم بانکداری انتقال داده میشود. و پول مواد مخدر در یک تعداد بانکهای ماورای ساحل سویس لوکسمبورگ و جزایر کانال انگلیستان و جزایر کایمان و 50 محل دیگر در سراسر جهان انتقال می یابد. در اینجاست که سندیکات های جنایتکار دخیل در تجارت مواد مخدر و نمایندگان بزرگترین بانکهای تجارتی جهانی باهم همکاری میکنند و پول سیاه در همین بهشت ماورای ساحل ذخیره میشود که از طرف بانکهای بزرگ غربی تحت کنترول قرار دارد. همین بانکها هستند که در حفظ و جریان ثابت تجارت مواد مخدر منافع دارند.

For the details, see Michel Chossudovsky, The Crimes of Business and the Business of Crimes, Covert Action Quarterly, Fall 1996)                                                                          

 زمانیکه پول سیاه کسب شد بعدا بطور جدی بدوران می افتد  انگاه نه تنها در خرید و فروش زمین و هوتل و غیره سرمایه گداری میشود بلکه ساحات دیگری را مانند خدمات اقتصادی و تولیدی را نیز در بر میگیرد. پول سیاه و پولهای پنهانی هم چنان در وسایل مالی مختلف بشمول تجارت فرعی کالای اولیه ستاک و بوند های دولتی ریخته میشود.

 

یاداشت اختتامیه : ا لوده شدن  سیاست خارجی امریکا در جنایات:

سیاست خارجی امریکا از فعالیت یک تلاش اقتصادی جنایت بار حمایت میکند. که دران مرز معین بین سرمایه سازمان یافته و جنایت سازمان یافته کاملا محو و تاریک شده است .

تجارت هیرویین " هزینه خالی طالبان  را تکافو"  نیمکند . طوریکه حکومت امریکا و جامعه بین المللی ادعا دارد. برعکس عواید این تجارت غیر قانونی منبع تشکل ثروت است که اکثرا توسط بیزنس های نیرومند و منافع جنایتکار انه در کشور های غرب بهره برداری  میشود. این منافع بواسطه سیاست خارجی امریکا حفظ است. 

 وزارت خارجه امریکا سازمان استخبارتی ( سیا) و پنتاگون افزاریست  درتصمیم گیری این تجارت چندین ملیارد دالر خیلی پردرامد که پس از نفت و اسلحه امتعه سوم را تشکیل داده است .

اقتصاد مواد مخدروی افغان زیر حمایت قرار دارد.

تجارت هیرویین بخشی از اجندای جنگ است . انچه که این جنگ دست اورد دارد همانا احیای دولت موادمخدر و فرمانبرداری میباشد که توسط یک مزدور تعین شده امریکا رهبری میشود.

منافع نیرومند مالی که در عقب این تجارت مواد مخدر قرار دارد توسط نظامی سازی مثلث مواد مخدر بزرگ جهانی ( راه های انتقالاتی ) بشمول هلال طلایی و مناطق اندین امیرکای جنوبی ( تحت نام به اصطلا ح ابتکار اندین )   پشتیبانی میشود. 

 

سال                                                            ساحه تحت کشت                                            تولید

1994                                                         71470            هکتار                                                         3400 تن

1995                                                         53795                                                                             2300

1996                                                         56824                                                                             2200

1997                                                         58416                                                                             2800

1998                                                         63674                                                                             2700

1999                                                         90983                                                                             4600

2000                                                         82172                                                                             3300

2001                                                         7606                                                                               185

2002                                                        74000                                                                             3400

2003                                                       80000                                                                           3600  

 

Source: UNDCP, Afghanistan, Opium Poppy Survey, 2001, UNODC, Opium poppy Survey, 2002, http://www.unodc.org/pdf/afg/afg_opium_survey_2002.pdf.               

  31_  1.html.2003                       

 : http://www.unodc.org/unodc/pres_release_2004_03..

http://www.undodc.org/pdf/afg/afghanistan_opium_survey_2003.pdf

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت