«نماز خواندن » در وسط خیابان ملک کافر!


فرهاد فاریابی


یک دختر جوان، برای ریا و تظاهر، بقچهء نماز خواندنش را در مابین پیاده رو، شهر نیویارک، پهن کرده و گویا برای خداوند اسلام ، نماز میگزارد. اولا، دین اسلام چه دینی است که خدای آن از پیروان خود،ا ین کار های عجیب و سوال برانگیز را طلب میکند؟مگر اسلام، عبادتگاه و نمازخانه ندارد؟
آیا این دختر مقنعه بر سر پیچانده به ابتکار خود این « نمایش » را اجرا میکند، یا فرقه ای سیاسی، معرکه گیر و ماجراجو، پشت این « مسخره بازی» پنهان است؟
اگر این عمل( ظاهرا مذهبی!) جمعی را تحریک کرد تا فردا، به چهرهء مسلمانان( روسری پوش) اسید بپاشند، مسوول کیست؟
 این دختران اسلام پناه ،آیا نیویارک را یک مرکز اسلامی ، می انگارند؟
شبیه این عمل ریاکارانه  را گروهی از مسلمان ها ( اغلب مهاجران یک کشور خاص)در همسایه گی نیویارک ، در برخی بلاد کشور کانادا نیز مرتکب میشوند، یعنی در پارک عمومی یا ساحل در یا، نماز جماعت برگذار میکنند!
نتایج این سبکسری ها، اسلام بازی ها و تظاهرات مضحک مذهبی ، مثلا این است که که در شهری نزدیک کبک کانادا، اخیرا بوسیلهء باشندگان بومی و اصلی ، برای اقلیت مسلمان ، اجازهء ساختن گورستان مسلمانان، داده نمیشود؛ یعنی مردهء مسلمان، مقبره، ندارد!، به خبر این واقعه از هفته نامه فارسی« شهروند» منتشرهء شهر تورانتوی کانادا، توجه شود:

شهروند-  روز یک شنبه ۳۶ ساکن شهر Saint-Apollinaire ، شهری با جمعیت ۶۰۰۰ نفر در جنوب غربی کبک سیتی، در یک رای گیری حاضر شدند، و برخلاف خواستهء مسلمانان این شهر، رای خود را به درون صندوق ها ریختند. این ساکنان علیه ساخت گورستانی ویژه مسلمانان که مکان آن حدود یک سال پیش مشخص شده بود و مجوزهای لازم را از شهرداری ، کسب کرده بود، رای دادند.

برخی از مخالفان ساخت این گورستان می گویند که ساخت یک قبرستان که تنها به اقلیتی از مردم تعلق داشته باشد و تحت قوانین آنها اداره شود به دلیل انحصاری بودن، مشکلات زیادی را برای
شهر ایجاد می کند.»

 

 


بالا
 
بازگشت