فـــــــــــرهنـــــــــــــگـــــــــــــی


زبان فارسی

نوروز باستان

« پټه خزانۀ محمدهوتک »، یک نوشتۀ فرضی ، جعلی وجدید
 
  فراخوان بخاطر نجات کتابخانه عامه کابل
 
 
 • مریم جان عالمی : نو بهار آمده
 • رحیم الله جرمی : گفت وشنوداخصاصی بادانشمند فرهیخته، کاندیدای اکادمیسین دکتراسدالله حبیب
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود باانجنیر اسماعیل جمشیدی حکم بین المللی شطرنج و شطرنج باز باسابقه ءافغانستان
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود باهارون یوسفی سابق استاد دانشگاهء کابل
 • عزیزه عنایت : جشن نوروز
 • غلاممحمد جلال :پيام نوروزی
 • خالدعمراعظمی : اتفاق
 • دستگیرنایل : سیمای ظهوری،در دیوان اشعار او
 • درویش نیک اندیش : نوروز رسید و گل وسنبل سرزد
 • جاویدفرهاد : روش های درست نویسی و درست گویی در زبان
 • محتاج : به بها نه معرفي كتا ب{ نزديك بود بي اب شوم
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با محترم بشیر دژم
 • سيدهمايون شاه عالمی : دکلمهً شعر
 • نجیب داوری : فصل بهار میرسد
 • داکترعارف پژمان : سرودی برای قصه های ناگفته
 •  محمدشفیع بیان : حسرت
 •  محمدشفیع بیان : سروده های تازه
 • قادر مرادی : ديکلمه يک شعر بيدل
 • دکلمهً شعر زيبايی توسط سيد همايون شاه عالمی
 • عفيفه آرزو : تضادوجنگ
 • عبدالغفورامینی : سروده های دلنشين
 • مولاناعبدالکبیرفرخاری : تیـــــــر آه
 • داکتر عارف پژمان : اين سرزمين من است که می گريد
 • ندا : پرده ظلمت
 • جاویدفرهاد : چند سویه گی درشعرشاملو
 • قاری عبدالله ملک الشعرأ : گزارش همایش
 • دکتررویین : شهيد بلخي دردمندي  بردر گاه ميعاد
 • مصلح سلجوقی : گذشت روزگار
 • نصیر سهام : تکریم شعر
 • عبدالوهاب مددی : ســـپاس نامـــــه
 • دکلمهً شعر زيبايی توسط سيد همايون شاه عالمی
 •  محمدشفیع بیان : مادر سوګوار 
 • فیض الله  محتاج : چند پارچه مثنوی و چاربیتی
 • داکتر عارف پژمان : در همه شهر شدست غلغله بر پا، بر خیز
 • سيدوحيد پيمان : پيشنهاد روز مهروزي عشاق بجاي روز ولناتين در ايران ؛ افغانستان و تاجيكستان 
 • سيدوحيدپيمان : پیمان شاعر دردها ، از جهاد تا اکنون
 • رهگذر راستگو : پيشکش بملا عمر مجاهد آخند
 • پارسي : گل بته ی پارسي در کوير و مرداب هم مي رويد
 • عفيفه آرزو : مرغ حق
 • محمديوسف پناه : باج و باجگيران
 • فاضل : بوصف یار خود شعری سرودم
 •  راحلۀ یار : عـابـر آواره
 • انجنیـرخلیـل الله رووًفـی : چیسـت دیگرانتظـار
 • هوشنگ زکريا : دکلمهً يک شعر زيبا
 • خانم صالحه وهاب واصل : شاعر ظریف اندیش  با قریحه و با ذوق
 • ادریس قطره بقایی :  حضرت ابولمعانی میرزا عبدالقادر بیدل
 • دکتربیژن باران : نقد ساختارگرایانه داستان
 • محتاج : به بهانه معرفي كتاب فرهنگ و رسانه ها
 • سیدهمایون شاه عالمی : آتش عشق
 • دستگیرنایل : از نام میهن
 • استادواصف باختری :  های مردم
 • سیدهمایون شاه عالمی : ديکلمهً يک شعر
 • دکتربیژن باران : زمستان
 • عبدالوکیل کوچی : موج پیشرو
 • صاعقه احراری هروی : وای ما ، ای وای ما
 •  محمدشفیع بیان :اندوه وطن
 • بنگيچه : بيوگرافی و فعاليت های فرهنگی
 • عفيفه آرزو :  دوبیتی ها
 • قيوم بشير : دروزاده سروده ً زيبا
 • بیان : چه حال است
 • داکترنصیرندا : نوسان جنون
 • خـالدعـمراعظـمی : سـاحل امید
 • عبدالوکیل کوچی : سروده های تازه
 • دکترانت بصیر کامجو : فقدان یگانگی واژگان میان فارسی گویان
 • فاروق فردا : ما وې چې ته به راځې
 • داکترآرین : مسله  ومشکلات" انقلاب فرهنگی" درمیهن ما
 • دستگیرنایل : فرهنگ مردم، در شعر بیدل
 • انجنیرعبدالقادر مسعود: گفت شنودی با محترمه عزیزه عنایت
 • محمد شفیع بیان : درد هجرت
 • سیدمصطفی سعیدی : مقایسه سیرالعباد الی المعاد سنایی با منطق الطیر عطار غرض انجام یک سیر روحانی
 • سنجرغفاری : تمنای  قلم  از سال  2010   عیسوی
 • محتاج : فعاليت نشراتي روزنامه  انيس در هشتاد ودو سال
 • چند سروده از:پروانه ی اندراب
 • سیدهمایون شاه عالمی : ديکلمهً يک شعر
 • فراخوان بخاطر نجات کتابخانه عامه کابل
 • خواجه محمد نعیم قادری : به سلطان کرزی رئیس جمهورمنتصب ومعین السلطنه کریم خان خرم
 • نصير ندا : دا نه نشان
 • رشادوسا : غبار
 • پروانه ی اندراب : به وزير بی فرهنگ
 • دستگیرنایل : نام وننگ
 • میهن فدا -- محشور : به بهانه هشتاد سالگی  لتامنگیشکر
 • سیدهمایون شاه عالمی : ديکلمهً يک شعر زيبا
 • داکترفريار کهزاد : توضيحاتی بر زبان و ادبيات افغانستان
 • چهارمين سالگرد راديوی رنگين کمان
 • وحیدادا : دوغزل ازمرحوم عبدالاحمدادا
 • سیدهمایون شاه عالمی : زندگی و مرگ
 • سیدهمایون شاه عالمی : ديکلمهً يک شعر زيبا
 • چکش کوب : خرم
 • وحیدادا : سرمۀ آ لوده
 • سیدهمایون شاه عالمی : عید  ِ قربان
 • سیدهمایون شاه عالمی : دو بیتی ها
 • : دو سرودهً تازه و زيبا انجنیرحفیظ االله حازم
 • نيلوفر ظهوری : ديکلمهً يک شعر زيبا
 • فضل الرحیم رحیم : چهارمین جشنواره ء اهدای جوایز تلویزیون آریانا
 • چکش کوب : خدا نکند که من خرپرست باشم
 • نذیر ظفر : طالب غدار
 • عزيزحيدری : گلهای معرفت
 • انجیلا پگاهی : عشق
 • افضل کندهاری : ادامه مسخره شد
 • عبدالقدیر صوفی زاده : انجمن مووقت تاجیکان افغانستان
 • فضل الله زرکوب : ابرهای خشک
 • دستگیر نایل : آیینه درشعر،وشعر،درآیینه
 • داکترحاکمی : د یارانی ګل
 • فریبا آتش صادق : آیات قرا ن در بدن علی نوزاد
 • منیر سپاس : صبر لاجواب
 • فضل الله زرکوب : یک حرف صادقانه بگویید
 • عزیزاحمد حنیف : «خودی» در اندیشه اقبال
 • سیدموسی عثمان هستی : سیدِ مست
 • بریدجنرال گل احمدنبی : در باره کتاب جنگ های کابل
 • صالحه رشیدی : ترس
 • اقضل کندهاری : نوبل مسخره شد
 • نثارعلیمی : فساد
 • دستگیرنایل : اعتراف
 • داکترنصیرندا : بازی باد
 • سیدهمایون شاه عالمی : دو سرودهً تازه
 • ضیا بهاری : یاد نامۀ زنده یاد محمد طاهربدخشی درانتیرنیت به دسترس خوانندگان محترم گذاشته شد
 • لیلی آرزو : مکالمه با زبان دوبیتی
 • احمدشاه عبادی : نکاتی چند پیرامون تفسیر ادبی نیلاب موج سلام
 • حفیظ ا لله خرمی خرم : آیا گویش هزارگی زبان جدا گانه هست، یا یکی از لهجه های گفتاری فارسی-دری ؟
 • سیدهمایون عالمی : مولانا بیدل دهلوی
 • دستگیر نایل : درد دل رییس جمهور
 • محمد يوسف پناه : شام غريبان
 • نثارعایمی : فساد اداری
 • دوکتورانورترابی : حدیث خــــــاطره هـــــــا
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با آقای غوث الدین میر
 • سیدموسی عثمان هستی : رگ رگ تاک بدن
 • محمدقاسم هاشمی : کشتِ مائوف
 • سیدهمایون عالمی : روزعید
 • م.اصغرعبادی :  نـه کل با نـه ، نـه کـد و
 • بســــمل : عیــــــــد
 • فضل الرحیم رحیم : وای برحال ما
 • غلام حیدر یگانه : رنگِ انتخـابات
 • میرزاملامت : کشند ایزارِ مردم در سفارت
 • بلوطستاني : نكند باز پشيمان گــــــــــــرديد
 • فرشید رویایی : ظاهر هوید ا هیاهو و دگر هیچ
 • نورالله وثوق : کورخواندی
 • خانم عزیزه عنایت : گزیدهء اشعارصوتی و تصویری اش انتشار یافت
 • قاسمی : نشُد
 • سیدهمایون شاه عالمی : سردار فقیران
 • سیدهمایون شاه عالمی : ظهیر فاریابی
 • فرهاد عرفانی مزدک : به بهانۀ انتشار مجموعۀ شعر (( از تلخی ترانه )) راحلۀ یار
 • سیدهمایون شاه عالمی : از لابلای سیر العباد
 • فضل الرحیم رحیم : آیندهء درخشان در انتظار جوانی بنام  احمد پرویز
 • نظربرهان : یار گمشده
 • جاویدفرهاد : دوغزل برای "لیلی"
 • استاد عبدالغفورغفوری کوهستانی : درستایش استقلال
 • دوکتور انور ترابی : دوبیتی ها
 • مصلح سلجوقی : آزادی
 • سیدهمایون شاه عالمی : نفس عشق
 • انجنیرحفیظ اله حازم : سروده های تازه
 • داکتر خاکستر : تکه تکه تکه میشم
 • محمدظاهر نیاز : پردۀ ابهام
 • ظريفی : خدا! یا خداوند!؟
 • جاویدفرهاد : سیگاری
 • فضل الرحیم رحیم : فصلنامهء اندیشه ،  دوازده سال نشراتیش را چگونه پیمود ؟
 • شمارهً تازهً نشريهً حرکت
 • سیدهمایون شاه عالمی : زرنج
 • محمدعلم ساحل : شعار خد مت
 • سیدهمایون شاه عالمی : گنج شایگان
 • پولاد : پرواز خیال
 • ا.پولاد : افتخار
 • شاکر : ذایقه
 • بهادرالهام : سرنوشت
 • سیدهمایون شاه عالمی : بُست
 • اسحاق ثنا : ثابت قدم
 • دستگیرنایل : کلاه و تاج و تخت
 • فضل الله زرکوب : ازتندری که هاتِف نوروزاست
 • عزت الله هروی : دروصف انوری
 • حميد : درباب هويت و حضور فرهنگي برخي واژه ها
 • عزیزه عنایت : سروده های دل نشین
 • يعقوب يسنا : جهان بینی عرفانی مولانا
 • زردادی : رهزن ورهبر؟
 • لیلی آرزو : دوبیتی های عامیانه ی هزاره گی
 • فضل الله زرکوب : سروده های تازه
 • سیدهمایون شاه عالمی : محو بیان
 • سیدهمایون شاه عالمی : از غذای ِروح تاچکش سر
 • نذیراحمدمشفق : معرفی و اشعار
 • وحید ادا: رمز همدلی
 • ناهيد غزل : اشعار نغز و دلنشين
 • فضل الله زرکوب : سروده های تازه
 • دستگیرنایل : معرفی دوکتاب ارزشتمند
 • صالحه وهاب : سروده های دلنشين
 • سپهرداد گرگین : مجموعه ی اشعار  به پیروان
 • نظر برهان : نوای عشق
 • محمدظاهر نیاز : حسرت پرواز
 • نظر برهان : پدر قهرمان
 • محمداصغرعبادي : یادی ازروانشاد نصرت پارســـــــا
 • جاویدفرهاد : دوکنش دردوواکنش
 • زردادی : سروده های تازه
 • عبدالقهار عاصی : شهر بی قهرمان
 • دستگیرنایل : نامهء منظوم به حامد کرزی
 • امان معاشر : موسیقی میراثمز گنجینه سی
 • حسین ورسی : چند سخنی در حاشیه یک متن تحلیلی عمیق
 • فضل الله زرکوب : بگذار ای سپیده ستایش کنم تورا
 • دستگیرنایل : دل بی غم
 • نظربرهان : به یاد آشنا
 • دکتر رویین : نه سکوت ، نه سیاهی
 • محمداصغرعبادي : ا حمد ظا هــــــر هـنرمند نسـل هــا
 • ثمرالدین ثمر : بیاتاگل برافشانیم ومی درساغراندازیــم
 • عيدمحمد عزيزپور : وزارت «فرهنگ» با اعمال بی فرهنگ
 • همايون بهاء : دل پر درد
 • بهار سعيد : دو سرودهً نغز
 •  وحید ادا : عدل فلک
 • ظهورالله ظهوری : تاريچه زبان و ادبيات فارسی
 • زردادی : سروده های تاز
 • مهرالدین مشید : ساللگرد وفات فرهیخته فرزندی  از تبار اندیشمندان و پژوهشگران
 • انجنیرحفیظ اله حازم : دوسروده دلنشين
 • عزیزاله ظریف : قضا
 • همرازکابلی : بهایی جان بهایی . مشعلی بررواق فرهنگ ما
 • زردادی : سروده های تازه
 • فضل الرحیم رحیم :گفت و شنود با دوشیزه فاطمه سجادی
 • بهارسعيد : بیا در بسترم امشب
 • جاویدفرهاد : گپی درمورد غزل های فانی
 • چهارغزل ازجاویدفرهاد
 • محمد ظاهر نیاز : شعر بخاطر پدرم
 • ع.عمرخيل : زمونژ هيلی
 •  فضل الرحیم رحیم : گفت وشنود باآقای محمدزرگرپور
 • شهباز ایرج : قطره ای در سکوت
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با عبدالاحد سعادت پنچشیری
 • فضل الله زرکوب : چند رباعی
 • بشيرمومن : مغرورغاټول
 • بهارسعيد : پیرنگ
 • همايون بها : کابل در خون خفته
 • داکترنصیرندا : باد بهاری
 • مختار عليمی : دوبيتی های ديار غربت
 • ع.عمرخيل : دعالم زعامت په تکل کی
 •  فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با عبدالغفور امینی شاعر
 • رحیم الله رحیمی : ما خوب ندی کری
 • محمدظاهر نیاز : همنشین ناخلف
 • نورالله وثوق : زن ستیز
 •  فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با نذیر احمد ظفر، شاعر کشورما در امریکا
 • پروفیسوردکتورلعل زاد : درگذشت بازگل بدخشی
 •  فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با ساغر مژگان
 • احمدصدیق دلیر : چهار تن سکه، پنجصد کیلو زیورات و تعدادی آثار تاریخی از  مرزکه  پکتیا به پاکستان انتقال گردیده است
 • مولاناعبدالکبیرفرخاری : لاله
 • الف.س.الیم : پنجه های مفلوک
 • همايون بهاء : فصل نوبهار
 • فضل الله زرکوب : چند رباعی
 • وحیدادا : زخم ناسور
 • عزیزه عنایت :   دو مخمس بر غزل های حضرت ابوالمعانی دیـــــدل
 •  فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با داکتر پروین پژواک
 • نظر برهان : آرزو
 • داکترحکيمی : نو ی کا ل
 • فضل الله زرکوب : ســــــال نـکـــو
 • داکتر عبدالخالق : نوروز در ایام کوشانیان
 • دستگیرنایل : بهار،در گلستان سعدی
 • داکتر عارف پژمان : بی تو چندين بهار آمد و رفت
 • زردادی : سروده های بهاری
 • بهاران و روزنو
 • مختارعلیمی : ســـــال نو
 • اسدالله جعفري : فصل بهارو موسم می زدن وبوس وکنار آمدباز

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت