عــلــمـــــــــــــی

 • دکتریارمحمد : ضرورت ایجاد پروژه تحفظی خاک و تظیم آب درکوه دامنه های قریه تاواخ ولسوالی عنابه پنچشیر
 • داکتر یارمحمد :  نباتات  کوهی بومی پنچشیردر خطر انقراض از سبب چرای بی رویه
 • دکتر یارمحمد : نقش پرندگان در گسترش ساحه سبز
 • دکتریارمحمد : بند قرغه یگانه مکان تفریحی کابل
 • داکتر یارمحمد : آب گرفتگی خانه ها به دلیل آشغال کوه دامنه کابل
 • داکتر یارمحمد : دلیل حفاظت از محیط زیست
 • داکتر یارمحمد : بررسی شیوه کشت زراعت افغانستان
 • کریم پوپل : اقتصاد زراعتی
 • داکتر یارمحمد : پرندگان و حیوانات وحشی سرمایه های ملی کشور است
 • داکتر یارمحمد : اهمیت باغ وحش جهت کمک به تعادل اکوسیستم حیات وحش
 • داکتر یارمحمد : طرح رهنمائی علاج آلودگی شهر کابل
 • داکتر یارمحمد : طبیعت زیبای بدخشان
 • داکتر یارمحمد : امضای پیمان راهبردی با همسایه های که حیات مردم شان به شدت وابسته به آب دریا های افغانستان است، خلاف منافع ملی افغانستان است
 • داکتر یارمحمد : مشکلات محیط زیست جهانی
 • داکتریارمحمد : نقش دریای هریرور در شادابی نواحی مسیر خود در افغانستان
 • داکتریارمحمد : سرشت دریاچه ارال وتالاب های هامون
 • داکتریارمحمد : شمالی لاله زار باشه به ما چي؟
 • داکتر یارمحمد : بررسی وضعیت جهیل های افغانستان
 • توریالی رزاقیار : آشنایی با خلم
 • داکتر یارمحمد : شناسی از محیط زیست شهر های افغانستان
 • عبدالواحد خرم : چند سخن در مورد حقوق
 • داکتریارمحمد : نقش حیات وحشی دراکوسیستم کوهی افغانستان
 • عبدالواحد خرم : نگاهی به تاریخ دوره رنسانس
 • داکتریارمحمد : ارزش دریای آمو ومعاونین آن دررشد زیربنای اقتصادی افغانستان درآیند نزدیک
 • داکتریارمحمد : دو مطب علمی و پژوهشی
 • داکتریارمحمد : خشکسالی
 • داکتریارمحمد : جنگلات طبیعی افغانستان ونقش آن درحفظ بهبود محیط زیست افغانستان
 • داکتر یارمحمد : اجزآء های اکو سیستم فلات پامیر از بخش های با ارزش ميراث جهانی طبیعت افغانستان است
 • داکتر یارمحمد : محیط زیست چیست
 • داکتر یارمحمد : اهمیت جزیره درقد درحفظ بهبود طبیعت
 • داکتر یارمحمد : دره ارزو پنجشیر مناسب تیرین محل سیاحت گردشگری افغانسان است
 • دکتر خلیل وداد : با اینهمه منابع غنی آب کشوری کم آب و با آنهمه وقار و آبروهنوز هم سرزمین «بی آب» هستیم
 • داکتر یارمحمد : زباله های خطرناک زیست محیطی
 • داکتر یارمحمد : راه های علمی استفاده از آب افغانستان
 • داکتر یارمحمد : حفاظت از جهیل های بند امیرموجب افزایش محصولات کشاورز و باغ داری
 • کریم پوپل : چگونگی ورزش در افغانستان
 • کریم پوپل : سرگرمیهای اطفال افغانستان
 • کریم پوپل : تیم ملی فتبال افغانستان
 • داکتر یارمحمد : دلیل عدم مهار کردن آب دریای افغانستان در چه است
 • داکتر یارمحمد : عوامل تهدید کننده اکوسیستم کو هستانی
 • داکتر یارمحمد : کندن گیاه شیرین بویه باعث تخریب زیست محیط می شود
 • داکتر یارمحمد : بررس وضعیت رودخانه های افعانستان از نگاه گرما یش اقلیم جهان
 • داکتر یارمحمد : کاشت پرچین ها سبز یگانه راه بهبود محیط زیست شهر کابل

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت