پـــــــارلمـــــــانـــــی

 • محمد عوض نبی : برخی مسایل درباره انتخابات پارلمانی افغانستان
 • ملالی موسی نظام : نظری به تشكیلات مختلفۀ قانون گزاری در چهار و نیم دهۀ اخیر
 • احمدسعیدی : انتخابات ولسي جرگه گذشت اما
 • دکترذکی  پاهنگ : چاپ کارتهای تقلبی انتخابات در پاکستان
 • احمد سعیدی : نامه سرگشاده خدمت آقاي معنوي ريس كمسيون مستقل انتخابات
 • زال کابلستانی : انتخابات مسخره و ریشخند پارلمانی ۱۳۸۹
 • م. نبی هيكل : در حاشیه ی انتخابات مجلس نمایندگان
 • یحی منگل : کمیسیون مستقل انتخابات پاسخگو است
 • کمپاین 50% زنان افغانستان : نامه ی سرگشاده به رییس جمهوری دولت افغانستان
 • دکتراندس م. نبی هیکل نامزد مردم ولایت کابل برای مجلس نمایندگان : برنامه ی من
 • احمدسعیدی : ویژه گی ها ومسئولیت های یک وکیل در پارلمان
 • دوکتور اصغرخیل منګل : ټولټاکنې، دموکراسي او افغانستان
 • درمحمد رادمرد : مسئولیت های انتخاباتی مردم
 • احمد سعیدی : دور دوم انتخابات ولسي جرگه و چالش هاي موجود
 • محمدابراهیم رسولی : مبارزه برای حاکمیت قانون اعاده نظم، دفاع و دستگیری از مظلومین
 • خلیل رومان :پيام
 • Women’s 50% Campaign : Statement to Kabul Conference
 •  شریف بها : نگذارید بار دیگر با راه اندازی تحرکات غیر ملی موقف سازی شود
 • ادارۀ انجمن فرهنگ آریانا : گفتگوی اختصاصی با آقای دکتورسید بدخش
 • عبدالحی رامش : نا أهلی بد تر از حذف شدن
 • فیروزکوهی : انتخابات و جنگسالاران ولایت غور
 • عبدالقدير صوفي زاده : راي شهروندان به دانش وكلا راي بهعدالت ودموكراسي
 • شریف بها : کاندیدان  سیاست را به مسخره گرفته اند
 • احمد سعیدی : پارلمان نماد دمكراسي وكيل مظهر اراده ملت است 
 • دکتراندس م. نبی هیکل : در حاشیه ی انتخابات مجلس نمایندگان: فرهنگ و مبارزات انتخاباتی
 • دكتراندس م. نبي هيكل : افغانان خود بايد از منافع خود دفاع نمايند
 • خلیل رومان : بيو گرافی و اهداف
 • فرازهایی از برنامۀ آیندۀ احمد سعیدی در پارلمان کشور
 • لطیف کریمی استالفی : خود را نفروشید ، شایسته ترین را انتخاب کنید
 • مطالبات حقوق زن : رهنمودهای کمپاین 50% زنان به جرگه مشورتی صلح
 • عزيزاحمدامان : راز های انصراف علی احمد جلالی از کانديد اتوری
 • مولوی محمدنبی بیان : ورودیها و خروجیها در بدخشان
 • روشندل : قبايل بيابانگرد خود را در آيينه مدنيت شهر ميبينند
 • روشندل : توافق برادرانه فرا قومي، فرا ايديالوژيك، فرا سمتي و زباني
 • حشمت الله آروین : وکلای منتخب در پارلمان آینده؟
 • خلیل رومان : نامزد مستقل در انتخابات ولسی جرگه

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
   
  بالا
   
  بازگشت