• قریشه عبیدی :پیام یک مادر افغان
 • امان االله استوار :   مادران ، خواهران  و دختران عزیز
 • محمد الله وطندوست : روز جهانی زن و وضع زنان وطنم
 • سید موسی عثمان هستی : خانم سیمین بارک زی به خاطرهشت مارچ نشخوارهمدردی بازنان کرد
 • مسعود حداد ; فریاد زن
 • محمد علي – مهرزا د : مقام زن به باورهای دینی ما پیوند دارد
 • محمد علي – مهرزا د ; مقام زن ازديدگاه اسلام وكشورهاي غربي
 • بشيرمومن : روز زن و مردافغان مبارک
 • حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی : طالبـــان و مقـــام زن
 • ياسين برومند : هشتم مارچ
 • دبير : زن
 • الحاج غرزی خواخوږی : د ښځو نړيوال ورځ د نړی ټولو ښځو ته مبارک
 • ابراهیم ورسجی : بمناسبت روزجهانی زن ورنج های بی پایانِ زنان افغانستان
 • انجمن زنان مر کز کاری جامعه سراسری افغا نها در مسکو : ازهشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان تجلیلی شایسته بعمل امد
 • سید همایون شاه عالمی : مخزن ایثار
 • هدايت حبيب : چگونه می شود زن، اين نیمی از جامعه را، احترام نکرد؟
 • شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : هشتم مار چ روز زن را گرامی میداریم
 • حبيب الله غمخور : دښځو دنړيوالې ورځې په مناسب دمبارکی پيغام
 •  عزیزه مهر اختر : هشتم مارچ  روز بین المللی زن
 •  علی رستمی : هشتم مارچ  الگوی مبارزه زنان علیه خشونت واستبداد
 • حقــ(شـــمس الحـــق)ــانی : تبــریکــی روز زن از طــرف مــلا عمــر
 • صدیق رهپو طرزی : جنبش رهایی و  آزادی زن
 •  نورالدین همسنگر : سلطهءشب
 • نادیه کوچی : صدای زن صدای تاریخ است
 • صالحه وهاب واصل : پیام تبریکیۀ هشتم مارچ
 • صالحه وهاب واصل : خدایی مرد
 • دکـــتر بصیر کامجو : به امید آزادی زن ازگرو اندیشه مرد
 • عیدالو کیل کوچی : مقام زن
 • کاندید اکادمیسین اعظم سيستانی : جهان بی صدایی زن افغان
 • عزیزه عنایت : خشونت دربرابرزنان را متوقف سازيد
 • انجمن حقوقدانان افغان دراروپا : دردفاع ازحقوق وکرامت انسانی زنان مظلوم افغانستان
 • حمیرا ثاقب : فروش زنان در افغانستان 


 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت