احمد سعیدی

 

آماده گی ها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری

مدتی است کمپاین های غیر رسمی در کشور آغاز شده است

روز گذشته يکي از رسانه ها تصاويري را از محترم استاد عبدرب الرسول سياف، محمد اشرف غني رييس جمهور ، داکتر عبدالله عبدالله ، احمد ضيا مسعود، استاد عطا محمد نور، محمد عمر داوود زي ، داکتر انوارالحق احدي ، اکليل حکيمي ، عمر زاخيلوال بدست نشر سپرده و گفته بود احتمال دارد اين اشخاص در سال 2019  کانديداهاي رياست جمهوري باشند به استثناي رييس جمهور آقاي اشرف غني که از چندي به اينسو در تلاش است تا يکبار ديگر نامزد شود و به هر وسيله ي حقيقي يا غير حقيقي شفاف يا تقلب بايد رييس جمهور گردد به باور من ديگر هيچ کس تا کنون به طور يقيني تصميم کانديداتوري رياست جمهوري را نگرفته است چون اکثريت به اين باور اند که انتخابات امکان ندارد که به وقت و زمانش برگزار شود، اگر انتخاباتي هم صورت بگيرد از انتخابات قبلي رياست جمهوري رسوا تر و شرم آور تر و پر ماجرا تر خواهد بود .

 به عقيده من برگزاري انتخابات شفاف يک سرمايه ملي و سرنوشت ساز براي يک ملت و يک کشور است. بعد از اين انتخابات در افغانستان بايد يک حرکت نمايشي و فريبنده اي نباشد چون انتخابات شفاف و عادلانه است که پايه هاي نظام مردم سالار را محکم تر و استوار تر مي سازد. انتخابات شفاف زماني امکان پذير است که مشارکت مردم آگاهانه و هدف مندانه باشد. مردم مالک انتخابات باشند نه خارجي ها انتخاب رييس جمهور يعني انتخاب رييس قوه‏ي مجريه و کسي که در رأس سه قوه قرار مي گيرد اکثر صلاحيت ها و امکانات کشور  در اختيار اوست. اگر در سال هاي بعدي انتخابات برگزار شود اميدوارم تمام مردم افغانستان در آن انتخابات، بايد به عنوان يک مسؤوليت و يک حق شرکت کنند.

بايد کانديداهاي که تجربه شده اند ديگر مديريت و رهبري کشور به دست  آنها سپرده نشود انتخابات رياست جمهوري شوخي نيست، ما مي خواهيم مسؤوليت رهبري يک کشور را به دست يک نفر بسپاريم که از گذشته اش شناختي داشته باشيم که اين آدم کيست اصلاً عُرضهي اين کار را دارد يا ندارد؛ بعد، اعتقاد به اين کار دارد يا ندارد؛ بعد، اصلاً ميفهمد در کشور چه کار هايي را بايد انجام دهد کساني که براي انتخابات خود را نامزد ميکنند، بدانند که انتخابات يک وسيله‏اي است براي رشد توسعه آوردن نظم و امنيت و بالاخره  براي آبرومند کردن يک ملت؛ انتخابات فقط ابزاري براي قدرت‏طلبي نيست. اگر بناست اين انتخابات براي اقتدار مردم افغانستان باشد، پس نامزدها بايد به اين اهميت بدهند و در فکر و عمل آنچه که مي گويند متعهد و صادق باشند.

انتخابات بعدي رياست جمهوري براي افغانستان يک حادثهي مهم تاريخي و سرنوشت ساز است؛ چون مردم اختيار کشور را براي مدت چهار سال به دست آدمي مي دهند که اختيارات زيادي دارد همين رييس جمهور است که ميتواند در اين مدت صادقانه کار نمايد و نيروي انساني و سازمانهاي کشور را بهکار بگيرد؛ نظم و امنيت را حاکم بسازد. کساني که در آينده اگر انتخاباتي برگزار شود مي خواهند کانديداي رياست جمهوري شوند براي شان پيشنهادات دوستانه اي  دارم در تبليغات نه خود و نه ديگران را توهين و تحقير کنند.

و از دادن وعده هاي دروغين و آمار هاي نادرست پرهيز کنند با مردم با کمال صداقت حرف بزنند؛ هرچه عقيدهشان هست، به مردم بگويند. اگر بخواهند در دل مردم اثر بگذارند، اين صداقت، بيشتر در دل مردم اثر ميگذارد. آن چيزي که حقيقتاً عقيده و نيت آنهاست، آن را به مردم بگويند؛ اختيار با مردم است که شخصي را انتخاب کنند تا وحدت ملي را خدشهدار نسازد.

عامل شقاق و نفاق نباشد طوري نباشد که به خاطر جذب يک دسته يا يک گروه، حرفي بزنند که وحدت ملت افغانستان خدشهدار شود. وعدههايي که معلوم است نميتوانند به آنها عمل کنند، به مردم ندهند. آنچه که در چارچوب قانون اساسي است و امکانات مملکت از امکانِ آن حکايت ميکند، آن را به مردم بگويند. بلي، به مردم قول بدهند که اگر برنده انتخابات شوم با همهي قوا و قدرتِ خودشان و با اتّکال به خدا و با اتّکاي به مردم، مديريت عالي و کلان کشور را در دست ميگيرم و پيش ميبرم  آنچه که به مردم وعده کردم به حد توان عملي مي سازم ، در استقلال تماميت ارضي  و هم پذيري و خدمت گزاري در هيچ مکان و زماني از خود ضعف و ناتواني خويش خوري و قوم پرستي نشان نمي دهم ، کانديداهاي بعدي بايد بدانند .

 مردم افغانستان از دو سال به اينسو در حاکميت وحدت ملي  از دعواهاي سياسي و اختلافات سياسي و اين حرف ها که  من خوبم و آن بد است من راست مي گويم آن دروغ مي گويد خيلي خسته شده اند؛ مردم افغانستان  اين وعده هاي ميانتهي را که يک ميليون شغل ايجاد مي نمايم امنيت را سر تا سري مي سازيم هيچ افغان از افغان ديگر بهتر نيست ديگر نه به اين وعده ها باور دارند و نه علاقه شنيدن همچو حرف هاي پوچ و ميانتهي  را دارند .

به عقيده من انتخابات بعدي رياست جمهوري بايد مسابقهاي براي خدمت گزاري باشد، نه مسابقهاي براي کسب قدرت. خود پرستي و قوم پرستي ، اين کشور ديگر مال موروثي پدر کسي نيست که تا زنده است در اريکه قدرت باشد آقايان اشرف غني و عبدالله عبدالله امتحان خدمت گزاري خود را براي مردم ما داده اند به امتحان ديگري ضرورت نيست، آنچه که من را براي انتخابات بعدي اميدوار مي سازد نسل جوان اين سرزمين است. اگرچه نسل جوان و تحصيل يافته در حکومت وحدت ملي نه کاري دارند و نه روزگاري ولي وجدان هاي آنها پاک و سياه و سفيد را از يکديگر به درستي فرق کرده مي توانند، نسل جوان ما خوشبختانه امروز يک نسل غالب در سرتاسر کشور است. جوانان در انتخابات آينده بايد هم  با هوش باشند و هم بيدار  در انتخابات بعدي کساني که با رأي ملت انتخاب نشوند باز از طريق تقلب به قدرت برسند به يقين مانند حکومت موجود اعتماد ملي را از دست مي دهند مجبور مي شوند به مقابل دشمنان سر فرود بياورند و آبروي ملت افغانستان را بريزند. اميدوارم ملت ما نگذارند کساني در آينده به قدرت برسند که متملق خارجي ها باشند، قدرت و چوکي را تحفه خارجي ها بدانند و اعتنايي به خواسته هاي مردم خود نداشته باشند جوانهاي ما، اهل فکر ما، اهل فرهنگ ما هوشيار باشند.

نتيجه : باور دارم مردم ما از گذشته که پاي صندوق هاي رأي رفته اند براي کي ها رأي دادند، تجارب تلخ ولي کافي دارند به يقين اگر زمينه انتخابات شفاف برگزار شود کانديداهاي جوان تر مسؤوليت پذير تر و صادق تري به ميدان رقابت خواهند آمد. اگر در انتخابات شفافيت نباشد مانند انتخاباتي که محصول آن حکومت وحدت ملي است به يقين کشور به طرف بحران فراگير و يک فاجعه جبران نا پذير خواهد رفت و سر نوشت مردم از امروز تلخ تر و مشکل زا تر خواهد شد. انشا الله مردم با غيرت ما به خصوص نسل جوان  ديگر نمي گذارند که به سرنوشت شان خائنانه بازي شود .

 

 

  


بالا
 
بازگشت