AFGHANISTAN
 


Afghaner sänds tillbaka utan hjälp

 

Publicerad: 2008-03-04 06:00


Det blev ett känsloladdat möte med många applåder men också stark kritik mot den afghanska regeringen när den afghanska utrikesministern Dadfar Spanta i förra veckan mötte afghanska flyktingar i Stockholm.Varför, undrade flera deltagare, skrev Afghanistan under ett återvändaravtal med Sverige som den svenska Migrationsverket använder sig av för att kränka och förolämpa de asylsökande afghanerna och med våld skicka dem till ovisheten och osäkra platser i Kabul? Utrikesministern svarade:- Underr många decennier har afghanerna kränkts av egna eller främmande regeringar. Jag kommer aldrig att förlänga återvändaravtalet med Sverige, eller ingå några liknade avtal med andra länder. Men det nuvarande avtalet med Sverige är gjort, och det går ut med slutet av 2008. De som har skrivit under avtalet förstod inte Afghanistans och de afghanska asylsökandenas bästa. Under de senaste åren har olika afghanska departement och myndigheter skrivit under ett hundratal avtal med andra länder som går helt emot internationella lagar och överenskommelser och många av dem går dessutom rakt mot afghanska lagar och landets intressen.- Vi försöker, fortsatte Spanta, att få den svenska regeringens förståelse för Afghanistans stora problem och brister och det afghanska folkets stora behov av hjälp och stöd. Jag har träffat den svenska utrikesministern och för honom beskrivit vårt lands situation och de afghanska flyktingarnas behov. För den svenske migrationsministern kommer jag att måla upp bilden av afghanernas läge och behov och be om att han och hans regering ska tillgodose behoven för mina landsmän som vill bo och verka här i Sverige.
Enligt afghanska nyhetsbyråer skickade den afghanska regeringen sin utrikesminister till Sverige för att be den svenska regeringen att låta de afghanska asylsökande flyktingarna få stanna i Sverige och upphöra med påtryckningarna på den afghanska regeringen att ta tillbaka sina medborgare som sökt skydd i Sverige. Detta i ett läge då den afghanska regeringen kämpar för stabilitet i landet och i praktiken är i krig på flera fronter, inte minst med talibanerna i södra delarna av landet. Varför får de som med tvång skickats tillbaka till Kabul inte någon hjälp utan tvingas bo som uteliggare utanför Kabuls flygplats? Så löd en fråga.- Vi har inga möjligheter att hjälpa, svarade utrikesministerminister Spanta. Många länder vill skicka soldater och krigsmateriel, men det är inte många som vill hjälpa Afghanistan med sådant som sjukvård, mediciner, industri och utbildningsresurser för att kunna bygga upp landet.Några asylsökande sade att återtagandeavtalet skulle vara frivilligt men att alla som skickades till Kabul gjorde det med tvång och våld. Det är människor som inte har några bekanta eller sociala nätverk i Kabul och som kommer från områden som även Migrationsverket bedömt som farliga.Spanta förklarade att det förekommer kraftiga påtryckningar från grannländerna mot Afghanistan om att ta tillbaka flyktingar. Bara under förra året skickade Iran tillbaka 360 000 afghanska flyktingar och hittills i år över 50 000. - Vi har oräkneliga brister och problem med allt i hela Afghanistan. Vi själva kan inte lösa de enorma problemen efter 30 år med olika krig och inte minst inbördeskrig. Folket i Afghanistan lever i en mänsklig tragedi. Västvälden borde hjälpa det afghanska folket ut ur eländet för att kunna bygga ett fungerande rättssystem och de andra grunder som är nödvändiga för ett demokratiskt land.
När Dadfar Spanta var på väg att lämna lokalen kom Tariq Walipoor, reporter för den afghanska tevekanalen Telo, fram till ministern och frågande om han kände igen honom. Ministern tittade förvånat på reportern och konstaterade att "du är Tariq som var en av mina studenter när jag var professor i Kabul." Påtagligt upprörde stampade Tariq Walipoor i golvet och sade:- Ja, men det svenska Migrationsverket säger att min identitet är fel och att man inte litar på min berättelse.
De asylsökande som kommer till Sverige från Afghanistan är för det mesta mellan 20 och 40 år och högutbildade, det vill säga den sorts arbetskraft som de svenska företagen skriker efter. Den afghanska utrikesministerns ser gärna att de afghanska asylsökande ges möjlighet att stanna i Sverige. I de fall då några afghanska flyktingar måste utvisas, borde man få möjlighet (och gärna en del extra resurser) för att kunna ordna acceptabla förutsättningar inne i Afghanistan. I det läge som nu råder är det mycket svårt för den afghanska regeringen att tillgodose de afghanska flyktingarnas behov vid ett återvändande. I praktiken säger den afghanska regeringen att man inte kan garantera säkerheten för de asylsökande om de skickas tillbaka till Afghanistan och ber därför den svenska regeringen att ta hänsyn både till flyktingarnas behov och till den afghanska regeringens, och landets stora problem.

 

 

Faramarz Poya, frilansskribent
http://www.dagen.se/dagen/Article_Print.aspx?ID=150591