سنجر غفاری

  

آفتاب هرگزنمی میرد

اسناد موثق و معتبر موجوده چنین سخن میگویند که در کنفرانس سرنوشت ساز بن ۲۰۰۱عدهّ معلوم الحالی از دزدان داخلی وخارجی سعادت و ثروت مردم افغانستان ، تلاش کردند تا مردم مارا به گمرائی بکشانند، اما بی خبر از آن بودند  که آفتاب را نمیتوان در زیر ابرها برای همیشه پنهان نمود ومردم را برای ابد درگمراهی حفظ نمود !

همین است بیان آن واقعیت ایکه تیاتر گدی گک های کوکی وبی خبراز اصول واهداف بنیادی شامل در موافقتنامه ها و طرح نجات بخش بن ۲۰۰۱ در قبال افغانستان به تابش خورشید واقعی ، نجات همگانیاعتقاد نداشتند.

بدین ترتیب آنهاسعی کردند تا با تلاش های مذبوهانه شان طی بیش از شانزده سال اخیر نور آفتاب درخشان را اختطاف نمایند، کاری ایکه هیچگاه امکان پذیر نبود ه ونیست !                          خوشبختانه  گذشت زمان ثابت کردتا مردم ما بسوی رنسانس و باز نگری گام بگذارند وبا مساعدت رهبران واقعی شان از این حالت گمراهی وسرگیچی ، چون آفتاب حقیقی بیرون شده، اززیر سیاهی ابر های پلید به باد آورده شده نجات یابندوبالثرآن با ادامه حیات و تعین سرنوشت ملی شان از گرمی و روشنائی این آفتاب درخشان  یعنی( طرح بن ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹ ) و مساعی  وطندوستانه طراح آن محترم داکتر وحید وحید الله  با پیش کش نمودن طرح جدید شان که هدف اساسی آن همانآ از سرگیری و سرخط قرار دادن تحقق مواد موفقتنامه های بن ۲۰۰۱ و ۲۰۰۹،یعنی طرح نجات بخش و افغانستان شمولیکه  از جانب دشمنان ملی و بین المللی افغانستان اختطاف و به بیراهه کشانیده شده بود ،مستفیدگردند.

  در نوشته حاضر توجه شما را به آن اسناد موُثق و معتبری معطوف میدارم که تا درروشنی آن  اگاهی  حاصل نمائیدکه چگونه چربی وقند زبانی های فرصت طلبانه ای عدئی ازافراد معلوم الحال چون  عالی جنابان هریک زلمی خلیلزاد، حامد کرزی، اشرف غنی ، عبدالله عبدالله  و دارودسته های مربوط شان تا چه اندازه در حفظ جنگ و بحران ودر جلوگیری ازرسیدن مردم ما به یک زندگی نوین ملی و نجات همگانی به  دشمنان کشور ما  توانائی بخشیدندو تلاش ورزیدند تا کشورعزیز مارا در تبانی نزدیک با باداران  پاکستانی و ایرانی شان در پرتگاه نابودی و بی سرانجامی قرار بدهند ویک فردای وحشتناک دیگری را برای مردم ما  رقم بزنند .

 به این ارتباط توجه شما رابه اسناد  موُ ثق ذیل معطوف میدارم ، نقل مطابق اصل بشما تقدیم :-.   

   ( یک بخش‌ مهم جلسه استماعیه و استیضاح کمیته امور روابط خارجی‌ مجلس نمایندگان آمریکا در مورد اظهارات مقطعی ، غیر مسلکی , فرصت طلبانه , کاملا ضدّ و نقیض و فریبکارانه جناب زلمی خلیلزاد , و آن سوالات بسیار ٔبر حقّ و جدی را که آقای کانگرسمن، دان روربارکر، از او مطرح کرد ند, که اصل کلیپ ویدیو یی آن یکجا با متن ترجمه دری این قسمتی از جلسه جهت خوانش، مشاهده و استماع شما هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی‌ ذیلا تقدیم میگردند:

مترجم و مبصر: هموطن و خدمتگار شما, وحید وحیدالله

سوال آقای کانگرسمن، دان روربارکر , عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا (ولسی جرگه آمریکا):

(( جناب خلیلزاد،

آنچه شما در رابطه با ارزیابی‌ها و موقف تان در قبال پاکستان بیان داشتید، کاملا مضحک و مسخره بود!

آقای خلیلزاد ما و شما سال‌های زیادی با هم کار کرده‌ آیم ........، و من ‌یک سوال بسیار دشواری را از شما مطرح مینمایم ....... و آن این که وقتی طالبان از افغانستان بیرون رانده شدند، و دوستان ما از "اتحاد شمال" داخل کابل شدند و آن را گرفتند، قرار بود ‌یک فیصله و تصمیم بسیار مهمی در بن در جرمنی اتخاذ گردد، و آن این که چه کسی باید به‌‌‌ حیث رهبر افغانستان جدید برگزیده و یا انتصاب شود، حد آاقل برای دوره انتقال ! البته طبعا من پشتیبانی‌ و حمایت خویش را در این مورد از محمد ظاهر شاه اعلام داشتم، در حالیکه ‌یک گروپ دیگری طرفداری شانرا از موقف و گزینه "اتحاد شمال" ابراز نمودند! من خوب به‌‌‌ یاد دارم که شما و اداره بوش در آنوقت از کرزی حمایت و پشتیبانی‌ به‌‌‌ عمل اوردید! آیا احراز این چنین ‌یک موضع گیری ناشیانه از طرف شما از نفوذ ناخواسته حکومت پاکستان بالای اداره بوش ناشی شده‌ بود، همان طوری که آن‌ها همواره همچو ‌یک نفوذی را بالای همه اداره‌های ما در آمریکا داشته اند؟ ))

(( جواب جناب زلمی خلیلزاد:

تشکر از بیانات شما، که البته من با آنها معترف و مو ا فق بوده و آن را تائید مینمایم، که البته شما آن را با ‌یک زیبایی خاص بیان نمودید. در مورد این که چرا کرزی به‌‌‌ حیث رهبر جدید افغانستان بر گزیده شد، باید بگویم که اسم کرزی برای اولین بار توسط عبدالله عبدالله که در آن وقت یکی از رهبران کلیدی "اتحاد سمت شمال" بود، مطرح شد، و وی در این مورد چنین استدلال نمود که افغانستان در مرحله بعدی به‌‌‌ چنان ‌یک رهبر پشتون ضرورت دارد که "اتحاد شمال" بتواند با او کار نماید، و اظهار داشت که همچو ‌یک رهبر کرزی میباشد . این اولین بار بود که من نام کرزی را برای ایفای همچو ‌یک نقش به‌‌‌ خاطر رهبری افغانستان شنیدم، که البته این موضوع توسط جیمز دابنز که در آن وقت از ما (آمریکا) در کنفرانس بن نمایندگی میکرد، به‌‌‌ قصر سفید گزارش داده شد، و طوری که ما بعدا با مسوولین در منطقه و دیگران فراتر از منطقه چک کردیم، پاکستان با گزینش کرزی مخالفت ننموده …… و البته به همین ترتیب دیگران! ))

تبصره و نتیجه گیری آقای کانگرسمن، دان روربارکر , عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا (ولسی جرگه آمریکا):

(( میخواهم صرف برای درج و ثبت رسمی‌ این بحث در ریکارد (اسناد رسمی‌) جلسه آستما عیه (هیرینگ) امروزی اظهار بدارم که فیصله در مورد تعیین رهبر افغانستان در آنوقت چنان ‌یک مسٔله حیاتی بود که منتج با آن پرابلم‌ها و مشکلات بسیار جدی گردید که ما امروز روی آنها بحث مینمایم. پادشاه افغانستان (محمد ظاهر شاه) شخص بود بسیار مستقل و در میان مردم ‌یک رهبر محبوب القلوب بود، و هم پشتون بود، اما متاسفانه ما ایشان را منتفی و رّد نمودیم و در مقابل طور ی که لحظات قبل شما خود اعتراف کردید شما از پاکستان در مورد این گزینش ایشان طالب نظر شدید!! واضح و معلوم است که پاکستانی‌ها کسی‌ را میخواستند، که باید بالا یش نفوذ و کنترل داشته باشند و کسی‌ که باید همرای آنها و رژیم فاسد و مستبد آنها همکاری میکرد، و آن کس کرزی بود، و درست بنا بر همین دلایل است که ما امروز به‌‌‌ همچو ‌یک وضع وخیم و رقتبار مواجه شده آیم. تشکر از خدمتگذاری‌های تان و تشکر از دیدگاه‌های تان!! )) ختم اظهارات شدید الحن کانگرسمن، آقای دان رور بارکر، عضو ارشد کمیته امور روابط خارجی‌ مجلس نمایندگان آمریکا.

یادداشت ها و سوالات من : هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی‌، حال که شما یکی از بخش‌های مهم جلسه استما عیه و استیضاح کمیته امور روابط خارجی‌ مجلس نمایندگان آمریکا را در مورد اظهارات مقطعه ا ی، غیر مسلکی و فرصت طلبانه، کاملا ضدّ و نقیض و غیر صادقانه جناب زلمی خلیلزاد و آن سوالات بسیار ٔبر حقّ و جدی را که آقای کانگرسمن، دان روربارکر، از او مطرح کرد، دیدید و شنیدید، احتراماً خواهشمندم تا لطفا به‌‌‌ خاطر روشن شدن هر چه بیشتر حقایق مهم و سرنوشت ساز تاریخی در ذهن تان، سوالات ذیل را از خود مطرح نمایید:

   ۱   (کی‌ و چرا مرحوم محمد ظاهر شاه و نقش رهبری او را در تفاهم و همدستی با رژیم فاسد و مستبد نظامی ای س ای پاکستان از پروسه صلح افغانستان منتفی ساخت؟ )                             

۲  (کی‌ و چرا به‌‌‌ عوض مرحوم محمد ظاهر شاه، حامد کرزی، این جاسوس و مزدور رژیم فاسد و مستبد نظامی ای س ای پاکستان را به‌‌‌ مثابه ‌یک شخص گمنام و بی‌ هویت به‌‌‌ حیث رهبر افغانستان در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ بالای گرده‌های مردم مظلوم افغانستان تحمیل نمود؟)               

۳ (کی‌ در درجه نخست مسوولیت عواقب مرگبار آن تصامیم جدا ضدّ افغانی و ضدّ آمریکایی‌ را که در تفاهم و همدستی کامل با رژیم فاسد و مستبد نظامی پاکستان از سال ۲۰۰۱ به‌‌‌ بعد اتخاذ و عملی گردیده اند، بالای شانه‌های نگیین خویش حمل مینماید؟) 

 ۴ (کی‌ در تفاهم نزدیک و همدستی کامل با رژیم فاسد و مستبد نظامی ای س ای پاکستان و اداره نابکار و متجاوز جورج بوش، مواد موفقت نامه‌ های بنّ ۲۰۰۱ را کاملا به‌‌‌ بیراهه کشانید، و با محروم ساختن افغانستان از ‌یک فرصت بی‌ نظیر و فوق العاده طلایی به‌‌‌ خاطر آعاده صلح و عمران دوباره آن، این وطن و مردم مظلوم را در جریان ۱۶ سال گذشته به‌‌‌ خاک و خون کشا نیده است؟)   

  ۵ (کی‌ و کدام افغان صادق و وطن دوست میتواند همه این سوالات بسیار جدی تاریخی‌ را به‌‌‌ ارتباط زندگی و سرنوشت بسیار اندو گین و غم الود مادر مشترک مان، افغانستان عزیز، و کار نامه‌های ننگین جناب زلمی خلیلزاد را در قبال آن نادیده گرفته و به‌‌‌ او و اظهارات اخیر مقطعه ا ی و فرصت طلبانه او که از تغیرا ت جدی اخیر در سمت وزش طوفان علیه رژیم فاسد و مستبد نظامی ای س ای پاکستان نشأت کرده‌ اند، باور نماید؟)   

   ۶( و بلا خره چه کسی‌ و برای چه، با توسل با هیله‌ها و نیرنگ‌های جدید، میخواهد بار دیگر به‌‌‌ بادران ای س ای خویش، خوش خدمتی (لابی گری) و مساعدت نماید تا باشد که پاکستان را از خطر و چنگال پلان پیشنهادی این جانب برای تجزیه و پاکسازی این دانه مدهش سرطانی از وجود منطقه و جهان نجات دهد، .......و بلا خره چه کسی‌ به‌‌‌ خاطر نجات رژیم فاسد و تجاوزگر نظامی پاکستان مزبوهانه تلاش میورزد تا به‌‌‌ حلقات افراطی در آمریکا توصیه نماید تا از پلان و طرح پیشنهادی من برای تجزیه پاکستان فاصله گرفته و به‌‌‌ گفته خود این عالی‌ جناب صرفاً "با وارد آوردن فشار بالای پاکستان آن را چون کوریا ی شمالی به‌‌‌ انزوا بکشانند"؟ همه این سوالات،.... چه کسی‌؟ چه کسی‌؟ چه کسی‌؟ ...... بلی همه این کس‌ها در این سوال و سوالات دیگر فوق الذکر، همان ‌یک کس است   ..... که زلمی خلیلزاد نام دارد!!!!!)

با تجدید احترامات فروان به‌‌‌ همه شما هموطنان بسیار عزیز و دوستان گرامی، وحید وحید الله، نیو یورک، ایالات متحده آمریکا

  در فرجام باید گفت : -  باز جستم راه  ابر  در آسمان .

دیده بگشود آسمان ، راز نهان .

شب به  دیدار سفیر  روز باش  .

باز   می   تابد ، ابد  این  آفتاب .

  نوشته سنجر غفاری

فرانگفورت المان ۱۲، جنوری ۲۰۱۸

 

 

 


بالا
 
بازگشت