انجنیر فضل احمد افغان

 کانادا: ۱ جنوری ۲۰۱۸م 

عیسوی نوی کال مو مبارک شه

 

با عرض سلامهای آکنده از محبت سال نو عیسوی را برای شما وفرد فرد برادر و خواهر عزیز نهایت دوستداشنی افغانم از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض  و از بارگاۀ  زات پاک الهی سال صلح پر فیض و برکات  را  بر مبنای عدالت و قانونیت برای همۀ هموطنان گرانقدرم و بشریت آرزو میکنم.

به امید و حدت ملت افغان برای آزادی مادروطن عزیزم افغا نستان  یکپارچه  و خوشبختی  با سعات هموطنان رنجدیده و بلاکشیده ام. خداوند نگهبان افغانستان عزیز یکپارچه و ملت نجیب و قهرمان افغان باشد.

 په درناوی

ګران افغانستان او افغان ملت دی خدای سر لوړی او آزاد وساتی

 

آخرین حرفهای من اینست که

 

  افغان باشیم              افغان باشیم                افغان باشیم

متحد باشیم                         متحد باشیم                   متحد باشیم 

صادق بوطن و ملت افغان باشیم      صادق بوطن و ملت افغان باشیم     صادق بوطن و ملت افغان باشیم

Happy New Year “2018”

 

 


بالا
 
بازگشت