• رزاق مامون : مهره
 • غزل در خاک : داستانی از قادر مرادی 1**** **2
 • مصطفی ورکزی : فــــــــــــــــــــصــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــــان
 • رزاق مامون : زلزله
 • رزاق مامون : گیتا
 • عزیز الله ایما : سایه ء خدا
 • درامه آتي پاتي "نوشته عبداللهي با اضافات اشعار فرهاد زاهدي
 • رزاق مامون : صاعقه
 • رزاق مامون : خدایان جنگل میمیرند
 • رزاق مامون : مرا بازداشت کن
 • عشق و جنگ : داستان كوتاه از رازق مامون
 • رازق مامون : عصر خود کشی
 • داکتر سيد حميدالله روغ : شخ بروت
 • داکتر اکرم عثمان : مردا ره قول است
 • داکتر اکرم عثمان : نازي جان همدم من
 • داکتر اکرم عثمان : وقتی كه ني ها گل ميكنند

 • بالا
   
  بازگشت