بصیرهمت

  

طا لبان، و در آمد هنگفت هیرویین

برگردان از:

روزنامه نیویارک تایمز – 29 اکتوبر2017

راپور "سیگار" – 30 اکتوبر 2017

 

لابراتوار های تولید هیرویین در افغانستان خیلی ها  ساده است ، چند بیلر خالی برای مخلوط کردن مواد ،چند خریطه و گیلن برای جابجا نمودن مواد کیمیاوی جهت تبدیل نمودن تریاک به ماده جدید ،هیرویین ، مقدار چوب و مواد سوخت، یک ماشین پریس (فشار)،یک جنراتور و یک واترپمپ با یک پایپ دراز  که آب را از چاه نزدیک وصل نماید . این وسایل ساده جهت تصفیه و تولید هیرویین بکار برده میشوند .

پولیس افغانستان ، یکجا با قوت های ویژه ناتو مصروف دریافت محل و محو چنین لابراتوار های تولید هیرویین در افغانستان اند. و کارشناسان و دپلوماتها شدیدا نگران ازدیاد این نوع لابراتوار  ها در سراسر افغانستان اند که باعث تولید بیشتر هیرویین و تقویه بنیه مالی طالبان گردیده است.

افغانستان چندین سال است که 85 فیصد تریاک جهان را تولید می نماید. در سالهای قبل بیشتر تریاک تولید شده در افغانستان، بخارج قاچاق میگردید و در خارج تصفیه و به هیرویین تبدیل میشد، مگر اکنون متکی بر تخمین و ارزیابی کار اگاهان افغانی و غربی نیمی از تریاک تولید شده ،در داخل افغانستان بوسیله همین لابراتوار های عادی تصفیه وبه هیرویین و مورفین تبدیل میگردد .

تبدیل تریاک به هیرویین و مورفین در داخل افغانستان، میتواند قاچاق انرا بجانب کشور های غربی و کشور های همسایه و اسیای مرکزی ساده سازد و تسهیلات که در قاچاق این ماده مخدر حاصل گردیده در امد سالانه طالبان را بیشتر ساخته و بنیه مالی انانرا نیرومند تر نموده است . براساس ارزیابی کارشناسان هم اکنون کم از کم 60 % در امد سالانه طالبان را قاچاق همین ماده مخدر تشکیل میدهد. زیرا بدون تولید و قاچاق تریاک دوام جنگ برای طالبان دشوار خواهد بود  و همین در امد سرشار است که ماشین جنگی طالبان را فعال نگه داشته است .

هرزمانیکه طالبان ساحات را که برای کشت و تولید تریاک مساعد است، از تصرف دولت خارج می نمایند و در کنترول خویش قرار میدهند، بر اماده گی طالبان جهت مذاکره با دولت افغانستان سایه می افگند . زیرا زمانیکه یک قوماندان عادی طالبان در هلمند ماهانه یک ملیون دالر از بابت این ماده مخدر عاید داشته باشد، وی هیچگاهی برای مذاکره و صلح اماده گی نشان نخواهد داد.

بنا بر گفته جنرال خلیل بختیار ، معاون وزارت امور داخله افغانستان ، طالبان در طی دوسال اخیر با تصرف بیشتر مناطق کشت تریاک، لابراتوار های تصفیه و تولید هیرویین و مورفین را به مناطق کشت و تولید تریاک نزدیکتر ساخته اند . بر اساس گفته وی ،در سال گذشته در حدود 400 تا 500 لابراتوار تصفیه تریاک در سطح کشور وجود داشت . که اکثر این لابراتوار ها در مناطق تحت کنترول ویا در ساحات نفوذ طالبان قرار دارند.در حالیکه قوتهای پولیس در عملیاتهای شان تعدادی از این لابراتوار ها را ازبین می برند، چنانچه تاکنون طی عملیاتهای پولیس در حدود بیش از 100 لابراتوار ازبین برده شده اند . مگر ، بنا بگفته وی،طالبان میتوانند چنین لابراتوتر ها را در یکروز دوباره اماده سازند.

طالبان مدتها است ، از اخذ مالیه از قاچاقبران تریاک و پولی که از بابت تامین امنیت و حمایه قاچاقبران اخذ میدارند ،بر بنیه مالی شان می افزایند . علاوتا ،قوماندانان و جنگجویان طالب خود مستقیما در تولید، تصفیه و قاچاق تریاک و تجارت  ان سهم دارند . بر اساس ارقام ارایه شده از جانب سازمان ملل:

در امد مجموعی تر یاک در افغانستان ،در سال 2015، به 1.56 ملیارد دالر  میرسید، مگر در سال  2016 ،به 3.2  ملیارد دالرافزایش یافت که این رقم، افزایش 43% در سال 2016 نسبت به سال 2015  را نشان میدهد.  این افزایش در نتیجه رشد کشت و تولید تریاک در مناطق تحت کنترول طالبان و مناطق تحت نفوذ انها بعمل امده است. در برخی محلات در ساحات تحت کنترول دولت نیز تریاک کشت میگردد.

مسیر های عمده ای که هیرویین از  افغانستان بخارج قاچاق میگردد :

بر اساس گذارش سازمان ملل ، ساحه زرع تریاک در افغانستان در حدود 2/3 ساحه زرع تریاک جهان  را تشکیل میدهد. هیرویین و مورفین تولید شده در افغانستان از مسیر های گوناگون به  مارکیت اروپا ، اسیا و افریقا میرسد . بر اساس راپور  سازمان ملل، طی سالهای 2009 – 2012 به ارزش سالانه 28 ملیارد دالر مواد مخدر افغانستان از مسیر بالکان به اروپا قاچاق گردیده است، و در میان کشور های که این  ماده مخدر از مسیر انها انتقال داده شده است، بالاترین سود را ایران برده است که شامل 7.5 ملیارد دالر میگردد .

هیرویین عمدتا از مسیر  های مختلف  ذیل به اروپای شرقی و غربی ، امریکای شمالی ، افریقا ، کشور های خلیج فارس و کشور های اسیای میانه و روسیه  قاچاق میگردد:

- مسیر ترکیه، که مستقیما از ایران به ترکیه و از انجا  به کشور های شرق بالکان میرسد و از طریق بلغاریا و رومانیا به اروپای غربی و مرکزی انتقال می یابد .

- مسیر دیگر، از ترکیه مستقیما به یونان و از انجا به ایتالیا و سایر کشور های اروپای غربی انتقال می یابد.

- مسیر دیگر، از طریق بحر، از پاکستان و ایران به کشور های خلیج فارس ، افریقا و کشور های جنوب اسیا قاچاق میگردد.

- مسیر شمال،که از طریق کشور های همسایه شمالی افغانستان، عمدتا ترکمنستان وتاجکستان،به کشور های اسیای میانه و از انجا به روسیه قاچاق میگردد. البته مسیر قاچاق مواد مخدر همواره در تغیر است.  

عرضه هیرویین و مورفین افغانستان در بازارهای اروپا و امریکای شمالی در سطح بالا است. چنانچه در حدود 90 فیصد هیروهین  کوچه های کانادا را همین هیرویین قاچاق شده از افغانستان تشکیل میدهد .

افغانستان نه تنها با تولید وقاچاق این ماده مخدر، کشور مصیبت زا برای کشور های جهان گردیده است ، این مصیبت عمیقا دامنگیر مردم این کشور بخصوص جوانان افغان نیز  گردیده است. چنانچه:

در یک سروی که از جانب کمیسیون مسیول سروی مبتلایان به مواد مخدر در سال 2015 از جانب دولت افغانستان بعمل امد، در حدود 11فیصد از نفوس این کشور به یکی و یا دونوع مواد مخدر مبتلا اندکه این رقم عمدتا قشر جوان این کشور را در بر میگیرد.

از سال 2002 تا 30 سپتامبر 2017، امریکا مبلغ 8.6 ملیارد دالر را در جهت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بمصرف رسانده است. در پهلوی این مصرف امریکا، قوتهای امنیتی افغان 1.3 ملیارد دالر ،اداره "صندوق حمایت اقتصادی"،  1.6 ملیارد دالر و دفتر کنترول مواد مخدر وزارت خارجه امریکا، طور جداگانه، 2.2 ملیارد دالر را در این جهت بمصرف رسانده اند . مگر نه کشت و تولید و تصفیه تریاک و نه قاچاق ان کاهش یافت و نه التر ناتیف موثر دیگری جهت تشویق دهقانان جستجو گردید .  (از این معلوم میگردد که در پهلوی فساد گسترده در حیف و میل این مبلغ هنگفت ،اراده سیاسی - نظامی نیرومندی از جانب امریکایی ها و دولتمردان افغان در امر مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. مترجم).

واحد  های مختلف پولیس در مبارزه بر علیه مواد مخدر در افغانستان فعالیت دارند ،مگر متاسفانه فساد در سطح پایین و رده های بالای پولیس به امر عادی تبدیل شده و تعدادی زیادی از انها خود در قاچاق تریاک و هیرویین دست  دارند و غذای رنگارنگ دسترخوان تعدادی از  زمامداران دولتی که در سطوح بالا ،در ارگانهای محلی و در سطح ارگانهای ملی، در فساد غرق اند  از همین طریق اماده میگردد. در سطح اداره ولایتی، مسیولین مبارزه با مواد مخدر نه قابل اعتماد اند و نه صادقانه عمل می نمایند. مسیولین ومدیران این بخش در محلات عموما توسط افراد و عناصر قدرتمند و با نفوذ ولایت تعین میگردند .

بمقایسه  وسعت روز افزون  کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر ،تعداد وفعالیت رزمی قوتهای امنیتی افغان  بخاطر جلوگیری از کشت، تصفیه و تولید و قاچاق این ماده کشنده در سطح پایین قرار دارد و جوابگوی مبارزه فعال و اثر بخش در این زمینه نیست .  بعنوان نمونه یونت ویژه رزمی پولیس که تعداد ان در حدود 450 تا 600 کوماندو است ، توسط قوتهای ویژه امریکا اموزش داده میشوند . این واحد  ویژه عملیاتی افغان با همکاری قوتها و مشاوران امریکایی غالبا  با 6 هیلیکوپتر از کابل پرواز می نمایند و در شب عملیاتها را بمنظور محومواد مخدر انجام میدهند .این قوتها چند کیلومتر دور تر  از محل موجودیت طالبان پیاده میشوند و بعدا روانه عملیات  بجانب انهامیگردند. و طالبان غالبا با اگاهی از حمله قوتها ،منطقه را ترک می نمایند .البته عملیاتها بیشتر از چند ساعت دوام  نمی نمایند و در نتیجه وسایل تولید و  موادموجود در محل،  بعد از ثبت محو میگردند .    

مشکل دیگری  که در محو تریاک کشت شده و لابراتوار های تولید هیرویین دربرابر قوتهای امنیتی وجود دارد، کشت مین ها در اطراف مزارع تریاک و لابراتوار های تولید هیرویین است که مسیولین محو لابراتوار ها و مزارع کشت شده در قدم نخست باید مین های فرش شده را نابود سازند و بعدا به محو تریاک و لابراتوار ها بپردازند .

پایان

 

 


 

 


بالا
 
بازگشت