فـــــــــــرهنـــــــــــــگـــــــــــــی


زبان فارسی

نوروز باستان

« پټه خزانۀ محمدهوتک »، یک نوشتۀ فرضی ، جعلی وجدید
  اسماعیل محشور : احمد ظاهر هنرمند بی بدیل ولی بد چانس _ و مرگش به زود رسی نور فرا رسید
 
 • ظاهر دقیق : جشن نوروزبمثابه آئین باستانی درفرهنگ شرق
 • فضل الله زرکوب : هشدار
 • احمد ولی ولیــزاده : دوســـرودهء تـــازه
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با ولید تمیم
 • وحیدادا : چند سرودهً تازه و دلنشين 
 • پوهنیار بشیرمومن : آموزه ها ی سا لگرد طبیعت
 • فضل الله زرکوب : دوبیــــتیـــــــهای شـــــــیریــــــن هراتی
 • مولانا عبدالکبیر فرخاری : گل بشگفته
 • سيد فضل احمد پيمان : مقام زن
 • انجنیر حفیظ اله حازم : تا یک بهار دیگر
 •  راحله یار : دوسرودهً تازه و زيبا
 • نظر برهان : رقص باران
 • امان معاشر: شگوفه های احساس
 • زندگی نامه استاد خلیل الله خلیلی از زبان خودش
 • حمید احمدی : عشق را ازکی باید اموخت وچگونه ورزید
 • فضل الله زرکوب : برخیز
 • احمدشکیب حمیدی : فراخوان برای ایجاد فرهنگستان زبان فارسی دری
 • مولانا عبدالکبیر فرخاری : دیدم آغشته به خون
 • انجنیرحفیظ اله حازم: خورشید مرده بود
 • دکتور شمس الحق آریانفر : عوامل ماندگاری وسیر تاریخی نوروز
 • فضل الله زرکوب : لختی ببار
 • عید محمد عزیز پور : زندگي نامه مختصر عبدالعزيز نازك
 • دستگیر نایل : چو بشنوی سخن اهل دل،مگو که خطاست
 • زردادی : دوبیتی ها
 • محتاج : معرفي كتاب
 • فضل الله زرکوب : چند دوبیتی
 • فضل الرحیم رحیم : مزمل فاروق ، عضو فدراسیون شمشیر بازی افغانستان
 • با اوازخوان خوش صد : فضل الرحیم
 • دکتورمحمد شعیب مجددی : خیمه نشینان
 • دکتر رازق رویین : زبان دری را از بند رها سازیم
 • فضل الله زرکوب : ابرهای خشک
 • عفیفه آرزو : میگذرد
 • نجیب الله ضیارحمان : ضرورت ایجاد دانشگاه در ولایت فاریاب
 • فضل الله زرکوب : سفره خانۀ کرمستان
 • عفیفه آرزو : شبیخون
 • دستگیرنایل : حیدری وجودی   شاعری از حلقهء عارفان
 • نورالله وثوق : همپا با مادران هلوکاست غزه
 • پرتونادری : شاید هنوز دیوانه یی باشد
 • پرتونادری : تصویرآفرینی در شعر رودکی
 • زردادی : سرب مذاب
 • فضل الرحیم رحیم : گفت وشنود با عتیق رحیمی ، نویسنده افغان مقیم فرانسه
 • جاسوس
 •  استادعنایت الله شهرانی : هنر درافغانستا ن
 • شمارهً بيست و هفتم سال سوم مجله بينام
 •  صوفی عشقری : مردی از تبار عاشقان
 • حمیدسلجوقی : عکس یادگاری
 • فضل الله زرکوب : زادگاه مسیح و زردشت  در آتش لیزر و تزویر
 • عفیفه آرزو : شب 
 • زندگی نامۀ مختصرروانشاد پوهاند محمد حسن ضمیر صافی
 • فضل الله زرکوب : ویروس غفلت
 • بومان علی قاسمی : چهره درخشانی ازهزاره ستان
 • میهن فدا محشور : سروده های رنگین بیرنگ
 • فضل الله زرکوب : گذرگاه
 • آصف خـُرّمی : یادی از بیرنگ کوهدامنی
 • د.احدوفامعصومی : مناظرۀ قطره وبحر
 • پيام افغان کونسل بمناسبت درگذشت بيرنگ کوهدامنی
 • فضل الله زرکوب : مرا به جان تو سوگند و
 • وحید ادا : سروده های نغز و دلنشين
 • داکتر خاکستر : از درفش جوانان تا آکادمی کنگور
 • بصـیرکامجــو : جایگاه معرفتی عقل وعشق در تصوف و عرفان خراسان
 • مولانا عبدالکبیر فرخاری : رسم و راه زندگی
 • نذیر ظفر : حا تم طا یی در عصر ما ؟
 • جاویدفرهاد : نگرشی در مورد یک بیت
 • پوهنیار بشیرمومن : کتاب سیمای محیط زیست افغانستان
 •  سرورمنگل : یاد دهانی مختصربه تیلویزیون پیام افغان
 • سيد مرتضي حسيني شاه‌ترابي : نگاهي به كتاب سيماي ارزگان
 • عفیفه آرزو : انجمن
 • امان معاشر :ستاره هنری جدید در اسمان هنر موسیقی ما درخشید
 • ناديه فضل : دوسرودهً زيبا و دلنشين
 • امان معاشر : تنبوره بابه قیران
 • فـریباآتش صادق : آوای مـاند گار زنا ن
 • فضل الله زرکوب : شکـــــــسـت و  ریـــــخـــــــت
 • دستگیر نایل : قبیله ی جنگ
 •  قندهاری : آموزگار
 • سیدحسین مهران :  بلبل شهدا
 • فاروق فردا : ژوندون
 • داکتر عارف پژمان : پايانی بر دود و دودمان نفرت
 • دستگیر نایل : از دبستان بیدل
 • عزیزه عنایت : آرزوی بدل بــرده
 • احمدولی ولیــزاده : د یـــــار زر نگـــــار 
 • فضل الله زرکوب : زایشی نا میمون
 • زلمی سخندان غزنوی : درخواست از اهالی هنر ، کمپوز سازان و آواز خوانان کشور
 • مولانا عبدالکبیر فرخاری : آذر افروخته
 • جاویدفرهاد : خط ارتباطی میان سه نسل
 •  جاوید فرهاد : دریافت های چندگانه از شعر
 • فضل الله زرکوب : شتر مرغهای مست
 • دستگیر نایل : افکار طالبی
 • د.احدوفامعصومی : جهان ماوخاک ما
 • قاسم هاشمی : نومیدی
 • فضل الرحیم رحیم : گفت وشنود با حفیظ کروندگر
 •  محمداصغـرعـبادي : دوبيتی ها
 • داریوش نسیمی : فردوسی بزرگ
 • فضل الله زرکوب : آبستنی شوم
 • دوکتور محمد انور ترابی : بهارينه
 • زردادی : سروده های تازه
 • ديپلوم انجنير عبدالقادر مسعود : مژده به علاقه مندان کتاب
 • نورفياض کمال : دکلمه هايی از اشعار مولانای بلخ
 • محمدتواب پوپل : عشق وطن
 • نورالله وثوق : دوبيتی های نغزو دلنشين
 • فاروق فردا : ما وې چې ته به راځې
 • عیدمحمدعزیزپور : ترس از دانشگاه یا تحمیل پوهنتون
 •  د.احدوفا معصومی : نفرین برفاشیزم
 • انجيلا پگاهی: بلخ  مان  در اسارت
 • الف.س. الیم : صفحه زخمی
 • دستگیر نایل : عیدعاشقان
 • احمدولی ولیــزاده:  لعــــــل آبـــــدار
 • فضل الرحیم رحیم : فلم سیاسی و انتباهی پروفیسور روی صحنه امد
 • فاروق فردا : کابله
 • فضل الرحیم رحیم : استاد جلیل زلا ند ، شخصیت سرامد و ماندگار در موسیقی افغانستان
 • حیدری وجودی : شب های کابل
 • استادواصف مغربی : تصویرخون ونیرنگ درخامه رنج وغربت شب تنهایی درپاکستان
 • بیژن باران : زبان شعر
 • ناديه فضل : زمزمه یی
 • فاروق فردا : زه د ځنګله،د سين او غر ملګرى
 • استادواصف مغربی : تقدیم برخداوندگارادب امروز واصف باختری
 • احمد ولی ولیــزاده : مــرغ  اسیـــــر
 • دستگیر نایل : رمز وراز روزه در شعر
 • بیژن باران : رمز محبوبیت رباعیات خیام
 • کندهاری : هیتلر قرن  
 • يوسف پناه : تخت و تاج
 • داکتر فريار کهزاد : زندگی و عصر شکسپير
 • سیدفضل احمد پیمان : نــــــــوای آزادی
 • محسن زردادی : آشیان عنقا
 • عثمان امانی : آرزو
 • دکتر اخلاق : شرکت علمی فیلسوف افغان در بیست و دومین کنگرۀ جهانی فلسفه
 • ناديه فضل : یک دامن بهار
 • عبدالرؤف ليوال حسين خيل : کتاب تحت عنوان ( چرا اعدام؟ ) از چاپ بر آمد
 • ظاهر دقیق : فرهنگ وعلم فرهنگ شناسی -فرهنگ غرب وشرق
 • مهرالدین مشید : هنردریچه یی بسوی ابدیت وروشنایی بسوی آنچه بایدبودهای شگفت انگیز
 • دستگیرنایل : نیم نگاهی به راه نیستان
 • عفیفه آرزو : مگو هرگز مسلمانی
 • استادواصف مغربی : ملتی که قبراش منارگمنام شده
 • فاروق فردا : نوی او خوژی شعرونه
 • س فولاد هروی : عزل آقای لــوی سارنوال
 • تـاج محمد فعـال : ظلــم آن سلطان بگو
 • مولانا عبدالکبیر فرخاری : اهدا بر روان پاک مرحوم عبدالحکیم ضیایی
 • فاضل : ای قشـــــــــر دون همت ودل کور و ابــــلهان
 • بهزادآریا : من آریایی ام،هم خراسان نژاد
 • ناديه فضل : زمزمه ها
 • زردادی : به سیاستمداران بلند پایه افغان
 • هارون راعون : آبستن غروب
 • فولاد هروی : مقرر لوی سارنوال کردن
 • ظاهر دقیق : فرهنگ وعلم فرهنگ شناسی - قسمت  دهم
 • ناديه فضل : از دور تا دور
 •  د.احدوفامعصومی : سالگرد زنده یاد استاد رودکی سمرقندی
 • حکيمی : نوی شعرونه
 • استاد واصف مغربی : خاطره ی سی سال تا امروز
 • مولانا حاج محمد اسمعیل سیاه (گوزوک) : یادی ازامیر حبیب الله کلکانی در جشن استقلال
 • عبدالهادی مظفری : مسافر تنها نام مجموعه تحت چاپ
 • واصف مغربی : حذرکن
 • فضل الله زرکوب : بيوگرافی و اشعار
 • دوکتورنصیرندا : تصویـــرجعـل
 •  د.احدوفامعصومی : آخر برآید آفتاب
 • احمدشاه سلامی : سقوط لانه دزدان مبارک
 • اليم : سروده های تازه
 •  د. احد وفا معصومی : برکَنید علت ستمگاری
 • شمارهً چهارم هفته نامهً باختر : دارای مطالب جالب و خواندنی
 • شمارهً سوم هفته نامهً باختر : با محتوای جالب و خواندنی
 • محمدظاهر نیاز : فتنه عرض و سما
 • عبدالواحد سیدی : دیباچه ای  در مورد چاپ و نشر کتاب تاریخ ادبیات بلخ تألیف صالح محمد خلیق
 • ظاهر دقیق : فرهنگ وعلم فرهنگ شناسی _ قسمت هفتم ، هشتم و نهم
 • عبدالواحد سیدی : مولانا جلال الدین ابر مرد  عاشقی
 •  فضل الرحیم رحیم : مرحوم عزیزالدین وکیلی پوپلزائی
 • احمد ولی ولی زاده:  بيوگرافی و اشعار
 • سیدفضل احمد پیمان : ســـرودغم
 • مجموعه ء اوزبیکی داستان های قادرمرادی انتشار یافت
 • شمارهً دوم هفته نامهً باختر : با محتوای جالب و خواندنی
 • بهارسعید : گـــــــلـــــریــــــز
 • هفته نامهً باختر : يک نشريهً جالب و خواندنی
 • عزيزحيدری : قصه های فولکلوريک ميهن ما
 • محمداصغـرعـبادي :  کـــرزي
 • میراحمد لومانی : ویرا نه اباد
 • فخرزمانه ها
 • محمداصغـرعـبادي : هـوا ی کا بل
 •  د. احد وفا معصومی : زبان فارسی راپاس بداریم
 • ظاهردقیق : فرهنگ وعلم فرهنگ شناسی - قسمت پنجم و ششم
 • اسدالله جعفري : جهان داري از منظر فردوسي
 • سیدعبدالهادی مظفری : گر یستم   
 • دولت محمدجوشن : نقش و سیمای "مولانای بزرگ" د ر موسیقی فولکلوریک  بد خشان
 • سخی ارزگانی : گنجینه های از فرهنگ عامیانه مردم افغانستان
 • انجنیرخلیل الله رووفی : سروده های تازه
 • محمد تواب امیری : زندگينامه و اشعار
 • پوهانددکتورم.ا. زيار : باز تاب ويژه گيهای گويشی در آفرينشهای داستانی ببرک ارغند
 • مولاناعبدالکبیرفرخاری : خون جگرم
 • د. احد وفا معصومی : صبح روی
 • داکتر جاهد باختری : فرهاد دریا کسیکه خود اگاه یا شاید ناخوداگاه تیشه به ریشۀشخصیت هنری خود میزند
 • سخی ارزگانی : آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان
 • خان آقا سرور : سرنوشت در چند تابلو
 • داکتر عارف پژمان : مادر و بهار رفته
 • زردادی : سروده های تازه
 • بصیراحمد مهاجر : فیته یک مجلسی امرالله صالح درپارلمان
 • نذ یر ظفر : هشت ثور مبارک
 • سيدضياءالحق سخا : ا َياحضورآگهي
 • دوکتورنصیرندا : مسـخ تجــدد
 • دوکتور سيد حميدالله روغ : و چنين رفت بودا
 • يک گزارش فرهنگی  از كانون فرهنگي افغانستان مقيم بلغاريا
 • د. وفامعصومی : به سمت وسوی نجات
 • سید فضل احمد پیمان : خواب غفلت
 • بیژن باران : حضورت
 • انجيلا پگاهی : نوروزی
 • بهروز شیدا : به بهانه‌ی بادبادک‌باز خالد حسینی
 • آصف رها : خرمن خوشه ها
 • اسدالله جعفري : شبي كه گل‌نساء گل بر سرش كرد
 • ظاهردقیق : فرهنگ و علم فرهنگ شناسی
 • سیدفضل احمدپیمان : طوق آتشین
 • د.احدوفامعصومی :  پله بین
 • زبیر هجران قاسمزاده : به بهانه ی چاپ مجموعه شعری دریا باری
 • زردادی : دو غزل بهاری
 • دست آوردهای فرهنگی ظاهر سپاس
 • لطیف کریمی استالفی : کتاب گربهء عابد
 • احمدشاه عبادی : به بهانه چاپ دوم رمان پهلوان مراد و اسپی که اصيل نیود
 • سيدمرتضي حسيني شاه‌ترابي : نقد فيلم بادبادك‌باز يا گدي‌پران‌باز
 • فياض نجيمی : تبعات سیاسی و فرهنگی نابودی تندیس های بودا
 •  فضل الرحیم رحیم : البوم " مادر"  اولین کار هنری پیمان حبیب زی
 • ميرزايي : نو روز را گرامي بداريم
 • داریوش نسیمی : فردوسی
 • بیژن باران : بهار
 • داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ : اسارت فرهنگی
 • محمودالله سیـدی : بهار ونوروزياران
 • شکورنوابی :یادی از سالهای بی نوروز
 • نجيب : دوبيتی ها
 • د. احد وفا معصومی : بهاریه
 • دستگیرنایل : باد نوروزی
 • یورش آریایی : نقش ژونالیزم در روند دموکراسی
 • قیوم بشیر : بریده باد دستم که به مرگ حضرت استادم مرثیه می نویسم
 • د. احد وفا معصومی : نوروز
 • داکتر عارف پژمان : بهار و آشتی
 • مهندس سید محمدباقرمصباح زاده : پیامی برای فرهنگیان و فرهیختگان افغان
 • راحله یار : قهرمان داستانم
 • دوکتورنصیرندا : شکست رنگهــا
 • عفیفه آرزو : نو بهاران
 • محمدعابد حیدری : ۰۰۰بوی بهار میرسد

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت