نتايج انتخابات

سوانح وزرای جديد کابينه جمهوری اسلامی افغانستان

 • داکتر سليم مجاز : دورهً انــــــــتــــــقــــــال ثــــــــانـــــــــی
 • دوکتور همت فاريابی : قانون اساسی جديد افغانستان در بطلان نواقص و تناقضات
 • دکتور محمد اکبر همت فاريابى : کابينه آقاي حامد کرزي بر اساس قانون اساسي فاقد مشروعيت است 
 • سوانح وزرای جديد کابينه جمهوری اسلامی افغانستان
 • سليم مجاز : يـــــــــــک نـــــــظــــــــر حـــــــقـــــوقــــــی
 • محمد امین ( فروتن ) : « برگی سیاهی از کارنامه ء روشنفکران کاغذی
 • اختلافات میان امریکا و بریتانیا بر سر کابینه کرزی
 • سلطانپور : پرابلمها و چالشهای دور سوم حکومت آقای کرزی
 • پوهنيار محمد بشير مومن : مروری بر مسله مشروعیت نظام ها
 • داکتر هارون اميرزاده : نگاهی به تجارب ائتلافها در هندوستان و درسهای آن برای افغانستان
 • شغالی که بازنجیر های تروریزم بسته شده است
 • سيداحمد شاه دولتى فاريابى : آمار رسمى فيصدى آراى حامد کرزى
 • همت فاريابى : ارقام فيصدى نتيجه انتخابات ماحصُل يک سنجش ذهنى
 • محمد عارف صخره : انتخابات افغانستان و پیآمد های  آن
 • د ستگیر نا یل : ا نتخا با ت د ر ا فغا نستا ن، چگونه گذ شت؟
 • نورزاد : كابينه سازي تخيلي يا عقده گشايي بيمار گونه
 • م. سلطانپور : يک رنـــــــــــگ و هـــــــزار نــــــــيـــــــــــــــرنــــــــــگ!
 • خواجه بشير احمد انصارى : مقدمه اى  بر آسيب شناسى انتخابات افغانستان
 • کاوه آهنگ : صفحات سفید تاریخ
 • خواجه بشير احمد انصاری : اناتومى انتخابات افغانستان
 • دستگير صادقي : افتخار به مردم افغانستان
 • سراج الدين اديب : رهبرشايسته
 • استادصباح : اوراق تاريخ درموردانتخابات ماچه ثبت خواهد کرد؟
 • سيد احمد شاه دولتی : انتخابات رياست جمهوری سرآغاز دموکراسی
 • داكتر لعلي  غـوري : 73% آراءِ مردم كابل كجا شد؟؟؟
 • سنگ شکن : ازانتخابات درآمريکا تاانتصابات درافغانستان
 • هارون اميرزاده : انتخابات افغانستان و نیاز های جیوپلیتیکی واشنگتن
 • دوکتور محمد اکبر همت فاريابى : جوهر رنگ جوهر صداقت انتخابات را آلوده ساخت
 • شمارش ارا
 • ثبت نام
 • نتايج اوليه انتخابات
 • گفت و شنود سیاوش با دکتور پامیر : حکومت آینده افغانستان همچنان ائتلافی خواهد بود
 • احسان الله بيات : انتخابات رياست جمهوری سرآغاز مردم سالاری درافغانستان
 • سيد احمدشاه دولتى : انتخابات رياست جمهورى در افغانستان
 • محمد اسلم سلیم : تقلب در انتخابات رسوایی دیگر
 • داکتر هارون اميرزاده : انتخابات  يا« شعبده بازی سياسی?
 • سليم مجاز : نــــيـــــــــرنــــــــگ بــــــايــــــــکــــــــات
 • رؤف راصع : انتصابات يا انتخابات
 • کاوه آهنگر : تقلب در جوهر، دولت آینده را بی جوهر ساخت
 • کاوه آهنگر : تکفیر وسیلهء برای زولانهء افکار
 • محمد اسلم سلیم : نگاهی  به عدم اشتراک وسیع اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا در کار نظارت از پروسه انتخابات در افغانستان
 • احمدجانباز : معيارهای افغانی انتخاب رئيس جمهور در افغانستان
 • دوکتور محمد اکبر همت فاريابی : انحصار قدرت و يا نقسيم قدرت
 • اعلاميه کميته اجرائيوی شورای موقت حزب وطن در خارج
 • هارون اميرزاده : انتخابات ؛ بحث رهبر و مشروعيت
 • محمد همايون سرخابی : سفرآقای کرزی به شبرغان و پيامدهای آن
 • محمد اسلم سليم : خليلزاد:"مراقب باشيد رهبر نا مناسب انتخاب نکنيد
 • قادر مرادی : انــتـــــخـــــابــــــــات : نمايشنامه در يک پرده
 • کاوه آهنگر : نامزدی برای کسب شهرت
 • دستگير صادقي : انتخابات آرزوها ـ واقعیتها
 • امان الله استوار : پنجسال تعيين کننده در سرنوشت کشور ما !
 • سلطان منصور : پاكستان پروژه افغانستان را در هيچ شرايطي كنارنمي گذارد
 • داكتر شمس‌الدين لغماني :آيا يك نفر قوي‌تر از 17 نفر است؟
 • فقیر احمد : هوشدار به کادیتور های ریاست جمهوری افغانستان
 • همايون تاچ :انتخابات ماه اكتوبر 2004 رياست جمهوري يك آزمون بزرگ
 • سيد حسيب مصلح : چرا آقاي حامد كرزي براي تبليغات انتخاباتي وارد صحنه نميشود؟
 • سيداحمد شاه دولتى : گاليله در آغاز قرن ١٧ در روم و لطيف پدرام در آغاز قرن ٢١ در کابل به کفرگويى متهم شدند
 • الحـاج جان ميـرزا کِـــرامانِــي : سياف در تباني با شينواري
 •  ولي گل منگل : معيارها و مميزات يك رئيس جمهور خوب
 • عبدالعلي شهرستاني : رئيس جمهور آينده و خواسته هاي ملت افغانستان
 • انجنير غلام يحيي جاويد :آب زور، سربالامي‌رود ... ولي تا كجا؟
 • محمد اسلم سلیم : نگاهی به عدم اشتراک وسیع اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا در کار نظارت از پروسه انتخابات در افغانستان
 • محمد عارف « عرفان » : چشم انداز انتخا با ت در افغا نستان
 • سيد حسيب مصلح : کـــرزی بـــايد از نامزادي در انتخابات رياست جمهوري کنـــار رود
 • خراسانی : رقیب نامرد از عقب خنجر میزند
 • آزموده را آزمودن خطاست
 • اعلامیه کمیته فرهنگی افغانهای اوکراین
 • ملک ستيز : در کشور عزیز من انتخابات میشود
 • اعلاميه دفترمشترک تنظيم انتخابات -- جدول زمانى براى انتخابات شوراى ملى
 • جیحون : بازی سياسی به سبک افغانی
 • سيد حسن اخلاق : نظری متفاوت ونگاهی فلسفي به انتخابات رياست جمهوری در افغانستان
 • بارنت روبين: تعويق انتخابات به نفع افغانستان است
 • سيد حسن اخلاق : نظری فلفسی به انتخابات رياست جمهوری در افغانستان
 • قانون انتخابات
 • احمد از کابل : خود کوزه، خود کوزه گر، خود گل کوزه
 • سنگ شکن : ا فغا نستا ن -- قا نو ن ا سا سی وا نتخا با ت آ یند ه
 • امان الله استوار : درسهايی از آمادگی و تدوير لويه جرگه قانون اساسی
 • پوهنيار محمد بشير مومن : نيم نگاهى به وضعيت کشور و انتخابات قريب الوقوع

 • بالا
   
  بازگشت