فصل( خزان) برهمه دوست داران وطن عزيزم افغانستان مبارک باد

7


سال1384 سال مرغ است

 

 شعبان المبارک 1426                                   ميزان ( تله)1384                              

2005 Sptember   

رمضان المبارک                                 

مهـر                                         October 

 

 روز شمار سال 1384

  شنبـــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــه

Mon

سه شنبـه

Tus

چهـارشنبـــه

Wed

پنج شنبــه

Thu

جمعـــــــــه

Fri

 

 

 

 

 

 

 

۱

٨۱

23

 

طــرح :

ديزاين :        از

تنظيم   :

 

 

سراج الدين اديب

= = = =  = =

 

ـ خويشتنداری از خطا های شما می کاهد.

 

ـ  فروتنی در شما آرامش خاطر به وجود می آورد و برای سلامت جسم وروان مفيد است .

 

ـ  وفا داری و ايمان سبب می شود با اعتماد کامل رهنمود های خدا را به کار گيريد .

 

ـ نيکويی کردن سبب می شود ديگران شما را در سختی ها مساعدت کنند.

 

۲

۱۹

24

 

 

٣

۲۰

25

 

 

۴

۲۱

26

 

 

۵

۲۲

27

 

 

۶

٣۲

28

 

 

۷

۲۴

29

 

 

٨

۲۵

30

 

 

۹

۲۶

October

 

 

۱۰

۲۷

2

 

 

۱۱

٨۲

3

 

 

۱۲

۲۹

4

 

 

13

رمضان

5

 

 

۱۴

۲

6

 

 

۱۵

٣

7

 

 

۱۶

۴

8

 

 

۱۷

۵

9

 

 

18

۶

10

 

 

۱۹

۷

11

 

 

۲۰

٨

12

 

 

۲۱

۹

13

 

 

۲۲

۱۰

14

 

 

23

۱۱

15

 

 

۲۴

۱۲

16

 

 

۲۵

٣۱

17

 

 

۲۶

۱۴

18

 

 

۲۷

۱۵

19

 

 

28

۱۶

20

 

 

۲۹

۱۷

21

 

 

30

٨۱

22

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ 5 ميزان 1375 تصرف کابل توسط تحريک طالبان     = 5 ميزان ( 27 سپتمبر) روز جهانی توريزم                           

ـ 6 ميزان 1375 شهادت دکتور نجيب الله رئيس جمهورپيشين افغانستان به دست طالبان

ـ 

ـ 13 ميزان ( 5، اکتوبر ) از سوی سازمان يونسکو به عنوان روز معلم نامگذاری شده است

ـ 13 ميزان ( اول رمضان المبارک ) رمضان ماه تحمل شدائد وعطش می باشد

ـ 15 ميزان 1380( 7، اکتوبر2001) طيارات بم افگن امريکا و انگليس موضع طالبان را در نقاط مختلف زير بم باردمان قرار دادند

ـ20 ميزان ( 12 ، اکتوبر ) روز جيوديزستها

ـ 24 ميزان (16، اکتوبر ) روز جهانی غذا و هفته مخصوص سره مياشت

 ـ {  بدانش گرای و بدوشو بلند                =      چو خواهی که از بد نيايی گزند فردوسی }

 ـ {  درخت دوستی بنشان که کام دل ببارد   =    نهال دشمنی بر کن که رنج بيشمار آرد  }

 

 

 

 

 


باز گشت