• میرعبدالواحدسادات : تبصرهء حقوقی در رابطه به سند مصوب پارلمان
 • آریانا و مافیا : هواپیمای توپولوفTU-154شرکت آریانا چگونه به فروش رسید؟
 • سعید نفيسی : جوا بیه به آ قا ی فریا ر کهزا د
 • انجینیر برهان عقاب: جنگ وعوامل آن
 • محمد کبیرحقمل : ملتی كه تنها خون میدهد
 • دپلوم انجينير بهروز باختری :د ر باره طرح تک زبانی کشور و قضايای ديگر
 • ميرزايی : پاسخم به نوشته ي تاكي وتا كجا
 • جواد : آيا ما شهروندان افغانستان آزاد و مستقل هستيم
 •   میرزایی : گوارا بود گوهـــــر بينشت
 • بکتاش یادگاری : سرباز اردوی ملی بدماشی میکند
 • خوشه چين : عیا را ن
 • انجنير هادي پويان: مردم ومصالحـــــــه ي ملي
 • حسین ورسی :  کابل اکسپرس وچند پرسش
 • محمد امين ميرزاد : افتخاري كه در سينه تاريخ دفن شد
 • خوشه چين : ا ز چپ آ مد
 • احمد ویکاس امید : قرآن خوران دیروز،بی گناه هان امروز
 • واسع بهادری : درد مهاجر
 • حشمت الله آروین: کمک های خارجی
 •  میرزایی : مكث كوتاهي بر تذكرات دانشمندگرامي جناب داكتر عنايت الله شهراني
 • روشن : چرا درموردعاملین ومتهمین نقض حقوق بشردرافغانشتان کتمان میشود؟
 • مهرالدین مشید :  وحدت ملی و عناصر متشکله آن
 • یاض نجیمی بهرمان : مصالحه ملی  ـ اندیشه یی در میان خیالات
 • احمد سعیدی: نامه ای به پسرم میهن جان که مصروف تحصیل در هندوستان است
 •  درويش :استوارباشي هميشه، اي امان الله خوب
 • م.زردادی : چند جملهء در ارتباط با فلم کابل اکسپرس
 • احمد سعیدی : حکومت چیست و اعضای متشکله ان در دولت  کدام ها اند
 • کاظم وحیدی : چه کسی مسئول توهین به هزاره هاست؟
 • خوشه چين : افغانستان
 • انجنیر سخی ارزگانی : تجلیل عاشورای حسینی و همبستگی ملی
 • داکترمحمدشعیب مجددی : شهادت حضرت امام حسین
 • رمضانعلی شفیعی : وای ازغم بی کسی
 • محمد امين ميرزاد : سير نزولي فرهنگي به كجا خواهد انجاميد؟
 • مهرالدين مشيد : جنبش فكری نوسازی وايجاداصلاحات دراسلام
 • کاوه آهنگر : سنت گرایی و تجدد خواهی
 • انجنیر سخی ارزگانی : نقد نگری و اصلاحات امور اجتماعی- سیاسی
 • نصير مهرين : در حاشیه موضوع رشوه ستانی در افغانستان
 • محمد اسحاق فياض : مهاجرين افغاني به كجا پناه ببرند؟
 • جلال دشتيانی : بيله ديگ بيله چغندر
 • رضا خينجی : طرح اضطراری و عاجل جمع آوری اعانه
 • انجنیر سخی ارزگانی : ماجرای وحشت انگیز فروش و اسارت دختر یازده ساله
 •  وطن پور : نگاهی به ديوارهای خائنانه مرزی جهان
 • خوشه چين : تجا ر ت پیشگا ن، نا مقد س، فلم ا کسپرس
 • خوشه چين : خا ر پشتک
 • پکتیاوال : مردم قهرمان ولی رنج وبلا کشیده افغانستان
 • دوکتورعبدالله کشتمند : "کابل اکسپرس"، فلمی که بدبینی و هزاره ستیزی را تلقین میکند
 • احمد ویکاس امید : دسایس پنهان چهره ها عریان
 • احمدشاه عبادی : استبداد مذهبی ، عامل بزرگ شوربختی
 • عزيزه عنايت : مردم استبدادزدهء افغانستان درپنجهء گرسنگی
 • گل آقا عمرزی : هرگونه دليل و بهانه تراشی در راه وحدت نيروهای ملی و دموکراتيک دشمنی با ملت افغانستان است
 • انجنير هادي پويان : دولت آقای كرزی يا لحاف چهل تكه سياسی
 • رمضانعلی شفیعی : افغانی بی پناه
 • خوشه چين :  چو ب جنگی
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : عنعنۀ استقبال ازعید درنزد مسلمانان ومسیحیان
 • بکتاش یادگاری : سمپاشی مزارع خشخاش فاجعه آفرين است
 • سيد جواد طباطبايى : مفهوم عدالت در انديشه ى سياسى ابن خلدون
 •  نیلاب سلام : تنزل مورالیست
 • احمد سعیدی : ایا سیاست علم است یا هنر یا تجربه از گذشتهء ما
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : عقاید مسیحیان دربارۀ روزکرستمس واول سال عیسوی
 • رمضانعلی شفیعی : دردهای دل یک مدیر
 • روشن : راه حل و مشکلات در مورد منع تولید وترافیک مواد مخدر چه میباشد
 • محمد اسحاق فياض : مواد مخدر و تروريزم دو روی يك سكه اند
 • پيام عدۀ از افغانهاي مقيم اروپا : در رابطه به ابتکار صلح سران ا قوام ولسوالي موسي قلعه ولايت هلمند
 • خوشه چين : شنگته معلو م کو
 • ظفرنظيز : فا لبینی در ا مر یکا
 • دکتور عبدالواحد خرم : خاطره انتخابات پارلمانی در سمنگان
 • کاوه آهنگر : "انکشاف بشری" چیست؟ و وضیعت "انکشاف بشری" در افغانستان چگونه میباشد؟
 • محمد جمعه شريف : خطاب به فارو: من در افغانيت و وطن دوستی، خود را از هيچکس کم نميدانم
 • دوكتور كاروان : ايا افغانستان يك مملكت ازاد است يا يك مستعمره _ قسمت دوم
 • دوکتور صاحبنظر مرادی : پساکوهی، شاه بيت غزل شهامت
 • خوشه چين : خو شه ها خر من میگردد
 • احمدضياء صديقی : ظهورکارگران صنعتی در افغانستان
 • انجنیر سخی ارزگانی : روز بین المللی رفع خشونت علیه زنان
 • عارف گردیزی : عبدالجبار ثابت چی میخواهد؟
 • جليل پرشور : فرياد تان را بخاطر اخراج بزور، هموطنان مظلوم مان از ايران وپاکستان، بلند کنيد
 • احمد سعیدی : نقش مطبوعات و اطلاعات همگانی بخاطر تحقق اهداف ملی
 • دوکتور . م. پکتیاوال : دولت اسلا می افغانستان حتې قانون اساس خویش را هم رعایت نمی کند ؟
 • حقيقت : آزادي‌ بيان‌، حقوق انسان ورسالت بي پايان
 •  نیلاب سلام : گوانتانامو یا شکنجه گاه بی بدیل زمانه
 • پولاد : سراسقف دزموندتوتو برای بوش وبلرنماز مسلمانی میدهد
 • اکبراختری : حفيظ الله امين ، حسن رهياب و سيغانی ديروز و حسن اميری امروز
 • محمد امين ميرزاد : كميسارياي عالي! مهاجرين فاقد مدرك هم انسانند
 • نیلاب سلام : آخرین افشا گریها در مورد پدران مواد مخدر در افغانستان
 • محمود نکته دان : آیا لوی څارنوال بی خریطه فیر میکند؟؟؟
 • صديق وفا : بر دشواری هايی ناشی از مهاجرت وپناهنده گی در ميان خانواده های افغان
 • خوشه چين :  کجا بود ی؟
 • دکتر محی الدین مهدی : تازيانه هاي انتقام: تفسيري از پيام هاي سران مخالف دولت
 • مصاحبهً فريد سياوش با نظام الدين وحدت : " گفتمان با شـــیطان همســـایه " : جمهوری کابل سر انجام از ارزشها عقب نشینی کرد
 • خوشه چين : گا هی نو بت ا د ی ا ست  گا هی نو بت ا با
 • رضا خينجی : ندای آزادی                ندای صلح  و عدالت  
 • دکتور عبدالواحد خرم : گذشته ما چراغ آينده ماست ؟
 • وضعيت بحرانی کشور و فراخوان نهضت آيندهً افغانستان
 • بهمن دانشدوست : جوانان افغانستان در گرو خرافات روز
 • احمد سعيدی : نقش مطبوعات و اطلاعات همگانی در رشد و انکشاف جامعه
 • محمد اسحاق فياض : آیا دوسیه های فساد اداری خالی از اغراض است؟
 • محمود نکته دان : در سوگ افیون سالار
 • ذره بین : کرزی صاحب اشتباه میکنی
 • نــصـــیـر ســــهـام : درنبود استاد اندیشه وسخن کاندیدای اکادمیسین محمدانورنومیالی
 • خوشه چين : و طن
 • اکبر اختری : دولت فعلی افغانستان و فساد اداری در فرايند رشوت ، خيانت و جنايت
 • رضا خينجی : لزوم تاسيس کميسيون عالی نام گذاری درکشور
 • تلویزیون طلوع : افزایش نگرانی ها از عدم بهبود اوضاع امنیتی
 • کارمندان بانک ملی افغان : پیشرفت پاکستان در تسلط کامل برافغانستان
 • ناظر حسین نظیر : برای مبارزه با فساد به پا خیزید
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : بعضی ها زنان مسلمان را مشکل آفرین دراروپا میدانند
 • احمدشاه عبادی : نگاهی چند درحاشيهً حوادث ناگوار وطن
 • خوشه چين : آ زا ر م مید هد
 • دوکتور صاحبنظر مرادی : از خذف پسندی تا گوهر شناسی
 • خوشه چين : سفید ی خو شبختی ا ست
 • لطيف "کريمي"استالفي : خراسان در فراز و نشيب تاريخ
 • خوشه چين : ا ز کشو رویرا ن شده جنگ زده گریخته ا م
 • دوكتور كاروان : ايا افغانستان يك مملكت ازاد است يا يك مستعمره
 • فردوس نگاه : مشق بیکاری ما را قلمی پیدا شد
 • رضا خنجی : لزوم جمع بندی و توحيد ارکان اساسی و ارزندهً دين مبين اسلام دريک کنفرانس بين المللی اسلامی
 • امین الله بارکزی : نامهء سرکشاده به رییس تلویزیون جهانی آریانا افغانستان
 • احمدشاه عبادی : آيينهً عبرت ـ پی دی اف
 • خوشه چين : عیا رمعا صر
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : بال کشائی امریکا با 11 سپتامبر
 • بصیر کامجو : ساختار نظام قانونی در جمهوری فدرال آلمان
 • احمدضياء صديقی : چگونگی توسعه صنايع درافغانستان
 • جليل پرشور : حزب وحاکميت دموکراتيک خلق و مناقشات ملی
 • قدوس زرير : مکثی بر " تاملی بر شور وحدت خواهی پرشور" ـ پی دی اف
 • دوکتور . م. پکتیاوال : تحلیل مختصر سیاسی اخیر قرن بیست درجهان ونګاه مختصرې بر وضع سیا سی افغانستان
 • جليل پرشور : به بهانه ًجواب به سوالات رفيق محترم فواد پاميري
 • داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ : اتحاد مقدس گروه طالبان باقاچاقبران تریاک
 • خوشه چين : ا ز تو با با سا خت
 • دوکتور . م. پکتیاوال : به تعقیب پیام اولی و پیغا م دو می؛ اینک پیا م نو و جد ید
 • عصمت رسا : ياداشتي به محترم مسکين يار،  مسؤل تلويزيون جهاني آريانا افغانستان
 • مصطفی اورکزی : اقای کرزی! از سمت ریاست جمهوری شریفانه استعفا بدهید
 • احمدضيا صديقی : معادن زغال سنگ کشور دراختيار جنگسالاراان! و باندهای مافيايی
 • لطيف "کريمي"استالفي : آشتي ملي يا سليي به ملي
 • مصطفی اورکزی : دین و اخلاق
 • خوشه چين : بی سروسا ما ن شده
 • دوکتور م. پکتیا وا ل : بمناسبت هشتادوهفت مین سالګرد استردا د استقلال ملی افغانستا ن
 • احمدشاه عبادی : شحنه گان روزگارما ـ پی دف اف
 • خوشه چين : نا مر دی نکو
 • میرزایی : قابل توجه جناب جليل پرشور
 • دستگير صادقي : بحران اخلاقی در جامعه افغانی
 • مصطفی اورکزی : دین و اخلاق
 • خوشه چين : طرح  ا سا س نا مه مو قت قرا ر گاه سیا سی برا ی تشکیل " را ه عیا را ن جو ا ن "
 • امیدوار : افغانها   قتل عام میشوند
 • خوشه چين : د نیا ی بهترا نتخا ب ما ا ست
 • عزيزه  عنايت : وضع زندا نها در افغانستان
 • پيام شادباش اتحاديه انجمنهای افغانها در هلند به پيشواز ده سالگی کانون فرهنگ افغان دراتريش
 • خوشه چين : سرعیا ر به چو به د ا را ست
 • خوشه چين : یکه توت
 • برف کوچ بهاری : دانشگاه کابل، استادان طفل اندیش و شاگردان اندیشمند
 • جليل پرشور : سخنی چند با آقای ميرزايی
 •  میرزایی : پوست، گوشت ، استخو ان ومغز را باید گشود
 •  متن کامل پیام اکادمیسین  دستگیر  پنجشیری برگور روانشاد عبدالهادی کریم
 • رومان : افغانستان:تأملي برساختار اداره وچشم انداز آينده
 •  سیداحمدشاه دولتی فاریابی : فاشیزم ومدافعین آن هردو محکوم اند
 • صديق وفا : پايان اعتصاب پناهجويان افغان در ناروی وآغاز شکست مفتضحانهءپروتوکولهای سه جانبه در کشورهای اروپائی
 • احمد سعيدی : حاکمیت ملی و چگونگی تحقق آن در جهان کنونی
 • جـــــــاهد : دولت خرد گریز دولت غیر مسئول
 • خوشه چين : چپرا ستی
 • عبدالقیوم ملکزا د : مرگ خاموشم نسازد درلحد دور از وطن
 • سید احمد شاه دولتی فاریاب  : جهان بینی های گوناگون در بارۀ وحدت ملی
 • خليل رومان : خشونت، داده ها، چاره گري ها
 • محمدالله چوين نژاد : از دار الحرب فتوی ميدهند
 • عبدالقیوم ملکزاد : راه غربت یک قدم رنجش کم از صد سال نیست
 • آزاد : تبصره کوتاه پيرامون اعلاميه هاي فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
 • دوکتور لعل زاد : افغاننستان امروزی درنقشه های ديروزی ـ پی دی اف
  بخش دوم
  بخش سوم
 • اعلام همبسـتگی فدراسیون انجمنهای پناهندگان افغان در هالند  با پناهجویان افغان در ناروی
 • خوشه چين : آ د می هستم آ د م با حیا و با مثا ل
 • عزيزه عنايت : فقـــــــردر افغانستان
 • اعلامیه حزب کنگره ملی افغا نستان
 • انجنییر نجیب الله احمدی ملی یار: چه وقت تفکر ملی بوجود میآید؟
 • محمدالله جوين نــزاد : تاریخچه  تکفیریان  و نتایج تباه کن آن  بر جوامع مسلمان
 • خوشه چين : را ه عیا را ن جو ا ن
 • دكترسيدحسن اخلاق : جستجوی راهی برای خود، در نسبت بين علم ، تکنولوژی ودين
 • اکادمیسین  دستگیر  پنجشیری : کودکان آینده ء جهان ا ند
 • نوراﷲ غفوری : آیا کتاب مقدس مسیحیان واقعاً در مورد آمدن محمد پیشگویی نموده است؟
 • خوشه چين : طا لب خرا سا نی یا طا لب پا کستا نی ؟
 • دیپلوم انجنیر عبدالقدیر(صوفی زاده-درخیل): قانون ،پارلمان وپشنهاد به پارلمان در باره بدوجه سال 1385 دولت
 • ابلاغیه کانون فرهنگی افغانستان مقیم بلغارستان
 • محمد کاظم کاظمی : بچة سقو
 • خوشه چين : مکتب عیا را ن را با ز گشا یی مینما ییم
 • ا. پولاد : جواب کوتاهی که هم   فیض دارد و هم برکت
 • نیک اندیش : سرود یراکه گوهر نیست پیدا
 • احمد سعيدی : اهمیت اقتصادی پروژه انتقال گاز از ترکمنستان
 • نواندیش : نگاهی به کابينه ء حامد کرزی
 • محمدامین ( فروتن ) : شب تاریک و بیم مؤج وگردابی چنین ها ئیل
 • نجيب الله عظيمي : به اميد توجه به حساسيت شرايط و درك يكي از هزاران موضوعات تا هنوز لاينحل
 • عزیزه عنایت : کار گـــــر چشم و چراغ جامعه
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : اول می ، مقد مات پیدا یش وپیا مد آن
 • سراج الدین ادیب : روز جهانی کارگر وتشکیل سازمان بین‌المللی کار
 • نذیراحمد صوفی زاده تلاشجو : انرژی برق درافغانستان
 • میرعبدالواحد"سادات" : حاکمیت قانون
 • جليل پرشور : تنها چهارمين عبدالرحمان از مرگ نجات يافت
 • محمد اسمعیل : یهودی ها مگر انسان نیستند؟
 • ذره بین هالند : جمعیت اسلامی واقعا باز یازی میشود؟
 • احمد سعيدی : نگاهی بر سیر تاریخی دموکراسی
 • خوشه چين : ا برها ی خشو نت با لا ی ز حمت کشا ن
 • شفیق امیدوار : افغانها بخاطرآزادی و سربلندی باید متحد باشند
 • نوراﷲ غفوری : عبد الرحمن مسیحی افغان و سوالات
 • خوشه چين : یکی آ مد ه ا یم هزا ر بر میگرد یم
 • عبدالقدیر علم : آزادی بیان
 • احمدشاه عبادی : تغييرات روبنايی و آرزو و اميدها
 • احمد سعیدی : مقـــولـــۀ ملـــت در يک نظــام مبنی بــــر دمــــوکـراسی
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : حضا نت ا زکود کا ن حما یت ازمسئولین آیندۀ جامعه است
 • جنرال سید عبدالقدوس سید : « بیایید جنگ را محکوم کنیم »
 • خوشه چين :   میگو ییم که لعنت برجنگ
 • خوشه چين : نو ل گو شت خو ر چنگ ا ست و پلنگ خو ن مینو شد
 • اسـتاد پرویز « نیک آیـین »: مسؤول رو گشتاندن از اسلام کی ها اند؟
 • نجيب الله عظيمي : پيشنهاد هاي مشخص به گروه ها و سازمانهاي جديدآ بُنيان گذاري شده و ثبت گرديده در داخل كشور
 • نذیراحمد صوفی زاده تلاشجو : زندان پلچرخی وریشه های شورش
 • داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ : ازدیاد سرسام آور نفوس وکثافت انسانی درکابل
 • داکتر م . پکتیا وال : پـــــــــــــــــــیا م
 • محمد آجان غلجی : معدن ذغال سنگ دره صوف ازسالهاست میسوزد
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت