مــــســـايل اجــتـــماعـــی

 • مجتبی دستگیر : هشتادومین سال شهادت مبارز دانا و شخصیت برجسته ملی کشور عبدا لرحمن" لودین"
 • سنجرغفاری :خواست پاکستان در افغانستان  عملی میگردد
 • رُنا کبیری : آوایی از قلب آسیا
 • عبدالقیوم : لکه څنګه چي زمانه بدله سوېده سړي هم هغه پخوانې ندي
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : كشتن وساري گفتن ادامه دارد
 • خوشه چین : شلغم
 • ولی محمد نورزی : په افغانستان کي د فوځي اډو شتون او ضرورت
 • الحاج عبدالواحد سیدی : تعارض در سخن، زبان سیاست  است  یا آشتی  با خرد؟
 • سنجر غفاری : پارلمان امروز ، آینده مردم و کشور
 • عنایت الله مسعودی  : عصبیت مسکینیار و فرصت طلبی فداکاران
 • میرویس بلخی : مسئولیت رسانه های جمعی خصوصی در افغانستان
 • خوشه چین : وطن ازماست
 • رحمت اله روان : ثبات در افغانستان بدون حاکمیت قانون، عدالت وانصاف ناممکن است
 • متین  رضابخش : نقد و بررسی ،  برائت خود و محکومیت دیگران
 • داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ ; مشکل در کجاست
 • سنجرغفاری : فردای افغانستان
 • خوشه چین : انسان مکمل
 • رحمت اله روان : تازمانیکه افغانها باهم متحد نشوند هیچ اقدام خارجی ها نتيجه ندارد
 • عبدالواحد سیدی : چرا تعارض بین دو زبان فارسی دری و پشتو؟
 • خوشه چین : بودنه جنگی
 • رحمان ابراهيمي : جنازه هايي به دوش مردم
 • مجتبی دستگیر : بمناسبت سی وسومین سا لروزرحلت شخصیت ملی،مبارزومؤرخ شهیر کشور میرغلام محمدغبار
 • قیوم : دافغانستان دلانجې دحل په منظور وړاندیز
 • دوکتور عبدالرحمن ریان : فراخوان ملی یکی از طرق معضلهء افغانستان
 • سنجرغفاری : وحشت بنام  وحدت
 • جاوید فرهاد : عوامل سانسور وخودسانسوری
 • خوشه چین : حمایت ازفرأخوان ملی
 • سیدضیاء الدین قطبی : صفحات انترنیتی مکتبیست علمی و تربیتی
 • داکترفضل احمد کوهستانی : خط دیورند
 • نبیل غمین مسکین یار و شاغلی غوث الدین میر : پروژه فراخوان ملی
 •  عزیزه عنایت :  افغانستان ودشواری های روزافزون
 • مجتبی دستگیر : تحقیقات جدیدعلمی
 • هادی عروس سنگ : رکودفرهنگی مشکل  ماندگار جامعه ما
 • شهاب الدین سرمند : سلام به ندای وحدت خواهانه رفقا
 • اسدالله جعفری : خروش یک ملت یا فروش یک ملت
 • سوری : حدود صلاحیت و استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی ومشکل آفرینی در مقابل آنها
 • حاجی کندهاری : وخوبه يې ګټۍ مګردرکوي يې نه؟
 • سنجرغفاری : افغانستان در محاصره و سبوتاژ اقتصادی
 • عبدالوکیل کوچی : نو اندیشی ، روشنفکری  و دیگر اندیشی
 • صحت عامه : بياييد اج آی وی و ايدز را بشنتسيم
 • قیوم : اوس هر افغان ترمن بالأ دی ،چی توپکوال لری هغه خوبلأ دی
 •  احمد فهیم بکتاش : آلوده گی هوا خطرناکتر از بمباردمان ناتو
 • داکترفضل احمد کوهستانی :  موقف زن دراسلام
 • خوشه چین : گفته اند که احتیـــــــــاج مادرایـــــــجاد است
 • محمد یعقوب هادی : آرمانهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان جاذبهء جاودان
 • حکمت همت : شورای علماء یا یورش علماء؟؟؟
 • عبدالرب عثمانی : به مورخین  باوجدان  
 • محمدسمير الهام : نامه جمع از شهروندان كابل به آقاي كرزي
 • نجیب الله پاشان : عدالت اجتماعی تامین کننده دموکراسی در جوامع بشری
 • خوشه چین : لقمان حکیم
 • سنجرغفاری : در استقبال سال 2011
 • بشیراحمد( پورنگ) سمنگانی : افغانهای مقیم روسیه دارای امکانات خوب هستند
 • ديپلوم انجنير عبدالصبور : عوامل آلودگی هوادرکابل وبیرونرفت ازآن
 • داکترفريارکهزاد : درسهايی از اشتباهات گذشته در انجنيری هايدروليک ؛ پروژه های منابع آب وساختمانهای آبی و پيشنهادات مربوطه
 • عبدالوکیل کوچی : پناهندگی حق است یا تحفه
 • ديپلوم انجنير عبدالصبور : حفاظت ازپروژه گازووظیفه گروههای جنگی
 • خواجه عبداله احرار : بمناسبت روز عاشورا
 • خوشه چین : رهبرمن کیست؟
 • سنجرغفاری : حشر درخانه مشترک ماافغانستان
 • شریف بها : ایا رخصتی صرف روز پنجشنبه راه حل در جلوگیری از الوده گی هواست
 • خوشه چین :  کاستریکوم
 • بنياد فرهنگی کهزاد : بمناسبت بيست و هفتمين سال وفات علامه استاد احمدعلی کهزاد
 • غلام محمد زارع : زن ستیزی  یا دشمنی  با بشریت
 • محمد یعقوب هوتکی  : بوتل تیل و شام غربیان
 • هادی عروس سنگ : سرنخ یاحلقه گم شده
 • داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ : توسعه بخش زراعت ورفع بیکاری مزمن
 • احمدولیدسخی زاده : افشای چهره متقلب آقای معنوی
 •  احمد سعیدی : با اين محيط زيست ديگر نمي توان زيست
 • نوانديش : کشورعجایب  ، رهبران سیاسی عجیب ، مخالفین عجیب
 • سنجرغفاری : اطلاعیه اتحاد ملی جوانان مهاجر افغان
 • مجتبی دستگیر : برندگان جوایز نوبل
 • انجنیرذکریا یوسفزی : ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت دولتی برای يک کشور
 • رحمت اله روان : د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې
 • داكتر راضيه هوتكى : حقوق کودکان
 • خوشه چین : شکست خوردۀ سیاسی
 • بصیر دهزاد : توضيحی بر خشونت و خشونت خانوادگی
 • عبدالوکیل کوچی : کودکان آسیب پذیر ترین قشر جامعه
 • سنجرغفاری : پس منظر کانفرانس لیسبون ،ادامه جنگ
 • خواجه محمدنعيم قادری : عيد قربان تجلی وحدت و عظمت جهان اسلام
 • خوشه چین : عصارۀ فرهنگی
 • عبدالوکیل کوچی : عید قربان در ماتم قربانیان بیگناه میگذرد
 • مهرالدین مشید : روشنفکر پیامبر آگاهی و شهسوار اندیشه آفرینی و فکر گستری
 • سنجرغفاری : شکست روشنفکران ،  قهر زمانه
 • محمدرفیع واکمن : په افغانستان کې د مرګونو او سندرو مقابله
 • داكتر راضيه هوتكى : ما نگشتیم فارغ ازجنگ تا هنوز
 • پرتونادری : خط شکستهء جامعهء مدنی در افغانستان
 • ایمل عشرتی امرخیل : دتعصب سر منشه څوک ده ؟
 • خوشه چین : خون هموطن
 • مجتبی دستگیر : اعلامیه جهانی حقوق بشر
 • سیدموسی عثمان هستی : من قلم به زمین گذاشتم دوست ودشمن مرانمی گذارد
 • عزیزه عنایت : مـوثـریـت جـوانـان در اجتماع
 • صبورالله سیاه سنگ : آتشـــــگاهم کجاست؟
 • خوشه چین : شهرانقلاب
 • هلمند شېرزاد : زما خو کله کله شک شي په ځان
 •  ولی محمد نورزی :  اسلام، سوله،(صلح)او جرګه  د سیاست په ډ ګرکی
 • خوشه چین : انقلاب دگر
 • مجتبی : شصت وپنجمین سالگرد تأ سیس ساز مان ملل متحد
 •  احمد سعیدی : حمایت از قانون هم اسلامي است و هم انساني
 • محمدعالم افتخار : مکثی بر شایعات و واکنش ها در بارهء کتاب معنای قرآن
 • خوشه چین : معلم اخلاق
 • انجنیـر خلیـل الله : درسـوگ روانشـاد احمد شـاه عبادی    
 • مهرالدین مشید : بازگشت به خویشتن شرقی  و  رها از خویشتن غربی
 • محمدناصر کوشان : سازمان استخباراتی پاکستان تلاش های صلح دولت افغانستان را با طالبان به مخاطره میندازد
 • ا.پولاد : وضع زراعت کشور
 • هلمند شېرزاد : یوه ملي روحیه پکارده
 • خوشه چین : درخت انسانیت  میوۀ شیرین وسایه سرد دارد
 •  عزیزه عنایت : استعــداد ونیــروی فکری افغــانــان
 • بصیرپاکزاد : نامه به رییس جمهوراسلامی افغانستان
 • خوشه چین : بمناسبت شهادت امیر حبیب الله
 • س . خ. فطرت : مسیحی طراح و مسلمانان قرآنسوز
 • انجنیرعبدالمجید حمیدی: ما نوکر آقا ئیم نی‌ نوکر  با دنجا ن
 • سيدمحمدحسيني فطرت : قرآن سوزان واقعی
 • اخترمحمد عبیر: تامین صلح درکشور
 • خوشه چین : آغازنیکو پی آمد زشت
 • نذیر ظفر : شهیدان هویدا و قاتلین نا پیدا
 • سنجرغفاری : شطرنج انرژی
 • رحمت اله روان : افغانان غیرتمن خلک دي او حکومت یې ملي حاکمیت لري
 • قاضی دادگر : کتابخانه ای در یک سطر
 • آرمان شهر : گزارشی از سمینار مبارزه با بی سوادی
 • سیدموسی عثمان هستی : تصویرطنزدردیوارنقد شهرما
 • محبوب : يادی از يک رفيق ، يک دوست و يک برادر
 • عبدلامجيد حميدی : وزارت معدن يا بازار سياه فروش معدنيات
 • سنجرغفاری :  قضاوت تاریک
 • رحمت اله روان : د رښتیني اسلام او افراطي اسلام ترمینځ باید توپیر وشي
 • خوشه چین : شناخت بدون ارزش فرد«نظام» راازپا درمی آورد
 • خوشه چین : ثروت بدون تلاشفرد« نظام» راازپا درمی آورد
 • فضل الرحمن فاضل یار : نقش اطلاعات در دیپلوماسی نوین
 • سيدعظيم : پيرامون رهبر اسماعيليان
 • حامدعبیدی : هزار وعده خوبان یکی وفا نکند
 • عبدالوکیل کوچی : وحدت ملی خونبهای مردم است
 • سنجرغفاری : ناتو میان چهارضلعی منطقوی
 • شصت عمل کفری در قرآن
 • خوشه چین : لذت بدون وجدان نظام«فرد»را ازپا درمی آورد
 • حامد عبیدی : تجلیل نمایشی از روز جهانی جوانان ؛ خاک پاشیدن به چشم جوانان است
 • محمدعالم افتخار : جهان ؛ به  سوی پایان پروژه های جهادی
 • سنجرغفاری : بازنده جنگ مردم افغانستان است
 • حامد عبیدی : چه کسی پاسخگویی مشکلات جوانان است
 • سنجرغفاری : هندوستان ، افغانستان و منطقه
 • خوشه چین : سیاست بدون شرف
 • درويش آغا : خيانتی که نبايد پنهان بماند
 • جاویدفرهاد :چند گپ درباره ی پسامدرنیسم
 • عبدالواحد سیدی : فساد و تباهی اخلاقی
 • سنجرغفاری :قطی گوگرد
 • محمدعالم افتخار : معجزهء ریاضی ؛ یا جادو گریی پُر فاجعه با قرآن  !؟  (2
 • محمدعالم افتخار : معجزهء ریاضی ؛ یا جادو گریی پر فاجعه با قرآن  !؟
 • محتاج : انگیزه ایی کم مخاطبی رسانه های چاپی
 • آشیل بخارایی : شاهراه تحقق عدالت انتقالی باز شد
 • محمدعالم افتخار : معجزه رياضی قرآن
 • شريف سعيدی : الف لام  میم دال
 • خارکش : مرگ بر تمام ملا ها به استثنای ملا نصرالدین
 • محمدیعقوب هادی : سوال معنویت انسان در مدنیت سرمایه سالاری
 • فضل الحق ملکزاده : چرا آب بحر شور است ؟
 • محمدعالم افتخار : سلامـی ؛ بـر یک پـیـام
 • سيدموسی هستی : من از دلقکان دينی و نويسندگان دلقک نما نفرت دارم
 • محتاج : مهارت های لازم برای انجام یک مصاحبه
 • روح الله عزیزی : ضرورت حمایت حقوقی از رقابت در بازار
 • خوشه چین : بخاطر یک کیک
 • مهریه ژوبل : آیا شادی و نشاط چیزی نیست که ما همه به دنبال آن روان هستیم تا آنرا دریابیم؟
 • آشیل بخارایی : برادر همراه و همسو و همسنگر و هم اندیش مهران عزیز
 • نامهء تعدادی از شخصيت های شناخته شده : به رييس جمهوری کشور برادر اوزبکستان اسلام کريموف
 • سنجرغفاری : بزنس- یا کانفرانس
 • ديپلوم انجنير تاج مخمد لروندی : مس عينک يا معدن برباد رفته افغانستان
 • صالحه رشيدی : خشونت اکتسابی است
 • محمدالله وطندوست : عدالت اجتماعی و دموکراسی
 • حامدعبیدی : بهرنيان او افغانان دواړه په  فساد کې ښکيل دي
 • عالم افتخار : مکثی  بر یک ؛  جهانبینی ی شگرفِ عامیانه
 • عبدالواحد سیدی : آیا مدیران و گردانندگان کشور تا چه حد در برنامه های  عملی شان در استقرار کشور صداقت  دارند؟
 • خوشه چین : کرتۀ گٌل بخمل
 • پارس بوک : يکصد ويک قانون عجيب
 • سنجرغفاری : صفحه جدید به خواست پاکستان بازشد
 • عبدالواحد سیدی : ارزش عدل و انصاف  جامعه را تنومند و دولتها رامستعد میسازد 
 • عبدالواحد سیدی : حافظه شخصی و اجتما عی
 • 195 مطلب خواندني و جالب
 • خوشه چین : خاردل است
 • سنجرغفاری : نقش استخبارات درافغانستان
 • سنجرغفاری : طالبان وسیله است یا یک قوت
 • حامدعبیدی : پست های کلیدی نهاد های اقتصادی در دست خارجی هاست
 • شریف بها : نبود سرپناه وغصب زمین ها به چالش جدی مبدل شده است
 • صالحه رشيدی : از احزاب با رهبری مستبد تا احزاب با عضویت توده ای
 • احمد فهیم بکتاش : مداوای درد افغانستان با مُسَکِن نمیشود
 • سنجرغفاری : مرگ سفید – با دستان سیا
 • محمدهمایون سرخابی : مرور کوتاهی به زندگی سیاسی دوکتور برنا آصفی
 • حامد عبیدی : شرکت هوایی پامیر به چشم مردم خاک می پاشد
 • سنجرغفاری : مصالحه درپلیگون نظامی نمیشود
 • صالحه رشيدی : دخترم
 • عبدالوکیل کوچی : مروری بروضعیت کودکان درافغانستان
 • فرشته غفاری : دشمن دانا بلندت میکند
 • خوشه چین : نـقش تعلیــــم وتربیــــه  درآمــــوزش سیــاسـی
 • یانیه سرتاسری افغانستانی های مقیم اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا : در قبال هجوم کوچی ها
 • محمدیعقوب هادی : ملاحظهء به ایده لوژی ستیزی
 • صالحه رشيدی : عقیده عامل صلح و وحدت
 • حامدعبیدی : ناتوانی حکومت در جلوگیری از اعمار بلند منزل های غیر قانونی
 • خوشه چین : کاندیدعیاران
 • حامد عبیدی : نبود نظافت در معاینه خانه های شخصی نگران کننده است
 • صالحه رشيدی : فراتر از دموکراسی
 • داکترسخی اشرفزی سیدکاغذ : نویسندگان فراخ نگرومنقدین کوتاه نظر
 • انقلاب دیگردرراه است
 • حکمت الله همت : دلتنگی های امروزم
 • خپلواك : پوهنتون نوبنیاد غزنی، دستاوردها و چالش ها
 • صالحه رشيدی : صلح
 • داکترفريار کهزاد : سيلاب ها در افغانستان
 • قایم دره ی : بشردوست گاندي هندي باموسولینی ايتالوي!؟
 • عالم افتخار : سپاس و تهنیت بر گردانندهء سایهء نور
 • امام جان عالمی : شهید کیست وشهادت چیست؟
 • عبدالوکیل کوچی : فرخنده باد روز مادر
 • خوشه چین : شرط میدان
 • حامد عبیدی : زبان انگلیسی جایگاه زبانهای رسمی کشوررا می گیرد
 • صالحه رشيدی : آزادی
 • داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ : بررسی ریشه عمیق تعصب درافغانستان
 • آشیل بخارایی : یک  نـظـر مهم و چند سـخـن مقتضی
 • سنجرغفاری : سریال ختم است
 • فضل الحق ملک زاده : بهترین روز برای مردن
 • خوشه چین : عقاب بلند پرواز
 • صالحه رشيدی : نقش مصالحه در روند بازسازی
 • اسدالله جعفری : غروب خورشید بام جهان،بامیان
 • خاموش : مصیبتی که غرور هزاره ها را شکستانده است
 • فیصله نامه همایش مشورتی مردم بدخشان : چگونه ازدواج وچطور عروسی ؟
 • فریدون لالاکوهی : متن سخنرانی یک کفتار به استقبال از مصالحه ملی
 • خوشه چین : نقش ببرک کارمل
 • خوشه چین : پرسشها و پاسخ ها درسخنگاه همم اندیشان وحدت خواه
 • خوشه چین : سخن رانی درسخن گاه هم اندیشان وحدت خواه
 • داكترراضيه هوتكى : گرايش هاى قومى ومذهبى
 • تورن جنرال ديپلوم انجنيرميرعظم الدين : خلص سوانح
 • عبدالحلیم معرفت الماس : کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یگانه پیش شرط جلوگیری ازنقض آنست
 • داکترسخی اشرف زی سیدکاغذ : ارزیابی 36 بلیون دالر کمک های خارجی درافغانستان
 • آگاهی سخنگاهء هماندیشان  وحدتخواه
 • خاموش : میراث مزاری به چه کسی مانده است ؟
 • امان الله استوار : درسهايی از تراژيدی شاهراه سالنگ و راههای جلوگيری از تکرار آن
 • دادفر سپنتا: یک جسم و دو چهره
 • شکورخوشه چين : جنبش عیاران
 • اسد خانپور : ده تفاوت عمده بین اشغال اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا و متحدانش در افغانستان

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت