فصل بهار برهمه دوست داران وطن عزيزم افغانستان مبارک باد

3

       


سال1384 سال مرغ است

        

ربيع الثانی 1426                                        جوزا ( غبرگلی)1384                              

2005 May   

جمادی الاول                                 

 خرداد                                             June   

 

 روز شمار سال 1384

  شنبـــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــه

Mon

سه شنبـه

Tus

چهـارشنبـــه

Wed

پنج شنبــه

Thu

جمعـــــــــه

Fri

 

 

۱

۱۲

22

 

 

۲

٣۱

23

 

 

٣

۱۴

24

 

 

۴

۱۵

25

 

 

۵

۱۶

26

 

 

۶

۱۷

27

 

 

طــرح   :

ديزاين :     

تنظيم   :

   از  

سراج الدين اديب

= = = = = =

 

 

 

 

- فصل بهار روح زمان است

 

- نزد داناتر از خود گوش دار و نزد پائين تر از دانش خود زبان 

 

- يگبار، بگو و دوبار بشنو.

 

- زن و مرد باهم نياز عاطفی دارد.

 

۷

٨۱

28

 

 

٨

۱۹

29

 

 

۹

۲۰

30

 

 

۱۰

۲۱

31

 

 

۱۱

۲۲

June

 

 

۱۲

٣۲

2

 

 

13

۲۴

3

 

 

۱۴

۲۵

4

 

 

۱۵

۲۶

5

 

 

۱۶

۲۷

6

 

 

۱۷

٨۲

7

 

 

18

۲۹

8

 

 

۱۹

جمادی الاول

9   

 

 

۲۰

۲

10

 

 

۲۱

٣

11

 

 

۲۲

۴

12

 

 

23

۵

13

 

 

۲۴

۶

14

 

 

۲۵

۷

15

 

 

۲۶

٨

16

 

 

۲۷

۹

17

 

 

28

۱۰

18

 

 

۲۹

۱۱

19

 

 

30

۱۲

20

 

 

31

٣۱

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 4  جوزا، قيام وگرد هم آئی ملا ها در پل خشتی  .

 - 11  جوزا (اول جون) روز بين المللی اطفال   .                         

-  23 جوزا ( 13 جون ) روز بين المللی مادر.   

-  27 جوزا ( 17 جون ) روز جهانی مبارزه با قحطی و خشکسالی  

 ـ 30 جوزا ( 20 جون ) روز جهانی مهاجرين

 

 

- پيامبر اکرم ( ص ) بهترين شما کسی است که برای مردم سودمند تر باشد

- امام حسن عسگری ( ع ) : تواضع، نعمتی است که کسی به آن رشک نمی برد.

 

-{ زنيرو بود مرد را راستی        =      زسستی، کژی زايد و کاستی فردوسی  }

-{ خوشتر از شبهای مهتاب بهار  =     عالمی ديگر کجا دارد خدا فريدون مشيری }

 

 

 


باز گشت