نوروز باستان

 

 • خون نگار : سروده ا ی ازآهنگردر بزرگداشت قیام 24 حوت1357 ش درهرات
 • نصیرمهرین : سنگ هم دلی دارد
 • فضل الرحيم رحيم : تاریشه در آب است امید ثمره ئ است
 • فضل الرحيم رحيم : گریستم
 • میرزایی : چه شد بودایی نغز  این دیارت ؟
 • مصاحبه شکریه حنیف با  داکتر دستگیر رضایی پیرامون تخیریب مجسمه های (تندیسها) بامیان
 • حفيظ حازم : بودا
 •    خو شه چین : بت ها ی با میا ن قصه میکنند
 • يوسف کهزاد : فريادهای بيصدای تاريخ
 • دستگیر نایل : تبر طالبان و کمر مجسمه های بودا
 • سروده های تازهً ميرزايی
 • دوشعراز : دوكتورعبدالخالق رشيد
 • دکتر رازق رویین : رستم نماد ماند گاری ملت
 • سليمان راوش : استاد بیرنگ کوهدامنی
 • داود درياباری : به : الهام غرجی
 • دستگیر نایل : «چاه آب»،در آیینهء شعر سخنوران
 • نمایشگاه نقاشی اکبر خراسانی
 • ميرعنايت الله سادات : برگشت تاريخ
 • ابن عظیم : نگارخانه ای چنین
 •  سليمان راوش : پارچه شعر
 • نذیراحمد صوفی زاده : نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان
 • فرهاد دریا : دعای مردم، نوشداروی من بود
 • دستگير صادقي : جستاری در مقوله نخبگان
 • محمد ادريس بقايي ( قطره ): ابولمعانی بیدل شاعر حیرتها و اسرار ها
 • احمد شاه عبادی : يادی از برتولت برشت نمايشنامه نويس ، شاعر و نظريه پرداز
 • گزارشی از همایش کارکرد های فرهنگی شهر تورنتو كانادا
 • منير سپاس : تراوش اصالت ترنم و اسرار عشق
 • عزیزالله ایما : پژوهشی در گسترهء زبان ونقدی بر عوامل نابه سامانی آن در افغانستان
 •   سميع « رفيع » : صور خیال در کلام بیدل
 • راحله يار : به بي خيـــــــــــالي خود هر شبانه مي خندم
 • منير سپاس : ديوان لحظه هايم
 • داود درياباری : بید بُن
 • پارچه شعری از محمد حکيم معرفت
 • محمد ادریس بقایی ( قطره ) : افغانستان زاد گاه زبان دری
 • انجنیر خلیل الله رووً فی : تعهد در ادبیات مقاومت
 • سرود های تازه درياباری
 • پوهاند رسول رهین : زندگینامه شادروان پروفیسور دکتور عبدالظهور پروانی
 • بيگی جان ميرزايی : اهدابه روان پاک شهید راه آزادی وآزاده گی بدخشی نکو!
 • بیژن پور : کنگره  انجمن جهانی پارسی 
 • سميع « رفيع » : ابو علی سینا ابر مردی از دیار علم و عرفان
 • دستگير صادقي : غارت ميراثهای فرهنگي و تاريخي
 • ميرعنايت الله سادات : گرجهنم ساختم فردوس هم می سازمت
 •  دستگیر نایل : معر فت چیست ،     و معر فت د ینی کدا م ا ست؟          
 • میهن واقعی و مشترک ما، یک میهن فرهنگی است! :گفتگوی نشریهء «نی» با دکتر علی میرفطروس
 • پرتونادری : امیربزرگ
 • بهروزاميدى_لاهيجانى : گُلزار
 • محمد ادريس بقايي : حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • دستگیر نایل : بیرنگ کهدا منی ،       شا عری عصیا نگر و د رد آ شنا
 • فضل الر حیم رحیم : صورتگری با جاذبه ئ از عشق و ا مید
 • سميع رفيع : روز جهاني حافظ
 • امام عبادی : من کابل ويرانم
 • فضل الر حیم رحیم : ا ستاد امیر محمد اواز خوانئ که هزازها دلی را از گرفتاری های روزگار می رها ند
 • ســــمیع رفیع : بزرگمردی از دیار شعر، موسیقی و عرفان
 • داکتر رازق رویین : پرورده گان یک نوبهار
 • فضل الر حیم رحیم : طنین اوازی که بارور شدن موسیقی کشور را نوید میدهد
 • پارچه شعرزيبايی از دياباری
 • سليمان راوش : بشار بن بُرد تخارستانی
 • غلام حضرت حسینی باران : آتش دربار!
 • دوشعر از دوكتورعبدالخالق رشيد
 • دوپارچه شعر از دياباری
 • تبعیدی : غزلی از عزیزالله ایما
 • خراسانپور :تاریخ تحلیلی افغانستان مبدأ یک تحول و تحرک نوین
 • انجنیر خلیل الله  رووفی : پژواک نا پیدا
 • سراج الدین ادیب : مولا نا، بزرگترین شاعر وعارف افغان
 • بهار سعيد : عـــــــــــــــــــروس
 • نسیم اسـیر : به یاد وطن
 • میرحسین مهدوی : غزلی جدید
 • امام عبادی : بهار سعيد : شاعره ای که مجسمه اش را ساخته اند
 • خالق بقايی پاميرزاد : ره آورد حــــــــــجـــــــــــــــاز
 • ميرعنايت الله سادات : پيدايش ، تکامل و دورنمای زبان دری
 • حیدر صالح   هراتی : انتظار
 • امیر جواهری لنگرودی : شاملو شاعرآزادی و برابری
 • همراز کابلی : یادی از پیکره های خفته بخون
 • عزيزه عنايت : استاد عبدالحميد اسير
 • دوپارچه شعر از دياباری
 • درياباری : شاعراسپانيولي
 • زلمی : پيام انسان
 • بهار سعيد : پنهان
 • همايون بهاء : کابل در خون خفته
 • فضل الرحيم رحيم : خرابات زاده ئ آواره
 • داكتر عارف  پژمان : در  انتظار  سپيده : براي  بزرگمرد  مقاومت,    اكبر  گنجي
 • درياباری :  ... به تو؛ ايکه اين شعر را در من سرودي . !
 • درياباری : به استقبال " رنگين کمان صبح " سروده ي شاعره ي نامدار : ناديه فضل
 • ناديه فضل : شادیانه
 • دوكتورعبدالخالق رشيد :  كتاب من
 • سليمان راوش : ابو منصور محمد بن احمد دقيقی بلخی
 • درياباري :حاشا
 • سيد مقصود برهان : بياد بود ابر مردی که همه ساله به کشور ش افتخار کمايی ميکرد
 • ایشر داس : الحمدالله هندوی افغانستانیم
 • سيد مقصود برهان : احمد ظاهر ستاره يی در خشان برتارک موسيقی وطن ما
 • درياباري : دي ماه
 • يادی از ميرضياء احمد ندايی
 • هادي : يك اقتباس از شعر حافظ شيراز
 • فضل الرحيم رحيم : سرآهنگ قامتي بر بلنداي زمان
 • فضل الرحيم رحيم : احمد ظاهر سلطا ن قلب ها
 • دستگیر نایل : در سوگ هنر وسالگشت احمد ظاهر
 • پوهنمل بصیر کامجو :  « درد شناختی در قالب منظوم »
 • امام عبادی : شنفره شاعريکه رهزن بود
 • خالق بقايی پاميزاد : خانهً مولانا در ولايت بلخ
 • درياباري : نيجي فويونو
 • روشن : «ما از دامن خود سوختيم!»
 •  انجمن فرهنگی افغانهای مقیم اکراین : استاد بهزاد خراسان و اکبر خراسانی
 • خالق بقايی پاميزاد : شاعری از پريان پنجشير(پاراپاميزاد
 • فضل الر حیم رحیم : سو گ و ما تم در غم مرگ نوازشگری از دیا رطرب
 • داود دريا باري : د ير آمدي موسي
 • سرود ملی پيشنهاد شده ازسوی مجله «خاک»
 • اسد اله الم :  رومی شاعر فارسی آمريکا را تسخير ميکند
 • دا ود د ريا با ري : تا نكا - يا - سرود عارفا نه
 • فضل الرحیم رحیم : استا د فضل محمد فضلی
 • فضل الرحیم رحیم : از زمزه های سر پلوان تا مقا م استا دئ
 • احمدشاه عبادی : يادی از نيسان
 • بهروزاميدى_لاهيجانى : جانجاويد
 • سميع رفيع : قصيده
 • داود درياباري : در باغچه هاي خاطره
 • ربیع محیطی : کاشت نخستین هسته انگور
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت