زبـــــــــــــــان فــــــــــــــــارســـــــــــــــــــــــــــــی


گنجور : آثار سخنسرايان پارسی گو


محمد کاظم کاظمی : فارسی افغانستان و چالش‌های پیش رو

 

  • آيا ناصرخسرو بلخي هم مجازات نقدي خواهد شد؟

  • زبانم به بهاي جانم
  • حرفی چند با آقای «خـــــــــــرم » وزیر اطلاعات وفرهنگ

  • تکلم به زبان مادری هم جرم است

  • امير کرور خرم پهلوان و بقيه قضايا


  • بالا

    بعدی * صفحة دری * صفحه موزيک