تــــــــاريــــــــخ

 • بنيادفزهنگی کهزاد : آثار عتيقه بودايی باميان
 • میرویس بلخی : کاستی های نظریه جدید در باره خاستگاه اقوام آریایی
 • محب سپین غر :  الپ او کندهار
 • الحاج عبدالواحد سيدی: باز شناسی افغانستان : از بخش چهل و پنجم به بعد
 • علامه احمدعلی کهزاد : عصرمغل های بزرگ يا دورهً بابر و احفاد آن
 • عبدالقیوم : څوک چي بهادراوقهرمان ؤهغه( غازي صاحب خان) ؤ
 • خوږمن : در مورد نقش ستالین و سهم رویزیونیزم خروسچف در سقوط اتحاد شوروی
 • عزیز آریانفر : راز نهانی نامه دوست محمد خان به نیکلای یکم- امپراتور روسیه
 • الف. سپید سنگ : آیا پنجشیری ها و البانیایی ها همتبارند ؟
 • عزیز آریانفر : اسناد تازه افشا شده بایگانی های روسیه در باره افغانستان
 • ترکستانی  : درآمدی بر زندگینامه ای امیرتیمور مشهور به تیمور گورگین
 • سیدهمایون شاه عالمی : اصالت ودایی
 • علامه احمدعلی کهزاد : بهره برداری تاريخی از کشفيات باستان شناسی در افغانستان
 • عزیزآریانفر : تیوری قطبی پیدایش آریایی ها
 • سهیل سبزواری : تاریخ قدیم اقوام و سرزمین های افغانستان امروزی
 • عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان _ خاندانهای شاهی خراسان و دستگاه خلافت از معتصم تا المعتضد
 • علامه احمد علی کهزاد : شاهنامه در خراسان يا شاهنامه در ايران
 • داکترفريار کهزاد : آرياورته ، آريانا و ايران باستان
 • عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان - بخش بیست و هشتم و فصل بیست و نهم
 • عزیز آریانفر : ناکامی « ابویر» (سازمان اطلاعات ارتش آلمان)  در برپایی پل هوایی میان باکو و وزیرستان
 • عبدالواحد سيدی : ادبیات و هنرو سهم خراسانیان در پرتو اعتقادات اسلام
 • عبدالواحد سيدی : باز شناسی افغانستان
 • بنياد فرھنگی کھزاد : آثار علامه احمد علی کھزاد مملو از اطلاعات در مورد زردھشت و اوستا

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

  بالا
   
  بازگشت