ديپلوم انجنيرعبدالقاهر سايق

 

سپاس و امتنان از غم شريکی دوستان

درگذشت غم انگيز و دردناک برادر نهايت عزيز ، مهربان ، مردم دوست و خوش برخورد مان ، مرحوم داکتر باطن ظاهر همه را سخت تکان داد و در غم و اندوه اين ضايعه نشانيد. بی شک غم از دست دادن عزيزان و نزديکان هميشه سخت و طاقت فرساست ، ليکن ابراز همدردی ، تسليت و حضور گرم و صميمانه دوستان ، آشنايان و بستگان باعث تسلی دل غمديدگان می شود.

در آن لحظات تلخ و جانگاه که همه اعضای خانواده ما در گرداب غم سهمگين قرار داشتند ، عده ای از دوستان ، آشنايان ، اقارب ، بخصوص انجمن افغانها در دنمارک ، فوری وصميمانه به کمک و ياری ما شتافتند و در مراسم تکفين ، تدفين ، فاتحه ، پذيرايی از هيچ نوع کمک و همدردی دريغ نورزيدند. من ازين غمشريکی همه دوستان صميمانه اظهار سپاس و امتنان نموده و برای تک تک شان صحت و سعادت هميشگی آرزو می نمايم.

با احترام

ديپلوم انجنير عبدالقاهر سايق

کوپنهاگن ، دنمارک

 

 


بالا
 
بازگشت