فـــــــــــرهنـــــــــــــگـــــــــــــی


زبان فارسی

نوروز باستان

« پټه خزانۀ محمدهوتک »، یک نوشتۀ فرضی ، جعلی وجدید
  اسماعیل محشور : احمد ظاهر هنرمند بی بدیل ولی بد چانس _ و مرگش به زود رسی نور فرا رسید
 
 • عبدالقدیررسولی : نمک بر زخم
 • داکتر عارف پژمان : زبان فارسی و عربده جويان حکومتی
 • عبدالواحد سیدی : واژه ها و حرفها
 • عبدالواحد سیدی : زمینه های عشقی د ر مثنوی معنوی و باز تاب آن ـ بخش سوم
 • حجاب : سه پارچه شعر ذلنشين
 • راحله يار : سروده های تازه
 • محسن زردادی : پیغام افشار
 •  بصیراحمدمهاجر : سلام هموطن
 •  دستگیرنایل : زخاک ما،قدم فهمیده بردار
 • ظـریـف : هـــم مــیــهـن
 • عبدالمجید حقیار : تجلیل از چهاردهم فبروری (روز عاشقان)؟
 • بیژن باران : شعر تکثرگرای دهه 70 ایران
 • عبدالواحد سیدی : زمینه های عشقی د ر مثنوی معنوی و باز تاب آن ـ بخش دوم
 • محمداصـغـرعـبا دي : چها ربیـتیهـا
 • نذیر ظفر : حضور چشم گر یان
 • عفیفه آرزو : زخمِ عمیق دستِ تو
 • عبدالواحد سیدی : زمینه های عشقی د ر مثنوی معنوی و باز تاب آن
 •  بصیراحمدمهاجر : برف کوچ
 • ظریف : مادر
 • رازق رویین : مرگ آمدوچیره گشت درگلشن
 • فضل الرحیم رحیم : درسوگ و اندوهء شخصیت فرهنگی کشورما مرحوم ضیا قاریزاده
 • عزيزه عنايت : کودک مهــــاجرافغان
 • عارفی : يک غزل و يک مخمس
 • عبدالقدیر رسولی : در سوگ زنده یاد استاد محمد کاظم آهنگ
 • محمودالله سیــدی : آریـایــی ســـرود
 • دكتور همت فاريابي : به آگاهي گزارشگر بي بي سي درمورد مولاناي بلخي
 • فضل الرحیم رحیم : بزرگداشت هشتصد مین سال تولد عارف بزرگ مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • حسین ورسی : پایان سال جهانی مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • عزیزاله ظریف : ای وطن
 • الف. س. الیم : سروده های دلپذير
 • دستگیر نایل : چون قلم بر دست غداری بود
 • صدیق رهپو طرزی : ...و مطبوعات...
 • د. وفامعصومی : شمه ای ازفضائل وخلاصه ای از آموزه های عید قربان
 • ظـاهــرشــــاه عــارفــی بـســــمـل : غـــــــــــزل
 • عبدالقدیر رسولی : تجلیل اکادمیک حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
 • منصور سایل شبآهنگ : قناریانی هستند
 • صدیق رهپو طرزی : سرزمین افغانستان رسوبگاه وآبشخورفرهنگ ها
 • الف آسيابان : مكثی بر مقاله پژوهشگر محترم احد وفا معصومی
 • امین الله مفکر امینی : خلوت نشینی
 • جليل پرشور : بازهم يك ضايعهً بزرگ وجبران ناپذير
 • فضل الر حیم رحیم : گنجینه و پُند ک،اثر استثنائی هنر موسیقی کشور ما
 • اکا دمیسین دستگیر پنجشیری :دوبیتی های تاجیکی
 • پيام ها بمناسبت درگذشت بيرنگ کوهدامنی
 • بصیر احمد مهاجر : دوپارچه شعر تازه
 • د. وفامعصومی : جنگ هفتادو دوملت همه راعذر بنه ـ چون ندیدند حقیقت رۀ افسانه زدند
 • خارکوف : تجليل ازهشتصدمين سالگرد تولد مولانا
 • شيـما غـفـو ری : پيام به اطفال و جوانان افغان در غربت
 • میرمحمدهاشم هاشمی :بدانشمند مبارز آقای داکترعبدالاحد وفا معصومی
 • بصیر احمد مهاجر : مرگ عروسک
 • دکتر بیژن باران : شعر دهه 80
 • ميرزايي : محمود غزنوي وفردوسي توسي
 • تمیم (حکمت) مصلح :در باب جهانی شدن سرمایه
 • انجنیر حفیظ اله حازم : با خزان
 • محمد نور : تبصره برمضمون ( مکثی براندیشۀ حضرت مولانای بلخی
 • حامد فاريابي : سيماي شهرت گريز
 • ميرزايي : من نا له مي نويسم
 • بصیراحمدمهاجر : دوپارچه شعر نغزو دلنشين
 • امین الله مفکر امینی : سروده های تاره
 • د. وفامعصومی : تجلیل وگرامیداشت ازهشت صدمین سالگرد مولانا جلال الدین محمد بلخی خراسانی
 •  داکتر عارف پژمان : حماسه ای نامور ، ارزشهای گيتی گستر
 • عفیفه آرزو : نه درنژاد و قومیّت،باشد نشانِ سروری
 • ا. پولاد :داکتر ببرک ارغند نویسندۀ ژرفنگر و فرا دست
 • اجيلا پگاهی : گفتم که زخویش گاه بیرونم کن
 • منصور سایل شبآهنگ : گزینهء از رباعیات بیدل
 • گفت وشنود فضل الر حیم رحیم ، خبرنگار ازاد با بصیرحید ر ، سینما گر موفق کشور ما
 •  داکترعارف پژمان : شاهنامه، سند هويت ملی ماست
 • م – حیات : گزارشی پيرامون مرگ احمدظاهر
 • باقی سمندر : دوسیه قتل احمد ظاهر
 • محمداسحاق فایز : بغلان، اما خونین
 • محمداسحاق فایز : در یاد چراغ شبستان غزل هرات
 • ضیأامیرزاده : در بهار زندگی
 • منصورسایل شبآهنگ : اسد بدیع آوازخوان صاحب نام ، شاعر ِ ناشناس
 •  تاج محمد فعــال : تقـدیـم  بــر روان شهدا
 • حسین ورسی : روشنگری در گرو مبارزه فرهنگی
 •  م. زردادی : پیام تسلیتم را به خلق بغلان گو

 •  ديکلمهً دوپارچه شعر  از اليمی
  اول *** دوم
 • سنجر : چندپارچه شعر
 • تمیم (حکمت) مصلح : "(حکمت) و ملا"
 • بصیراحمد مهاجر : مرثیه برتربت خالق
 • عفیفه آرزو : به مناسبت دومین سال درگذشت نادیا انجمن
 • محمد اسحاق فياض : لطفابه مولاناشناسنامه صادر نكنيد
 • محمداسحاق فایز : به مناسبت صدمین سالروز تولد زنده یاد استاد خلیل الله خلیلی
 • محمداسحاق فایز : اثرات اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ بر شعر معاصرما
 • امین الله مفکر امینی : چندپارچه شعر
 • محمداسحاق فایز : صدای عبرت پارین
 • محمداسحاق فایز : برای مرگ آزادی، گزینه شعر
 •  د. وفامعصومی : تقدیم به روح پاک مرحوم شهیدمحمد طاهربدخشی
 •  عفیفه آرزو : ترا ای خواهرم آزاد میخواهم
 • پوهندوی دوکتورسیدحسام مل : گرم حلوا
 • دوکتور. م. پکتیا وال : منا سبت از تجلیل هشتصد ومین سالګرد مولا نا جلا ل الد ین محمد بلخی  
 • محمد يوسف پناه : آشنا
 • شادروان کهزاد : شاهنامه سرايی در آريانا و خراسان
 • محمد اسحاق فایز : دیر و با فاجعه ، گزینه شعر
 • پوهنمل حاجي محمدنوزادي : درنګي بر نبشه اقاي وفامعصومي ( پيرامون پټه خزانه )
 • منصور سایل شبآهنگ : به استقبال از قصیده ی معروف صایب تبریزی
 • دوکتور شیر محمد هژیر : مکاتیب افغانی
 • عفیفه آرزو : چند پارچه شعر
 • دستگير صادقي:تأملي بر جهان بيني  مولانا جلالدين محمد بلخي
 • د. وفامعصومی : نامۀ دوستانه به مقام ملکوتی عیدفطر
 • داکتر عارف پژمان : پرواز تاقفس
 • دستگیر نایل : حافظ شیرازی وقرآن
 • مهرالدین مشید : نقش خراسانیهادرشگوفایی تمدن اسلامی
 • فرهاد عرفانی مزدک : مشکل استعمار با زبان فارسی
 • عزیزه عنایت : پیـــــک امیـــــد و سیــــر پغمـــا ن
 • زندگي نامه مفصل الحاج سيد بسم الله (بسمل)) بادغيسي يكتن از شعرا بادغيس
 • حضرت ظریفی : نــا لـهء بی انـــتــهـــا
 • ضیأامیرزاده : سروده های دلنشين
 • دکتور نصیر{ ندا} : خطــــاب به سایت وزین آریـــائــی
 • تمیم (حکمت) مصلح : "چـَــم ِ زنـدگـی"
 • محمد ابراهیم کــو چـی لــشکری : چند قطعه اشعار انتخابی
 • محبوبه نیکیار : سروده های تازه
 • محمد ادریس بقایی قطره : زنده گی نامه و داستان مزار حضرت ابولمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
 • حسین ورسی : زبان دری از دید ملک الشعرا بهار
 • انجنیر سخی ارزگانی : گنجینه های از فرهنگ عامیانه مردم افغانستان
 • علی نهضت : افسانهً افغانستان
 • مهرالدین مشید : آثاروافکارابوعلی سینای بلخی
 • روانشادعلی احمد شیرزوی : د شهید کلیزه
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : پیام شهید
 • مجیب مهرداد : چند سرودهً نغز و دلنشين
 • پرتونادری : بربام بلند افتخار نیاکان
 • وفامعصومی : ای بیخبر مرو به هر در
 • داکترغلام حيدر يقين : سخنی چندپیرامون کتاب « تخمیس غزلیات حافظ » اثرالحاج ابوبکریقین
 • داكتر سيد حسن اخلاق : از مولانا تا نيچه
 • حضرت ظریفی : شــو ره زار غــربت
 • گفت وشنود فضل الر حیم رحیم خبر نگار، ازاد با  دوشیزه  رویا مالک
 • مصلح : جبر دوران
 • ربانی بغلانی : بيمانندی رمان سفر پرندگان بيبال
 • محمد عوض نبی زا ده : یاد وبودازنهمین سا لروز قتل عام دربامیا ن بوسیله ء طالبان
 • چندسروده ازاستاد واصف مغربی
 • د. وفامعصومی : « پټه خزانۀ محمدهوتک »، یک نوشتۀ فرضی ، جعلی وجدید
 • زلمی رزمی : نگاهی به پيشينه تيانر کشور
 • امین الله مفکر امینی : سروده های نغز و تازه
 • محبوبه نیکیار : جشن استقلال
 • چندسروده ازاستاد واصف مغربی
 • فضل الرحیم رحیم : ظاهر هویدا ، با گامهای استوار از هنر موسیقی تا هنر هفتم
 • روانشادعلی احمد شیرزوی : دشهید کلیزه
 • عزیزه عنایت : دسته گلی از چمنستان ادب
 • منصور سایل شبآهنگ : طعم ِ تجربه
 • احمدشاه عبادی : ادب شناسی (1) «رُمانِ سفرِ پرنده گانِ بیبال
 • حضرت ظریفی : کاش ما را لحــــــــــظهء گر بود استقلال بود
 • دوکتور انور ترابی : شيپور آزادي
 • طیبه سهیلا : تکرار عاشقانه از عشق تا تجربه
 • محبوبه نیکیار :   تشنه بودم به نگاهت
 • ابراهیم کــوهـی لشکري : جشن استرداد استقلال 
 • چندسروده ازمحترم استاد واصف مغربی
 • سيد حسيب مصلح : ميهن افغان
 • دستگیرنایل : ساعتی با رمان: « سفر پرنده گان بیبال»
 • دوکتوراحدوفامعصومی : بگوکه تاجیکم وخاوران دیار من است
 • ميرزايي : من نا له مي نويسم 
 • پروفیسوردکتورعنایت الله شهرانی :تبریکنامه یی به افتخارراه نیستان
 • هما آذر محتسب زاده : فرياد
 • دوکتوراحدوفامعصومی : خط دیورند و ای باد شُرطه برخیز
 •  دوکتوراحدوفامعصومی : يادی از زنده نام دوکتورجاويد
 • میر ظهورالدین شهیر : اشعار تازه
 • محمد موسی جعفری : دو سرودهً تازه
 •  شاهرخ پژمان : گفتگو های تنهای
 • ظاهر ديوانچگی : گزارش شب بيست و پنجمين سال درگذشت استاد محمد حسين سرآهنگ
 • حکيمی : دوسرودهً تازه
 • فضل الر حیم رحیم : گفتگو با سید فریدون نیازی اوازخوان خوش صدا
 • حکيمی : هوس
 • داکتر صادق فطرت ناشناس - بخش اول
 • داکتر صادق فطرت ناشناس - بخش دوم
 • نیلاب سلام  : تیمور شاه فاروق و نما های برجستۀ رئالیسم در تابلو های او
 • شاهرخ پژمان : پدرم
 • راه نيستان : به پيشواز از هشتصدمين سال تولد مولانا جلال الدين محمد بلخی ـ رومی
 • بهار سعيد : يک وجب پناه و يک شاخه آرزو
 • تمیم (حکمت) مصلح : سنت شکن
 • محمد يوسف پناه : صدای خون
 • شماره ای هشتم نشريهً بيرنگ
 • منصور سایل شبآهنگ : ناگفتنی
 • تمیم (حکمت) مصلح : دموکراسی کاذب
 • میر ظهورالدین شهیر : سروده های نغز ودلنشين
 • محمد موسی جعفری : سروده های تازه
 • فضل الر حيم رحیم : فلم سیاسی و انتباهی پروفیسور
 • منصور سایل شبآهنگ : لالهء لال
 • تمیم (حکمت) مصلح : نکته ها
 • دوکتوراحدوفامعصومی : کوهِ فاشیزم
 • صبورالله ســــياه سنگ : ناشــناس ناشــناس نيست
 • میر ظهورالدین شهیر : سروده های دلنشين
 • محمد موسی جعفری : چند پارچه شعر زيبا
 • نصیر ندا : روی ســـــخـــــن
 • مجلۀ بیرنگ : بازگشتنگاه (مصدر)
 •   دستگیر نایل : چند سخن در باب سخن
 • سعادت پنجشیری : اعجاز بهار
 • منصور سایل شبآهنگ : دوزخیی در بهشت
 • فاروق فردا : لمر څانګې
 • نیلاب سلام  : گزارش همایش بزرگداشت از کارکرد های داکتر اسد الله حبیب در آلمان
 • تمیم (حکمت) مصلح : "کــودتـا"
 • دوشي چي : درخلوت مولا ناي بلخ
 • زردادی : سروده های تازه و دلنشين
 • محمداصغرعبـا دي : بــيــــــا
 • محمد كبيرحقمل : با آثار باستانی کشور نباید سلیقوی برخورد شود
 • خالق بقايی پاميرزاد : زبان نياکان
 • دستگیر نایل : دوکتور اسد الله حبیب وداستان هایش
 • همايون بهاء : عصيان
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : قصیدهءغراء"پنجشیر"استادخلیل الله خلیلی
 • بشیر عزیزی : لطیف ناظمی به شصتمین بهار زندگی گام نهاد
 • افغان  مش ستار : مشاهير در كتابهاي درسي
 •  دوکتوراحدوفامعصومی : درود برامید وشانزدهمین سالگرد پربارش
 • دادالله مهرفر : زندگی نامه شاعر و معرفی کتاب
 • سراج الدین ادیب : سخن کوتاه در مورد کتاب « سعدی، درخت پرباری از بوستان معرفت »
 • محمد ا صـغـرعـبا د ي : مــــــــــــــــا د ر
 • منصور سایل شبآهنگ : صد سلام و صد دوبیتی به دوستان عاشق
 • پامیر پارشهری : گفتار هایی از جبران خلیل جبران
 • اسماعیل محشور : احمد ظاهر هنرمند بی بدیل ولی بد چانس
 • فاروق فردا : نوی سرودنه
 • نیلاب سلام : شعر فانی، عطر گل نسترن، یک پیراهن یاسمن
 • سيما سماء : به ياد بود رازق فانی
 • خوشه چين : بهار
 • امین الله مفکر امینی : بخاطر گرامیداشت ازخاطره رازق فانی
 • تقوی جارالله : بحر " ابدیت " مولانا در کوزهء "  سال 2007 "  نمی گنجد
 • پامیر پارشهری : بیا که قصه کنیم
 • منصور عثمان : خاطرهً يک دوست از رازق فانی
 • منصور سایل شبآهنگ : دوسرودهً تازه
 • سراج الدین ادیب : مروري‌ بر چالشهاي‌ آيين‌ بودايي
 • سرودهً از ايرج ميرزا درمورد چادر
 • دوشي چي : زندگي دردنياي باستان چگونه بوده است؟
 • اسکاري : زندگي چيست؟
 • محـــمد ا صـغـــرعبــا دي : گُــل نــــا رنـج
 • سراج الدین ادیب : آيين‌ بـــودا
 • منصور سایل شبآهنگ : سروده های تازه و دلنشين
 • ثریابهاء : نگرشی برغزل در خاک وصدای برف
 • محمدهادي رفيعي : بهار هم پاي بهار
 • منصور سایل شبآهنگ : غربت و اتفاق : دوپارچه شعرتازه
 • دستگیر نایل : رفیق ، یا برادر
 • تمیم (حکمت) مصلح : "فکر فردا!"
 • محــمد اصـغـرعـبا د ی : بـهـــــــا رخوش 
 • همايون بهاء : عيدنوروزی
 • دستگیر نایل : وجیهه وفرید رستگار وکارکرد های جدید هنری آنها
 • جانباز -نبرد : موسيقي درگذرگاه تاريخ
 • محمديوسف پناه : خون بهاء
 • دوکتور انور ترابی : بهارينه
 • برلاس : بهار نازنین
 • منصور سایل شبآهنگ : بهار بویِ ِ بدی دارد
 • سراج الدین ادیب : فلسفه و واقعهء جانسوز دومجسمه بودا در افغانستان ـ بخش دوم
 • بهزادآریا : رویداد روزپنجشبه گذشته درافغانستان
 • محبو به نیکیار : مــــــی بـــــــازد شــــــب
 • عزیزاله ظریف : بهار
 • سپاس : عید باغ
 • داکتر عارف پژمان : دکان ميفروش کو؟
 • محمد عوض نبی زا ده : تخریب بودا , بادیدگاه محو قدامت تاریخی جامعه هزاره
 • تمیم (حکمت) مصلح : بــلا
 • خوشه چين : بها ر م
 • سلیمان کبیر نوری : میبینم من 
 •  محمد ا صغــرعبـا د ی : صد مين سا لروزتولد حــــــــمزه شينواري
 • عـبا د ي : شهر آ شنا

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت