هديه نوروزي سال 1384
سال جديد بر همه دوست داران وطن عزيزم افغانستان مبارک باد

     صفرالمظفر 1426                         حمل( وری )1384                                         2005 March 

     ربيع الاول                                     فروردين                                                          April                                 

 

گفتار بزرگان

  شنبـــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــه

Mon

سه شنبـه

Tue

چهـارشنبـــه

Wed

پنج شنبــه

Thu

جمعـــــــــه

Fri

 

 

 

 

۱

۹

21

 

 

۲

۱۰

22

 

 

٣

۱۱

23

 

 

۴

۱۲

24

 

 

۵

٣۱

25

 

 

 

 

- فصل بهار روح زمان است

 

 

 

 

- کم گوئی حکمت بزرگی است .

 

 

 

 

 

ـ هر کس ملت خود را حقير بشمارد از شر او ايمن مباش

 

۶

۱۴

26

 

 

۷

۱۵

27

 

 

٨

۱۶

28

 

 

۹

۱۷

29

 

 

۱۰

٨۱

30

 

 

۱۱

۱۹

31

 

 

۱۲

۲۰

April

 

 

 

 ۱٣

۲۱

2

 

 

۱۴

۲۲

3

 

 

۱۵

٣۲

4

 

 

۱۶

۲۴

5

 

 

۱۷

۲۵

6

 

 

18

۲۶

7

 

 

۱۹

۲۷

8

 

 

 

۲۰

٨۲

9

 

 

۲۱

۲۹

10

 

 

۲۲

ربيع الاول

11

 

 

۲٣

۲

12

 

 

۲۴

٣

13

 

 

۲۵

۴

14

 

 

۲۶

۵

15

 

 

 

۲۷

۶

16

 

 

۲٨

۷

17

 

 

۲۹

٨

18

 

 

٣۰

۹

19

 

         

31

۱۰

20

 

 

 

 

ـ  اول حمل ( نوروز ) جشن دهقان  .    

 

ـ  اول حمل( 21 مارچ ) روز جهانی مبارزه باتبعيض نژادی  .   

 

ـ 2 حمل( 22 مارچ )  روز جهانی آب    .   

 

ـ   آنچه برای خود نمی پسندی برای ديگران نيز مپسند.

 

ـ    لباس پاک و تميز غم  و ا ند وه ، را از بين می برد.

 

ـ   دانش را از هر که باشد فرا گيريد هر چند خود بدان عمل نکند.

 

ـ     آتش بگير، تا كه بداني چه مي ‌كشم   =    احساسِ سوختن، به تماشا نمي‌شود مهدی سهيلی                                          

 

ـ   نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی  =   که بسی گل بدمد بازو تو در گل باشی حافظ 

 

طرح، ديزاين و ترتيب از : سراج الدين اديب

سال1384 سال مرغ است

 


باز گشت