احمد سعیدی

 

اعلان حمایت آقای غنی از تظاهرات پشتونهای آنطرف خط دیورند

حدود ده روز است که پشتون ها و بلوچ های آنطرف خط دیورند بخاطر تحقق عدالت دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده اند من از هر نهاد و هر جنبش که در راه عدالت و انصاف گام بردارد حمایت می کنم. روز گذشته جناب آقای اشرف غنی بطور آشکار حمایت خود را از حرکت اعتراضیه پشتون های آنطرف خط دیورند اعلان کرد اگر این حمایت آقای غنی مخفی و دلسوزانه میبود عیبی نداشت اما حمایت آشکار آقای غنی فرصتی را برای نظامی گران پاکستان فراهم میسازد تا به این بهانه که گویا این جنبش که در پاکستان علیه حکومت آن کشور آغاز گردیده خود جوش و عدالتخواهانه نیست بلکه دست مسئولین حکومت افغانستان بخصوص رئیس جمهور در پشت آن قرار دارد ای کاش روی این سیاست اندکی زیرکانه فکر میشد بعد از اعلان این حمایت حکومت پاکستان میتواند این جنبش خود جوش را متهم به حمایت و پشتیبانی حکومت افغانستان ساخته و آنها را به آسانی از سر راه خود بزودی بردارد از سوی دیگر جناب رئیس جمهور باید باور داشته باشند هر روز که از این جنگ تحمیل در افغانستان می‌گذرد بدون آنکه روزنهٔ امیدی برای ختم عادلانه و شرافتمندانهٔ آن به چشم خورد، بر ابعاد خرابیها و تلفات انسانی و نابودی منابع اقتصادی اجتماعی ، امنیتی آن به طور بی‌سابقه‌ای افزوده می‌شود. هر روز که می‌گذرد فرصت‌ها و امکانات سیاسی نظامی مساعدی که ممکن است برای خاتمهٔ جنگ و حفظ و کسب حقوق حقهٔ مردم افغانستان مورد استفاده قرار گیرد از دست می‌رود؛ و این نگرانی روز به روز بیشتر می‌شود که جنگ تحمیلی نیز به صورتی بدتر از گروگانگیری به ضرر افغانستان به پایان خواهد رسید.

زمامداران موجود متاسفانه با همه ناتوانی ها کمی و کاستی های که دارند نا عاقبت اندیشانه دست به سیاست های میزنند که عواقب آن خیلی مشکل زا است ما درست سیاست نمیکنیم ما تحلیل و شناخت که از ماحول ما میگذرد آگاهی کامل نداریم من معتقدم که پایان عادلانه و شرافتمندانهٔ جنگ در افغانستان تنها زمانی ممکن خواهد بود که تمامی قشرها ملت وطنخواهان و علاقه‌مندان به سرنوشت و اعتبار و حیثیت ملی کشور، پایان جنگ را مصراً طلب نمایند. من بار بار  در صحبت ها و نوشته های خود هشدار پیرامون تداوم جنگ خانمان سوز در این سرزمین را به دست  نشر سپرده ام و گفته ام ادامه این وحشت و دهشت زیادتر بر میگردد بر ناعاقبت سنجی های زمامداران ما حالا بر میگردم به مسئله تظاهرات پشتون ها و بلوچ ها در آنطرف خط دیورند خوب به یاد دارم در دوران مامداری مرحوم ظاهر شاه بخصوص در دوران حاکمیت  سردار محمد داوود خان قبل از آغاز خبر های هفت شام رادیو افغانستان وقت، ترانه ای را آغاز مینمود ( دا پشتونستان زمونژ، دا پشتونستان زمونژ ) از سوی دیگر به یاد دارم که مردم افغانستان  از چندین سال بدینسو هر سال تاریخ نهم سنبله را بنام روز همبستگی مردمان پشتون و بلوچ تجلیل میکردند به یاد دارم همه ساله مرحوم اجمل ختک در فواره آب چوک پشتونستان ایستاده میشد و بیانیه پر شوری را به خوانش میگرفت بعداً بیرق پشتونستان بر افراشته میشد و پس از آن هرکس پشت کار خود میرفت تا یک سال دیگر، با آمدن حکومت مجاهدین این کار آهسته آهسته به فراموشی سپرده شد نه بیرقی ماند و نه از تجلیل نهم سنبله خبری هست.

بدون تردید افغانها، پشتون ها و بلوچ ها نه امروز بلکه در طول تاریخ با هم سرنوشت و سرزمین مشترک داشته اند و در اتحاد برادرانه زیسته اند، زحمت کشیده اند و در راه حفظ وطن خون های مشترک شان نثار گردیده است. خط دیورند که به باور بعضی ها به منزله خنجری به قلب کشورما بوسیله استعمار انگلیس وارد گردید باعث دوری افغان ها، پشتون ها و بلوچ ها گردیده است.

این یک مشکل تاریخی است که در حال حاضر راه حلی برای آن که در آن منافع افغانستان مد نظر باشد بنظر نمی رسد در چنین وضعیتی متاسفانه کشور نام نهاد پاکستان امروز نه تنها به تخته خیز برای تحقق اهداف توسعه طلبانه و جنگی نیرو های تروریستی و حامیان شان مبدل گشته بلکه به حیث یک ذخیره بزرگ مواد منفلقه و آتش زا دارد با اشتعال خود امنیت همسایگان را به خطر جدی مواجه و خود نیز در این آتش حتماً نابود می گردد.

اقدامات دشمنانه محافل نظامی پاکستان و زمامداران مرتجع آن این دنباله روان راه سیاه و تاریک تمام فاشیستها و آدمکشان علیه مردم و وطن پر غرور افغانها که دهها بار درس عبرت را به تروریستان به حامیان شان داده اند پاکستان بطور طبیعی ایجاد نگردیده است قبلاً این منطقه بنام هند برتانیاوی یاد میشد که بعداً پاکستان روی نقشه و پلان استعماری از بدنه آن جدا ساخته شده تائید کننده این امر است که در پاکستان از سالیان متمادی بدینسو امریکا و چین حکومت می کنند، در پاکستان رژیم نظامی آن کشور و زمامداران آن وابسته به سیاه ترین محافل جنگ طلب تروریستی هژمونیستی جهان اند.

حالا بر میگردیم در مورد تظاهرات اخیر در آن طرف خط دیورند از چندی بدینسو تظاهرات پشتون ها و بلوچ های پاکستان که یک اقدام مدنی و یک تحرک به سوی رفع تبعض و خاتمه بخشیدن به ظلم و مصایب است که به نام های مختلف وشیوه های گوناگون برآنها روا داشته میشود آغاز گردیده چنانچه طی روزهای اخیرهزاران پشتون بلوچ درپاکستان دراعتراض به آنچه ظلم ، تبعیض ، بی انصافی و بی عدالتی درحق پشتون ها و بلوچ های پاکستان است دست به تظاهرات ، تحصن و حرکات مدنی زده و از حکومت آنکشور خواستار تامین عدالت اند.
این تظاهرات بعداز آن آغاز و به یک جنبش خود جوش مردمی مبدل شد که نقیب الله محسود ، مودل پاکستانی که پشتون تبار بود حدود ده روز قبل درشهر کراچی پاکستان از سوی پولیس کشته شد.

نقیب الله محسود متهم به همکاری با گروه های هراس افگن بود درحالیکه پولیس کراچی درخلال ده روز که ازقتل این جوان میگذرد هیچ ، مدرک سند و دلیل را ارائه کرده نتوانسته که پیوند نقیب الله را با گروه های هراس افگن نشان داد.

دور تر از کراچی ، جوانی دیگری از پشتون های پاکستان بنام ادریس وزیر در شهر مردان پاکستان ازسوی گروه های هراس افگن کشته شد ، گروه های که مردم محل میگویند رابطه پنهانی با ارتش و ملیشه های پاکستانی دارند.

مردم مردان درواکنش به قتل ادریس وزیر، خانه یی را که گفته میشود، مرکز هراس افگنان بود به آتش کشیدند همچنان مردم محل قبل از به آتش کشیدن این خانه مقداری جنگ افزار و مواد انفجاری را ازآن بدست آورده بودند و باشندگان مردان هم حکومت مرکزی پاکستان را به تروریست پروری و نا امن ساختن منطقه شان متهم کرده اند.

تظاهرات و حرکات مدنی درواکنش به قتل نقیب الله محسود از وزیرستان شمالی آغاز شد و ادامه آن به اسلام آباد رسیده است.
تظاهرکنندگان گفته اند که دریک حرکت خود جوش به میدان آمده اند و تاشنیدن صدای اعتراض شان، به  تظاهرات خود ادامه میدهند و آن را به شهرهای دیگر پاکستان گسترش خواهند داد.

هدف اولی تظاهرکنندگان ، تامین امنیت در مناطق قبائیلی ، آزادی زندانیان پشتون که بنام ها و بهانه های مختلف زندانی اند ، رسیدگی به پرونده های جنایی و سیاسی که زندگی مردمان قبائیلی را متاثر ساخته ، رشد متوازن مناطق قبائیلی وخاتمه بخشیدن به سطیره حکومت مرکزی پاکستان برمناطق قبائیلی و ادغام این مناطق در تشکیلات خیبرپشتونخوا خواست های اصلی تظاهر کنندگان است . آنها در یک سخن عدالت میخواهند وتاکید برخاتمه بخشیدن برمظالم اند که فوج و استخبارات پاکستان برآنها روا داشته اند.

به باور آگاهان سیاسی افغان و بزرگان قومی دراین کشور، هرگاه به تاریخچه سیاسی پاکستان که اززمان ایجاد آن درسال 1947 برمیگردد نظر اندازیم اداره نظامی و استخباراتی این کشور همواره تلاش کرده اند تا نقش ، اعتبار و سهم پشتون ها و بلوچ های پاکستان را زیر نام مذهب ، دین و ناسیونالیزم قومی ضعیف جلوه دهند . درحالیکه اکثری منابع طبیعی پاکستان در بلوچستان و مناطق پشتون نشین قرار دارد مگر این دو صوبه پاکستان در مقایسه به صوبه های پنجاب و سند کمترین انکشاف را شاهد اند و مناطق قبائیلی حتا همین انکشاف کم را نیز ندیده اند.

حکومت های پاکستان در طول حیات هفتادو یک ساله این کشور همیشه تلاش کرده تا به مناطق قبائیلی یک چهره عقب گرا بدهندو مردمان این مناطق را از فرهنگ اصیل آنها و تمدن معاصر دور نگهدارند همچنان نظامیان ، استخبارات و سیاسیون پاکستان که بیشتر پنجابی اند با اجیر ساختن شماری انگشت شمار از روحانیون و رهبران قومی درمناطق پشتون نشین و بلوچ نشین پاکستان تلاش کرده اند تا تقابل قومی میان اقوام پشتون و با قرار دادن پشتون ها و پلوچ ها دربرابر سایر اقوام و مردمان پاکستان از آن سود ببرند . امروز اگر کشیدگی میان بلوچ ها و پشتون ها در بلوچستان وجود داردو یا تقابل قومی که میان پشتون های پاکستان یا سندی ها و قوم مهاجر درکراچی وجود دارد همه جز برنامه های استخبارات پاکستان است تا مردمان قبائیلی به مسایل فرعی مصروف ساخته شوند تا اندیشه های ملی درآنها نابود گردد.

مناطق قبائیلی امروز مکان وبازار فروش اسلحه ، مواد مخدر و اشیای غیرقانونی دیگر است درحالیکه از مکتب ، دانشگاه ، علم و تحصیل درآنجا چندان خبری نیست
با آنکه تروریست پروری در هر نقطه از پاکستان به چشم میخورد و تروریستان حرفوی در شهر های بزرگ پاکستان زندگی میکنند مگر تمرکز فوج و استخبارات پاکستان و درحالات هم تمرکز نیروهای خارجی برمناطق قبائیلی است و بنام مبارزه با هراس افگنی شماری زیادی از جوانان ، اندیشمندان و رهبران مردمی درمناطق قبائیلی کشته شدند. اگر چنین نیست چرا دامنه حملات هوایی برهراس افگنان از محدوده مناطق قبائیلی بیرون نمیشود و مناطق دیگر هدف قرار نمیگیرند.
مناطق قبائیلی و مناطق پشتون نشین و بلوچ نشین درپاکستان قربانی سیاست های تفرقه جویانه و تروریزم دولتی درپاکستان شده اند . پنجابی ها به منظور آنکه سطیره و حکمروایی خود را برمردمان دیگر در پاکستان حفظ کنندو آن را ادامه دهند سرکوب اقلیت ها ، تقابل قومی و مبارزه با هراس افگنی را افزار ساخته است.

و هر حرکت که ازسوی اقلیت های مذهبی و قومی در پاکستان مشاهده گردد به نوعی آن را مهار میکند . اقلیت های مذهبی عیسوی ها ، شعیه ها ، هزاره ها ، بلوچ ها  روز گاری خوشی درپاکستان ندارند آنها منظماً ازسوی احزاب و جریان های سیاسی و مذهبی که به گونه یی با استخبارات پاکستان سروکار دارند مورد حمله قرار میگیرند.

مگر حالا زمان تغییر کرده امروز پشتون ها درپاکستان دریک حرکت خود جوش به پا برخاسته اند بدون شک به زودی مردمان و اقوام دیگر باآنها یکجا شده و آنگاه گلیم ظلم و ستم در پاکستان ،جنرال های پنجابی مسوول آن اند برچیده خواهد شد.

مردم افغانستان هر نوع وحشت ، دهشت و بی عدالتی را در برابر پشتون ها و بلوچ های پاکستان محکوم نموده، تاکید دارند تا حق زندگی معیاری و قانونی آنان محترم شمرده شود.

ما در حالیکه همبستگی قاطع و برادرانه خودرا با برادران پشتون و بلوچ خود باین مناسبت غرض نیل به پیروزی های جدید و جدید تر در راه اعاده دموکراسی و تعیین سرنوشت شان بدست خودشان ابراز میداریم همبستگی خودرا با تمام سندی ها، پنجابی ها و کشمیری ها که علیه حکومت نظامی گر پاکستان که حامی گروه های تروریستی جنگ طلب است ابراز میداریم و به رژیم منفور و تاریخ زده پاکستان نسبت به اقدامات خصمانه و رذیلانه آن در امر ایجاد پایگاه های وسیع نظامی برای تروریستان و حمایت کننده گان شبکه های تروریستی طالبان و القاعده داعش و گسیل آنها به داخل خاک افغانستان اعتراض مینمائیم و از تمام مجامع بین المللی و همه نیروهای صلح و ترقی خواهان آنیم تا یکصدا با تمام مردم  افغانستان و سایر کشورهای منطقه به شمول مردمان مبارز پشتون و بلوچ پاکستان که به تازه گی صدای اعتراض شان را در برابر وحشیگری های نظامیان پاکستان بلند نموده اند متحد شوند امیدوارم این جنبش و حرکت مردمی در آنسوی خط دیورند بتوانند بعد از این  نظامی گران پاکستان را اجازه ندهند که بیش ازین باعث خرابی بیشتر اوضاع امنیتی در افغانستان منطقه و جهان گردیده و به حیث آله دست ابر قدرت های جهانی نقش رهزنانه و غارتگرانه خودرا ادامه دهد.

 مردم افغانستان باید حمایت همه جانبه سیاسی، اخلاقی خود را از مبارزات برحق مردمان پشتون و بلوچ در امر سعادت، خوشبختی و پیروزی آنان ابراز نمایند.

 

 

 


بالا
 
بازگشت