په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون

   فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         


   

سوم آگست /۲۰۱۷ / هالند

پیام تسلیت

به مناسبت وفات شهزاده احسان الله د افغانستان

شهزاده احسان الله د افغانستان پسر غازی امان الله خان، روز جمعه ۲۸ جولای در سویس درگذشت. مرحوم احسان الله د افغانستان یکی از شخصیت های علمی و اجتماعی محبوب افغانستان بود و درگذشتش یک ضایعۀ عظیم پنداشته می شود. مرحوم شهزاده احسان الله به افغانستان عشق می ورزید ولی بنا به شرایط نامساعد امنیتی کشورنا گزیرشد تمام عمرش را در تبعید بسر برد. مرحوم شهزاده احسان الله با قلب گرم با افغانهای مقیم اروپا رابطه و اُنس میگرفت. فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان دراروپا (فارو) طی سالیان متمادی افتخارمیزبانی از شهزاده احسان الله د افغانستان، خانم لیلا طرزی همسرشان وخانم اندیا د افغانستان دخترمرحوم امان الله خان را در کنفرانسهای سالانهٔ خویش داشت.

در جلسه عمومی سال ۲۰۰۲ سازمانهای عضو فارو که در روز بعد ازکنفرانس دایر گردید، به شهزاده احسان الله لقب ریاست افتخاری فارو پیشنهاد شد که ایشان با علاقه پذیرفتند. روح ملی وترقیخواهانه چنان در روان احسان الله د افغانستان دمیده شده بود که در هر سخن وهر حکایت اش انعکاس می یافت. سرانجام این شهزادهٔ عاشق افغانستان ومردم آن با سرفرازی تمام، اما درعالم غربت به جاودانگی پیوست. روحش شاد باد.

فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا ( فارو ) اکنون در وفات  انسان با وقاری سوگوار است که همچون پدرمرحوم اش شاه امان الله خان، متعلق به همۀ مردم افغانستان بود.  احسان الله د افغانستان از سال ۲۰۰۲ به این طرف، یکی از حامیان معنوی ویکی از روُسای افتخاری فارو نیز بوده است.

هیأت اجرائیۀ فدراسیون، این غم و اندوه بزرگ را به خانواده، اقارب مرحوم و همه مردم افغانستان تسلیت گفته  و به بازماندگان ، صبر جمیل تمنا می کند.

 

هیأت اجرائیه

 

 


FAROE, Post Box 707,   2300 AS,   Leiden,     www.afghandiaspora.org,    

faroe_af@hotmail.com

 


بالا
 
بازگشت