داکتر محمد سلیم مجاز

 

انتخابات بتاریخ ۱۶ سرطان دایر میشود
موقعیت طلایی برای نیرو های ترقیخواه

بعد از چندین بار تاخیر ، بالا خره انتخابات ولسی جرگه و شوری های ولسوالی ها ، بصورت حتمی بتاریخ ۱۶ سرطان دایر خواهند شد .
نیروهای ترقیخواه در موقف استثنایی و مناسب قرار دارند زیرا :
۱ - مدت بسیار اندک برای تدویر انتخابات باقی مانده است . انتخابات ششماه بعد دایر میشود و نیرو های دست راستی این دفعه هیچ آمادگی برای سهمگیری فعال در انتخابات ندارند.
۲- نیرو های دست راستی مربوط به رییس جمهور و مخا لفین آن در جمیعت اسلامی غرق در بحران و کشمکش های داخلی خود اند.
اگر نیرو های ترقیخواه ، صرف نظر از اختلافات داخلی ، تنها برای انتخابات به سرعت یک کمیته مشترک را ایجاد کنند و بین هم تمام محلات انتخابات را در سراسر افغانستان تقسیم کنند بگونه ایکه ، در هر جا از کاندید های واحد حمایه کنند ، چانس آنرا دارند که در پارلمان آینده یک فراکسیون نیرومند ترقیخواه را ایجاد کنند ، هیچ قانون ، در پارلمان آینده، بدون رای آنها ، به تصویب رسیده نخواهد توانست .
در انتخابات آینده ولسی جرگه ، اگر نیرو های طرقیخواه در همه شهر ها کاندید داشته باشند ،اکثریت جوانان ، زنان ، کار گران و دهقانان باسواد به آنها رای خواهند داد بخصوص در مناطقی که جنبش اسلامی عبدارشید دوستم ، سید منصور نادری و بخش هایی از بقایای حزب وحدت و جوانان مربوط به جریان افغان ملت از دولت کنونی ناراض اند به کاندید های طرفدار اشرف غنی و داکتر عبدالله رای نخواهند داد.

 

 


بالا
 
بازگشت