گزارش محفل

 محفلی بمناسبت گشايش نهاد بين المللی زنان وبزرگداشت ازسومين سالگرد وفات اکادميسين داکتر جاويد

 

 • خو شه چین : هشت ما ر چ
 • لینا سعیدی : نگاهی بر سیر تاریخی جنبش زنان در سطح جهانی
 • ظهیربرلاس :فریاد زن و شاهکار آفرینش دوپارچه شعر
 • سخی ارزگانی : هشتم مارچ ؛ مسؤلیت مردان و زنان
 • بهار سعيد : ناقص
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی :فرازوفرود 8 مارچ
 •   میرزایی : روزهشــــــــت مارچ ،روز مادرست
 • ملک زاده : هشتم مارچ روز  جهانی زنان     گرامی باد
 • بیژنپور- آ.آبادی : نسبت زنان افغانستان با جنبش همبستگی جهانی زن ( هشت مارچ
 • پوهنمل بصیر کامجو : خشونت عليه زنان
 • محبوبه نيکيار : صفات خداوند دروجودزن
 • انجيلا پگاهی : سه پارچه شعر بمناسبت روز زن
 • سليمان راوش : آیینه ی خدا
 •  سخی ارزگانی : زن در پرتو تاریخ __ قسمت چهارم
 • سخی ارزگانی : زن در پرتو تاریخ __ قسمت سوم
 • کانديداى اکادميسين سيستانى : از مبارزات خواهر امیرکابل تا شجاعت زوجهً میر هزاره
 • سخی ارزگانی : ترويج اختلافات مذهبی از مجاری قوانين اساسی
 • عزيزه عنـا يـت : ناديه انجمن مبارز راه آزادی وتساوی حقوق زنان با مــــــردان
 • محبوبه نيكيار : بياد بود ناديه انجمن
 • انجنیر  غ . سخی ارزگانی : زن در پرتو تاریخ
 • فرشته حضرتی : پیام نهاد بین المللی زنان افغانستان
 • حميرا نگهت دستگيرزاده : دشواری  های تطبیقی
 • حميرا نگهت دستگيرزاده : ... چه بميرم، چه بمانم
 • راحله يار : غـزل نـاتـمام
 • بهار سعيد : فغان يخ زده
 • غلام سخی ارزگانی : در سوگ شهید جاویدان نادیه انجمن
 • پیام  نهاد بین المللی زنان سویدن : درباره ء آزادی بی قید وشرط سیاسی  آقای محقق نسب
 • انجنیر سخی ارزگانی : زنان و صفحات مخوف تاریخ افغانستان
 • انجنیر سخی ارزگانی : فروش اجباری زنان شوهردار در افغانستان ـــ قسمت سوم
 • انجنیر سخی ارزگانی : فروش اجباری زنان شوهردار در افغانستان ـــ بخش دوم
 • بيانيه فرشته حضرتی به سوئيدی در محفل نهاد بين المللی زنان
 • مقاله زرغونه منگل به سوئيدی در محفل نهاد زنان
 • مقاله راحله يار درمحفل افتتاحيه نهاد بين المللی زنان
 • نجنیر سخی ارزگانی : مبارک ، مبارک و مبارک باد
 • پيام کنگره ملي افغانستان
 • شماره تازه نشريهً « ندای زن » ــ پی دی اف
 • پيام فرشته حضرتی به مناسبت گشایش نهاد بین المللی زنان بخاطر کمک بزنان افغانستان
 • انجنیر سخی ارزگانی : فروش اجباری زنان شوهردار در افغانستان
 • پيام جناب سليمان رواش عنوانی سازمان مرکزی بين المللی افغانستان
 • کاظم وحيدي : تشکل مستقل زنان ضرورت مبرم فمينيزم
 • ارزگانی : چگونگی موانع مشارکت سیاسی زنان در حاکمیت دولت
 • سراج الدین ادیب : اهداف، اصول و پیدایش فمينيسم
 • سراج الدین ادیب : پیدایش و تنوع مکاتب فمينيسم
 • انجنیر سخی ارزگانی : زنان و حق تعیین سرنوشت
 • ثريا بهاء : پژوهشى درزمينهء نقدادبى فمينيستى
 • اديب : پرنس دایانا، وسرنوشت نشیب و فرازش
 • انجنیر غلام سخی ارزگانی : نقض کرامت انسانی زنان در اشعار
 • پوهنمل بصیر کامجو : «حق به زن داده نمی شود ، حق آن شناخته میشود  »
 • معروف کبیری : حقوق زنان –  بازتابی رویایی
 • عبدالعلي نور احراري : پاسخى به دكتر انصارى ايراني
 • فهيم ضيايی : اشعار انتخابی بمناسبت روز مادر
 • سليمان راوش : چه با يد کرد ؟ ها : در شناختی بنيادينه های ستم بر زنان
 • کانديداى اکادميسين سيستانى : اى زن، اى مادر «اى مظلوم تاريخ ، اى تمام شب مسافر»
 • معروف کبیری : حقوق زنان –  بازتابی رویایی
 • خواجه بشير احمد انصارى : ميان دو سنگ آسياب
 • دکتر انصارى به انصارى : «قرائتى متفاوت از جايگاه زن دراسلام »
 • انجنیر غلام سخی ارزگانی از آلمان : حقوق زنان از طریق مبارزات پارلمانی
 • خواجه بشير احمد انصارى : قرائتى متفاوت از جايگاه زن در اسلام
 • متن بيانيه ثريا پرليکا رئيس اتحاديه سرتاسری زنان افغانستان درسازمان ملل
 • ربیع محیطی : تد بیر اندیشمندانه یک مادر
 • مزيده سرور شصت ساله شد
 • انجنير غلام سخی ارزگانی : ازدواج های اسارتبار و فاجعه آفرين در افغانستان
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت