سويدن
 
خاندان سلطتنی

  دولت پادشاهي
سويدن يک کشور پادشاهي است. حکومت شاهان در اين سرزمين, از قرن 9 ميلادي که ايريک سيگر ستيل بعنوان اولين پادشاه سويدن در تاريخ اين مملکت ثبت شده تا بحال 1000 سال ميگذرد

کارل گوستاو شانزدهم

کارل گوستاو فولکه هوبرتوس شانزدهم, پادشاه کشور سويدن است. وي متولد 30 اپريل سال1945 ميباشد.
کارل گوستاو شانزده فرزند "پرينس گوستاو آدولف" و "سي بيلا-کوبرک-گوتا" است.
پدر کارل گوستاو -پرينس گوستاو آدولف در يک سانحه هوائي جان سپرد و مادر وي سالها بعد در سال 1972 درگذشت.

دوران کودکي کارل گوستاو همزمان با سلطنت "گوستاو پنجم" بود. وي که آخرين پادشاهي بود که حرف اول را در سياست کشور مي زد در سال 1950 ديده از جهان فروبست. در اين سال بود که با پادشاه شدن وليعهد وقت, "گوستاو آدولف ششم", کارل گوستاو به عنوان وليعهد سويدن انتخاب ميگردد.

کارل گوستاو در تاريخ 15 سپتامبر سال 1973, با مرگ "گوستاو آدولف ششم" پادشاه و رئيس حکومت سوئد شد. وي در آن هنگام 27 سال داشت.

در سال 1972 هنگام مسابقات المپيک مونيخ بود که «کارل گوستاو», «سيلويا سامرلات» ملکه فعلي سوئد را ملاقات ميکند. آنها در نوزدهم جون سال 1976 ازدواج مکنند.

ملکه سيلويا و شاه کارل گوستاو داراي سه فرزند هستند:

·  ويکتوريا متولد سال 1977

·  کارل فيليپ متولد سال 1979

·  مادلين متولد سال 1982


برای تماشای قصرهای سلطنتی به اينجا کليک کنيد و سپس بالای هر ساخنتمان کليک کنيد

ويکتوريا  وليعهد

ويکتوريا, آليس, دسيره, وليعهد کشور پادشاهي سويدن است
وي متولد 14 جون سال 1977 است و داراي يک برادر, «کارل فيليپ» ويک خواهر «مادلين» ميباشد.
وي در پائيز سال 1984 مکتب ابتدائي را در مکتب «اسمتسلت» شروع و دوره متوسطه در مکتب «اتستن»  در شهر ستکهولم به پايان رساند. وي داراي ديپلم هاي علوم طبيعي و علوم اجتماعي است. وی زبان هاي انگليسي, آلماني و فرانسوی بلديت کامل دارد براي همين منظور تعطيلات تابستاني بسياري از سالها را در کشورهاي امريکا و آلمان گذرانده است . وي همچنين براي تکميل زبان فرانسه در سال 1996\ 1997  در دانشگاه کتوليک دی اوست در شهر انگرژ
فرانسه به تحصيل اين زبان پرداخت.
آشنائي با سياست و نحوه کار مجلس نمايندگان و چگونگي کار دولت از ديگر مشغله هاي وي بوده است. وي در همين رابطه برنامه ويژه ائي را در سال 1997 گذرانده استسيلويا ملکه سويدن

ملکه سويدن سيلويا نام دارد.
سيلويا در تاريخ 23 دسامبر سال 1343 در شهر هيدلبرگ آلمان چشم به جهان گشود. وي فرزند « والتر سامرلات » آلماني و « آليس » برازيلي است. سيلو يا سامرلات دوران دبيرستان را در سال 1963 در شهر دسلدورف آلمان به اتمام رساند. وي فارغ التحصيل رشته ترجمه زبان هسپانوی از دانشگاه مونيخ مي باشد. بعد از پايان تحصيلات در قونسولگري آرژانتين در مونيخ مشغول بکار  شد.
ملکه سيلويا به زبانهاي سويدنی , آلماني,انگليسي ,فرانسوي ,هسپانوی و پرتگالی مسلط هستند    واز محبوبيت خاصي در بين مردم سويدن برخوردار است. وي همواره همراه با پادشاه در مهماني هاي رسمي و مسافرت هاي خارجي ديده مي شود.
او همچنين براي آشنائي با مشکلات و وضعيت معلولين و بهبود آن در تلاش است.
ملکه علاقه زيادي به تاتر, اپرا و کنسرت دارند.
اسکي, اسب سواري گلکاري از ديگر سرگرمي هاي ملکه سيلويا مي باشد
.


حکومت

آدرس:
Regeringskansliet, 10333 Stockholm
SWEDEN

تلفن:

4051000-80-64+

حکومت

 

از سال 1998 تاکنون سوسيال دمکراتها حکومت را دردست دارند . پارلمان يوران پرسن را عهده دار تشکيل کابينه کرد. نخست وزير منتخب مجلس, شخصا هيئت وزرا را انتخاب ميکند. وي به اتفاق رواساء وزارتخانه ها دولت ناميده ميشود.
سوسيال دمکراتها حامي اصلي دولت  يوران پرسن هستند. دولت همچنين براي پيشبرد سياست هاي خود و از تصويب گذراندن لوايح پيشنهادي در مجلس, همکاري نزديکي با احزاب چپ و محيط زيست دارد.
دولت هدايت کشور بعهده دارد و خود تابع سياستگذاريها و پاسخگوي مجلس است.
هيچ قانون خاصي براي چگونگي انتخاب هيئت وزرا توسط نخست وزير و همچنين تعداد وزارتخانه هاي مختلف دولت وجود ندارد. 


پارلمان

riksdagsinformation@riksdagen.se
7844000-(08-0046)
Sveriges riksdag
10012
Stockholm Sweden

مجلس نمايندگان

 

سويدن يک کشور دمکراتيک است, کشور دمکراتيک پارلماني که در آن پارلمان نقش مرکزي و کليدي در سياست و سياستگذاري دارد. پارلمان تنها مرجع قانونگذاري کشور است (نمايندگان منتخب در شهرداري ها  و کمون ها همچنين داراي حق قانونگذاري منطقه ائي مي باشند).
مجلس داراي 349 کرسي است که صاحبان کرسي ها را مردم در سومين يکشنبه سپتامبر هر چهار سال در انتخابات آزاد و مستقيم انتخاب مي کنند. آخرين انتخابات مجلس در سال 2002  صورت گرفت.
در انتخابات مجلس, حزب و کانديداي آن نقش مرکزي دارد. مردم به برنامه حزب راي مي دهند و در اين راستا تقسيم کرسي هاي مجلس بستگي به درصد آراء کسب شده آن حزب در کل کشور دارد. يک حزب مي بايست 4 درصد آراء را به خود اختصاص دهد تا جواز ورود به مجلس دريافت کند.
هدايت و رهبري مجلس بوسيلهء رئيس و 3 معاون وي انجام مي شود. مجلس همچنين جهت برسي طرح ها و پيشبرد کارهاي مجلس در هر دوره انتخاباتي, نمايندگاني براي کار در 16 کميسيون هاي مختلف انتخاب ميکند. هر کميسيون 17 نماينده و حداقل همين تعداد, جانشين نماينده دارد. انتخاب افراد براي کار در هريک از کميسيون ها بستگي به درصد آراء کسب شده هر حزب دارد. احزاب بزرگ, تعداد بالاتر نماينده و احزاب کوچک تعداد کمتر نماينده در هر کميسيون دارند.
هر کميسيون, نقش کليدي در پرسهء تصميم گيري در مجلس دارد. پايه و اساس کار مجلس در کمسيونهاي مختلف آن صورت مي گيرد. تمام طرحها و لوايح قبل از تصويب, در کميسيون مربوط به آن به بحث و بررسي گذاشته ميشود.


اساس دمکراسي در سويدن


سويدن يک کشور دمکراتيک است. تاريخ مجلس نمايندگان يا پارلمان در کشور برميگردد به رفرم سال 1866 ميلادي, گرچه تنها بخش کوچکي از شهروندان جامعه کوچک آن موقع سويدن حق انتخاب کردن را دارا بودند.
از سال 1921 آزادي و برابري حق راي براي تمام اتباع جامعه به اجرا درآمد.
امروزه در سويدن تصميمات سياسي تنها به بوسيله نمايندگان مردم در پارلمان, شوراهاي شهر و استانداري ها اتخاذ مي شود.
تمام کساني که حق راي دارند مي توانند خود راي جهت انتخاب شدن بدون گذار از هيچ گونه فيلتري, کانديد کنند.
دمکراسي مدرن و امروزه سويدن جمعي است. اين بدان معناست که همه آزادند حزب تشکيل دهند و نظر و برنامه خود را آزادانه انتشار دهند.
مردم به برنامه حزب راي مي دهند و جزب و يا احزابي که بالاترين درصد اعتماد مردم را به خود اختصاص دهد دولت (و يا دولت ائتلافي) تشکيل ميدهد. براي پيشبرد اين امر و براي استفاده از نظرات و برنامه هاي کليه احزاب و نيروهاي سياسي صاحب کرسي, قوانين مدوني در کشور وجود دارد. اين قوانين دائم جهت متعالي شدن در حال تغييرند. جامعه بار اصلي اين مباحث وتحولات را بعهده دارد. و رسانه هاي گروهي وسيله ائي براي پيشبرد اين امر در جامعه اند
.

زن در پارلمان سويدن


نقش زنان در پارلمان سويدن در مقايسه با ديگر کشور بالا ها است.
45 در صد نمايندگان مردم در پارلمان سويدن را زنان مي تشکيل دهند. به جرات ميتوان گفت که زنان سويدن رتبه اول دنيا در تصميم گيري هاي سياسي دارا هستند.
با نگاهي گذرا به گذشته نه چندان دور تاريخ انتخابات پارلمان, مي توان دريافت که نقش زنان در پارلمان و ديگر مراجع سياسي کشور در اين اواخر رشد چشمگيري داشته است. زنان در انتخابات سال 1970 تنها 13 در صد کرسي هاي مجلس را در اختيار داشتند. در سال 1988 تعداد اين کرسي ها به 38 درصد و در انتخابات سال 1994 به بالاترين حد آن دوران يعني 43 درصد مي رسد. پيش بيني مي شود که در آينده نزديک, زنان بيشترين کرسي هاي مجلس را به خود اختصاص دهند.

حق راي, حق برابري با ديگر شهروندان يعني مردان و ديگر حقوقي که امروز زنان در سويدن امروزي بدان دست يافته اند نتيجه تلاش و مبارزات اين قشر جامعه از ديرباز بوده است.
مبارزه زنان براي کسب حق راي و ديگر حقوق اجتماعي, ريشه در اواخر قرن 18 ميلادي دارد. در دو ده اول قرن نوزدهم اين مبارزات دامنه گسترده تري مي يابد.
بر اساس قانون انتخابات شهرداري ها, مصوبه سال 1862 ميلادي, بخشي از زنان کشور حق راي براي انتخاب نمايندگان شهرداري ها را دارا بودند. عدم تاهل, درا بودن حدي از درآمد ويا متمول بودن از جمله اين شرايط بودند. در رفرم سال 1907 - 1909 ميلادي, زناني که داراي حق راي بودند, خود مي توانستند کانديداي نمايندگي شوراها شوند.
حق راي برابر زنان و مردان در انتخابات شوراها در سال 1918 ميلادي به اجرا درآمد.
همزمان با جنگ جهاني اول, مبارزات و جنبش هاي اجتماعي سراسر اروپا را فرا گرفت. و زنان در جوار مردان نقش زيادي در تحولات آن زمان اروپا داشتند. برابري حق راي براي زنان و مردان براي اولين بار در بيست و چهارم ماه می سال 1919 متاثر از اين تحولات و جنبش ها در کشور سويدن به اجرا درآمد. لايحه اين رفرم تاريخي توسط دولت ائتلافي وقت (سوسيال دمکرات ها و ليبرال ها) تقديم مجلس مشود.
در انتخابات سال 1921, تعداد 5 نماينده زن راهي مجلس شدند. در سال 1971 يک زن براي اولين بار به عنوان معاون اول رئيس مجلس انتخاب شد و در سال 1991 براي اولين بار
انگريد ترودسون  از حزب محافظه کار مدرات, هدايت رهبري پارلمان کشور را عهده دار مي شود.
مبارزه زنان همگام با تحولات اجتماعي جامعه همچنان ادامه دارد.

 


احزاب سياسی

جهت مطالعه مشی اين احزاب بالای سمبول آن کليک کنيد

 

سوسيال دمکرات

محافظه کار

حزب مردم

دمکرات مسيحي

حزب مرکز

حزب چپ

سبزها

سويدن يک کشور دمکراتيک است. در سويدن, قدرت سياسي تنها در انتخابات آزاد و مستقيم مشخص ميشود.
مردم هر 4 سال نمايندگان خود را روانه مجلس مکنند. .

سيستم حزبي و قانونگذاري بوسيله نمايندگان مردم درسويدن يکي از پايدارترين سيستمهاي سياسي دنياست.
در سال 1921 براي اولين بار عموم مردم به پاي صندوقهاي راي رفتند. 1921 نقطه عطفي در تاريخ سياسي سوئد است, حق راي براي همه.
نمايندگان مردم متشکل در پنج (5) حزب به پارلمان راه ميآبند. اين احزاب عبارتند از:
سوسيال دمکرات ها, کمونيستها, مدراتها(محافظه کار), حزب مردم و حزب مرکز.
سال ها طول کشيد تا احزاب ديگري توانستند خود را در صحنه سياسي کشور مطرح کنند. در سال 1988
حزب محيط زيست توانست جائي در سيستم سياسي کشور پيدا کند. با وروذ اين حزب به پارلمان تعداد احزاب در مجلس که از سال 1921 فقط 5 حزب بود به 6 مي رسد.
در سال 1991 دو حزب ديگري به مجلس راه ميآبند:
حزب دمکرات مسيحي و حزب دست راستي دمکراسي نوين.
سويدن اروپائي تر مي شود. با زياد شدن احزاب در پالمان, سويدن از نظر تعداد احزاب به ديگر کشورهاي اروپا نزديکتر مي شود.
نبرد انتخاباتي از ديرباز در سويدن بين دو بلوک حزبي يعني بلوک سوسياليستي و بلوک سرمايه داري در جريان بوده است.
قدرت و حکومت چندين ساله سوسيال دمکرات ها در سويدن بر هيچکس پوشيده نيست. سوسيال دمکرات ها از سال 1932 تا سال 1976 بدون وقفه بر کشور حکومت کردند (به استثناء سه ماه در سال 1936). در انتخابات سال 1976 سوسيال دمکرات ها انتخابات را به بلوک سرمايه داري باخت. در سال 1982 دوباره قدرت سياسي را بدست مي گيرندتا اينکه براي دومين بار در مدت زمان اندک در سال 1991 آن را به بلوک سرمايه داري و در راس آن مدرات ها بسپارند.
در دو دوره بعدي, يعني در انتخابات سالهاي 1994 ، 1998 و 2002 برگ برنده با سوسيال دمکرات ها بوده است.

درانتخابات سپتمبر 2006 احزاب راست ميانه برهبری مودرات ها با اکثريت 1،9 درصد برنده شدند.  چهار حزب راست ميانه 178 کرسی پارلمان را بدست آورد و احزاب سوسيال دموکرات ، چپ و محيط زيست 171 کرسی را بدست آوردند.  حزب سوسيال دموکرات سوئد در 89 سال اخير، تنها 10 سال از قدرت دور بوده است

در انتخابات ماه سپتمبر 2010 تحول عجيبی در سويدن رخ داد. يک حزب افراطی دست راستی بنام دموکراتهای سويدن توانست بيست کرسی در پارلمان بدست آورد.

بازهم دراين دوره محافظه کاران قدرت را بدست گرفتند و نتايج عمومی انتخابات چنين است : محافظه کاران 107 کرسی ، متوسط ( سنتر) 22 ، مردم 24 ، دموکرات مسيحی 19 ،  سوسيال دموکرات 113 ، حزب چپ 19  و حزب محيط زيست 20 کرسی

جبهه احزاب راست ميانه قصد دارد مدل رفاه سوئد را به خاطر رقابت اقتصادی در سطح جهان تغيير دهد .جبهه راست ميانه دولت را متهم می کند که به رشد بيکاری در کشور بی توجه است و اقتصاد کشور را در بازار رقابت جهانی به خطر انداخته است . به گفته سوسيال دموکراتها در سوئد تنها 6 درصد بيکاری وجود دارد، اما حزب مخالف می گويد که رقم واقعی 10 درصد است. . .حزب سوسيال دموکرات، جبهه راست ميانه را متهم می کند که قصد دارد به نظام رفاه عمومی در کشور پايان دهد . به گفته سوسيال ديموکراتها اين امر به نابودی مدل اجتماعی سوئد و رشد اقتصادی قوی کشور خواهد انجاميد.

برای معلومات بيشتر به لينک های ذيل مراجعه کنيد :

Riksdagsval
Riksdagvalet- hela riket
överiga partier
 


 

جغرافياي سويدن


سويدن يک کشور پهناور و طويل است که به طول جغرافيائي از شمال به جنوب کشيده شده است. سويدن پنجمين کشور بزرگ اروپا بعد از روسيه, اکرائين, فرانسه و هسپانيا است. طول کشور  از شمال به جنوب 1600 کيلومتر مي باشد که اين مسافت برابر است با فاصله بين شهر مالمو در جنوب سويدن و شهر روم در مرکز ايتاليا. سويدن تنها با ناروی و فنلاند مرز خشکي دارد اما بعد از اول جنوری سال 2000 با افتتاح پل اورسوند, ارتباط زميني با دنمارک و از آنرو با ديگر کشورهاي اروپائي ميسر شد

جغرافياي سويدن با طبيعت زيباي آن گره خورده است. سواحل بلند, جنگلهاي پهناور و درياچه هاي کوچک و بزرگ, همراه با رشته کوهاي زيبائي که جزابيت خاصي به طبيعت اين کشور داده است.
بيش از نصف مساحت کشور پوشيده از جنگل است که بخش اعظم آن پوشيده از درختان ناجو ميباشد.
يکي از زيباترين مناطق ديدني سويدن سواحل بلند سخره ائي آن است. نفوذ باريکه هاي دريا در خشکي همراه با هزاران جزاير متعدد کوچک و بزرگ در طول ساحل سخره ائي, اين زيبائي را دوچندان کرده است. از ديگر زيبائهاي سويدن, وجود بيش از 100000 درياچه هاي متعدد کوچک و بزرک در دل خشکي است.

خورشيد هرگز غروب نمي کند.
زمستان هاي سويدن بلند و تاريک است. در شمال کشور فصل زمستان مترادف است با تاريکي و يخبندان و در تابستان خورشيد هرگز غروب نمي کند.
در جنوب, با وجود زمستان هاي معتدل در مقايسه با شمال کشور ولي شبها همچنان در زمستان طولانی  و در تابستان کوتاهند

·  جغرافياي سويدن با ارقام:

مساحت

450000 کيلومتر مربع

جنگل

54 درصد

کوهستان

16 درصد

زمين مزروعي

8 درصد

درياچه, جويبار ها و رودخانه

9 درصد

قله مرتفع

2111 متر

مسافت از شمال به جنوب

1574 کيلومتر

مسافت از شرق به غرب

499 کيلومتر

 

تجارت
در گذشته نه چندان دور, تا اواخر قرن هجدهم ميلادي, سويدن يکي از فقيرترين کشورهاي اروپا بود, اما بعدها دوران رشد اقتصادي سويدن آغاز شد. بعد جنگ جهاني دوم اين رشد اقتصادي شتاب بيشتري بخود گرفت. درآمد خالص ملي کشور بالا رفت, شکوفائي رشد اقتصادي بوجود آمد و با تلاش مردم, جامعه اي با رفاه عمومي پايه گذاري شد. درآمد سويدن مثل ديگر کشورهاي نسباتاً کوچک صنعتي, وابسته به صادرات توليدات صنعتي است که در حال حاضر از رشد بالائي در توازن بين صادرات و واردات برخوردار است. بطور مثال سهم صادرات در درآمد خالص ملي کشور در يک دوره 10 ساله (بين يالهاي 1990 تا 1999) از 30 درصد به 44 درصد رشد داشته است. اروپا مهم ترين بازار صادراتي کشور است. 60 درصد توليدات سويدن به ديگر کشورهاي عضو بازار مشترک اروپا صادر مي شود.

صادرات و واردات سويدن و ديگر کشورهاي عضو بازار مشترک اروپا از سال 1995 که سويدن عضو اين اتحاديه شد, رشد چشمگيري داشته است. واردات سويدن از ديگر کشورهاي اروپائي در سال 1995 بالغ بر 325 ميليارد کرون سويدنی و صادرات آن در همان سال بالغ بر 340 ميليارد کرون سويدنی بوده است اين ارقام در سال 1999 به ترتيب به 390 ميليارد کرون (واردات) و 410 ميليارد کرون سويدنی(صادرات) ارتقا مي يابد. آمريکاي شمالي و کشورهاي آسياي جنوب شرقي از ديگر بازارهاي مهم صادراتي سويدن هستند.

صنعت
معدن سنگ آهن و جنگل وسيع به يقين نقش بسزائي در پيشرفت صنعتي سويدن دارند. اين دو منابع سرشار طبيعي, پايه و اساس توليدات صنعتي کشور را تشکيل ميدهند. تلفن و سيستم هاي مخابراتي, موتر و ماشين هاي سنگين را مي توان منجمله به صنعت و توليدات سويدن اضافه کرد.
توليد موتر, لاری و ديگر صنايع فلزي سبک و سنگين, سهم 50 درصد در اقتصاد توليدي کشور را دارا مي باشد. درصد اين سهم براي صنعت کاغذ و خمير کاغذ 20 و داروسازي 12 است.

روزهاي ملی ، باستانی و مذهبی سويدن عبارتند از:

·  روز اول سال

·  28 اپريل  نامروز شاه

·  12 مارچ نامروز ويکتوريا

·  عيد پاک

·  30 اپريل روز تولد شاه

·  اول ماه می روز جهاني کارگر

·  هفتمين يکشنبه بعد از عيد پاک

·  6 جون روز ملي و روز پرچم

·  روز چله تابستان

·  14 جون روز تولد ويکتوريا

·  24 اکتبر روز سازمان ملل متحد

·  6 نوامبر روز گوستاو آدولف

·  10 دسامبر روز نوبل

·  23 دسامبر روز تولد ملکه سيلويا

 

اروپاي ديروز

قاره اروپا از ديرباز مرکز تحولات قاره خاکي ما بوده است. تاريخ معاصر اين کره خاکي مملو از ماجراجوئي هاي مردمان اين قاره است
جاي پاي اين ماجراجوئي ها در بنادر و شهرهائي فرسنگها دور از اروپا, از دارالسلامه و اسمره در آفريقا تا بمبي, عدن و کلکته در آسيا هنوز پابرجاست. وجود قلعه هاي اقتدار پرتگاليان در بنادر و جزاير مادور خليج فارس نشان ديگر اين ماجراجوئي هاست.
هنوز اثار زخم برده داري در دل مليون ها انسان نقش بسته است و هنوز صداي شيون مادران و کودکاني که به اجبار به اين و آن سوي دنيا کوچ داده مي شدند در گوشها طنين انداز است.
تجارت انسان, کوچ اجباري ادمها, جنگ و خونريزي, غارت و چپاول ثروتها, تبعيض نژادي, از جمله دست آوردهاي اين ماجراجوئي ها بوده است
زمانيکه که دادگاههاي انگلستان, دزدان, قاتلان و جنايتکاران انگليسي را محکوم به تابعيد به سرزمين هاي دورافتاده بي نام و نشاني در آن سوي کره خاکي  ميکردند بر اين باور نبودند که نسلهاي بعدي همان جانيان و دزدان, خود را صاحب آن سرزمين بدانند و با حمايت همان نيروئي که روزي اجدادشان را به آن سرزمين کوچ داده بود با زور نيزه و باروت, صاحب ملک و دولت شوند و صاحبان اصلي "استراليا" را مردمي وحشي بنامند.
مردم اروپا هم از اين ماجراجوئيها در امان نبودند. جنگهاي صليبي, حکومت دين و سوزاندن انسانهاي بيگناه و جنگهاي متعدد بين ملل مختلف اروپا از آن جمله اند.
فقر و مهاجرت اروپائيان از کوشه و کنار اروپا به قاره ناشناخته آمريکا, به سوي سرنوشت نامعلوم در سفرهاي طولاني مدت و پر خطر, از ديگر دستاوردهاي اين زياده طلبي هاست. سرنوشت هزاران کودک و زن ومرد بيگناهي که به همراه کشتي "تايتانيک" به اعماق اقيانوس رفتند بر کسي پوشيده نيست.
در طول سالهاي متمادي, اروپا مرکز جنگ هاي خونين بوده است. بين سالهاي 1870 تا 1945 ميلادي, کشور هاي آلمان و فرانسه, درگير 3 جنگ طولاني و خونيني بوده اند. جنگ هاي جهاني اول و دوم در اين قاره شعله ور شد و اين اروپائيان بودند که هزاران کودک و مرد و زن بيگناه را صرفاَ به خاطر اعتقادات شان, به جرم يهود بودند زنده سوزاندند. بين انسانها ديوار کشيدند و همشهريان, هم محله ايها, کودکان همبازي و خانواده ها از هم جدا کردند.
و اين اروپائيان بودند که به اسم آزادي و برابري در کوشه ديگر
اين قاره, چه جفاهائي که بر انسان روا نداشتند


اروپاي امروز

اروپاي امروز با آنچه امروزه انسانهاي بسياري منجمله در آسيا در حال تجربه آنند, فرسنگها فاصله دارد.
ايده "اروپاي بدون مرز" قبل از اينکه به صورت امروزي پروژه سياسي در فرم "بازار مشترک اروپا" پا به عرصه وجود بگذارد, از سالها قبل توسط فلاسفه اروپائي مطرح شده بود.
نظر ويکتور هگو در مورد تشکيل "دولت متحده اروپا" ريشه در صلح و دوستي و براي پرهيز از هر گونه جنگ بين ملل اروپائي داشت.
بعد از جنگ جهاني دوم, براي مقابله با شکل گيري دولت هاي قدرت طلب در اروپا, جنبشي در سراسر اروپا پا گرفت که هدف اوليه آن کم کردن اصطکاکات عقيدتي, سياسي و بالاخره نظامي بين اروپائيان و يافتن راه و روشي به غير از آنچه تاکنون اروپا تجربه کرده, بود.
مطرح شدن ايده "اتحاد عناصر مختلف اجتماعي" يا  در اروپا توسط فدراليسم ايتاليائي "آلتري-او اسپينلي" و "جان مونت" , پايه اصلي ايدئولوژي اتحاديه فعلي اروپا که در سال 1950 شکل گرفت است.

·  اتحاد اقتصادي و پولي اروپا چيست؟
اتحاد اقتصادي و پولي اروپا (EMU), بخشي از اتحاديه اروپاست. اي. ام. يو بدين مفهوم است که کشورهاي عضو اتحاديه اروپا, سياست اقتصادي خود را هماهنگ کرده و در يک اتحاد ارزي با يک واحد پولي مشترک و همچنين يک بانک مرکزي مشترک که سياست پولي مشترکي را به اجرا در آورد, شرکت مي کنند.
ايجاد اي. ام. يو  و سياست پولي مشترک اقدامي است براي کنترل بهره و افزايش و يا کاهش دسترسي به پول در جامعه. اين اتحاديه ارزي در سال 1999 تشکيل شده است. بانک نوت  و سکه هاي "يورو" اول جنوری سال 2002 وارد بازار شدند. کشور هاي بريتابياي کبير, دنمارک و سويدن که از اعضاي بازار مشترک اروپا  هستند در اتحاديه ارزي شرکت ندارند.

·  بانک مرکزي اروپا (ECB).
بانک مرکزي اروپا (ECB), مسئوليت سياست پولي را در اتحاديغ ارزي برعهده دارد. بانک مرکزي اروپا به هيچ ارگان سياسي وابسته نيست و هدف نخست آن ايجاد ثبات در قيمتها يا به عبارت ديگر پائين نگه داشتن تورم اقتصادي است. در کشورهاي عضو بازار مشترک اروپا که "يورو" واحد ارزي آنهاست, بانک مرکزي آن کشور به عنوان شعبه بانک مرکزي اروپا عمل مي کند.
بانک مرکزي اروپا توسط يک شورا اداره مي شود. روءساي بانکهاي مرکزي کشورهاي عضو اتحاديه ارزي و شش نماينده مستقر در هيئت رهبري بانک مرکزي اروپا(ارگان اجرائي بانک مرکزي اروپا), اعضاي اين شورا مي باشند.

·  سويدن و اتحاديه اقتصادي و پولي اروپا (EMU).
سويدن عضو بازار مشترک اروپا (EU) است ولي از اتحاديه ارزي جداست. وقتي اتحاديه ارزي در سال 1999 تشکيل شد,مردم سويدن به اتحاديه ارزی  رای منفی دادند  يعني کرون سويدنی در اين کشور پول رايج باقی ماند . کرون سويدنی در برابر "يورو" و ساير ارزها شناور است.