شهلا لطيفی

 

 


سالهای سخت و پرماجرا، ناملایمات روزگار را با خاطرات زیبای کودکی و نوباوگی عوض می کردم تا سالم بمانم

 

وجودم در بند
نفسم در قید ستم
صاعقه های خشم را می دیدم
و پاره های نامرادی را
که در بستر سرد زناشویی
بر دار احساس من
دانه دانه می آویختند

 

روحم بر دست خیال
جسمم چون مرغی بی جان
در حال و هوای عشق
یک بار دیگر دختر می شدم
تا شعاع نامرئی ننگ را از آینه وجودم  بزدایم

 

و با خیال مملو از عشق
پشتواره کتاب و کاغذ در بغل
موهای سیاه بلند تا کمر
با چشمان سیاه متجسس
غیورانه
به دیدار کودکی ها میرفتم
و کوچه ی رنگین کمان شادی را
استوار چون کوه می پیمودم
به پرنده های آزاد سلام می کردم
عطر سیب های زرد و سرخ باغ های دو طرف کوچه را با وجد می نوشیدم
و سرشار از عشق
به دهکده ای میرسیدم
با هوای صاف
زمینش مال گله بز شیری
و آسمانش پر از ستارگان

 

و من
یک نوباوه
در دامان گرم دهکده
که از سقفش می توان پستی بلندی ماه را دید
تا سحر 
می خوابیدم با میل

 

شهلا لطیفی

April 5, 2017

 

 

+++++++++++

ای عزیز


ای مرد خواستنی های جنون زده من
مرا دریاب تا نهایت عشق

 

تنم را در کلبه شبانه چون نیلوفرهای آبی بگشای
روزهای خاکستری را فراموش باید کرد

با سکوت پروانه ها
با هیجان آهوبره ی مست شیدا
مرا دریاب تا نهایت آزادی

 

ای عزیز
ای مرد خواستنی های جنون زده من
با دستانت
سکوت سکرآمیز لبهایم را
بنیاد هستی مرا
چون گیتار بنواز
تا غروب ناپدید شود

پوستم را ببوس
و نافه عشق را
از معصومیت از دست رفته ام
که در حریر چهل سالگی نرم پیچیده است ببوی با صبر

 

ای عزیز
ای مرد خواستنی های جنون زده من
شراب تیره شبانه ام را
روحیه لطیف زنانه ام را
از باغ تکامل یافته وجودم  دریاب تا نهایت طلوع

 

شهلا لطیفی
March 28, 2017

~~~~~~~~~~~~

 

 


در لا به لای شب


و در امتداد نگاه ام
زلال ماه را می جست

 

با اشتیاق دستانش
از اندام سرد شده ام
عطر بهار را می جست

 

و گهی
که بدنم
با شلاق بی مهریش کبود میشد
بر پیکر افتاده ام
سرد
عریان
و بی باک
چون باد با کاج می خفت

 

و اشک های خشم من
بر ساحل طوفان زده ای وجودش
بیخود فرو می بارید
و او
هر قطره اشک را
چون آب آتشین می بلعید
و از بازی غریب لحظه ها آه می کشید
و  تا دم صبح ، سر به هوا می خوابید

 

و آنگاهی که شفق از پشت پنجره آهسته می دمید
با بوسه های خفن وسوسه انگیزش
مرا ترک می کرد
تا هم آغوشی دیگر

 

شهلا لطیفی
March 20, 2017

 

 

 


بالا
 
بازگشت