کمباور کابلی

 چارصد هزار آخوند ، لشکری بالانشین و مفت خور!

مرحوم آیت الله خمینی، وقتی در ایران ، نزدیک چهل سال پیش ، بر اریکهء قدرت تکیه زد، خود را « امام» نامید و مردم خطهء ایران را « امت» نامید.قبل از خمینی، امامان مورد قبول شیعیان ایران، فقط  دوازده تن بودند و هرگز امامی به این پیشوایان دوازده گانهء معصوم ، در طول سده ها اضافه نشده بود.
 روح اللله  خمینی،ناگهان به عنوان امام سیزدهم ،به ایرانیان ، شناسانده شد.
 خمینی وخلف او، سید علی خامنه ای، هردو خویشتن را«رهبر تمامی مسلمین جهان » قلمداد  کردند و رسانه های ایران ،نگرش نوع شیعی از اسلام را، اولین و آخرین باب رستگاری بشر، تغییر ناپذیر، عقل کل و جاودانه ، مرعی ا لا جرا، دانستند ؛در جمهوری اسلامی نوبنیاد ایران، هیچکس حق  پرسش از امام و نقد نظریات امام را ندارد، امام خمینی و خامنه ای، در واقع، نمایندهء حضرت مهدی( امام موعود و غائب ) هستند، که گویا آن امام غائب، یک روز، دوباره، ظاهر خواهد شد !
«امت»کیست؟

 این امر که « امت اسلام» یا « امت» از نظردستگاه حاکمه ایران ، کیست، کجایی است،چه شمائلی دارد، پس از بگیر و به بند ها و شکنجه ء نوجوانان  و جوانانی که عنصر اصلی اعتراضات اخیر بودند،روشن و ملموس میشود:
۱--« امت اسلام» آن است که عقل خود را یکراست تعطیل کند وفقط به سخنان و مواعظ امامان جمعه و تلویزیون دولتی، گوش فرا دهد.
۲- شهروند، برای « استخدام» در ادارات دولتی، یا شمولیت در مراکز تحصیلات عالی، باید « سند» ی ارائه دهد که  وفاداری اورا به « ولی فقیه» و دستگا حاکمه ،  نشان دهد!
۳- روزنامه نگار مورد علاقهء دستگاه حاکمه ایران، آن است که «  دروغ » بنویسد و با رسانه های معاند( استکباری ) مصاحبه، نکند!
۴ـ هرگونه اعتراض،تجمع، تظاهرات،شکایت، توقف در میدان ها و چارراه ، خلاف مصالح امت اسلامی است، اگر کسی، خلاف آن کند، ، مثل آن است که با دشمن، همدست شده است.
۵- زن خوب ، در جمهوری اسلامی، همان است که به جای کاریا تحصیل، به  شوهرداری و توالد و تناسل، اکتفا کند!
۵- کارگر خوب در جمهوری آن است که  اگر شش ماه، معاش و مزایای شغلی او نرسید ،با قرض و فرض از سایه و همسایه، امور زندگانی خویش را ، به گونهء آبرومندانه  ، بگرداند  .
۵-  کودک خوب ، در جمهوری اسلامی، است  آن که قبل از رفتن به کلاس درس،این ترانه را بخواند:
« ما همه سرباز تو ایم خامنه ای-- گوش به آواز تو ایم خامنه ای»
۶- بدون چاپلوسی، تملق ، مداحی و تقلب، هیرارشی جمهوری اسلامی و منافع « امت اسلامی»
تامین نمیشود.
آخوند در جمهوری اسلامی:
«آخوند» در جامعهء ایران،مخلوق برجسته ای است،همه کاره است، آخوند های دانا ، خوب و بد را به مردم نادان، نشان میدهند .
گفته میشود، دراثر برنامه ریزی داهیانهء جمهوری اسلامی ایران، اینک تعداد آخوند های ایرانی ، به چهارصد هزار نفر بالغ  شده است.
این جمعیت عظیم آخوند را ایرانیان تحصیل یافته« لشکر مفت خور وبالا نشین» می نامند!

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت