داســــــــــــــتـــان

 • شهلا لطيفی : عشق سوزان
 • داکتر لطیف عیاس : احمدخان کمونیست
 • پرتو نادری : اشک‌هایم را نوشیدم
 • هارون یوسفی : داستان  بالاپوش یا شنل
 • غلام حیدر یگانه : پـــدر
 • هارون یوسفی : سلمانی

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت