ســــــــيـــــاســــــــــــــــی

مـــــقــــالات پــــيرامــــون خــــط ديـــورنـــد

 

واقعيت دردناک يازدهم سپتمبر
فلميی که مورد توجه تمام جهانيان قرار گرفته است
اين فلـــــــــم را تمـــاشــــا کنيد و به دوستان توصيه کنيد

 

 • حسین ورسی : مزاری :  قافله سالار عدالتخواهی
 • ذره بین : به بهانۀ شهادت بابۀ مزاری
 • دستگير صادقي : دولت و دولتمداري
 • انجنیر سخی ارزگانی : شهید استاد عبدالعلی مزاری و دموکراسی
 • محمدعوض نبی زاده  : شهید مزاری نماد درد تاریخی وهویت ملی جامعه هزاره
 • داد خواست نهاد های جامعه مدنی افغانستان
 • اسکاري : بازي آمريکا ، د سيسه انگليس ، جنايت پاکستان ووطنفروشي طالبان
 • محمد امین فروتن : من متهم میکنم « منشور مصالحه ملی! » یا تلاش برای  انتقال از مو کراسی به "سزاریسم" وخودکامه گی
 •  سید احمد شاه دولتی فاریا بی : دوازدهمین سالگرد شهادت عبدالعلی مزاری
 • دیپلوم انجنیر عبدالقدیرصوفی زاده-درخیل : شناختن سرحد دیورندورفع بحران در نظام های استبدادی و دیموکراسی افغانستان
 • زيميرواسکاري : عمري که درغربت ميگذرد
 • سرور يورش : نجاتِ افغانستان : دوباره زنده شدنِ طالبان،
 • داکترعبداللهی : حکتمیار یأسی در امُید
 • احمد سعيدي : يورانيم را كه داكتر عبدالقدير خان پاكستاني به ايران وكورياي شمالي فروخته
 • گل آقا رحیمی : حمایت غیر مستقیم مطبوعات از طالبان
 • داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ : افغانستان گنجینه بازیافته استخبارات پاکستان ؟ 
 • بصیرکامجو : صرف با تک زبانی ، زبان فارسی « ملت خــــراسان » وصلح درافغانستان  ایجاد می شود
 • مهرالدین مشید : مجاهدان "منشور مصالحه و همزیستی  ملی"را نه تنها به ضد خود؛بلکه آنرا به مثابۀ زیرسوال رفتن جهاد و ارزشهای  آن نیز تلقی مینماین
 • محمدعوض نبی زاده : کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره
 • مصطفی اورکزی : طالبان, واقعیت جامعه
 • جواد : چيده شدن مقدمات سقوط حكومت كرزي در آنسوي مرز ها
 • عبد ا لولی تاجک تبار : سکوت کرزی در باره تاريخ عودت قوای خارجی
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : غبار فقید  نماد مقا ومت ضد استبداد سلطنتی
 • انجنیر سخی ارزگانی: دشمنی با پشتون ها به معنی دشمنی با تمام اقوام کشور است
 • نبرداسکاري : آزادي اسيرچنگال خونيني دشمنان آزادي
 • پولاد : حقیقت اعدام صدام
 • محمد امین فروتن : آسیب شناسی بحران در کشور
 •  داکتر سيد حسن اخلاق : نامه ای سرگشاده به حامد کرزی
 • دیپلوم انجنیر عبدالقدیر(صوفی زاده درخیل) : آشتي ارتجاع دوسر بنام منشورمصالحه وآشتي ملی توسط پارلمان
 • پولاد : جهان درراه دگرگون شدن
 • دوکتور حمید روغ : منشوری درمیان « مصالحه» و « ملی»
 • اسکاري : د سيسه هاي پنهان وچهره هاي عريان
 • عبدالجلیل بینش : تاثیرات عدالت انتقالی  بر روند گذار افغانستان بسوی ثبات
 • انجنیر سخی ارزگانی : نامهء سرگشاده عنوانی دولت افغانستان و جامعه جهانی
 • ثریا بهاء : بشیر احمد انصاری گل" یاس" که درغربت روئید
 • پولاد : امریکا واقعا" نمی خواهدبا ایران درگیرشود
 •  سید احمد شاه دولتی فاریا بی : منشورمصالحۀ ملی یک نکتۀ داغ
 • سلیمان کبیر نوری : مکثی بر عملکرد نیروها ی چپ و دلایل اختلاف نظر ها
 • محبوب الله زارع : نگاهی بر پاسخ یک دوست
 • دكتور همت فاريابی : بُعد سياسی و حقوقی مصالحه ولسی جرگه
 • لطیف کریمی استالفی : مُبلغان خیالباف ارتجاعی « تحمیلی » ام میگویند
 •   جمشید کابلی : مدیر جنایی ولایت کابل، یا نمایندهء آی اس آی؟
 • خليل رومان  : افغانستان:       درکجای تاریخ معاصر حیات ملی قرار دارد؟
 • سراج الدین ادیب : چه نوع اتحاد يا ائتلاف
 • احمدشاه عبادی : آزادی را در نيمه راه به زور يا به فريب نفروشيم
 • محمدعوض نبی زاده  : ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره
 • ميرويس جلالزی : موجوديت ايران در افغانستان
 • امان الله استوار : مزن به درکس به انگشت که ميزند به درتوبامشت
 • پولاد : خط نام نهاد دیورند و موضع گیری های نا سالم
 • دستگیر نایل : راههای نجات از بحران درافغانستان کدام است؟
 • راد مرد : چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت چهاردهم
 • شمشاد : جنگ سالاران ولسي جرگه چگونه خود را عفوکردند؟
 • محبوب الله زارع : گفتنی های برای یک دوست
 • هادی میران : دین باوری درافغانستان
 • محمد امین فروتن : عدالت یا  حقیقت ممنوع  در افغانستان
 • فاضل سانچاركي : قانون رسانه‌ها و صداي پاي استبداد
 • جواد : آقاي ضرار كنار برويد
 • جواد : كرزي در هاله يي از سر گشته گي بقا يا سقوط مرگ بار
 • راد مرد : چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت سيزدهم
 • ر- م: چراجنگ سرد پايان  نيافت؟
 • را د مرد : زند گي درغروب غربت
 • وطن پور : چلوصاف همه ازآب برامد ؟
 • عبدالرحیم احمد پروانی : سخنی با آقای پنجشیری
 • قدوس زرير : جمهوری يا جهنم زن ـ پی دی اف
 • مجدالدین نزهت یفتلی : سرزمین ما
 • جليل پرشور : فرخنده ومبارک باد ، چهل ودومين سالگرد تاسيس ح .د.خ.ا
 • انجنیر مهرالدین ماشد : آریانا در مسیر تاریخ
 • فضلی : افغانستان در سال ۲۰۰۶
 • محبوب الله زارع : ادامه بحران و وضع جنبش چپ
 • چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت دوازدهم
 • محمدعوض نبی زاده : نقش و مقام مردم هزاره دردولت و جامعه طی دوونیم قرن اخیر
 • سید احمد شاه دولتی فاریا بی : نزج مفکورۀ تشکیل دولت مستقل پشتونستان
 • پولاد : گنگل های چتل پاکستان
 • محمداسحاق فياض : سازماندهي القاعده گسترش مي يابد
 • محمد امین فروتن : توضیح  مجدد پیرامون مسأ له دیورند
 • انجنیر سخی ارزگانی : صلاحیت نخبگان مردم کشور و به ویژه هزاره ها در ادارات دولتی
 • حقيقت : د ست اندازي پاکستان براراضي افغانستان
 • پولاد : زه پورغوارم، ته نورغواری؟
 • پولاد : سازناهنجارانگلیس وامریکادرمنطقه تهدیداستراتیژیک
 • يادی از مشروطه خواهان و قربانيان استبداد : فقیر احمد پنجشیری
 • ميرويس جلالزی : منازعه روي  ديورند شدت ميگيرد
 • راد مرد : چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت يازدهم
 • انجنیر سخی ارزگانی : ترویج و نهادینه سازی ارزش های مدنی
 • سید احمد شاه دولتی فاریا بی : شمه یی ازوابستگی های سران افغانستان با خارجی ها
 •  آصف الم : مبارزه ادامه دارد
 • قدوس زریر : نگا هی برچطور چنین واقع شد
 • راد مرد : چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت د هم
 • دكتور همت فاريابی : هزاره در محراق غيظ شوونيزم
 • دپلوم انجنیر خلیل الله روًوفی : افغانستان در بن بست سیاسی ازکابل تا دیورند
 • محمدعوض نبی زاده : دیدگاه خصمانه ونفاق افگنانهء فلم کابل اکسپرس درباره مردم کشور
 • نو اندیش : باز خوانی نگرش های یک روشنفکر واقعبین
 • انجنیر سخی ارزگانی: توهین به مردم کشور و به خصوص جامعه هزاره
 • دکتر صاحبنظر مرادی : عوامل جغرافیایی و تاریخی در سیاست گزینی و روابط خارجی افغانستان
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : بازتاب ناروشن تاریخ " جمعیت دموکراتیک خلق " درکتاب " سالهای تجاوزها ومقاومتها "
 • پروفیسوردکتورلعل زاد : هویت، ملت وناسیونالیزم درعصرحاضر
 • محمداسحاق فياض : آيا جرگه امن منطقه اي برگزار مي شود؟
 • راد مرد : چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت نهم
 •   قدوس زریر : مروری به یک نظر
 • نصیرمهرین : صد روزه حاکمیت حفیظ الله امین وتدارک شش جدی
 • انجنیر سخی ارزگانی : نبود ستراتژی هدفمند ملی و  نیت ظالمانه جامعه جهانی در افغانستان
 • محمد امین فروتن : مکث کوتا هی بر آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی در افغانستان
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری :   پایان دوروز خونین تاریخ واپسین روز فرمانروایی  حفیظ الله امین نشست دفترسیاسی و"طعام چاشت درکاخ تپهً تاج بیگ "
 • محمد اکرام اندیشمند : نقش حفیظ الله امین در تجاوزشوروی
 • چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت هشتم
 • فريد نظری : نقدی بر؛ قانون اساسی افغانستان
 • سریر احمد : شناخت عدالت انتقالی در افغانستان
 • نجیب برید : چرا فعالیت رسانه ها محدود میشود ؟
 •  نو اندیش : ارزشمندی تعادل در باور های اعتقادی
 • ميرعنايت الله سادات : آیا میتوان در افغانستان امنیت را برقرار ساخت ؟
 • راد مرد : چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت هفتم
 • محمدعوض نبی زاده : سهم مردم هزاره درجنبیشهای ملی وحفظ استقلال افغانستان  
 • ع . ق . فضلی : چه چیزی مانع ثبات در روابط افغانستان و پاکستان میشود؟
 • داکترسیدموسی صمیمی : توافقات بن  به مثابه برهه ي مهمي درتاريخ افغانستان
 • راد مرد : چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت ششم
 • گل آقا رحیمی : دو نیاز اساسی بعد از فیصلۀ بن
 • دكتور همت فاريابی : خطرتجزيه افغانستان جامعه را تحديد ميكند
 • پولاد : دولت انگلیس و طالبان
 • انجنیر سخی ارزگانی : نقش شورای ملی در مورد ادارات کشور
 • انجنیر سخی ارزگانی : مداخله تازه پاکستان در امور افغانستان
 • دکتور اضغر خیل منگل : یک نظر کوتاه به مصاحبه محترم سلطان علی کشتمند
 •  سید احمد شاه دولتی فاریا بی : پلان استعماری درقالب دموکراسی واعطای خودمختاری
 • انجنیرسخی ارزگانی : پنجمین سال روز تشکیل اجلاسیهء بن در قبال افغانستان
 • ذره بین : جرگه در جرگه
 • لطیف کریمی استالفی  : ورود ششمین بار فرشتهء مرگ
 • راد مرد : چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت پنجم
 • نجیب وردک : سید اسحق گیلانی متهم به جاسوسی برای پاکستان شد
 • انجنیر غ . سخی ارزگانی : سه انفجار؛  باعث نابودی و تجزیه افغانستان
 • راد مرد : چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت سوم وچهارم
 • عبدالجبار ثابت: من اگر بتوانم مالکان قصر های ساخته شده از پول های هیروئین  در شیر پور رابه دادگاه بکشانم جایزه نوبل خواهم گرفت
 • داکتر سليم مجاز : موانع وحدت نيرو هاي ترقي خواه
 • سيد حسيب مصلح : سرنوشت ملا محمدعمر آخندزاده به د و راهى قرار گرفته است
 • محمدعوض نبی زاده : یادی ازمبارزقهرمان عبدالخالق شهید
 • دکتور فیض الله : میهن ما خراسان و ماخراسانیم
 • سید احمد شاه دولتی فاریا بی : ارزش گذاری به انسان ومتفاوت بودن خون بهای آن
 • احمد سعیدی : چشم انداز کوتاه بر چگونگی روابط میان افغانستان و پاکستان در مدت شش دهه گذشت
 • داکتر بارنت روبین و ابوبکر صدیقی : شکست بن بست در روابط افغانستان و پاکستان
 •  نو اندیش  : ا ز شعا ر دهی منفردانه تا همگرایی آ گاها نه
 • خليل رومان  : افغانستان: ادارهء بحرانی...  بحران اداری...  هردو
 • انجنیر غ . سخی ارزگانی : شکست سیاست دولت افغانستان
 • احمدشاه عبادی : وزن تاريخی شاه سابق
 • لطیف کریمی استالفی : دیوبند« مجهول» دیورند «مجعول»
 • راد مرد : چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟ _ قسمت دوم
 • محـمد سمـع کـارگـر : شهادت دوکتور نجيب الله و چـند سوال بدون جواب
 • راد مرد : چگونه آمريکا شکارافراطيون شد؟
 • محمدعوض نبی زاده : هزاره جات منطقه  کا ملآ فرا موش شده
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : تشکیل جبههء متحد ملی مقاومت مردم  افغانستان
 • دستگيرهژبر : بحران افغانستان و مسلۀ ساختار نظام سياسى
 • راد مرد : چه وقت شاهد نابودي تروريزم خواهيم بود؟
 • نواندیش : ایجاد جنبش نو گرا ، نیاز زمان ما
 • انجنیر: خلیل الله روًوفی : چگونه میتوان بحران را مهارکرد ؟
 • ارزگانی : آیا مخالفین دولت برای وحدت ملی می جنگند؟
 • خليل رومان  : پاكستان:‌?مشت پوشيده آهسته ولي باز مي شود
 • حقيقت : آياپارلمان ودولت درسراشيب تند سقوط قرارندارند؟
 • دکتور عبدالواحد خرم : پيدايش و انکشاف تروريزم
 • محمد اکرام اندیشمند : پرویز مشرف و"پشتونستان_ سرچپه"!؟
 • محمد اکرام اندیشمند : تحلیل ناقص وانحرافی احمد رشیدازبحران افغانستان
 • هارون امیرزاده : بارنت روبین: افغانستان باید خط دیورند را به رسمیت بشناسد
 • عبدالقدیر علم : سیاست خارجی افغانستان جاه افتاد
 • انجنیر غ . سخی ارزگانی : انگیزه های عدم همبستگی ملی و راه بیرون رفت از آن
 • ارزگانی : مکث بر افزایش معاش اعضای شورای ملی، بی امنیتی و فساد  فرسایشگر اداری در افغانستان
 • اسحق توخی : دعوت شهيد دوکتور نجيب الله از شاه سابق
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : آدم فروشان قرن21
 • هادی میران : تروریزم
 • دکتور نجیب الله لفرایی : راه بیرون رفت از باتلاق افغانستان
 • هارون امیرزاده : شوینیسم پاکستان و خطر تجزیه افغانستان
 • انجنیر غ . سخی ارزگانی: آیا کردار دولت همسنگ گفتار آن است؟
 • دستگير صادقي : شخصيتهای دوگانه و سياستهای چندگانه
 • حقيقت : خواب نمايندگان ملت درخانه ملت
 • دیپلوم انجنیرعبدالقدیر(صوفی زاده-درخیل) : بی امنی وجنگ وپی آمدسیاسی آن در افغانستان
 • کنفرانس سیاسی - علمی به مناسبت دهمین سال شهادت داکتر نجیب الله
 •  سید احمد شا ه دولتی فاریابی : نا تودرقمارخانۀسیاسی نظامی افغانستان
 • راد مرد : افغانستان کدام سو؟
 • نو اندیش : سه محور خطر در افغانستان _ قسمت سوم
 • ن : ضیارحمان : سه ولایت، دوسیاستویک هدف
 • انجنیر غ . سخی ارزگانی : انگیزه های بحران کشور و نیاز استراتژی جدید ملی -2
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری: دو روز  خونین تاریخ
 • احمد سعیدی : پيشنهاد  برای ايجاد يک جبههء سراسری واحد ملی
 • راد مرد : مثلث شکسته : آمريکا ، افغانستان وعراق
 • فضلی : تجربه ی تلخ مسعود
 • ابراهیم سکندری : فعالیت استخباراتی سیا تحت پوشش سازمانهای حماس ، القاعده و طالبان  درجنگ نوین امریکا!
 • ک.کمال : فروپاشي از درون آغاز شد
 • افغانستان، از هر سو بر این حریق دامن گیر هیزمی افزودند
 • محمد امین فروتن : چـــــــــرا چـــنـــیـــــــن شـــــــــــــد  ؟ وگـــــردش روز گـــــاربـــــرعــــکــــس اســـــت !
 • رادمرد : باگذشت هرروزمشکلي برمشکلا ت کشورافزوده ميشود
 • نو اندیش : سه محور خطر در افغانستان _ قسمت دوم
 • رزاق مأمون : شانسهای باقیمانده غرب در ورطه افغانستان
 • دکتورلعل زاد : بحثی پیرامون راههای ایجاد وحدت ملی درکشور
 •  ثریا بهاء  : بسوی سرزمین خورشید
 • انجنیر سخی ارزگانی : گسترش قومگرایی در افغانستان مثله شده و بی وارث
 • انجنیر غ . سخی ارزگانی: بحران توازن مشارکت ملی اقوام در حاکمیت افغانستان
 • محمدعوض نبی زاده : معرفی مختصریکعده ازمبارزین شاخص مردم هزاره  درجنبیشهای ضد استبدادی و استعماری
 • عالم : بسوی ایجاد جبهه عمل نیروهای ملی و ترقیخواه
 • نو اندیش : سه محور خطر در افغانستان
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : از تاجپوشی عاری ا ز افتخار شاه شجاع تا کنفرانس کج بنیاد و  قلابی (2) "بن"
 • احمدشایق قاسم : معضله خط دیورند و آیندۀ روابط افغانستان - پاکستان
 • راد مرد : آيا اوضاع نا بسمان کشور بهبود خواهد يافت؟
 • هادی  میران : چگونه می شود  آتش بحران را در افغانستان مهار کرد؟
 • داکتر سیداکبر زیوری : سپنتا؛ از اوج نظر ورزی تا حضیض سیاست بازی
 • فريد خروش : اسپنتا از دانه درشت ها شروع کرد
 • میرزایی : تاریخ برگذ شتهء ما چگونه قضاوت خواهد کرد، که تاریخ نویس ما خود مجعول تارخ باشـــــــــد؟
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : سیاست ومذهب مانند دوتیغ برنده است
 • جليل پرشور : فروپاشی از کجا آغاز شد ؟
 • ع.م.عزیزپور : چند نکته در مورد نقشه، خط، سرحد وعنوان معاهدۀ دیورند یکجا با متن آن به فارسی و انگلیسی
 • خليل رومان : افغانستان : فساد اداری ، علل ، انگیزه ها و شیوه های مبارزه با آن
 •  محمد اکرام اندیشمند : سیاستِ "سهم اقوام" در وزارت خارجه!؟
 • حکیم نعیم : سیا در افغانستان به کی چقدر پول داد؟
 • احـمد راتب فـقـیـری : افغاتستان به تشنج و اشوب قبلی برمیگردد
 • سيد نظام الدين وحدت : ناسیوناليسم :از فرايند تاريخی تا جامعۀ مدنی
 • هارون اميرزاده : آیا آمریکا مشرف را به قتل خواهد رسانید؟
 • محمد عوض نبی زاده : هزاره جات یا هزارستان ازدیدگاه  ونظر مورخین
 • داكتر محمد سليم مجاز : خلاي سياسي ثاني
 • فاروق بهزاد : حامد کرزی دیگر به درد امریکایان نمیخورد
 • نور محمد (خرمی) : ماموریت ناتودر افغانسات تحت کدام «عنوان» به پیش میرود؟
 • احمد شکیب حمیدی : مقصر کیست ؟ راه نجات چیست؟
 • سخی ارزگانی : نگاه مختصر در مورد هویت ملی در افغانستان - قسمت پنجم
 • حمزه واعظی : دولت افغانستان؛ ناکامی در سیاست و پریشانی در مدیریت
 • سخی ارزگانی : انگیزه های افزایش بی امنیتی و پی آمد آن در افغانستان
 • عالم : پنجشیری دلاور مردی از تبار آزاده گان
 • دکتر صاحبنظر مرادی : گذاری به فرهنگنامه مفاهیم ملت و مقوله های ملی
 • خليل رومان : کرزی واحمدزی دوكركتر مقابل هم
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : تلاش برای افغانیزه کردن جنگ درافغانستان
 • دستگیر نایل : مهمان نوازی،دوستی و.....
 • مسعود اندیشمند : دشواریها و پیچیدگی های عملیات نظامی درافغانستان
 • ع. ق. فضلی : علل سقوط سلطنت در افغانستان 
 • محمد اکرام اندیشمند : تقویت حاکمیت دولتی درولایات ونیازبه بازنگری درقانون اساسی
 • شهســـــوار : "چه باید کرد ؟»" " باید وضع موجود را از میان برداشت!"
 • داکتر هارون امیرزاده : ترس  از رسانه های آزاد در آستانه سقوط
 • سخی ارزگانی : نگاه مختصر در مورد هویت ملی در افغانستان
 • حمزه واعظي : ستردگي و گسستگي، پاردوکس تطورات افغانستان
 • محمد امین (فروتن ) : یک برآورد استراتیژیک از اوضاع آشفته افغانستان
 • دکتور لعل زاد : دوپیشنهاد ساده وعملی برای کاهش بحرانات داخلی و مداخلات خارجی  درکشور
 • نو اندیش : عملکرد متناقض دولت های افغانستان
 • انجنیر: خلیل الله روًوفی : درقحطستان مغزهای تمدنی ونبودظرفیت مملکت سازی
 • سخی ارزگانی : از میان گپ های استخوانسوز وطن ؛ یک چند گپ از دیار اندوهگین هلمند
 • نجيب الله عظيمي : هدف اصلي نيرو هاي نيو ليبراليستي بر سر قدرت در امريكا در افغانستان
 • جليل پرشور : جز وحدت واتحاد وسيع، انتخاب ديگری نمی توانيم داشته باشيم
 • سخی ارزگانی : نگاه مختصر در مورد هویت ملی در افغانستان _ قسمت سوم
 • محمد بشير بغلانی : توضيحات در ارتباط مقاله ی آريانای باستان، خراسان پهناور و افغانستان پرآشوب
 • بابك خرم : نمد سياه  نگردد سفيد
 • احمد شکیب حمیدی : متوسطهً امیر دوست محمد خان و ضرورت اعمار مجسمه شاه شجاع
 • سر و صدا ها در مورد شعله یی ها
 • خیر ا ند یش : افغانستان، درکنفرانس بین المللی کار
 • عبد ا لشکور خو شه چین : گا م ها ی ا ستوا ر و متین به سو ی و حد ت و یک پا ر چگی
 • دكتور همت فاريابي : چهره دولت در آيينه حوادث
 • جليل پرشور : تعريف هدف عمدهً مبارزهً فعلی ، اتحاد همرزمان وتشخيص متحدين جديد
 • ایمل پاکتین : از جنگ قلمی تا مقابله تمام عیار
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : عقل به سر است نه به سال
 • عبدالقدیر علم : افغانستان و فدرالسم
 • محمد عيسی کارگر : سرنوشت غم انگيز در افغانستان
 • بابک خرم : غده سرطانى شعله درتن نحيف فارو
 • محمد عوض  نبی زاده : هزاره ها و میراث فرهنگی با میان,  قر بانی قرنها افراطیت دینی, تبعیض, تعصبات قومی و نژادی شده است
 • محمد امین فروتن : « کس ندانست که سرمنزل مقصود کجا ست ! »
 • محمد عارف عرفان : استقرار پا یه های دولت افغا نستان  برانبار  باروت
 • جليل پرشور : فقدان  سه  رهبر  در ظرف  سه ماه دعوت برای تجليل وگراميداشت
 • محمد عوض نبی زاده : مظلوم و مغضوب وا قع  شدن  مردم و سر زمین هزاره جات در ادوار گو ناگون  تاریخ
 • دوکتور صاحبنظر مرادی : چالشهای مرزی بازهم خون افشان ميشود
 • محمد عارف صخره : باز هم سوء استفاده از نام مهاجر
 • دستگیر نایل : کلاه وآیین کلاه داری
 • جليل پرشور : نامهً سر گشاده به جلا لتمآب حا مد کرزی
 • تحليل سازمان حقوق بشر و حفظ محيط زيست افغانستان در مورد رکود وضع کنونى کشور
 • خالق بهادر : درنگی بر غیرستیزی ویا راسیسم
 • م. وطندار : پاسخ به مدافعان استبداد و استعمار
 • ا. پولاد : لحاف  ملا نصرالدين
 • نواندیش : ایده ء برگردانیدن کوچی ها به هزاره جات
 • سید احمد شا ه دولتی فاریا بی : فاشیزم ، سکتاریزم وجنگ مذهبی سه بلای عظیم
 • خواجه بشير احمد انصاري : صبح كاذب دموكراسي در اُفق سياسى افغانستان
 • محمد عارف صخره : مکثی بر"اعلامیه" فدراسیونی ها
 • احمد سعیدی : نگاهی بر سیر رشد شعور سیاسی
 • دستگير صادقي : نظامي گرايي در پاکستان و تداوم بي ثباتي در افغانستان
 • محمد عوض نبی زاده : افغانستان قلمرو استبداد و بیعد ا لتی  ملی
 • محمد آصف خواتی : دل دوستان آزردن ،مراد دشمنان بر آوردن
 • فضلی : واپسین روزهای دکتورنجیب الله
 • انجنیر سخی ارزگانی :  نگاه مختصر در مورد هویت ملی در افغانستان __ قسمت دوم
 • جليل پرشور : خراسان تاریخ وافتخار ماست ولی افغانستان زادگاه ووطن فعلی ما
 • ظریفی : ناقضین حقوق بشریا
 • محمدآجان غلجی : بجای ایفای نقش درنفاق ملی، بهتراست درراه وفاق ملی کارکنیم
 • ع.م.اسکندری : چپ افغانستان و برون رفت از بن بست کنونی
 • داکتر پامیر : غیر ستیزی وراسیزم
 • ا. پولاد : عـــیـــــــار مـــــردی بنام مـــجـــیــــدکــــلـــکــــــانــــــی
 • محمد عوض  نبی زاده : ضرورت  تحمل و تفا هم  میان مر دم  افغا نستان
 • نامهً دوم جناب عمرخيل پيرامون نشرات سايت های انترنتی
 • نواندیش : دو همسایه در میزان مقایسه
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : از همبستگی  و وحدت  کدام  ملت  دفاع کنیم ؟
 • انجنیر سخی ارزگانی : نگاه مختصر در مورد هویت ملی در افغانستان
 • ر.حق بین : داکتر رنگین دادفر اسپنتا
 • داکتر محمد سالم سپارتک : اندرزهای فردوسی را فراموش نکنيم
 • ح. شکوهی : داکتر اسپنتا و هیستری تمامیت خواهان
 • انجنیر احمد شیرزاد : هفت ثور در آئینه رسانه ها
 • عبدالقدیر علم : هشتم ثور روز ملی نیست
 • جليل پرشور : در موردهفتم وهشتم ثور
 • سیداحمدشاه دولتی فاریابی : افغانهایهوداند یا آریائی
 • بابك خرم : پاسخ به فرزندي كه مام ميهن عارش ميداند
 • انجنیر سخی ارزگانی : درنگی بر اسارت تاریخی در افغانستان
 • دستگير صادقي : فرصت سوزی ها
 • دستگیر نایل : تذکری برنوشتهء جنا ب سا دات
 • محمداکرام اندیشمند : پیروزی کرزی در نبرد پارلمانی
 • م.ن.هیكل : مصالحه سیاسی
 • انجنیر سخی ارزگانی :تقاضای دیدار آقای کرزی از ملا محمد عمر رهبرطالبان __ قسمت سوم
 • داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ : پسمانی کشور های اسلامی دربخش سائینس وتکنالوژی
 • عالم : جعل تاریخ در پرده وحدت ملی
 • میرزایی : به نا م بی گژیها ی زما نه 
 •  بیژنپور (  آ.آبادی  ) : وحدت ملی یک توهم و هزار گمان 
 • نامهً جناب عمرخيل به مسئول سايت آريايی و پاسخ سايت آريايی
 • انجنیر سخی ارزگانی : تقاضای دیدار آقای کرزی از ملا محمد عمر رهبرطالبان _2
 • نبی قانع زاده : محاکمه ای عبدالرحمن و چالشهای آن
 • انجنیر سخی ارزگانی : نظریات برخی از مقامات عالی دولت افغانستان در مورد حقانیت اندیشهء وعملکرد ملی شهید استاد عبدالعلی مزاری
 • میر عبدالواحد سادات : موجودیت افغانستان در گرو وحدت ملی آن است
 • محمدامین فروتن : کالبد شکافی  دولت جد ید د ر مخروط سیاست و جامعه شنا سی افغانستان چالشها و الزامها !
 • دکتر صمدعلی مرادی : نقش تربیت در نهادینه کردن دموکراسی
 • خليل رومان : افغانستان: ? چند وچون هویت ملی
 • نـصــیر ســـهـام : افغانستان یا خرا سا ن
 • ثریا بهاء : " پرنده مردنیست پروازرابخاطربسپار"
 • ن-ضیا رحمان : برخاست ناتمام، برخواست های پردوام
 • هارون امير زاده : کابينه جديد و کشمکش های جديد
 • حسین ورسی : مزاری ، فریاد درد تاریخی یک ملت
 • انجنیر سخی ارزگانی : تقاضای دیدار آقای کرزی از ملا محمد عمر رهبرطالبان
 • رهرو : ریشه های هستی تانرا به دست خود وبه دلخواه دشمن قطع نکنید
 • داکتر دستگیر رضایی : ضرورت انجام سرشماری واقعی ومکمل جمعیت افغانستان
 • محمداکرام اندیشمند : کابینۀ نو؛ بیم ها وامید ها
 • دستگير صادقي : بازتاب حقايق
 • متن سخن رانی محمد بشیربغلا نی درجلسه ی نهضت میهنی
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : دردش از جورج دبلیو. بوش ولی گله اش از همسایه
 • پوهنمل بصیر کامجو : تغیرنام افغانستان به خــــــراســـــان
 • سرور منگل :  جنرال های پاکستانی خشمگین اند
 • دیپلوم انجنیرعبدالقدیرصوفی زاده-درخیل : دیموکراسی و فرهنگ سیاسی-اجتماعی
 • احمد سعیدی : آیا طراحان تمدید سیم خاردار در امتداد خط دیورند می توانند قضایای بس پیچیده و بغرنج را حل نمایند ؟
 • اجمل عبید عابدی : اظهارات مشرف؛ اثبات چهره اصلی پاکستان
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت