فـــــــــــرهنـــــــــــــگـــــــــــــی


زبان فارسی

گنجور : آثار سخنسرايان پارسی گو

 

نوروز باستان

« پټه خزانۀ محمدهوتک »، یک نوشتۀ فرضی ، جعلی وجدید
 
  سروده های قيوم بشير
  :

 

 • محمدصادق ارغندیوال : ده سال از تخریب بودای با عظمت بامیان گذشت
 • منوچهر نیک نفس : خلقت زن
 • عزيزالله ظريف : مرغ مسما
 • محمددین ژواک : د ادبي آثارو یوه بیلګه 
 • بهرام زرکوب : خارکشی با اراده ای پولادین
 • فضل الله زرکوب : مقوایی
 • سید همایون شاه عالمی : ديکلمه يک شعر زيبا
 • محمدزرگرپور : دوسرودهً زيبا بمناسبت هشت مارچ
 • صبورالله سـیاه سنگ : الفــبا در آب
 • مسعود حداد : خاک
 •   تیمور : مصداق
 • صبورالله سـیاه سنگ : ســـالروزی در پرتو فـانوس
 • سیدمحمدبشیر بشارت حسینی : بمناسبت بزرگ داشت از روز مادر
 • جمعه خان عابد : چند سرودهً تازه و زيبا
 • گلسرخي : یاغی
 • منیرسپاس ; صدای خرابات کابل هنوز در جرمنی بانگ رس  است
 • صبورالله سـیاه سنگ : آوازی از فــــــرازا
 • صبورالله سـیاه سنگ : به شاعری که عمرش را به شعرهایش بخشید
 • دوکتور لطیف بهاند : فيودور ميخائيلوويچ داستايوفسکي : يوسلو ديرشم تلين
 • عزيزالله ظريف : افسردگی
 • دولت محمدجوشن : اشكاشم پامير بدخشان در آئينه تاريخ مطابق به روايات مختصر مردم
 • هما سامل : ایمادران ایخــــــــــــــوهران
 • بختانی : ابر بهاری
 • صبورالله سـیاه سنگ : "لیلا": غـروبی در ســپیده دم
 • سید همایون شاه عالمی : ديکلمه يک شعر زيبا
 • عزيزالله ظريف : کرزی عزيز
 • دوکتور لطیف بهاند : باریس لئونیدوویچ، پاسترناک
 • عزيزالله ظريف : عفت کلام
 • صبورالله سـیاه سنگ : چهـــرنماهایی از لیلا صراحت روشـنی
 • اسدسينا : نخ دیموکراسی
 • صبورالله سـیاه سنگ : کـفـش نگـاریهـای شـامگـاهی
 • سیدولید صاعد : هایکو   و مفاهیم امروزی آن
 • عبقری : بیا که بریم پا کستان ملا ربانی
 • دکتور صاعد : حكايت دیوو پيل
 • خارکش : چند سرودهً زيبا
 • الف محشور : خاکستر جان ! سوژه ها بهترین اند , اما
 • همدم ؛وارسته مردی از ديار فاريابی
 • همايون شاه عالمی : ديگلمهً يک شعر زيبا
 • دکتور محمد شعیب مجددی : سعادتملوک تابش سفری از شعر «مادر پیر» تا «هوای قفس»
 • فـضـلی : رقــــص بــــومــان
 • تمیم (حکمت) مصلح : دو سرودهً نغز
 • همايون شاه عالمی : ديگلمهً يک شعر زيبا
 • دستگیر نایل : نیم نگاهی به سریال ها وچند پیشنهاد به وزیر فرهنگ
 • عزيزالله ظريف : ظلم و جفا
 • داکترفريار کهزاد : واژه هايی از شاهنامه فردوسی
 • محمد اسحق ثنا : بيوگرافی و اشعار
 • صبورالله سـیاه سنگ : بازتاب: کتابخانه ها در افغانستان
 • بیان : محمد عاقل بیرنگ کوهدامنی
 • عزیزه عــنا یـــت : زمستان و غریبا ن
 • عبدالو کیل کوچی : سلام بروطنم
 • بصیر پاکزاد : درگیری ماه جدی 1371 و گزینش گلبدین به صدارت
 • جمعه خان عابد : چندسروده تازه و زيبا
 • سید مصطفی سائس : خسته ام
 • ابوالفضل دادا : نقد و بررسی زلال "درس عشق
 • پرتونادری : سروده های تازه
 • فاروق فردا : څوتازه شعرونه
 • سایت افغان موج : یادی از داود سرمد
 •  انجنیر حفیظ ا له حازم : وکفر سجده جو شده
 • عبدالهادي هادي : لاکان او د ادبیاتو برخلیک
 • احمدشاه صديقی : خزان
 • فضل الله زرکوب : تار بی سرود
 • سید مصطفی سائس : چند سروده زيبا
 • سیدزبیر واعظی : رازدل با وطندار
 • خواجه محمد نعيم قادری : عـــــــيــــــد مـــــبــــــــارک
 • بیان : من کی ام
 •  ولی محمد نورزی : اختر راغلی
 •  هارون یوسفی : ری نزن
 • صبورالله سـیاه سنگ : کتابخــانه ها در افغانســــتان
 • فاروق فردا : د فردا څو نور شـــــــــعرونه
 • حسین ورسی : بو سعید در میان مردم
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با فرشته سما
 •  انجنیرحفیظ اله حازم : نیامدی
 • صبورالله سـیاه سنگ : دم غـنیمت نیسـت
 • سیدمصطفی سائس : چند سروده زيبا و دلنشين
 • پرتونادری : بر گشت
 • هارون یوسفی : چور
 • فضل الله زرکوب : سجده های رنگ شده
 • صالحه وهاب واصل : در سوگ پدر
 • بیان : آزمــوده را آزمـودن کــار خـطاسـت
 • داکتر نصیر ندا : دغد دغه ای بلا
 • فاروق فردا : څو نوي شـــــــــعرونه
 • سيد واسع حيدری : ميترسم
 • سيدهمايون شاه عالمی : پارسی نگاران هند
 • خارکش : چند سروده نغز
 • فضل الله زرکوب : تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد
 • صبورالله سـیاه سنگ : یاد دوست
 • فاروق فردا : څو شعرونه
 • نذیر ظفر :  مسجد گلگون
 • عبدالغفورامینی : سروده های تازه
 • الف. محشور : احمد ولی : آواز سریده و ابریشمین
 • صبورالله سـیاه سنگ : شکار سـوژه هـای نهـان و آشـــکار
 • ع– قابضا نی : عا صی را هم از ما ربودند
 • فضل الله زرکوب : سه سروده برگزيده
 • دوکتور لطيف بهان : د سليمان لايق د اتيايمې کاليزې په وياړ
 • فضل الرحیم رحیم : ممثل ، دایریکتر و صورتگری  با جاذبه ئ از  عشق و ا مید جهان فانی را وداع گفت
 • نصـــیر سهام : گلبرگهایی از فلاخن ابریشمین شعر
 • صالحه وهاب واصل : سلطان خزان
 • صبورالله سـیاه سـنگ : کابل و همیشـه هـای دلهـره آفــــرین
 • سیدهمایون شاه عالمی : اتحاد
 • بلقیس بخاری : مادر حذاق
 • فاروق فردا : تازه شعرونه
 • مجله الکترونیکی ویستا : فرهنگ و ادب
 •  نذیر ظفر : جما عت
 • بشیر رحیمی : بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ
 • دکترنت بصیر کامجو : اصول اعتقادی وجهان بینی دینی  امام اعظم ابوحنیفه نعمان
 • داکتراسدالله حبیب ; یاد داشتی درچندوچونی سبکهای شعرفارسی وسبک هندی
 • مختارعلیمی : کوردل وحشی
 • سیدهمایون شاه عالمی : غلط
 • حسین ورسی : حافظ غزل پرداز شورانگیزعشق وزندگی
 • صالحه وهاب واصل : عید
 • خارکش : عید ٔ ما
 • وحید ادا : دل داغدار
 • بســــــــــمل : عیدت مبارک
 • صبورالله سـیاه سـنگ : جـــولان جهــانـــی
 • عالم افتخار : سپاس برای نشر کناب "معنای قرآن"
 • فضل الله زرکوب : این دل صاف سُکّه رو
 • جمعه خان عابد : چند سروده نغز و دلنشين
 • فضل الرحمن فاضل یار : ورسج تفریحگاه طبیعی امروز و بهترین محل توریستی فردا
 • ظهیر برلاس : دلِ بیمار
 • عبدالحمید بیتا : نامه به ســـــیاه ســنگ و جهـــانی
 • عبدالباری جهانی : نگاهی به انتقاد دشمنانۀ سیاه سنگ
 •  دکترعنایت الله : فرهنگ عامیانه تاجیکی بدخشان
 • سیدموسی عثمان هستی : گفتندکه صبورالله سیاه سنگ پشه رابه توپ قلم بست
 • همايون عالمی : ديکلمه شعر
 • همايون عالمی : ديکلمه شعر
 • خارکش : سروده های تازه
 • علامه احمدعلی کهزاد : غياث الدين نقاش هيروی
 • سجیه الهه احرار : جشن استقلال مباهات ملی
 • انجنیرعبدالقادر مسعود : دامان الله سیلاب ساپی دادبي اوفرهنګي شخصیت ارزونه
 • نصيرندا : ابتذال
 • فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد : گفت و شنود با محترم منیر سپاس ، آوازخوان با استعداد کشور ما
 • صدیقی لعلزاد : چشم اندازی به روزگار ادبیات بدخشان در چند سال اخیر
 • صبورالله سـیاه سـنگ : برگــردان چند سـرود جهـانی
 • صبورالله سـیاه سـنگ : جهـان جهـانــی
 •  ولی محمد نورزی : د عبد الباری جهانی صا حب د لیکوالی او شاعری پر تګ لاره د ځنو افغا نا نو  لیکلی نظرونه
 • سید واسع : در امور زندگی باید کیا ست داشتن
 • نسيم : آذروش و ناهيد
 • عبدالو کیل کوچی : استقلال وآزادی
 • نصـــــــــــــــــــیر سهام : تو مرا ملا بگو من ترا مولوی
 • اسحاق فايز : فریادی برای نفرین
 • بهمن دانشدوست : سروده های تازه
 • انجنیرعبدالقادر مسعود : د ښاعلي مفتاح الدین  ساپي ادبي اوفرهنګي اثارو ته یوه کتنه
 • فضل الله زرکوب : انتظار
 • مرحوم الحاج قاضی عبدالصبور "غفوری کوهستانی : منظومه
 • شعر ازهمايون شاه عالمی : دکلمهً وليشاه عالمی
 • نورالله وثوق : کُشتیِ فرنگی
 • عبدالوکیل کوچی : کتاب ، یادی ازسر زمین شمالی قدیم
 • سیدهمایون شاه عالمی : زمزمهً يک شعر زيبا
 • عبدالو کیل کوچی : سر.ده های تازه
 • دوکتور سید بدخش : طوفان
 • مسعود اثیم رحیمی : آمد آن ماه
 • محمدالله وطندوست : به بهانه ایجاد کتاب خانه امیر علی شیر نوایی در سرپل
 • انجیلا پگاهی : بیا
 • پروفسورداکتر عبد الواسع اطیفی : فرهنگ  عا میا نۀ فا رسی تا جیکی
 • ولی محمد نورزی : دعبدالباری جهانی په ویاړ
 • دستگیر نایل : گاهنامهء محبت
 • محمدراشد سیرت : شب های تاریکی
 • وحید ادا : بگذر ز سر گرانی تا در بلا  نمانی
 • جاوید فرهاد : دوبیتی هایی برای یک شَبَح
 • مهران مبارز :  کاش می شد
 • نصيرندا : انتخاب
 • همراز کابلی : به مناسبت سی  و یک ومین سالروز عرس صوفی عشقری
 •  داکټرحنيف بکتاش : د غوړېدلو هیله
 • محمدهمایون سرخابی : بمناسبت وفات نا بهنگام شادروان رضوانقل تمنا شاعر و نویسنده نستوه میهن
 • دستګیرنایل : بهانه
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با آقای عبید جوینده
 • فضل الله زرکوب : قند پارسی
 • گفت و شنود فضل الرحیم رحیم خبرنگار آزاد ، با محترم ببرک وسا
 • محمدالله وطندوست : به مناسبت بزرگداشت از مقام ادبی عبدالباری جهانی
 • نجیب بهروش : جوش می 
 • بهار سعید : خواهش
 • اطرافی : سرنوشت
 • حسین ورسی : رمان جنگ وصلح، در صدر شاهکارهای ادبیات جهان
 • داکتر فريار کهزاد : زندگی وعصر شکسپير
 • سيدواسع حيدری : غم مخور
 • نصیرسهام : نظری بر کتاب « سرنوشت خانواده در جوامع غربی
 • داکتراصغرخيل منگل : دپاچاخان آندونو او مبارزی ته يوه کتنه
 • آگاهی تازهء فرهنگی
 • جاوید فرهاد : یک نقدوچند نگاه بررسی چند شعر از امان پویامک
 • جاوید فرهاد : گشتی در عاشقانه ها
 • قیوم بشیر : عاشق رؤیائی
 • فضل الرحیم رحیم : گفت وشنود با ممثل ورزیدهء تیاتر و سینما کشورما زبیرپاداش
 • سیدهمایون شاه عالمی : دری نگاران  ِهند
 •  پروفسورداکترعبدالواسع اطیفی : شرح احوال وآثار پروفسور غلام محمد میمنگی
 • علامه احمدعلی کهزاد : شاهنامه در اريانا
 • علامه احمدعلی کهزاد : فروغ فرهنگ
 •  داکټرحنيف بکتاش : ديرشايسته اشعار
 • بیان : سفر
 • خالدعـمراعـظمی : خیابانی
 • وحیدادا : اعدام مهاجر
 • دلجوحسينی : وارث فردای وطن
 • بهار سعید : پارسی
 • حسین ورسی :    زبان دری از دید ملک الشعرا بهارـ بخش دوم
 • آشیل بخارایی: شعری از رؤیای زن برای زن ، برای مادر
 • ډاکټرحنيف بکتاش : شايسته شعرونه
 • داکتر حکمی : مور جا نی
 • زمان هوتک : ناهمگونی های املایی و سردرگمی های فراوان درنوشتن واژه های زبان فارسی
 • قیوم بشیر : سه سرودهً زيبا در بارهً مادر
 • صالحه وهاب واصل : مادر
 • سیدهمایون شاه عالمی : مادر
 • زرمينه فخري : روز مادر مباركباد
 • مولاناعبدالکبیر فرخاری : باطـــل پرســـــت
 • ميلاذ ندا : پنهان مکن
 • صدیقی لعلزاد : مـرواریــــدی پنهان
 • حسین ورسی :  زبان دری از دید ملک الشعرا بهار
 • محمدامین بسمل : موږ د ګران استاد اولمیر ۲۸تم تلین لمانځو
 • آستاد اولمير : دا رمونژ زيبا وطن
 • انجنیرعبدالقادرمسعود: ارواښاد استاد اولمیر زموږ د هیواد ویاړلي اوبرمیاله    هنري څیره  
 • وحید اد ا : دیوان دیوبند
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود بامحترم انجنیر یونس عزیز ، آواز خوان خوش صدا و باذوق کشور
 • عبدالوکیل کوچی : فرخنده باد روز همبسته گی کارگران جهان
 • حسین ورسی  : افق های گسترده ورنگین شعراستاد باختری _ بخش چهارم
 • جنرال ارکانحرب  پوهاند محمدهاشم : سجیه جان الهه " احرار"عاشق میهن و مردمش
 • دانشیار عبدالعزیز : همایش به افتخار شیخ عطار
 • حسین ورسی : افق های گسترده ورنگین شعراستاد باختری _ بخش سوم
 • دوکتورعلوم پروفیسور شرعی جوزجانی : نقش شاعران و شاهان تورکتبار در تکامل زبان و شعر فارسی
 • خالدعـمراعظـمی : پناهنده
 • سیدهمایون شاه عالمی : افغانستان
 • عزیزه عنایت : گــــذری در کوچه باغ عروض
 • رسول پویان : پیرهرات (خواجه عبدالله انصاری
 • بیان : شورعاشق
 • سیدهمایون شاه عالمی : زمزمهً يک شعر
 • دکتر بیژن باران : شاعر نخودی، شعر بیخودی
 • _ حسین ورسی :   افق های گسترده ورنگین شعراستاد باختری بخش دوم
 • واسع حيدری : به پا خیـــزید ای ملت خروشـــان موج طوفـــانی
 • فضل الله زرکوب : خنجر نامرد
 • داکتر حکمی : د پسرلی زیری 
 •  حسین ورسی :   افق های گسترده ورنگین شعراستاد باختری
 • هادی عروس سنگ : در سوگ عدالت
 • سیدهمایون شاه عالمی : رقص  ِ سرشک
 • سیدهمایون شاه عالمی : زمزمهً يک شعر
 • سیدمصطفی سعیدی : سروده های زيبا
 • سیدهمایون شاه عالمی : آداب سخن
 • وحیدادا : در ستایش راحله یار
 • محمدامین بخشی :  نقش رسانه ها در ایجاد نفاق و شقا ق
 • جمعه خان عابد : سه پارچه شعر زيبا
 • راستگو : خلای قدرت
 • بیان : اتش وخون
 • سیدهمایون شاه عالمی : آثار صائب تبریزی
 • محمدحلیم واعظی : در بارۀ ســوگندها
 • سیدهمایون شاه عالمی : نغمه زندگی
 • فضل الله زرکوب : وعده های چشم به راه
 • مسعوداثیم رحیمی : نوبهار آمد و شد زنده جهان بار دگر
 • دپلوم انجنیر حسن پیمان : نوروزعنعنۀ باستانی امپراطوریهای دهاقین برزمین است
 • میهن فدامحشور : گوش به آواز پای بهار
 •  عفیفه آرزو : دستِ بهار
 • داکترعلام محمد دستگیر : نوروز ۱۳۸۹
 •  رحمت اله روان : نوي کال، نوي هیلې اوارزوګاني
 • سراج الدین ادیب : نوروز برای بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در جهان
 • دستګیرنایل : زکوی یار می آید،نسیم باد نو روزی
 • صالحه وهاب واصل : خواهم بهار باشم
 • عزیزالله ظریف : بــــهــــار
 • لطیف کریمی استالفی : بهار در راهست
 • خالدعمراعظمی : حــلۀ بــــــهار
 • ع.رستمی : نوروز راگرامی داشــــــــت
 • محمدشفیع بیان : بهار 
 • چکاوک : نوروز تان خجسته باد
 • احمدشاه عبادی : یادی از سیاوش کسرائی شاعر حماسه ها وامیدها

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت