مــــســـايل اجــتـــماعـــی

 • محمد انور ولید : له دندو لیرې کړی شوي مأمورین دې نو ر پردندو د پاتې کېدو ټینګار نه کوي
 • حقیق : سرسبزی کشورو حفاظت از محیط زیست مکلفیت همهء ما است
 • محمد انور ولید : یوازې د سولې وسله د جګړې تود سنګرفتح کولی شي
 • عبدالرووف ليوال : بی ادبی معاف
 •  مهرالدین مشید : پنجشیر سرزمین حماسه پرور
 • محمد علی مهرزاد ; مي گويند روشنفكران وجدان جا معه خود مي باشند!؟
 • محمد انور ولید : د افغانستان اقتصادي شارګونه رغېږي
 • محمد انور ولید : په افغان سوله کې د ټولو خیر دئ
 • حقیق :  جلو تلفات ناشی از حوادث طبعی باید گرفته شود
 • سیدموسی عثمان هستی ; پیرشده ام ناقص العقل تاحال نشده ام
 • عبدالرووف ليوال : شوقک یا مسوولیت
 • پوهنیار بشیرمومن : جامعه شناسی  زبان مادری
 • مسعود شمالی وال : ایاوزیرجدیدصحت عامه ء این گندگی ها راپاک خواهد توانست ؟
 • داکتر فریار کهزاد : پشتیبانی هند از اعمار بندها بالای رودخانه کابل
 • محمدعوض نبی زاده : نیازاحیای مجدد شورای مرکزی ملیت هزاره
 • حقیق : مشکلات مهاجرین افغان باید به طور اساسی حل گردد
 • الحاج همراز کابلی : اسلام متضمن سلامت و آرامش است
 • الحاج همراز کابلی : کینه توزان دشمنان انسان استند
 • حقیق  : بلآخره بود جه ملی تصویب شد
 • خوشه چین : عياران مردان سیاست اند
 • داکتر رحیم رامشگر : خانواده درمانی چیست ؟
 •  مهرالدین مشید : تروریزم یک پدیدۀ سیاسی و محصول انحطاط فکری
 • سیدهمایون شاه عالمی : اعتدال
 • حقیق : انکشاف وترقی کشور آرزوی مردم
 • خوشه چین : مـــردمیــــدان
 •  مهرالدین مشید : نشردوبارۀ کاریکاتور ها اسلام ستیزی آشکار
 • داکتر رحیم رامشگر : روان درمانی چیست ؟
 •  مهرالدین مشید : به بهانۀ دوباره آشنایی با یک آشنای دیرینه پس از 34 سال
 • خوشه چین : خودشناسی
 • داکتر رحیم رامشگر : شیزوافکتیف چیست؟
 •  مهرالدین مشید : چه مولودى که گلبانک خرد را تا آسمان وحى بالا برد
 • حقیق : د سنګین د پېښې د تکرار مخه دې ونیول شي
 •   دوکتور انور ترابی : حرکت زشت و و قیحانه یک و کیل پارلمان
 • قاضی سخی صمیم : اهمیت شهادت در گسترش عدالت مدنی و جزائی
 • قاضی سخی صمیم : منع تبعیض به حکم قانون در هالند
 • خوشه چین : زمین خاره
 • داکتر رحیم رامشگر : اسکیزوفرنیفرم چیست ؟
 • دكتر نبي هيكل : کلمات بار- دارد
 • الحاج همراز کابلی : بهترین مولفه برای  پیشرفت  خوشبینی نسبت به آینده است
 • داکتر رحیم رامشگر : شیزوفرنی چیست ؟
 •  مهرالدین مشید : اصول ها و ارزش ها را نباید عرصۀ مانور های سیاسی و شخصی قرار داد
 • سیدهمایون شاه عالمی : انتقاد و راهِ حل
 • داکتر رحیم رامشگر : خطا های ذهنی و صحت روان _ بخش دوم
 •  مهرالدین مشید : مبارزه با عوامل افراطییت منطقی تر از خود آن است
 • خوشه چین ; بازسازی چپ توسط افرادوشخصیت های گوینده وعملگر
 • الحاج همراز کابلی : صلح رنگین ساز خوان هر مسلمان است
 • داکتر رحیم رامشگر : خطا های ذهنی و صحت روان
 •  مهرالدین مشید : خاطرهها به تعبیری دیگر یعنی وزیدن سکوت در ناقوس زمان
 • دكتر نبي هيكل : ژورنالیزم تحقیقی
 • حقیق : قانونمندی متضمن آرامش جوامع است
 • داکتر رحیم رامشگر :بی اشتهائی روانی
 •  مهرالدین مشید : به بهانه پرواز روحانی میلاد جان گلی از نوبهار کشور
 • قاضی سخی صمیم : فیصلهٔ جالب محکمهٔ در هالند
 • الحاج همراز کابلی : قصۀ از غصه ها
 • خوشه چین : آن کی هست؟
 •  مهرالدین مشید : از عیادت محترمه بارکزی  تا تشییع جنازۀ قدسیۀ مظلوم  و نامراد
 • داکتر رحیم رامشگر : پراشتهائی روانی
 • خوشه چین : جای گاه انسان
 • عبدالقیوم : موږ که وغواړو ملت کیدای سوو؟
 • ابراهیم ورسجی ; فرهنگ ومشکل فرهنگیان درافغانستان
 • محمدعالم افتخار : جوانان افغانستان! علیه "پیرسالاری" و جوانمرگی؛ آگاهانه و متحدانه به پا خیزید
 •  مهرالدین مشید : کاروان تقلب به منزل رسید و اما از محاکمۀ تقلب کاران خبری نیست که نیست
 • حقیق : اقتصاد او بیا رغاونه د ملي حکومت د چارو په سرکې ځای لري
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش سیزدهم
 • پوهنمل دکتورس زرغونه عبیدی : مکثی بر سخنان بنیادی رئیس جمهور  در ارتباط به توانمند سازی زنان افغانستان
 •  مهرالدین مشید : روشنفکر و بحران هویت
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش دوازدهم
 • خوشه چین : دیوانگان عصر
 • خلیل : تصویر حدود هفتاد سال پیش افغانستان و شهر کابل _ قسمت هفتم و اخير
 • محمد عالم افتخار : از یک حج اکبر؟ تا 60 و 100 و صد ها حج اکبر
 •  مهرالدین مشید : میدان کربلا  نماد آزاده گی ها  و عاشورای حسین مظهر اگاهی و عدالت
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش يازدهم
 • خلیل : تصویر حدود هفتاد سال پیش افغانستان و شهر کابل _ قسمت ششم
 •  مهرالدین مشید : ایجاد اصلاحات نه برای اصلاحات بل برای پاسخگویی به اصل شایسته سالاری
 • حقیق : عودت دوباره مهاجرین از کارهای عمده حکومت است
 • فرهاد : در بارهء رفتار و لباس  جناب اشرف غنی احمد زی
 • خلیل : تصویر حدود هفتاد سال پیش افغانستان و شهر کابل _ قسمت پنجم
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش دهم
 •  مهرالدین مشید : پــــس لــرزه هــای یـــک پـــرونـــدۀ فـــــــرهـــنــگــی ســـیــاســــی
 • خوشه چین : زننده است
 • خلیل : تصویر حدود هفتاد سال پیش افغانستان و شهر کابل _ قسمت چهارم
 • محمد عالم افتخار : وضعیت جوانان در افغانستان؛ وحشتناک است
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش نهم
 • خلیل : تصویر حدود هفتاد سال پیش افغانستان و شهر کابل _ قسمت سوم
 • کانديدای اکادميسين سيستانی : شخصيتی که يک نهاد بزرگ ملی بنامش مسمی ميگردد ، بايد دارای چه صفات و خصوصيلتی باشد
 • پوهنیار بشیرمومن : جامعه شناسی روز معلم
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش هشتم
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش هفتم
 • خوشه چین : مورچه وخوشه چین
 • خلیل : تصویر حدود هفتاد سال پیش افغانستان و شهر کابل
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش هفتم
 • ماریا  یوسفزی : توانمندی وشکیبای زن افغان
 • حمیده گشتاسب : از بانوی میانه سال به بانوی کهنسال ملالی موسی نظام
 • خوشه چین : قدقداس
 • عبدالرووف ليوال : منبعد رشوت ارزان میشود
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش ششم
 •  مهرالدین مشید : حادثۀ تکاندهندۀ پغمان نه یک جنایت جنسی؛ بلکه جنایت سیاسی و حتی اقتصادی است
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش پنجم
 •  مهرالدین مشید : هموطن هوشیار باش، ناقوی های خطر به صدا درآمده اند
 •  مهرالدین مشید : مره بدنام کدند... مه چطو زندگی کنم؟
 • پوهنیار بشیرمومن : جامعه شناسی تجاور جنسی
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش چارم
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش سوم
 • دكتر نبي هيكل : گزار فکری
 • خوشه چین : پرخانه
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن : بخش دوم
 • داکتر رحیم رامشگر : شخصیت واختلالات آن
 • عبدالرووف ليوال : خرفروشی ملا
 •  مهرالدین مشید : درود با یاران به بهانۀ بدرود در پاطوغ هجران
 • سید موسی عثمان هستی : نامۀ سرگشاده به دو کاندید بُرد بُرد، نه نمایندۀ مردم
 • عبدالواحد خرم : یادی از سفری دارالامان تا خرم و سارباغ
 • سوری : دزدان حریص بیت المال
 • غلامرضا جعفری : شبهای قدر و دعا برای محو خشونت و افراطی گری
 • عزیزه عنا یت : بیکاری یا مرگ تدریجی درافغانستان
 • خوشه چین : باید
 • عبدالواحد خرم : مفاهیم اساسی پالیسی واستراتیژی
 • حقمل : محیط تعلیمی و اکادمیک توجه بیشتر میخواهد
 • خوشه چین : دیوارکج
 • خوشه چین : مُرچ تندوتیز
 • عبدالقیوم : افغانستان ته تللی وم
 • عبدالواحد خرم : خاطراتی از اکاد می ملی نظامی افغانستان
 • غلامرضا جعفری : کودکان کار ایران و افغانستان
 • آرش : نقض حاكميت قانون است يا استقلاليت قضائي؟
 • الحاج امــیـن الـدیــن سعـیـدی – سعیدافـغــانی : نـمـاز اســتـخاره
 • الهه احرار : والدینم آفریننده من اند
 • محمدآجان غلجی : وقايع فاجعه بار اخير درکشور
 • الهه احرار : افغانیت یعنی چه؟
 • خالق بقايی : خاطره ای از قريه ی (عمرض) چهار قريه پنجشير
 • عبدالواحد خرم : هرچاته خپل وطن کشمیردی
 •   فضل الحق ملكزاده : نامه سرگشاده به جناب انجينر(نو انديش) شهردار كابل !
 •   علی شاه صبّار : نوروز مبارک
 • همایون سیدی : پیام ابوذر صغیر به کرزی کبیر

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت