فصل(   زمستان ) ضرب المثل است که :افغانستان بی زر، باشد و بی برف نه

11

سال1384 سال مرغ است

       

ذوالحجه الحرام1426                            دلو (سلواغه) 1384                          

2006June   

محرم الحرام 1427                               

بهمن                                                   February 

 

 روز شمار سال 1384

  شنبـــــــــه

Sat

يکشنبـــــــــه

Sun

دوشنبــــــــه

Mon

سه شنبـه

Tue

چهـارشنبـــه

Wed

پنج شنبــه

Thu

جمعـــــــــه

Fri

 

۱

۲۰

21

 

 

۲

۲۱

22

 

 

٣

۲۲

23

 

 

۴

٣۲

24

 

 

۵

۲۴

25

 

 

۶

۲۵

26

 

 

۷

۲۶

27

 

طــرح   :

ديزاين :       از

تنظيم   :

 

 

سراج الدين اديب

= = = = = =

 

ـ دلهره به هنگام راستگويی، نشانهء ذلت است

 

ـ پيش از تصميم ، مشورت کن و قبل از اقدام، بيانديش

 

ـ به يکديگر هديه دهيد تا دالهايتان نسبت به هم مهربان شود.

 

٨

۲۷

28

 

 

۹

٨۲

29

 

 

۱۰

۲۹

30

 

 

۱۱

محرم

31

 

 

۱۲

۲

Febr

 

 

13

٣

2

 

 

۱۴

۴

3

 

 

۱۵

۵

4

 

 

۱۶

۶

5

 

 

۱۷

۷

6

 

 

18

٨

7

 

 

۱۹

۹

8

 

 

۲۰

۱۰

9

 

 

۲۱

۱۱

10

 

 

۲۲

۱۲

11

 

 

23

٣۱

12

 

 

۲۴

۱۴

13

 

 

۲۵

۱۵

14

 

 

۲۶

۱۶

15

 

 

۲۷

۱۷

16

 

 

28

٨۱

17

 

 

۲۹

۱۹

18

 

 

30

۲۰

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ  7 دلو 1367 ( 27 جنوری 1989 ) اکثر کشور های عربی وهمچنان کشور جاپان سفارتخانه هايشانرا در کابل بستند.

 ـ  26 دلو 1367 ( 15 فبروری 1989 ) خروج آخرين قطعات اتحاد شوروی از افغانستان .

ـ 3 دلو 1376 ( 23 جنوری 1998) داکتر محمد يوسف صدراعظم سابق افغانستان در المان وفات نمود

ـ 14 دلو 1376 در اثر زلزله شديد در ولايت تخار، حد اقل  پنج هزار تن کشته شدند .

ـ 16 دلو 1367 بخاطر قربانيان زلزله  ولايت تخار عزاء ملی اعلان کرديد.

 

 

ـ {  هرکه نه گويای تو ، خاموش به   =   هر چه نه ياد تو، فراموش به نظامی    }

ـ {  آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود   =   عاقبت در قدم باد بهار آخر شد حافظ    }

ـ {   خزان گر باغ و باستانها بسوزد    =   بخنداند جهان را نو بهاری مولوی    }

ـ {   کم گوی و گزيده گوی چون در   =   تا ز اندک تو جهان شود پر نظامی   }

 

 


باز گشت