بصیرهمت


مجله اكونوميست - چاپ لندن 
روزنامه گاردين و روزنامه نيويارك تايمز

26 دسیمبر  - 2017

 

اسراییل و فلسطین

ازاعلامیه بلفور تا ستراتژی جدید دونالد ترامپ

بخش دوم

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

یکبار دیگر بر داعیه فلسطینیان تاکید نمود

"انها صد ها ملیون دالر و حتی ملیارد ها دالر ما را میگیرند

و بر علیه ما رای می دهند، بسیار خوب ما این رای ها را تحت

نظر داریم، بگذار انها بر علیه ما رای دهند. ما مبالغ هنگفتی

را صرفه جویی خواهیم نمود. ...".دونالد ترامپ

بادامه جلسه شورای امنیت  سازمان ملل که 14 رای در برایر 1 رای تصمیم دونالد ترامپ در مورد شناسایی بیتالمقدس را   رد نمود،در جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل، 21 دسیمبر ،ایالات متحده امریکا یکبار دیگر در برابر اراده جمعی کشور ها قرار گرفت .مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت چشمگیری ،128 رای موافق، در برابر 9 رای مخالف و 35 رای ممتنع، بصورت واضح در برابر پالیسی جدید قصر سفید در مورد بیتالمقدس ،مخالفتش ابراز نمود.

مجمع عمومی ساز مان ملل بر متن پیشنهادی که از جانب ترکیه و یمن ارایه شده بود شناخت بیتالمقدس را توسط  دونالد ترامپ بحیث مرکز اسراییل باطل و میان تهی خواند و یکبار دیگر بر 10 مصوبه سال 1967 شورای امنیت سازمان ملل تاکید و اعلام نمود که مسیله بیت المقدس باید در مذاکرات مستقیم میان  فلسطین- اسراییل حل گردد. و از همه کشو ر های که به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل رای دادند، میطلبد تا هیچگونه عملی و یا اقدامی را در مورد بیت المقدس که  مخالف مصوبات شورای امنیت سازمان ملل باشد، نپذیرند .

دوستان ستراتژیک امریکا در اروپا ، اعضا پیمان نظامی ناتو، در برابر واشنگتن رای مخالف دادند . بریتانیا، فرانسه و جرمنی یکجا با سایر کشور های قدرتمند جهان شامل ، چین، روسیه، هند ،برازیل و جاپان بر علیه تصمیم غیر ریالیستیک دونالدترامپ موضع گرفتند . کشور های که در پهلوی واشنگتن قرار گرفتند، گواتمالا ،هندوراس، میکرونزی، جزایر مارشال، نایورو ،پالایو و توگو بودند . کانادا و استرلیا، مکسیکو و کولمبیا  در جمله کشور های ممتنع موضع  گرفتند، زیرا کانادا و استرالیا همواره از پالیسی واشنگتن در مورد مسیله اسراییل و فلسطین دفاع می نمایند .

در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، دوستان ستراتژیک امریکا در پهلوی مخالفیشن شان قرار گرفتند  و یکجا با  پوزیشن واحد بر  علیه تصمیم امریکا  رای دادند  و تصمیم یکجانبه و خودخواهانه  واشنگتن را رد نمودند. عربستان سعودی متحد ستراتژیک امریکا در شرق میانه،  یکجا با دو دشمن منطقوی اش،  ایران و سوریه، در برابر قصر سفید قرار گرفت .

کشور های که دریافت کنند ه مبالغ هنگفتی از کمک های مالی امریکا اند ،چون افغانستان،مصر ،عراق و پاکستان یکجا با کشور های فقیر افریقایی، چون ایتوپیا ،کینیا و نایجریا بر علیه تصمیم خصمانه امریکا رای دادند .کشور یمن ،  کشور که در گیر جنگ خانمان سوز و قحطی است، نیز بر علیه این تصمیم امریکا قرار گرفت . این اعتراض جمعی کشور های قدرتمند ،ضعیف ،ثروتمند و فقیر در برابر اراده واشنگتن، صدای اعتراض این جوامع نه تنها در برابر بیتالمقدس بلکه در برابر باصطلاح گردن کلفتی و اعمال باصطلاح  قلدر منشانه ایالات متحده درسطح  کل است .

باوجود تهدید های مکرر دونالد ترامپ در مورد اینکه کمک های مالی امریکارا برای کشور های که برعلیه امریکا موضع گیرند قطع خواهد نمود،  مگر نتیجه این رای دهی برای پالیسی سازان قصر سفید شرم اور بود . دونالد ترامپ قبل از تدویر جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل ضمن خطاب به انعده کشور های که امریکا به انها کمک های مالی می نماید گفته بود:

"انها صد ها ملیون دالر و حتی ملیارد ها دالر ما را میگیرند و بر علیه ما رای می دهند،بسیار خوب ما این رای ها را تحت نظر داریم ،بگذار انها بر علیه ما رای دهند .ما مبالغ هنگفتی را صرفه جویی خواهیم نمود. ..."

رییس جمهور ترکیه ،طیب اردوغان، که کشورش عضو پیمان ناتو نیز است ،این تهدید امریکا را نوع از رشوه دهی خواند و اظهار نمود که ایالات متحده میخواهد " رای خریداری نماید."وی از کشور های جهان خواست تا حقوق دموکراتیک شان را به مشتی دالر نفروشند .

گرچه فیصله مجمع عمومی سازمان ملل لازم الاجرا نیست و جنیه سمبولیک دارد، مگر بر اعتبار و حیثیت دپلوماتیک ایالات متحده ضربه شدیدی وارد نمود و حمایت جامعه جهانی را از داعیه بر حق مردم فلسطین یکبار دیگر واضح ساخت .

 نماینده ایالات متحده، نیکی هیلی، در سازمان ملل، قبل از آغاز رای گیری تحقیر و اهانت خویشرا دربرابراراده و حقوق دموکراتیک کشور های جهان نشان داد و تهدید نمود که "ایالات متحده اسماء کشور ها را یاداشت خواهد نمود"، و مکررا تکرار نمود که امریکا گام های اساسی را در جهت قطع کمک های مالی به کشور های که بر علیه تصمیم قصر سفید رای میدهند، خواهد بر داشت .این اظهارات در برابر اراده ازاد کشور های مستقل جهان خیلی ها تهدید امیز و خطرناک بود . وی همه ملت ها و کشور ها را با اظهار الفاظ رکیک که گویا با رای شان دربرابر اعلامیه ترامپ، بر اقتدارو حیثیت امریکا لطمه میزنند با خشونت مورد سرزنش قرار داد. در حالیکه بر عکس این امریکا است که اراده جمعی و توافق اکثریت کشور ها و مصوبات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل را در مورد بیت المقدس مورد حمله قرار میدهد .

نیکی هیلی، ادعا نمود که اراده مردم امریکا توسط سازمان ملل مورد حمله قرار گرفت  و ما کشور های را  که در برابر امریکا بی احترامی می  نمایند  بخاطر خواهیم داشت .در حالیکه یک ارزیابی در ماه نوامبر امسال، قبل از اعلام ستراتژی جدید ترامپ در مورد بیتالمقدس ،نشان میدهد که 63% از مردم امریکا مخالف شناسایی بیتالمقدس بحیث پایتخت اسراییل اند .

چندین دهه است که مسیله اسراییل و فلسطین ،نسبت به هر مسیله دیگر ،در مرکز توجه جهانیان قرار دارد، از همین لحاظ است که مصوبات سازمان ملل وفاق و اجماع جامعه جهانی را در مورد حق مسلم مردم فلسطین نشان داده و میدهد . بر عکس ،اهانت واشنگتن در برابر اراده راسخ اکثریت کشور های جهان زیر پا نمودن ارزش های دموکراتیک و قوانین بینالمللی است .

خواست و انتظار امریکا از کشور ها چیست ؟

اگر شما اراده، دید و موضع ما را حمایت ننمایید(مهم نیست که این موضعگیری تا چه حد قابل پرسش است ) موضع و نظر شما دیگر نزد ما اهمیتی ندارد و از اعتبار بر خوردار نیست .

نخست وزیر اسراییل ضمن محکوم نمودن رای مجمع عمومی سازمان ملل، این سازمان را  " خانه دروغ " نامید ، و اظهار نمود که اسراییل نتیجه  این رای دهی را مردود و بی اعتبار می داند . بیت المدس مرکز اسراییل است و ما با ساختمان و اعمار دربیت المقدس ادامه خواهیم داد و سفارت های دیگری نیز به بیت المقدس انتقال خواهند یافت . معاون وزیر در مورد دپلوماسی اسراییل ،از دولت اسراییل خواست تا روابطش را با سازمان ملل قطع نماید و دفتر سازمان ملل در بیت المقدس را بسته نماید .

در مقابل ، رهبر نهاد خود گردان فلسطین، محمود عباس، این نتیجه رای دهی را پیروزی فلسطینیان خواند و نماینده فلسطین در سازمان ملل، ریاض منصور، این پیروزی را شکست پالیسی امریکا ارزیابی نمود . پایان

 

 

++++++++++++++++++++++++

 

20 دسیمبر 2017

انچه بعد از اعلام دونالد ترامپ در مورد بیت المقدس ،تا کنون بوقوع  پیوست

-       - اعلام ستراتژی جدید دونالد ترامپ در رابطه با برسمیت شناختن بیت المقدس بحیث پایتخت اسراییل وانتقال سفارت امریکا به بیت المقدس خشم کشور های عربی و اسلامی را بر انگیخت ودر نخستین واکنش 57 کشور اسلامی در استانبول این اعلامیه را محکوم نمودند و به ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی در بیت المقدس  شرقی تاکید نمودند.

- در واکنش بعدی ، 18 دسیمبر، شورای امنیت سازمان ملل روی بحث بر پیش نویس قطعنامه مصر که خواستار تجدید نظر واشنگتن در رابطه به برسمیت شناختن بیتالمقدس بحیث مرکز اسراییل گردیده بود، از جمله 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل، 14 عضو بر این پیش نویس ارایه شده رای مثبت داد، مگر امریکا با ارایه رای منفی انرا وتو نمود.

- کشور های که به شدت در برایر این تصمیم دونالد ترامپ قرار دارند ،حالا میخواهند تا جهت محکوم نمودن این تصمیم دونالد ترامپ ،نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل دایر گردد. در صورت ادامه این پالیسی دونالد ترامپ،بر  اعتبارامریکا،  حد اقل در کوتاه مدت، در میان کشور های عربی شدیدا لطمه وارد میگردد .از همین لحاظ است که قصر سفید  در تلاش ترغیب دوستان ستراتژیکش در شرق میانه ،از جمله  عربستان سعوی، گردیده تا بالای محمود عباس و سایر رهبران فلسطینی و رهبران  کشور های که  مخالف جدی این ستراتژی دونالد تراپ اند ، فشار اورد تا تحت عنوان" حل مسیله اسراییل و فلسطین"  به تحقق این ستراتژی دست یابد.

-  بر اساس اطلاعات رسانه های امریکایی، از جمله نیویارک تایمز ،عربستان سعودی بر اساس طرح داماد دونالد ترامپ ، جیرد کوشنر ،  از محمود عباس خواسته است تا از بیت المقدس شرقی صرفنظر نماید و مرکز دولت فلسطین را در محلی بنام ابودیس بپذیرد، زیرا عربستان سعودی اماده هرگونه معامله با اسراییل و امریکا است تا بکمک انها برهر وسیله ای بتواند نفوذ ایران را در منطقه تضعیف نماید .

در این ترجمه مرور کوتاهی بر تاریخ ایجاد اسراییل ، جنگ شش روزه و دو انتفاظه مردم فلسطین، با ارقام و حقایق، گردیده است

از سال 1517 م تا سال 1917 م، فلسطین مانند سایر کشور های عربی تحت امپراطوری عثمانی قرار داشت و این امپراطوری در سال1917 جایش را به امپراطوی بریتانیا عوض نمود و فلسطین تا سال 1948 تحت اشغال بریتانیا قرار داشت .

در اوج جنگ جهانی اول ،  2 نوامبر 1948، وزیر خارجه بریتانیا،بلفور، نامه ای  را از جانب دولت بریتانیا که   به تایید پارالمان این کشور نیز  رسیده بود ،  به رهبر جامعه یهودیان بریتانیا ، لارد راثچیلد،فرستاد. در این نامه، بلفور  اماده گی بریتانیا را  بمنظور جابجا نمودن یهودیان در خاک فلسطینیان و ایجاد یک دولت یهودی در پهلوی فلسطینی ها اعلام نمود و بریتانیا مطابق این  اعلامیه مشهور به اعلامیه بلفور در سال1948 ابتکار جابجایی یهودیان را در خاک فلسطین بعهده گرفت که مطابق ان بریتانیا در ایجاد دولت یهودی و اسکان یهودیان از سراسر جهان در اسراییل کنونی که با بیجا نمودن هزاران تن از فلسطینی ها از سرزمین شان همراه بود ،نقش اساسی را ایفا نمود.این اقدام بریتانیا در  سازمان ملل نیز مورد تایید قرار گرفت و یک دولت یهودی در سرزمین فلسطینیان قد بر افراشت.

با تسلط استعماري بريتانيا بر فلسطين واسكان اسرائيلي ها در خاك فلسطين  ، مخالفت های مردمی برعلیه انگلیسها در عراق و فلسطین، سالهای 1936 ،1939،براه انداخته شد ،مگر این قیامهای مردمی با حملات هوایی و شرکت در حدود  25000 تن از ارتش بریتانیا و اجیران اسراییلی سرکوب گردید.  نخست وزير أنزمان بريتانيا،ونستون چرچيل، سركوب بيرحمانه قيام کننده گان عراقي و فلسطيني را عمل عادلانه خواند و از جابجا نمودن یهودی ها   در خاک اسراییل، دفاع نمود.

وی در مورد اسكان يهوديان چنين اظهار داشت :

" من نمي پذيرم كه عمل نادرستي در برابر اين مردم (یهودیان)،صورت گرفته باشد ،در عمل يك ملت نيرومند ،يك نژادعالي مرتبه ،و خردمند ......درمحل اجدادی شان جابجا شده اند.  "

 با ايجاد كشور اسراييل ، مصيبت فلسطينيان أغاز گرديدوتعداد 700هزار تن از فلسطينيان مناطق مسكوني و منازل  شان را ترك نمودندكه  از جمله اين بیجا شده گان اكثريت مطلق شان اجازة بازگشت دوباره به منازل مسكوني شانرا نيافتند و تا کنون در کشور های عربی، بدور از سرزمین آبایی شان  بسر میبرند. بیش از 5 ملیون فلسطینی در خارج ازسرزمین  فلسطین ، مهاجرثبت شده اند  که از جمله، به تعداد 450 هزار تن انان در لبنان بسرمیبرند،مگر تا هنوز از هیچگونه حقوق شهروندی در لبنان بر خوردار نیستند. 
موضوع بيت المقدس حساسترين و عمده ترين موضوع در مسيله فلسطين و اسرايل است .و يا بعبارت ديگر مسيله بيت المقدس در قلب اين مناقشه قرار دارد .بعد از جنگ جهاني اول ،1948،كه أسراييل در  78فيصد سرزمين  تاريخي فلسطينيان به  جود امد، بيت المقدس بدو بخش  تقسيم گرديد ، طوريكه:
ساحه غربي بيت المقدس تحت كنترول اسرائيل و بخش شرقي أن ،بشمول شهر كهنه و تاريخي و ساحا ت مقدس برای مسلمان، یهودیان و عیسوی ها تحت كنترول اردن قرار گرفت .

جنگ شش روزه، سال 1967 ،براي اسراييل و فلسطين چه به بار أورد؟
در جنگ شش روزه سال1967،اسرائيل بخش شرقي بيت المقدس ،ويست بانك ،نوار غزه و تپه هاي جولان (مربوط سوريه)، صحرای سینا ( مربوط مصر)را اشغال نمود. شرق بيت المقدس را بعد از این جنگ اسرائيل ضميمه خود نمود و انرا با ایجاد نقاط کنترولی وسیم خار دار تحت کنترول خویش در اورد .  مگر  هيچگاهي از جانب جامعه جهاني و قوانين بينالمللي خاك اسرائيل شناخته نشد.اسراييل بيت المقدس شرقی  وغربی را شهر مقدس يهود، مسلمان و عيسوي مي داند  و انرا مركز يگانگي و دائمي یهودیان ارزیابی می نماید.مگر فلسطيني ها بيت المقدس شرقي را مركز دولت مستقل و أزاد فلسطين اينده ميدانند.هر حركتي مبني بر شناخت بيتالمقدس بحيث مركز اسراييل ،حاكميت اسراييل و اعمار منازل مسكوني براي يهوديان را در بيت المقدس قانونمند ميسازد كه از لحاظ قوانين بينالمللي غير قانوني و اشغال محسوب ميگردد.

با أغاز و ختم جنگ شش روزه ميان واسرايل اعراب ،اسراييل در حقيقت شرق ميانه جديدي را بوجود أورد،و بحيث يك كشور نيرومند در خاور ميانه قد برافراشت.یهودیان در پهلوی اعراب توانستند ، با حمایه همه جانبه غرب، یک دولت با نهاد دموکراتیک، سیستم عدلی و قضایی نیرومند و اثر گذار، اقتصاد پر بار  و تکنولوژی مدرن را در کشور نو بنیاد شان  اساس گذارند . در جنگ شش روزه اسراييل با اعراب ،سلاح غرب در برابر سلاح شوروي برتري اش را نشان داد و جنگ سرد امريكا را در حمايت وسيع و همه جانبه اسراييل قرارداد و خصومت ميان اسراييل و فلسطينيان را تشد يد نمود.زمانيكه جنرال دوگول در 1968خواست تا فرانسه را بيشتر به كشور هاي عربي نزديك سازد و فروش سلاح فرانسه بشمول هواپيماهاي معراج را به اسراييل متوقف نمود، مگر اسراييل بكمك امريكا و ساير دوستان غربي اش توانست به توليد سلاح و مهمات مدرن نظامي دست يابد و بكمك بيدريغ غرب تادندان مسلح و به بهانه باصطلاح" مشروعيت دفاعي "،اسراييل مالك سلاح اتومي در خاور ميانه گرد ید.

مدت پنجاه سال از اشغال سرزمين هاي فلسطين توسط اسراييل ميگذرد در طي اين مد ت اسراييل نيرومند و ثروتمند گرديده است ، مگر  به صلح با فلسطينيان  دست نیافته و  خودش نيز  با صلح و امنيت زنده گي نمی نمايد. با همه نيرومندي در عرصه هاي اقتصادي و نظامي ، سالها است نسل جوان و پير اسراييل يونيفرم نظامي بر تن مينمايندو جنگ و دفاع را تجربه مي نمايند.

در سال 1980،اسراييل قانوني را به تصويب رسانيد که مطابق أن شهر بيتالمقدس را مركز اسراييل اعلام نمود.مگر از جانب شوراي امنيت سازمان ملل محكوم گرديد.در سال 1995،كانگرس امريكا  نیز قانوني را تصويب  نمود ،كه مطابق أن بايد سفارت امريكا از تل ابيب به بيت المقدس انتقال مينمود كه با انتقال سفارت امريكا به بيتالمقدس ،اين شهر رسما بحيث مركز اسراييل شناخته ميشد.مگر  با وجود تصویب این قانون از جانب کانگرس امریکا، همه روساي جمهور ر امريكا  ،از سال 1995 تا زمامداری دونالد ترامپ،   بنا بر حساسيت موضوع از اجراي قانون تصويب شده از جانب كانگرس امتناع ورزیدند .

واقعيت اينست كه،همه حاميان ايجاد دودولت فلسطين و اسراييل بر اين باور اند كه يگانه راه حل مسیله بیت المقدس اینست  تا بيتالمقدس شرقي چون  مركز دولت فلسطين و بيتالمقدس غربي بحیث  مركز دولت اسراييل برسميت شناخته شود و  بعدا سفارت هاي كشورها به اين دو مركز انتقال يابند.در غير اينصورت ،هرگونه پاليسي و ستراتژي و پيش شرطي در رابطه به مسيله بيت المقدس بي معني ،غير عملي و منطبق به واقعيت نخواهد بود.

پیمان اسلو

در 13 سپتامبر 1993نخست وزير أنزمان اسراييل ،اسحق رابين،و محمود عباس ،نماينده سازمان أزاديبخش فلسطين ،توافقي را با ميانجيگري بل كلنتون رئيس جمهور امريكا در قصر سفيد بامضا رسانيدند كه بر طبق أن پرنسيپ هاي ايجاد د نهاد خود گردان فلسطيني تحت رهبري ياسر عرفات اعلام گرديد كه بر طبق اين توافق جانب اسراييل سازمان أزاديبخش فلسطين را بحيث نماينده مردم فلسطين مورد قبول قرار داد و سازمان أزاديبخش فلسطين با رد تروريزم و محكوم نمودن أن، موجوديت اسراييل را در پهلوي اعراب تایید نمود. هردو جانب توافق به ايجاد رهبري خود گردان فلسطين در ويست بانك و نوار غزه براي مدت 5سال نمودند و توافق گردید تا بعد از مدت 5 سال،مذاكرات دوامدار روي مسايل عمده، چون سرحدات، پناه جويان فلسطيني و مسيله بيت المقدس أغاز گردد .مگر با ختم دوره رياست جمهوري كلنتون، پروسه صلح جايش را به دور جديدي از خشونت ها ميان اسراييل و فلسطينيان داد، بخصوص زمانیکه یک یهودی افراطی به تعداد 29 فلسطینی را حین ادای نماز در سال 1994 در هبرون بقتل رساند ، حماس و جهاد اسلامی، هردو به حملات انتحاری اغاز نمودند و در سال 1995 یکتن از دست راستی های یهود نخست وزیر اسراییل ، اسحق رابین را که توافق اسلو را با  فلسطینیان بامضا رسانده بود ، ترور نمود و فاتحه پیمان اسلو خوانده شد   .واقعيت اينست كه قصر سفيد نقش موثر و سازنده اي را در جهت تحقق توافق اسلو و تسريع پروسه صلح بازي ننمود.

ناکامی توافق اسلو و دوانتفاظه :

حتي قبل از هردو قيام فلسطينيان ،انتفاظه اول 1987و انتفاظه دوم 2000،روش اسراييل در برابر فلسطينيان روش حمله كشتار زندان و بازجویی دوامدار بوده است .در ميانه سالهاي دهه 80،در حدود 250هزار از فلسطينيان كه 19فيصد نفوس ساحات اشغالي را تشكيل ميداد،از جانب اسراييل گرفتار زنداني و يا بازجويي شدند.با حضور قوتهای امنیتی اسراییل در مناطق اشغالی، مردم فلسطین مورد سرکوب دوامدار قرار گرفتند .توهین و تحقیر گردیدند،زندانی و مجازات شدند ودر سرزمین ابایی فلسطینیان اسراییل به اعمار منازل مسکونی برای یهودیان ادامه داده و  میدهدو از سال 1972 تا کنون ، نفوس یهودیان در مناطق اشغالی در حال افزایش است، چنانچه در سال 1972 به تعداد 1182 تن از یهودیان در ویست بانک و 8642 تن در بیت المقدس شرقی مسکون بودند ،مگر این رقم در سال 2016 به 396527 تن در ویست بانک و 27144 تن در بیت المقد س شرقی رسیده است .  همه اینها با حمایه وسیع نظامی اقتصادی و دپلوماتیک ایالات متحده از اسراییل صورت میگیرد.  
دو انتفاظه ،براي مردم فلسطين مملو از اميد و درد و رنج بود .در انتفاظه اول فلسطينيان در1987 بعد از ناکامی توافق اسلو، ارامش و امنيت موقتي اسراييل از جانب فلسطينيان  مورد تهديد جدي قرار گرفت، زيرا رهبري فلسطين ،سازمان أزاديبخش فلسطين، در صدد اخراج اسرائيل از سرزمين هاي اشغالي با اعمال زور و فشار برأمد .فلسطينيان بر سرحدات اسراييل ،نهاد هاي ملكي و نظامي اسراييل حمله نمودند. فلسطینیان ،علاو بر حمله  در داخل اسراییل ،بر برخي منافع اسراييل در خارج از اسراييل دست زدند.چنانچه تيم پهلوانان اسرائيل را  در المپيك ميونيخ در ألمان در سال 1972قتل عام نمودند.

انتفاضه  دوم، بعد از ناكامي مذاكرات كيمپ ديوید در سال 2000،با استعمال بم و تفنگ  اغاز گرديد .عرفات در برابر خشم فلسطينيان  خاموش ماند و از خشونت فلسطينيان در برابر اسراييل جلوگيري ننمود.اسراييل در تحت فشار اين خشونتها و فشار بينا المللي، در سال 2000لبنان را ترك نمود . همچنان در سال 2005،از اشغال نوار غزه نيز دست كشيد.در تابستان 2014،جنگ بار ديگر ميان اسراييل و حماس در گرفت .كشف چند تونل  زير زميني كه از جانب حماس بجانب مصر و اسراييل حفر شده بود، باعث حملات سنگين هوايي و زميني اسراييل برعليه حماس گرديد .اين جنگ خونين  و بي تناسب كه در حدود پنجاه روز ادامه داشت، باعث مرگ بيش از 2000 تن از فلسطينيان گرديد ،در حاليكه اسرائيلي ها 70 تن را  كه اكثر شان سرباز بودند از دست دادند.

سازمان ازادیبخش فلسطین به نماینده گی از شورای ملی فلسطینیان تلاش های دپلوماتیک وسیعی را با پیشنهادات عملی و مشخص در سطح جهانی براه انداخت ،مگر به نتیجه  نرسید . این سازمان چهار   مسیله عمده ذیل را در شورای امنیت و در سطح جهانی به پیش کشید که تا کنون مردم فلسطین بخاطرآن میرزمند:

- ایجاد یک دولت فلسطینی در سرزمین های که از جانب اسراییل در 1967 اشغال گردید

- قبول بیتالمقدس شرقی بحیث مرکز دولت فلسطین

- خروج قوتهای اسراییل از سرزمین های اشغالی که در سال 1967 اشغال نموده است .

- باز گشت داوطلبانه مهاجرین فلسطین به سرزمین ابایی شان .

سازمان ازادیبخش فلسطین از شورای امنیت  سازمان ملل خواست تا بحیث تضمین کننده و تامین کننده امنیت کشور های در گیر با اسراییل بشمول دولت فلسطینی که در جوار اسراییل باید ایجاد گردد رسالت خویشرا  ایفا نماید. این پیشنهادات  از جانب جامعه بینالمللی وسیعا مورد حمایت قرار گرفت . سه کشور(مصر ، اردن و سوریه)نیز که با اسراییل در گیر مناقشه بودند طرح مشابهی را مبنی بر ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی در جنوری 1976 به شورای امنیت سازمان ملل ارایه داشتند مگر این پیشنهاد از جانب ایالات متحده ویتو گردید . بار دوم نیزدر سال 1980  این پیشنهاد از جانب امریکا در شورای امنیت سازمان ملل ویتو گردید .مدت چهل سال است که ایالات متحده مانع تصویب و اقدام عملی شورای امنیت سازمان ملل و جامعه جهانی در ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی و حل مسیله فلسطین گردیده است . 

با سرنگوني نشنليست هاي سيكولار فرد محور، از جمله صدام حسين در عراق و  قذافي در ليبي و غرق شدن عراق در بإطلاق جنگ و با أغاز "بهار عربي"و بي ثباتي سياسي در مصر ،فرورفتن سوريه در جنگ داخلي ،دولت هاي محافظه كار اردن و عربستان سعودي و ساير شيخ نشين هاي گوش به فرمان غرب چون إمارات متحده، كويت و قطر تا توانستند خود را به اسراييل نزديكتر ساختند و هيچگونه علاقمندي به مسيله فلسطين نشان نداده و نميدهند .با اعلام پاليسي جديد دونالد ترامپ در مورد برسميت شناختن بيتالمقدس بحيث مركز اسراييل رهبران محافظه كار و وابسته غرب چون عربستان سعودي مخالفت جدي در برابر تصميم قصر سفيد نشان نخواهند  داد.

دونالدترامپ بارویارویی  تا لبه جنگ هستوي با كورياي شمالي ،مخالفت با  معاهده امضا شده هستوي با ايران كه مورد حمايت جامعه جهاني، بشمول همه قدرت هاي بزرگ، است و منع صدور ويزه براي پنج كشور اسلامي و در اجرا در أوردن پاليسي قطع تكس(ماليه)از ثروتمندان امریکا ،
حالا توجه اش را در جهت تشنج بينالمللي و مهمترين نقطه محوري و حساس در سياست جهاني با برسميت شناختن بيتالمقدس بحيث مركز اسراييل و انتقال سفارت امريكا به بيت المقدس متمركز نموده است. در اخیر بار دیگر باید تذکر داد که :

اعلام دونالد ترامپ در رابطه به برسمیت شناختن بیت المقدس بحیث مرکز اسراییل امید های نیم بندی را که در رابطه به حل مسیله اسراییل و فلسطین وجود داشت به نا امیدی تبدیل نمود و مورد خشم و اعتراض کشور های عربی و سایر کشور های جهان گردید. اعتراضات دوامدار مسلملنان در کشور های اسلامی و تدویر کنفرانس 57  کشور های اسلامی در استانبول، گرچه این کنفرانس انطوریکه توقع میرفت نتوانست اعلامیه و قطعنامه مشخصی را در رابطه به اعمال برخی تحریم های دپلوماتیک و اقتصادی در برابر امریکا به تصویب رساند و بیشتر جنبه نماد ین و اعتراضی داشت، مگر یکبار دیگر بر تایید کشور های اسلامی بر ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی با مرکز در بیت المقدس شرقی بحیث پایتخت فلسطی ن  تاکید نمود . انچه که در این کنفرانس جای تاسف است عدم شرکت شاه سلمان، شاه سعودی که خود را خادم حرمین شریفین میداند و رییس جمهور مصر که خود را رهبر پر قدرت و با وزن جامعه عرب میداند، در این کنفرانس است .  پایان   

 

 

 


بالا
 
بازگشت