فصل تابستان برهمه دوست داران وطن عزيزم افغانستان مبارک باد

5

 


سال1384 سال مرغ است

      

جمادی الثانی   1426                           اسد ( زمری) 1384                          

 2005 July

  رجب المرجب                                                     مرداد 

                                                 August

 

 روز شمار سال 1384

  شنبـــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــه

Mon

سه شنبـه

Tus

چهـارشنبـــه

Wed

پنج شنبــه

Thu

جمعـــــــــه

Fri

 

۱

۱۵

23

 

 

۲

۱۶

24

 

 

٣

۱۷

25

 

 

۴

٨۱

26

 

 

۵

۱۹

27

 

 

۶

۲۰

28

 

 

۷

۲۱

29

 

 

 

طــرح   :

ديزاين :       از

تنظيم   :

 

سراج الدين اديب

= = = = = =

 

 

ـ  نبايد شکاک، بدبين و دارای وسواس بود.

 

ـ برای آينده و زندگی بايد پس انداز داشت .

 

ـ  انديشه را مقدم گفتار خويش دار تا بر گفته پشيمان نشوی .

 

ـ عقل خويش را به کار انداز پيش از آنکه از دستت برود.

 

٨

۲۲

30

 

 

۹

٣۲

31

 

 

۱۰

۲۴

August

 

 

۱۱

۲۵

2

 

 

۱۲

۲۶

3

 

 

13

۲۷

4

 

 

۱۴

٨۲

5

 

 

۱۵

۲۹

6

 

 

۱۶

رجب المرجب

7

 

 

۱۷

۲

8

 

 

18

٣

9

 

 

۱۹

۴

10

 

 

۲۰

۵

11

 

 

۲۱

۶

12

 

 

۲۲

۷

13

 

 

23

٨

14

 

 

۲۴

۹

15

 

 

۲۵

۱۰

16

 

 

۲۶

۱۱

17

 

 

۲۷

۱۲

18

 

 

28

٣۱

19

 

 

۲۹

۱۴

20

 

 

30

۱۵

21

 

 

31

۱۶

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ 21، اسد ( 12، اگست ) روز جهانی جوانان                                                                                                                  

ـ 28، اسد ( 1298 ) سالروز استرداد استقلال کشور   و هشتادو ششمين روز استقلال از استعمار انگليس

ـ 28 بر 29 (19/ 20، اگست ) حمله شبانه راکتی ايالات متحده امريکا بر زير بنای تأسيسات بن لادن در افغانستان

ـ { بهترين شما کسی است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر است فاطمه ( س ) }

 ديروز : هرچه که بود ( خوب ـ بد ) گذشت .

 امروز : غنيمت است بايد قدرش را دانست .

  فردا  : که معلوم نيست تا به آن برسيم يانه .

 

ـ  { ای که دستت می رسد کاری بکن   =    پيش از آن کزتو نيايد هيچ کار سعدی }

ـ { شکر شکن شوند همه طوطيان هند  =     زين قند پارسی که به بنگاله می رود حافظ }

ـ { اگر صد گونه غم داری چو نرگس  =     به روی زندگی لبخند، لبخند فريدون مشيری }


باز گشت