مــطـــــالــــــب خـــــــبری
 • نهادینه شدن فساد و نقض حقوق بشر از افغانستان به اروپا هم در حال رسیدن است !
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : افغانستان آماج جنایات علیه بشریت
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : تقبیح جنایت دهشت افگنانه تروریستی
 • مصاخبه با نقاش  افغان : محترم ستاد سید قطب الدین زمر عضو انجمن بین المللی نقاشان جهان
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : روز  جهانی حقوق بشر
 • انجمن حقوقدانان افغان دراروپا : پیام کنفرانس " افغانستان و حاکمیت قانون" 19نوامبر 2016
 • انجمن حقوقدانان افغان دراروپا : گزارش خبری تدویر کنفرانس علمی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مورخ 19 نوامبر 2016
 • هفته نامۀ افق : گرامیداشت از پروفسور حبیب الرحمن هاله در سیدنی
 • تدویر کنفرانس علمی و تحقیقاتی : وضعیت در افغانستان و ایجاد سیستم امنیتی در آسیای میانه
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : باز هم جنایت جنگی و فاجعه انسانی
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو د انجمن خبر تیا
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : اطلاعیه در مورد تدویرسالانه کنفرانس علمی انجمن
 • آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی : تارنمای سرزمین آریان
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : جهت کمک به مهاجرین افغان در اروپا
 • ا.دهقان : تقابل مدنیت شرق و غرب
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : در یک کمپاین بزرگ بر  ضد نقش پاکستان
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : پاکستان ناقض منشور ملل متحد، مرکز و حامی تروریزم ورکن شرارت بین المللی 
 • انجنیر فضل احمد افغان: عید قربان مبارک
 • سید قطب الدین زمر : نمايش آثار هنر نقاشی در مسکو
 • انجنیر فضل احمد افغان: پيام تسلیت
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : تقبیح ومحکوم نمودن جنایت ضدبشری
 • انجمن فرهنگی پامیر : سيمينار برابری جنسی و خشونت عليه زنان و اطفال
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : تشریک مساعی در یک امر ملی و وطنی
 • انجنیر فضل احمد افغان : روز خجسته پدر به همه پدران گرانقدر هموطنم مبارک باد
 • سخنرانی مهرداد درويش پور: جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی و تغییر الگوهای مردانگی و خشونت علیه زنان
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : تقبیح جنایات جنگی و ضد یشری طالبان
 • عبدالرووف ليوال : دفرخندې څلئ وایی
 • اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : قتل ملا منصور رهبر طالبان
 • عبدالستار یوسفزایی : شهادت عبدالجبّار یوسفزایی دانشجوی دانشگاه هرات
 • عزيزپور : در سوگ سرباز دلیر کشور عبدالله خان
 • اعلامیه فدراسیون فرهنگی غرجستان : درمورد انتقال برق توتاپ
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : دردفاع از حق کاروحقوق کارگران
 • امان الله استوار : پيام تسليت
 • انجنیر فضل احمد افغان : نامه اطمینانیه آمریت اجرائی جلالتماب صدراعظم کانادا به اینجانب
 • هوتکی : در سالون ژورنالیستها ی مسکو سالگرد مرگ فرخنده را تجلیل نمودیم
 • انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : نوروزباستان و حلول سال نو را گرامی میداریم
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر  بالا
   
  بازگشت