کانديدا ها و معاونين
 • حامد شمالی وار : کانديدای پست رياست جمهوری
 • خوشحال یاسینی
 • محمد یونس قانونی
 • محمد ابراهیم رشید
 • صفد صادقی یکاولنگی
 • همایون شاه اصفی
 • سید عبدالهادی دبیر
 • وکیل منگل
 • محمد محفوظ ندائی
 • حامد کرزی
 • سید اسحق گیلانی
 • عبدالرشید دوستم
 • عبدالهاد خلیلزی
 • مسعوده جلال
 • عبدالستار سیرت
 • غلام فاروق نجرابی
 • عبدالطیف پدارم
 • عبدالحکیم حاحی
 • احمد شاه احمدزی
 • میر ابوطالب کاظمی
 • محمد حلیم  تنویر
 • عبدالحسيب آرين
 • حفيظ منصور
 • کانديدا ها و معاونين
 • منشور انتخاباتی الحاج محمد محقق کانديد مستقل مقام رياست جمهوری

 • بالا
   
  بازگشت