عــلــمـــــــــــــی

 • داکتر یار محمد : چرا وضیعت فضای سبز شهر کابل در حد مطلوب نیست
 • داکتر فریار کهزاد : صوت، صدا، آواز، آوا، نوا، پژواک
 • کریم پوپل : افغانستان باید قبل از خروج قوای ائتلاف استفاده از آب دریای آمورا آغاز نماید
 • کریم پوپل : افغانستان بزرگترین منبع تولید شیشه است
 • کریم پوپل ; افغانستان درتولیدعطرسنجد وتخم سبزیجات میتواند انحصارکننده درجهان باشد
 • کریم پوپل : دانستنی ها در مورد سنجد
 • کریم پوپل : لست پرندگان افغانستان
 • کریم پو پل : فهرست پستانداران افغانستان
 • کريم پوپل : چگونگی زيست خزندگان افغانستان
 • کريم پوپل : وضعيت حيات وحش در افغانستان

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت