مهرالدین مشید

 

به بهانۀ کشته شدن اسامه و سناریوی مبارزه با تروریزم

اسامه شش سال پیشتر از امروز در یک حملۀ برق آسا بوسیلۀ نیرو های ویژۀ امریکایی در هیبت آباد در نزدیکی یک مرکز نظامی در پاکستان کشته شد. اسامه در زمان جهاد مردم افغانستان وارد پشاورشد و از همکاران نزدیک عبدالله عزام مبارز فلسطینی الاصل بود که بعد ها با او اختلاف پیدا کرد و گفته می شود که عبدالله عزام قربانی  این اختلاف شد. شماری ها می گویند که عزام بوسیلۀ آی اس آی به شهادت رسید. وی پس از آن به شهادت رسید که به پنجشیر سفر کرده بود و قصد ایجاد وحدت میان گروه های مجاهدین را داشت. اسامه پس از پیروزی مجاهدین به سودان رفت و در سال 1375 یک هیات حکومت مجاهدین به سودان رفت و او نظر به دعوت این هیات دوباره به افغانستان برگشت و در ننگرهار جابجا شد. فرماندهانی چون ساز نور ٬ محمود و معلم  اسامه را یاری کردند تا در توره بوره بر فراز سفید کوه مرکز نظامی خودرا بسازد. وی پس از سرنگونی حکومت مجاهدین به قندهار رفت و به ملاعمر پیوست. بعد از حملهٔ امریکایی ها اسامه خود را به شورای ننگرهار تسلیم نکرد و به طرف پشاور فرار کرد . شماری جنگجویانش کشته و شماری هم فرار کردند. استاد ربانی در گفت و گویی گفت که او در انتقال اسامه نقش نداشت؛ بلکه. شورای جلال آباد از استقلالیت هایی برخوردار بود وطیارههای آریانا از آنجا پرواز میکردند . اسامه به کمک فرماندهانی چون محمود ٬ سازنور و معلم از سودان به افغانستان منتقل شد. ملاعمر پس از حادثۀ یازدهم سپتمبر از واگذاری اسامه به امریکا به دلیل برادر دینی خود داری کرد و هرچند بعد افشا شد که اسامه در آن زمان در اختیار نظامیان پاکستان قرار داشت و اما امریکا افغانستان را مورد حمله قرار داد.

 یازدهم سپتمبر بوسیلهٔ ۱۹ جنگجوی عرب صورت گرفت  که ۱۲ تن آنان شهروندان سعودی و هفت تن دیگر آنان شهروندان امارات متحد عربی ٬ مصرو لیبیا بودند. در این حادثه از چهار طیاره استفاده شد و امریکا را مورد حمله قرار دادند . طیارهٔ اولی  برج اول تجارت جهانی را کوبید و ۱۷ دقیقه بعد طیارهٔ دومی بر برج دومی اصابت کرد، طیارهٔ  سومی پنتاگون را مورد حمله قرار داد که طیارهٔ چهارمی بنا برخورد میان تروریست ها و سرنشینان طیاره در شهر پنسلوانیای امریکا  سقوط داده شد. گروند زیرو محلی است که دو طیاره در آنجا برخورد کرده اند. این طرح را خالد شیخ محمد در سال ۱۹۹۹ برای اسامه پپیشنهاد کرد و او با وی موافقت نکرد؛  اما در سال ۲۰۰۱ آنرا مورد تایید قرار داد که  شیخ به عملی کردن آن اقدام کرد  و کار آموزش پیلوت ها را  محمد عطا در امریکا به عهده گرفت . این مرکز در یک زمان زمان ظرفیت نگاهداری۱۰۰۰ موتر را در پارک خود دارا بود ٬ ده شبکهٔ تلویویزیونی در منزل بالایی آ‌ن ۵ کمنی بزرگ و ۶ بانک کلان در منزل های پایانی و اکسپرس بانک در منزل سوم آ‌ن  فعالیت داشتند . در این مرکز ۵۰ هزار نفر مصروف کار بودند که مساحت مجموعی آن ۳ ملیون ۲۰۰ هزار متر مربع بود. . در این حادثه ۳۰۰۰ امریکایی کشته شدند. امریکا در این حادثه 555 میلیارد دالر خساره مند شد. اکنون در هشت هکتار زمین در منهاتن ساختمانی با هزینهٔ ۷۰۰ ملیون دالر آبدهٔ یاد گاری اعمار شده است. اسامه در اولین واکنش گفت ٬ گرچه در این حادثه دست ندارد؛ اما از آن استقبال میکند. وی با این اظهارات به نحوی مسؤولیت این حادثه را بدوش گرفت و فهرست نام های افرادی را که در این عملیات دست داشتند ٬ افشا کرد. به انتقام این حادثه 1. 5 ملیون عراقی کشته یازخمی و4 ملیون عراقی آواره شده اند( تلفات جنگ افغانستان و سوریه و لیبیا ؛ امادرافغانستان که هنوزهم این حادثه ادامه دارد. به رازآلودی این حادثه زمانی افزوده شد که کارمندان اسراییلی این مرکز در همان روز حادثه به کار نرفته بودند و اجازه نیافتن بازرسان ها و خبرنگاران مستقل، مبهم ماندن حملۀ طیاره ها و عوامل دیگر بر وزنۀ ابهام این حادثه افزود؛ بویژه پس از آنکه امریکایی ها اسامه را در توره بوره بازداشت نکردند و به دلایل نامعلوم جای پایش را گم کردند و اسامه فرصت یافت تا به هیبت آباد در نزدیکی یک مرکز نظامی پاکستان فرار کند و تا سال 2011 تحت حمایت نظامیان پاکستان به گونۀ  امن زنده گی کند.

امریکا در حالی از طالبان خواهان تسلیمی اسامه بود که او تحت حمایت نظامیان پاکستانی قرار داشت و طالبان حق تسلیمی او را نداشتند . این که ملاعمر به عنوان برادر دینی حمایتش را از او ابراز کرد. این هم نتیجهٔ کار استخباراتی پاکستان بود تا او ناگزیر به گفتن این سخن شود. چنانکه پس از کشته شدن اسامه نیویارک تایمز به نقل از منبع موثق گرارش داد که از خانهٔ بن لادن موبایل هایی بدست آمد که پرده از رابطهٔ اسامه با سازمان استخباراتی امریکا برداشت. در این موبایل ها شماره های تیلفون ثبت است که اسامه بوسیلهٔ انان با  ابراهیم سعید احمد رهبر حرکت المجاهدین تماس برقرار میکرد و بخشی از برنامه های خود را از طریق این گروه عملی میساخته است . دولت پاکستان طی اعلامیه یی این گزارش نیویارک تایمز را رد کرد. (1)   

مایکل راجرز رییس کمیتۀ استخبارات سنای امریکا گفت که بعد از کشته شدن اسامه در 2 می در پاکستان باید پاکستان احساس شرمساری میکرد واما پاکستان را که او در این نزدیکی ها دید. وی افزود زمانیکه پاکستان از فابریکۀ اسلحه سازی حقانی آگاهی حاصل کرد  کاری را  انجام نداد. (2)؛ اما روزنامۀ جنگ چند روز بعد به نقل از منایع موثق استخباراتی  نوشت که استخبارات امریکا در سال ۲۰۰۴ اسامه را به هیبت آباد جا بر جا کرد و تحت نظارت ماموران سیا بسر می برد. این روزنامه نوشته است که ویلای اسامه در بلال تاون را استخبارت امریکا برای او اعمار کرده بود . او به کمک مالی امریکا تحت نظارت قرار داشت و برای عملیات بر ضد او منتظر فرصت مناسب بود . منبع می گوید که در وقت های اخیر اسامه با سازمان خود اختلافاتی داشت و ارتباطات او هم با القاعده قطع شده بود . وی به اساس معاهده یی با سیا به هیبت آباد آورده شد که دیگر اسامه در اختیار امریکایی ها قرار داشت و اما امریکایی ها بخاطر جلوگیری از افشای راز های پشت پرده ٬ بصورت قصدی او را کشت . فیصلهٔ‌ کشتن اسامه زمانی بوسیلهٔ‌ امریکایی ها صادر شد که ادارههای پاکستان به بخشی از خواست های امریکا پاسخ رد داد. اردو و استخبارت پاکستان در این زمینه اسناد و شواهد زیادی بدست آورده اند و اداره های یاد شده هنوز هم از شرایط سیا انکار میکنند. (3) پس از کشته شدن اسامه شماری آگاهان گفتند که  امریکا با ترور اسامه روح تازه یی بر سازمان القاعده دمید و کشته شدن اسامه از سوی امریکا را بازی استخباراتی خواندند. از سویی هم شبکهٔ تلویویزیون سی ان ان نوشت که اسناد دریافت شده از خانهٔ اسامه نشان میدهد که او در صدد کشتن اوباما و پترائوس بود. وی قصد داشت تا در زمان پرواز طیارهٔ آنان بر آن راکت اندازی نماید . همچنان وی قصد داشت تا با تجلیل از دهمین سال یازدهم سپتمبر بر امریکا حمله کند. (4) آگاهان این اظهارات را تبلیغات استخبارات امریکا خواندند و این را فریب افکار عامه از سوی سیا دانستند و کشتن اسامه را بخشی از ادامۀ استراتیژی امریکا و رسیدن به اهداف آن در منطقه و جهان تلقی کردند. از همین رو بود که میانۀ پاکستان و امریکا پس از کشته شدن اسامه دچار تنش شد؛ زیرا از نظر پاکستانی ها، امریکا در پیوند به کشتن اسامه از تعهدات خود تخطی کرده بودند تا آنکه مشرف خواهان ترمیم رابطه با امریکا شد و  در مصاحبه یی با رویترز گفت که امریکا و پاکستان باید موضوع اسامه را فراموش کنند و به اعتماد سازی میان خود بپردازند . وی از موجودیت اسامه در دو سال اقتدار خود ابراز بی خبری کرد.(5)  

پس از کشته شدن اسامه، احمد شجاع پاشاه رییس استخبارات پاکستان از شورای ملی آن کشور عفو خواسته و گفت که از این کار احساس شرمنده گی میکند . وی افزود که استعفای خود را برای اسفاق کیانی تسلیم کرده است و اما او نپذیرفته است . گفته می شود که امریکا در زمان عملیات بالای اسامه رادار های پاکستان را غیر فعال گردانیده بود. (6)  پس از کشته شدن اسامه وال استریت ژورنال نوشت : یک دهه پیش تهدید تروریستی علیه امریکا در افغانستان متمرکز بود؛ اما امروز تروریستها از پاکستان ، یمن و سودان ، لندن و نیویارک را تهدید میکنند . همه میدانند که ناتو  نمی تواند بدون کمک پاکستان پیروز شود ؛ اما امروز به نظر میرسد که اسلام  آباد موجبات شکست ناتو را فراهم میکند . این روزنامه به ادامه افزوده است که اسامه کشدن شد ، دیگر دلیلی برای ماندن نظامیان امریکایی در افغانستان و جود ندارد. (7)  خلیل زاد مانند سایر مقامات امریکایی در سخنانی گفت که پاکستان از محل اقامت اسامه در نزدیک اکادیمی نظامی آن کشور آگاهی داشته است و حالا بر امریکا است تا از معلومات خود استفاده کند و برای سرکوب القاعده استفاده نماید . سابق امریکا در مبارزه با تروریزم همکاری میکرد . وی افزود که پاکستان همکاری هایش را در مبارزه با تروریزم کاهش داده ، در اکمالات ناتو مشکلات بوجود آورده و هم چنین در عملیات های طیاره های بدون پیلوت نیز دشوار هاییرا برای امریکا بوجود آورده است  . وی افزود که امریکا توان دارد تا در صورت عدم همکاری پاکستان خودش دست به عملیات در آن کشور بزند .  امریکا هراس دارد که با افزایش فشار مبادا پاکستان از هم بپاشد . وی به افزایش فشار ها بعد از کشته شدن اسامه تاکید میدارد. (8)

امریکا پس از کشته شدن اسامه یک مقام ارشد استخباراتی خود در پاکستان را که عملیات برای کشتن اسامه را رهبری کرده بود، برکنار کردد. وی زمانی برکنار شد که روابط استخباراتی امریکا و پاکستان خیلی خراب شده بود. (9) ؛ اما یک ادارهٔ پاکستانی که پیرامون مناسبات پاکستان و امریکا سیمناری را برگزار کرده بود که در آن یکی از اشتراک کننده ها که جنرال ضیاالدین  رییس سابق آی اس آی بود که رابطهٔ‌ نزدیک با امریکا دارد، اشتراک کرده بود. وی چیز های تازه یی گفت و افزود، بر اساس معلومات او اسامه بوسیلهٔ دگروال اعجاز شاه رییس انتلجنس بیروی مشرف ( آی بی ) در هیبت آباد جا بجا شده بود. بدون آنکه او خبر شود٬ آی ای یی به کمک آی اس آی محل اسامه را پیدا کرد و بعد در یک عملیات او را از بین برد. الطاف حسین قریشی یک نویسندهٔ پاکستانی در این مورد می گوید : جنرال ضیاالدین نامه یی به اردوی امریکا نوشت ( میمو توطیی) : این معامله  میان آی اس آی و سی آی ای مورد بحث است و شاید تمام ابعاد آن روشن شود . بعد از افشای این توطیه فشار زیادی بر زرداری وارد شد که سبب مریضی او گردید و شایعهٔ  برکناری او هم از همین جا آغاز شده است. (10) روزنامهٔ امریکایی نیویارکر جزییات بیشتر ترور اسامه بوسیلهٔ امریکا را افشا کرد . این روزنامه نوشت که در این حمله علاوه بر استفاده از هلیکوپتر برای فرار کماندو های امریکایی  یک تونل هم در برنامه قرار داشت که به نسبت واقع شدن آب بر سر راهٔ‌ تونل انجام نشد . رابرت گیتس پیشنهاد افگندن بمباری بوسیلهٔ بی – ۵۲ را نموده بود که بنا بر ایجاد زلزله از آن منصرف شدند. این روزنامه نوشت که در برنامه زنده گرفتن اسامه جای نداشت.  (11)  بعدتر در مورد چگونگی حمله به اسامه آگاهی های جدید منتشر شد، گزارش شد که هلیکوپتر چینو زمانی در هیبت آباد از سوی اسامه مورد حمله قرار گرفت که گروهی از نیرو های خاص امریکا برای نجات یک گروپ سربازان امریکای عازم ساحه شده بودند و بعد از انجام عملیهٔ نجات و سوار شدن سربازان بر طیاره شده بودند. سرنشینان این طیاره در ترور اسامه نقش داشتند و اما در عملیات سهم نگرفته بودند. (12)  این حمله پس از آن انجام شد که به گفتۀ روزنامۀ دان : کمیسیون بازرسی حمله بر اسامه بوسیلهٔ‌ امریکا گفته بود که پیش از حمله گفته شده بود که داشته های استراتیژیک پاکستان مصؤون است . این کمیسیون وظیفه داشت تا دریافت اسناد و حقایق در مورد حضور اسامه در پاکستان برای مدت طولانی باقی بماند، حقایق در مورد حمله به اسامه را دریابد، اسباب ٬ ماهیت ٬ علت نگرانی ها را تشخیص کند  و پیشنهادات و سفارشات  خود را برای کاخ سفید ارایه کند. (13)

در همین حال جی هیلهاوس گردانندهٔ یک  صفحهٔ انترنیتی گزارش های کاخ سفید را مبنی بر کشتن اسامه رد کرد و نوشت که معلومات در مورد خانهٔ اسامه را برای امریکایی ها یک جنرال استخبارات پاکستان در بدل ۲۵ ملیون دالر ارایه کرده است و علت زمانگیر شدن آنرا چانه زدن بر سر پول خواند. به نقل از این جنرال گفته شد که سعودی برای استخبارات پاکستان پول میداد تا از اسامه در هیبت آباد حفاظت کند. این روزنامه به ادامه از تلاش های این جنرال برای کسب تابعیت در امریکا نیز خبر داد. نام این جنرال را افشا نکرده است.(14)  به گفتۀ وال استریت ژورنال پاکستان حاضر نشد تا در مورد خانۀ اسامه برای امریکایی ها پاسخ بدهد.  پس از کشته شدن اسامه در ظاهر رابطه میان امریکا و پاکستان بهم خورد.(*)  وزیر دفاع امریکا در اسپانیا با اشفاق کیانی گفت و کرد . این گفت و گو دومین دیدار دو مقام امریکایی و پاکستانی است که بعد از کشته شدن اسامه و بیرون کردن کماندو ها و آموزگاران امریکایی صورت گرفت. (15) پس از این دیدار زرداری رییس جمهور وقت پاکستان گفت که  امریکا از اتهامات بیشتر بر پاکستان خود داری نماید و از فرستادن پیام های بیشتر منفی به این کشور خود داری کند و در ضمن برای امریکا هشدار داد که هرگاه امریکا مانند اسامه حمله بر حقانی نماید، به قیمت خاک آن تمام خواهد شد. (16) درهمین حال بروس ریدل مشاور سابق کاخ سفید و کارمند استخباراتی امریکا در یک تبصره یی گفت : ده سال از جنگ امریکا در افغانستان میگذرد  ؛ اما در دو هفتۀ اخیر در سیاست های امریکا پیرامون پاکستان تغییر کرده است . وی افزود که تمامی تلاش های امریکا برای بازسپاری رهبران القاعده از پاکستان به ناکامی انجامید . امریکا 30 بار از پاکستان خواستار تحویلی اسامه شد  و اما سی بار پاکستان به آن پاسخ منفی داد. (17) در همین حال  احمد رشید رابطه میان پاکستان و امریکا را در همکاری با هراس افگنی افشا کرد و نوشت که دولت کلنتن و بوش از پایگاههای رزمنده گان اسلامی شامل القاعده و بن لادن به عنوان بخشی از عناصر اطلاعاتی نظامی خود حمایت کردند . روابط میان اسامه  و دولت کلنتن در بوسنیا و کوزوو به خوبی در مدارک کنگرهٔ امریکا وجود دارد . گزارشی که در سال ۱۹۹۷ از سوی کنگره نشر شده ٬ دولت کلنتن را به حمایت از تبدیل بوسنیا به پایگاهٔ مبارزان اسلامی متهم کرده است که منجر به بسیج هزاران مجاهد از کشور های اسلامی از طریق شبکهٔ مبارزان اسلامی شده است. وی به ادامه نوشت که امریکا ابومصعب ززفاوی را در عراق مسلح گردانید. (18) پس از چندی یوسف رضا گیلانی به آن اعتراف کرد و  در یک سخنرانی احساساتی به ارتباط اردوی پاکستان با اسامه اعتراف کرد. این  دومین مورد از انتقاد های تند گیلانی برضد اردوی آن کشور بود. وی حکومتی در میان حکومتی در میان حکومت را مطرح کرد. وی بدون آنکه از اردو نام بگیرد گفت : اسامه را کی ها ویزه داده بود که شش سال در پاکستان زنده گی کرد .  این سخنان گیلانی رهبران سیاسی را پاکستان را متاثر گردانید که چرا وی بالای اردو شاهدی داد. (19)

چندی بعد از اظهارات گیلانی،  جنرال ضیاالدین بت  رییس پیشین اردوی پاکشتان اعتراف کرد که اسامه بن لادن در یک دفتر آی اس آی در یک پایاگاهٔ نظامی در هیبت آباد نگهداری میشد . وی اعتراف کرد که از مخفی ساختن اسامه آگاهی داشت. وی بعد تر از استخبارات نظامی پاکستان خواست تا با سازمان سیا برای پیدایی اسامه همکاری کند . استخبارات پاکستان خبر نگاران را تهدید کرده بودند که این موضوع را افشا نکنند. جنرال ضیا  از  سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ رییس آی اس آی بود و اسامه را در یک دفتر این سازمان در ایبت آباد نگهداری می کرد. (20) وی همچنان در سالگرد انفجار اتومی پاکستان گفت که  پرویز مشرف در برابر پول اسامه را مخفی نگاه کرده بود . زمانیکه مشرف از قدرت افگنده شد . اعجاز شاه مسؤولیت نگهبانی اسامه را داشت  . وی افزود که این شگفت آور است ٬ در ظرف پنج سال هر خانه یازد بار تلاشی شده و چگونه اسامه در آن پیدا نشد. (21)   اسنادی هم که ازخانهٔ اسامه بدست آمد، حاکی از آن بود  که او می خواست ٬ موافقتی را با رهبران نظامی و سیاسی پاکستان برای حمایت رهبران دیگر القاعده بدست آورد . در این اسناد آمده است که هرگاه پاکستان با القاعده چنین قرار دادی را امضا  کنند . القاعده به پاکستان حمله نمیکند و پاکستان از رهبران القاعده حمایت کند . این اسناد نشان میدهد که رهبران پاکستان متمایل به چانه زدن است و اما اسنادی بدست نیامده که دلالت بر برقراری چنین معامله کند . دوسیه های الکترونیکی زیادی بدست آمده که نقش عبدالرحمان یک تبعهٔ لیبیی آمر عملیات القاعده بعد از اللیبی است . وی نامه یی به اسامه فرستاده بود که اولکی را رهبر القاعده در یمن تعیین کنند و اما اسامه این پیشنهاد را رد کرده بود . این اسناد نشان میدهد که اسامه برای عبدالرحمان وظیفه داده بود که در مورد توافق بالا با مقامات پاکستان در تماس شود. (22)  بعدتر رسانه ها افشا کردند که اسامه سه ماه پیش از کشته شدنش بوسیلهٔ نیرو های امریکایی از چترال پاکستان به هیبت آباد اقامتگاهٔ خانواده گی اش جهت تداوی آورده شده بود . اسامه که از مرض گرده رنج می برد مورد معاملهٔ  اشفاق کیانی و احمد شجاع پاشابه دور از چشمان گیلانی و زرداری با امریکا قرار گرفت . این ها ملیارد ها دالر را از این معامله بدست آوردند. (23)  راسموسن منشی عمومی ناتو گفت که کشته شدن اسامه در پاکستان آشکار کرد که آ‌شیانه و مرکز مبارزه با تروریزم پاکستان است و پاکستان ناگزیر است که باجدیت برضد مبارزه با تروریزم کار نماید. در همان زمان آقای کرزی گفت که افغانستان خواهان دوستی با پاکستان است ابراز امید واری کرد که بر ضد تروریزم مبارزهٔ مشرتر نمایند. (24)  این بود مختصر اشاره یی از « هفتاد من مثنوی » راز ناگفته در مورد کشته شدن اسامه که تا کنون به رسانه ها نرسیده است و حتا ویکلی لیکس هم تا کنون بدان نرسیده است. جنگ امریکا در افغانستان به بهانۀ عدم تسلیمی اسامه آغاز شد و حالا که از کشته شدن اسامه شش سال می گذرد، جنگ در  افغانستان پیچیده و بزرگ تر شده است؛ بلکه از آن هم کلانتر افغانستان به میدان جنگ بین المللی بدل شده و هر روز در افغانستان رخداد سپتمبر تکرار می شود. یاهو

 

 

 


بالا
 
بازگشت