• کاکه تیغون : موسیقی که به کس توهین نمی کند
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش بيست ونهم
 • نجیب الله دهزاد : زن در آشپزخانۀ تاريخ
 • کاکه تیغون : هشتم مارچ به همه مردان ونامردان مبارک
 • یخن پاره : فِت میره
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش بيست وهشتم
 • کاکه تیغون : کرم ها
 • کمباور کابلی : هم چکر بزن هم پيسه بگير
 • کاکه تیغون : فرمان ملا محمد عمر به مناسبت روز والنتین
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش بيست وهفتم
 • کاکه تیغون : چرا مایکل جکسون زن افغان نگرفته است
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش بيست وششم
 • کمباور کابلی : جنايتکار جنگی رفت از ياد
 • عبدا الله هوتک : همه ترسند از کرتی وپتلون
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش بيست ووپنجم
 • کاکه تیغون : بچه زاییدن کرزی و دخترزاییدن پارلمان
 • کمباور کابلی : چپن جلالتمآب کرزی و باقی قضايا
 • کمباور کابلی : لطيفه ها ونکته های کابلزمين
 • کمباور کابلی : ماجرای احمدی نژاد و بادنجان رومی
 • عزیز علیزاده : اگــر نـــقاب هــا فــرود افــتــــند
 • شعری برای آقای ثابت
 • کاکه تیغون : از آدم تا بوزینه
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش بيست وچارم
 • از زیرپلو ملی برآمـد
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش بيست سوم
 • مريم اسکندری : حکايت تو همان داستان صدام است
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش بيست ويکم - بيست ودوم
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش نزدهم - 20
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش نزدهم
 • کاکه تیغون : زن زدن
 • کمباور کابلی : ملالی جويا و تهديد فزاينده جهاد فروشان
 • کمباور کابلی : مانند وزيران وطن ، بی هنرم کن
 • عزیز علیزاده : درسهای از زنده گی بابا
 • کاکه تیغون : دوپارچه طنز
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش هفدهم _ هجدهم
 • کاکه تیغون : سبک انتحاری
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش پانزدهم _شانزدهم
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش سيزدهم _بخش چهاردهم
 • عبدالواحد رفیعی : غزنی والا
 • آزاد : دمی در دکان نسوارفروشی
 • کاکه تیغون : دوران انتقالی
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش يازدهم _دوازدهم
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش نهم و دهم
 • خليل رومان : هاتف و نويسنده
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ بخش هفتم و هشتم
 • دوکتورنصیرندا : بـــازی دیـــــــــگـر
 • برنا : مناظرهء کاکه تيغون وکربلائی _ 5 , 6
 • کاکه تیغون : مناظرۀ بن لادن باامیرالمومنین ملاّ محمدعمر
 • چادری و ازکابل تا دوبی : دوپارچه طنز نغز ازکاکه تيغون
 • ح،برنا : مناظرهء کاکه تيغون و کربلائی - 1,2,3,4
 • طنز وسياست  : نقطهء نظرها
 • کاکه تیغون : درجه تحصیل ومدت وزارت در کابینه کرزی
 • شاهرخ پژمان : حج پیره زن
 • آ ، آزاد : اندر باب باز سازی نوین چورگران :از سفرنامه ء میرزا عبدالقادر خان  اندخودی
 • دوكتور كاروان : محاكمه جنايتكاران _ بخش سوم ــ صبغت الله مجددی
 • فضل الحق( ملک زاده) : لالا شمسو  و لالا بدرو
 • دستگیر نایل : بیوگرافی
 • کمباور کابلی : شنــــــيدستــــــــم ، وکيلان جهادی
 • دوكتور  كاروان : محاكمه جنايتكاران __ بخش دوم ــ ربانی
 • فضل الحق ( ملک زاده ): بدبختی و خوشبختی
 • دوكتور كاروان : محاكمه جنايتكاران جنگي
 • فضل الر حیم رحیم : نامه سر گشاده به جناب ریس جمهور
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت