يورانيم را كه داكتر عبدالقدير خان پاكستاني به ايران وكورياي شمالي فروخته حالا به مشكل منطقوي وجهاني مبدل گرديده است.

      نوشته:احمد سعيدي

 

بعد از پایان جنگ دوم جهانی که همزمان با استعمال سلاح اتومی از جانب ایالات متحده امریکا بالای شهر های هیروشیما و ناگاساکی جاپان بتاریخ (8) ماه می سال (1945) نقطه پایان گذاشته شد ، پژوهشگران و محققین ساینس و تکنالوژی قرن بیستم را قــرن اتــوم خواند . زیرا با اختراع و ایجاد آن چهره جهان در عرصه های سیاسی و نظامی دیگرگون گردیده که در نتیجه آن کشور های مثلث که متشکل از المان ، ایتالیا و جاپان بود با شکست جبران ناپذیر از جانب کشور های اتحادی که متشکل از ایالات متحده امریکا ، انگلستان ، فرانسه و در برخی موارد اتحاد شوروی بود مواجه گردید و بساط فاشیزم هیتلری از کره خاکی جهان برای ابد رخت  بربسته و برای دایم ناپدید گردید .

اختراع اتوم و بکاربرد آن در ساخت سلاح های تهاجمی باعث آن گردید تا فاتحین جنگ دوم جهانی را به مسابقات تسلیحاتی و از جمله سلاح اتومی وادار سازند که بعد از ایالات متحده امریکا ، اتحاد شوروی سابق با آن دست یافت و بعداً کشور های انگلستان ، فرانسه و جمهوریت مردم چین پی یکی دیگر با ساخت آن مؤفق گردیدند . کشور های متذکره به حیث دارنده نیروی هستوی به حیث نیرومند ترین کشور های جهان مبدل و در شورای امنیت سازمان ملل متحد با کسب عضویت دایمی آن فایق گردیدند .

اکنون از پایان جنگ دوم جهانی بیش از (60) سال سپری می گردد ، اما با وصف اینکه نوعیت و میزان تخریب سلاح های اتومی از (8) ماه می سال 1945 باینطرف به مراتب بیشتر گردیده است ولی با تعقیب سیاست های صلح و دیتانت که از جانب جامعه جهانی با آن پیوسته تأکید بعمل آمده است ، جهان از وقوع خطرناک ترین جنگ هستوی حتی میان ایالات متحده امریکا و اتحاد شوروی سابق تا کنون فارغ بوده ولی خطرات احتمالی آن نزد هوا خواهان و طرفداران صلح در سراسر جهان برحال خود باقیست که نمی توان آنرا از نظر دور نگهداشت بلکه در جهت منع و از میان برداشتن آن همواره تلاش های وسیع و گسترده بعمل آید .

ولی طوریکه دیده می شود برخی از کشور های جهان برخلاف توقعات جامعه جهانی و ایدیال های صلح پسند آن در صدد اند تا با سلاح های کشتار جمعی و تباه کن دست یابند و جهان را در آستانه خطرات جبران ناپذیر ناشی از آن قرار دهند که برخلاف این بار کشور های جهان سوم و رو به انکشاف با ساخت چنین سلاح های مخوف و خطرناک دست زده وعدۀ دیگری در تلاش اند تا با آن دست یابند .

کشور های هند و پاکستان که از سال های متمادی بدینسو برسر مسئله کشمیر در تضاد و مناقشه قرار دارند و حتی در سال های 1948 و 1965 برای دومین بار با هم جنگیده اند در سال (1998) با سلاح های اتومی دست یافتند که مسلماً برای منطقه و جهان قابل نگرانی بوده و هر لحظه خطرات جدی و غیر قابل پیشبینی شده آن در اذهان جهانیان متصور می باشند . علاوه از وقوع این رویداد خطرناک تمدن و ضد بشری برخی از کشور های دیگر نیز مانند کوریای شمالی ، لیبیا و ایران در صدد آن گردیدند تا با کسب سلاح های اتومی دست یابند اما مدتی بعد کشور لیبیا با بذل مساعی جامعه جهانی و بطور اخص با انجام تلاش های دپلوماتیکی ایالات متحده امریکا از پیشبرد برنامه هستوی خویش منصرف و آنرا متوقف ساخت ، ولی کشور های کوریای شمالی و ایران برخلاف توقعات و خواست های جامعه جهانی با ارایه دلایل متنوع از قبیل استحکام سیستم دفاعی در برابر حملات احتمالی کشور های متخاصم و یا بخاطر مرفوع ساختن نیازمندی های انرژی و اهداف صلح آمیز در جهت نیل با آن تلاش می ورزند که متاسفانه با هیچ صورت دلایل ارائه شده برای جهانیان و ساکنان کشور های همجوار آن قابل امتناع نبوده بلکه همواره باعث نگرانی های فزاینده و خطرات احتمالیست که بالای آن با نظرداشت ابعاد گسترده آن عمیقاً اندیشید و در جهت متوقف ساختن آن از بکاربرد راه های دپلوماتیکی باید کار گرفت و پیوسته با بذل مساعی مشترک و هم آهنگ کننده کشور های با نفوذ جهان کوشید تا از پیشبرد برنامه های اتومی جلوگیری بعمل آمده و از سایه بیم ناک این کابوس هولناک منطقه و جهان را رهائی بخشند .

همه ميدانيم كه درين روز ها اختلافات میان ایران و ایالات متحده امریکا کسب شدت نموده و ایالات متحده امریکا خواستارتوقف فوري ان است در حاليكه جمهوري اسلامي ايران تاكيد دارد كه انرژي اتومي حق طبيعي مردم ايران بوده وبه منظور نياز مندي هاي صلحجويانه از ان استفاده بعمل ميايد. اماسازمان بین المللی انرژی اتومی در خصوص مسئله مدعی اند که ایران تکنالوژی غنی سازی یورانیم را از بازار سیاه بدست آورده است و در این رابطه آشکار ساخت که ایران تکنالوژی غنی سازی یورانیم را طی توافقات حاصله که در سال (1987) با داکتر عبدالقدیر خان طراح بمب اتومی پاکستان به میان آمده بود بدست آورد که اکنون می تواند از آن در غنی سازی یورانیم جهت ساختن سلاح اتومی استفاده بعمل آورند.

سازمان بین المللی انرژی اتومی که دارای (35) عضو می باشد طی راپور ارائه شده به سازمان ملل متحد متذکر گردیده است که ایران از همین همه حقایق و مدارک در ارتباط با ســاختن ســلاح اتومی انکــار می ورزند و آنرا عاری از واقعیت می خوانند اما محمد البرادی رئیس سازمان بین المللی انرژی اتومی با تأکید بیشتر اظهار می دارد که ایران باید با شفافیت تام با خواست های جامعه بین المللی پاسخ ارائه نموده و از طفره روی ها امتناع ورزند.

اكنون كه پنج عضو دايمي شوراي امنيت بشمول جرمني در لندن گرد هم امدند ، ميخواهند تعزيرات زيادتري را در مورد ايران وضع نمايند .درچنين حالت حساس مقامات پاكستاني كه خود مالك سلاح اتومي اند توصيه پدرانه اي دارند وبه جهان ميگويند كه پرابلم هاي ايران با تفاهم حل گردد. ايكاش زمامداران پاكستاني در اوايل سال 1987 داكتر عبدالقدير خان خود را منع ميكردند تا يورانيم غني شده را به كورياي شمالي ،ليبيا وايران نمي فروخت وامروز دنيا با اين مشكل مواجه نميگرديد.

جمهوري اسلامي افغانستان كه نه خود سلاح اتومي دارد ونه علاقه مندي ودسترسي به اين سلاح را دارد وخداي ناخواسته از شعله ور شدن جنگ در منطقه سخت تشويش دارد .چون مردم صلح دوست افغانستان آلام ومصيبت جنگ را به گوشت وپوست خود احساس كردند. در شرايط موجود جمهوري اسلامي افغانستان با هردو كشور يعني امريكا وجمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه وحسنه اي دارد از راه يك ديپلوماسي كارا ميتواند تفاهم وديالوگ را در بين جانبين ايجاد نمايد كه از چالش هاي موجود بكاهد.

وزارت امور خاجه افغانستان اين حقيقت را ميداند وبا ان باور دارد كه در اكثر تنازعات تدبير بر شمشير غالب گرديده ، روي اين اصل اطمينان داريم كه تدابير وكاركرد هاي وزارت امور خاجه افغانستان در شرايط موجود اگر اين مشكل را براي هميش ازبين برده نتواند حداقل براي مدتي اين مفكوره را متوقف خواهد ساخت كه هيچ طرفي دست به سلاح نبرند.

 


بالا
 
بازگشت