پـــــــارلمـــــــانـــــی

 • متن کامل قانون رسانه های افغانستان
 • جواد : وكلا يا اتهام جاسوسي را از خود دور كنيد يا با تصميم تان جسورانه ايستاده باشيد
 • جواد : استيضاح، اولين تجربه ي كامياب در كار پارلمان
 • زيميرو : چرا وزيران کابينه استيضاح شدند؟

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
   
  بالا
   
  بازگشت