• عصمت رسا : تشخیص درست با نسخهء غلط
 • عالم : سخنی چند با داعيه داران آزادی،دموکراسی و حل عادلانهء مسئلهء ملی
 • رزاق مامون : نومين سالروز قتل مزاري به وسيله طالبان
 • استاد پرويز « نـيك آ يين » : ناپاك ســـازي ديموكراسي در جهان متمدن
 •      خو شه چین  : حرف ز شت ا گر ا مروز د رد ت میکند ، فردا  مر د ت    میکند
 •  خو شه چین : بر تر ی طلبی ها، را ه را به پا یا ن نمیر سا ند
 • هارون امیرزاده : کدام ره آورد؟
 • همايون تاچ : نياز افغانستان به يک شخصيت همچو نلسن منديلا
 • احمد شاه عبادی : خنديدن ممنوع
 • فاروق فرزين: ترانسپورت كابل مدرنیزه شود یا اکسپایریزه ؟!
 • فاروق فرزين: جهان آشفته، منتظر پاسخ زمان است
 • همايون بهاء : ديده ها و شنيده ها و خاطره ها
 • خو شه چین  :  د یر کر دی مگر خو ب سو دا آ و رد ی
 • خو شه چین : ما لک حقیقی حغر ا فیا ی سیا سی و طبيعی کشور خو د مر د م ا فغا نستا ن ا ست
 • بهمن دانشدوست : ما غروب نمی خواهیم
 • همايون بهاء : درباره ی ملا برهان الدين کشککی
 • فاروق فرزين : پاتك - همان ، پاتك باشد، چه در ديوان ، چه در سرك باشد
 • خو شه چین : آ نچه را که سا لها قبل آ رزو ی آ نرا دا شتیم نتو ا نستیم تا ا ز آ ن حفظ و حرا ست نما ییم
 • خو شه چین :         با ز هم آ زا دی
 • خوشه چين : بگیر ش که نگیر د ت
 • خوشه چين : مر د م به سو ی تفو ق سیا سی گا م بر مید ا رند
 • اسلام الدين انديش : آياغير اقتصادی بودن احيای فابريکات بهانهً موجه است؟
 • فضل احمد کوهستانی : تحلیل و ارزیابی مختصر کابینه آقای کرزی
 • خوشه چين : خمیر نا رسیده ا ز د یو ا ر تنو ر می چکد
 • پرويز « نيك آيين » : ثبت دارايي ها مختص به اعضاي كابينه نماند
 • خوشه چين : وا قعیت
 • کاوه آهنگر  : تذکراتی به استاد صباح  و سنگ شکن
 • خواجه بشير احمد انصارى : در باب سروده اى بى روح، خنثى، تحميلى، خشک و بى محتوى
 • پوهاند رسول رهین : کرزمای رهبریتهای ملی
 • صاحب نظران درمیزگرداقتدارملی رویداد ششم جدی را بررسی کردند
 • خوشه چين : د و لت و جا معه
 • داود دريا باري : نيلو فر در مــُرداب
 • سراج لــــديـــن اديـــــــــــب : مرورکوتا برسالی که گذشت
 • خو شه چین : سا ل2004
 • م.سلطانپور : اردوی افغانستان
 • اسلام الدين انديش : پيوندگاه سه ولايت محل مناسب برای اعمار بند برق
 • عبدالله علیزی : مُتـَکبـِر بيـماری با لقـب " فـروتـن
 • خیر ا ند یش : چون قا فیه تنگ ا مد، ملا به جفنگ ا مد
 •  سیدفقیر علوی : مِلی مسئلی
 • پاسخی به داکتر روستار تره کی
 • پولاد : اشغال سفید یا اشغال سیا؟
 • عيدمحمد عزيزپور : دموکراسی کاغذی
 • گفت و شنود اختصاصي فضل الرحيم رحيم با فاروق فاراني نويسنده،شاعر و محقق افغان مقيم المان
 •  ســـليمان راوش : ابوبکر محمد بن زکريای رازی ســـــتاره يی بر ســــتاويز سپهر خرد
 • استادصباح : جامعه ، اقتصاد وفرهنگ
 • خوشه چین : صلح به د هن د ر وا زه
 • سالار عزيزپور : راز توفيق بشير احمد انصاري برسكوي نقدي بر "ذهنيت قبيلوي"
 • سيد احمد شاه دولتى فاريابى : مشکلات مواد مخدر و معيشت بديل به دهقانان
 • کانديداى اکاديمسين سيستانى : اکادميسين رشاد، دانشمند سترگ قرن بيستم افغانستان
 • داکـتـر هـاشـم فـقـیـری : بیماری ایـدز یک" فـاجعه جهانی "
 • اسلام الدين انديش : نقش توريزم در ارتقای اقتصاد
 • خوشه چین : طو فا ن همه خون ر یزا ن و غا ر تگر ا ن را به ز با له دا ن
 • فضل احمد کوهستانی : حکومت و کشور داری
 • داكتر فاروق فردا : پيشنهادي براي طرح سرود ملي افغانستان
 • م. ا. پولاد : راه حل مشکلات اقتصادی افغانستان
 • م. ا. پولاد : شب خدا  یا دموکراسی ازدیدگاه کور د وربین
 • خوشه چین : آ د ا ب و ر سو م
 • خو شه چین :  ما ا ز د عو ت دا د ن به سا زند گی خسته نمیشویم
 • سراج الدين اديب :ارج، بريک حرکت مفيد
 • فضل الرحيم رحيم : يک طرح مصيبت بار ديگر
 • اسلام الدين انديش : ضرورت باز نگری در پاليسی اقتصادی
 • خو شه چین : د ا شتن و بود ن 
 • خجسته عيد را از صميم قلب تبريک و تهنيت عرض مينمايم
 • سيد حسن اخلاق : آقای داکتر فايز! قتل در پوهنتون را طوری ديگر هم ميشود خواند
 • آکا دمیسین دستگیر پنجشیری : دربارهء طرح " شورا یعالی وحدت ملی
 • خو شه چین : ضر و رت یک تشکل سیا سی فرا گروهی وقومی
 • خو شه چین : ا خلا  ق نو ین را ا سا س  گذ ا ریم
 • سنگ شکن : دموکراسي ازکابل تابغداد
 • محمد آصف خواتی : برای قضاوت ګذشتګان ،ماخودرا صميمانه در عصر آن قرار دهيم
 • خو شه چین : خو نش به گر د ن خو د ش ا ست
 • خو شه چین : تنور داغ
 • گل آقا عمرزی : فرهنگ زيست باهمی و پذيفتن حقيقت همديگر
 • خو شه چین :   بر ویم د ربین مر د م تا خو د را بیا بیم
 • سعيد فرهمند : بی بی سی  و سياست‍های شترمرغی در افغانستان
 • فضل احمد کوهستانی : پرابلم های اداری ممالک رو به انکشاف
 • ايـشرداس : بيا و به امامت مردم نماز کن
 • پيام تسليت : بمناسبت وفات دو شخصيت فرهنگي افغانستان
 • سميع رفيع : روانشناسي
 • الف. نامدار: چرا حزب متحد ملی افغا نستان را مجوز  فعاليت نميدهند
 • پايمرد- مهاجر : تـُف سَـربـالا
 • رزاق مامون : در جستجوی آدرس  آزادی
 • انجینر حیدر « حمیدی »: «آزادی» در زنجیر اسارت برده گی
 • پوهنيار محمد بشير مومن : آزادى از ديدگاهى فلسفى
 • نجيب روشن :اين بار آقاى يفتلى مخاطبم نيست!
 • دستگير صادقی : پاسخ به روشن
 • داکتر يفتلی : آقای روشن! "همه را مار خورد،ما را بقه کور!"
 • مصطفی روزبه : پاسخ آقای روشن
 • فريد سياوش : سکولاریزاسیون
 • گزارش بحت ازاد در تالار وزارت اطلاعات و کلتور
 • نجيب روشن : به جواب داكتر سيد محمد يفتلى!
 • متن قانون رسانه های همگانی
 • داکتر سيد محمد يفتلی : " آزادی"، حقیقت را مسخ می کند
 • فريد سياوش : تندیس آزادی برقع پوش شد
 • سنگ شکن : بانک جهانی و عملکرد
 • سنگ شکن : تروريزم چيست
 • جعفر عطایی : تيم کرزی و واژگانی سازی پروسهء ديموکراسی
 • جان محمد جانباز : دو مشی موازی در بی بی سی
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

 • بالا
   
  بازگشت