Kvinnoförtrycket kvar
 
 
Befriade från slöja inte från förtryck
 
  Shakiba blev bara 19 år. Hon hällde fem liter bensin över sig och tände på i protest mot att ha blivit bortgift. Världen har glömt bort Afghanistans kvinnor.
Shakiba är en av minst 26 unga afghanska kvinnor som i år tänt eld på sig själv för att vi ska minnas igen.
Shakibas familj sålde henne till en 28-årig man för 10 000 dollar.
Min familj sålde mig och jag viste inte vad jag annars skulle göra, sa hon till en tv-reporter i juli månad. Tre veckor senare dog hon 92 procent av hennes kropp var bränd.
Tvingas till äktenskap
Shakiba är inte ensam. I hennes hemstad Hert har under det första halvåret i år 26 kvinnor tänt eld på sig själva, enligt Women News. I November 2001 förlorade talibanerna makten i Afghanistan. Snart kom tv-bilder på kvinnor som slängde den heltäckande burkan och på småflickor som överlyckliga satt i ett klassrum för första gången. Men det är på ytan som livet förbättrats för de afghanska kvinnor. Organisationen Womankind lämnade i juli en rapport om situationen i Afghanistan som visar att:
* Kvinnor i Afghanistan fortfarande inte kan gå ut själva eller har rätt att utrycka sig fritt.
* Bara tre procent av flickorna och 39 procent av pojkarna har möjlighet att gå i grundskolan.
* Flickor tvingas till äktenskap eller säljs till män.
Afghanistanexpert hävdar att situationen för 90 -95 procent av Afghanistans kvinnor inte har förbättrats av talibanernas fall. De djup konservativa värderingarna finns kvar på landsbygden. För dem är familjelivet, förhållandet mellan man och kvinna och uppfostran av flickor och pojkar en strikt familjeangelägenhet.
 
Bättre för medelklassen
 
Vinnarna är kvinnor i den lilla medel och överklassen i Kabul.
Det var de som förlorade mest på talibanernas styre .De har nu kunnat återgå
Till yrkesarbete och slipper bära slöja. Däremot har norra alliansens återtaggande av makten i norr lett till etnisk rensning av pashtuner där talibanerna hade sin bredaste förankring. Något som drabbat kvinnorna hårt.
Det har lett till oerhörda övergrepp, som massakrer och massvåldtäkter.
 
Det är apartheid
 
Det kommer inte att bli någon förändring för kvinnorna om inte en icke-religiös regim tar över. Den grundlag som bygger på sharia finns kvar .
Det förekommer fortfarande piskning och stening. Även om burkan inte är obligatorisk så vågar inte kvinnorna släppa den. Hon menar att det är positivt att kvinnor får jobb, men att jobben de får är de med låg status. De vill att kvinnorna ska ta hand om sjuka kvinnor undervisar flickorna.
Afghanistan är fortfarande ett apartheidsamhälle.
Så lite har kvinnornas liv förändrats i Afghanistan efter talibanerna
 
Positivt:

 
* Säkerhet mandatet för den internationella säkerhetsstyrkan ISAF har förlängts till slutet av 2002.
* Två kvinnor är ministrar i den tillfälliga regering som just nu finns i Afghanistan.
* 11 procent av platserna i loja jirga(det rådslag som sammankallades efter talibanernas fall) garanterades till kvinnor.14 procent valdes in.
* För första gången i historien har Afghanistan ett ministerium för kvinnofrågor.
* I juni samlades 1000 kvinnor i Kabul och gjorde ett gemensamt uttalande om att tvångsgifte ska ses som ett brott.
* Tusentals afghanska kvinnor har samlat sig och kräver politiskt inflytande.
* Kvinnliga lärare och advokater praktiserar öppet sin verksamhet.
* I en undersökning sa 80 procent att kvinnor ska få röra sig fritt.
* I mars 2002 började flickor att åter skrivas in i skolorna.
* För första gången på fem år klarade 1000 afghanska kvinnor i februari 2002 inträdesproven till universitetet.
* Kvinnor får nu officiellt tillåtelse att arbeta utanför hemmet.
* Organisationer och andra verksamheter om riktar sig till kvinnor kan nu operera öppet, som till exempel tidningar, tidskrifter och skönhetssalonger.
* Afghanistan har ratificerat internationella fördrag som förbjuder diskriminering av kvinnor.
* samfundet för kvinnliga advokater återuppstod i januari 2002.
* Hälsa hälsoprojekt prioriteras av humanitära organisationer.
 
Negativt ;
 
* ISAF:s mandat sträcker sig inte utanför Kabul. Det har förekommit många fall av gängvåldtäkter och andra attacker på kvinnor.
* I vissa delar av landet uppehåller krigsherrar talibanliknande regler. Kvinnor blir överfallna och misshandlade för att de inte följer regler för klädsel eller uppträdande.
* Majoriteten av kvinnorna fortsätter att bära bukra.
* Bara två av 26 ministrar av kvinnor.
* Det finns inga lagliga garantier för kvinnors inblandning idet politiska livet.
* Många kvinnor var öppet hotade under valet till loja jirga.
* Flickor fortsätter att tvingas eller säljas in i äktenskap.
* Mer än hälften av alla flickor i Afghanistan är gifte vid 15 års ålder.
* Trafficking av kvinnor och barn har ökat. Flickor fångas i Afghanistan, körs genom Pakistan och säljs till prostitution eller äktenskap.
* På de flesta plaster i landet kan kvinnorna fortfarande inte uttrycka sig fritt.
* Möjligheten för flickor att få undervisning på lågstadiet är i dag3 procent. För pojkar 39 procent.
* Endast 16 procent av kvinnorna över 15 år i Afghanistan kan läsa.
* Utanför städerna rapporteras om att majoriteten av män fortfarande är väldigt restriktiva mot att tillåta undervisning av kvinnor och förbjuder flickor att gå skolan.
* Anställningsmöjligheter är begränsade för kvinnor. Bristen på säkerhet och attityder hos männen i familjen gör att många kvinnor fortfarande inte lämna sina hem.
* Kvinnor har drabbats av stora finansiella förluster, som ett resultat av talibanernas förbud för arbete.
* Talibanska påbud och lagar som diskriminerar kvinnor fortsätter att gälla.
* I delar av landet5 finns inget fungerande rättssystem.
* Justitieministern rapporteras vara negativ gentemot likhet inför lagen för kvinnor.
* Kvinnor döms till extrema straff för "brott" som att försöka välja make, lämna sin partner eller kritisera sin man.
* 98 procent av kvinnorna saknar formellt medborgarskap och identitetshandlingar.
* 16 000 kvinnor dör varje år i samband med graviditet och förlossning i Afghanistan. Det är den nästa högsta siffran i världen.