• اعــــلامیه کمیـــته حقـــوق بشـــرفـــارو
 • به تلاش FAROE برای تشکیل محکمۀ بین المللی افغانستان بپیوندید
 • فارو : متهمین از خانه ملت بر پشت ملت خنجر زدند
 • محکمه عالی هالند حکم محکمه لاهه مبنی برمحکومیت دوجنرال خاد به جنایات ضدبشری را تآیید کرد
 • کشف گوردسته جمعی جدید درپل چرخی تکرارمطالبه تاریخ است برای تطبیق عدالت
 • فارو : سخنی چند درمورد تبصره ها برکنفرانس: استقرار ثبات در افغانستان، مشکلات وراه های حل آن منعقده هالند  
 • عبدالقدیر علم : مکث کوتاهی بر سخنان شکریه بارکزی
 • قطعنامه کنفرانس بین المللی استقرار صلح و ثبات در افغانستان
 • جام غور : کانفرانس بین المللی استقرار ثبات در افغانستان وراه حل ها
 • کنفرانس بین المللی : استقرارثبات درافغانستان، مشکلات وراه های حل
 • نامه سرگشاده به جنرال مشرف رییس دولت پاکستان
 • پناهجویان برگردانده شده ازغرب کشته شده اند
 • اعلامیه کمیته حقوق بشر FAROE
 • اطلاعیه فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا: فاشیـزم را متوقف سازید
 • اعلامیه فارو : چرا جنایتکاران خادی جرئت بیرون آمدن از سوراخ های شان را یافته اند ؟
 • اعلامیه فارو در پشتیبانی پناهجویان افغان در ناروی
 • اعلاميهً فارو در مورد فرار جنرال عظيمی
 • اعلاميهً فارو پيرامون وقايع اخير در پارلمان
 • اعلاميه افغانستان واچ به ارتباط محاکمه اسدالله سروری
 • پروژه عدالت افغانستان (AIP)پروسه محاکمه اسدالله سروری را ازاساس باطل خواند
 • اعلامیه کمیته حقوق بشرفارو: سروری بایدبخاطرجنایاتش علیه مردم افغانستان محاکمه شود!
 • گزارش کنفرانس : چگونگی تطبیـق عدالت انتقالی در افغانستان
 • قطعنامه کنفرانس چگونگی تطبیـق عدالت انتقالی در افغانستان
 • Conference on Transitional Justice in Afghanistan
 • Konferenz „Übertragbare Gerechtigkeit nach Afghanistan“

 • بالا
   
  بازگشت