• حقیق : ښځه داسلام له نظره دبشري ټولنې مهم اړخ دی
 • پرتو نادری : تندیسۀ شکوه شهامت
 • سیدهمایون شاه عالمی : جنس مظلوم
 • کریم پوپل : هشتم مارچ ونهضت زنان افغانستان
 • عبدالو کیل کوچی : هشتم مارچ نماد همبستگی ومبارزه
 • شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا : هشت مارچ روز تجدید تعهد بخاطر دفاع از حقوق زنان
 • فضل الله زرکوب : معاهدهٔ عشق
 • غلام محمد زارع :  در افغانستان هم زنان زنده گی میکنند
 • ابراهیم ورسجی : روزهشتم مارس،روزجهانی زن ونگرانی های زنان افغانستان
 • علی رستمی : هشت مارچ روز  حق خواهی  ودادخواهی زنان رنجبردر روند تاریخ
 • کمباورکابلی : نقاب نوظهور اسلامی برای خانم های کارمند
 • زمان هوتک : هشتم مارچ روز جهانی زنان
 •  نورالدین همسنگر : در ستایش زن
 •  ف.بری : روز زن مبارک


 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت